Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Τέλος 1 ευρώ το τ.μ. για την ενεργειακή ταυτότητα στα κτίρια

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε νέα και παλαιά κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται, αντί για απλή μελέτη θερμομόνωσης, προβλέπει ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ). Η τιμή βάσης για το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών μετά την επιθεώρηση, που θα επιβαρύνει τις κατοικίες, θα είναι 1 ευρώ το τ.μ. Ο Κανονισμός υπεγράφη χθες από την υπουργό Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη και τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Προβλέπει επίσης κατάταξη των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά, ώστε οι χρήστες (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) να γνωρίζουν τις δαπάνες που θα καταβάλλουν για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό.

Με τον ΚΕΝΑΚ προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., τα «σημερινά» κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα κτίρια επιφάνειας πάνω από 50 τ.μ. όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πιστοποιητικό θα ισχύει για 10 χρόνια. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα μήνες μετά (και όχι δύο χρόνια, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά).

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εγγραφούν σε μητρώο που θα τηρείται στο υπουργείο. Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τον λόγο της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Επίσης θεσμοθετείται η μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά, και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά τον σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Κτίριο αναφοράς θεωρείται εκείνο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο, που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: