Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Αυξημένα έως και 200% τα νέα τεκμήρια διαβίωσης

Παγίδες με αυστηρά τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς στις οποίες μπορεί να πέσουν και οι «μη έχοντες» έχει στήσει το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την είσπραξη το νέο έτος ποσού άνω του ενός δισ. ευρώ. Τα νέα αυξημένα τεκμήρια έως και 200% σε σχέση αυτά που ισχύουν σήμερα σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ θα οδηγήσουν χιλιάδες φορολογούμενους με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα στην καταβολή φόρων, δεδομένου ότι θα φορολογηθούν όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα αλλά με τεκμαρτό τρόπο. Ακόμα και κάποιος που θα υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό εισόδημα αλλά έχει κύρια κατοικία 50 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών θα του αναλογεί φόρος ύψους 400 ευρώ. Κι αυτό, διότι με βάση τα νέα αυξημένα τεκμήρια ο φορολογούμενος θα έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, τεκμήριο 2.000 ευρώ για την κατοικία του και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά το τεκμαρτό του εισόδημα θα ανέλθει στα 9.000 ευρώ και θα φορολογηθεί για τα επιπλέον 4.000 ευρώ με συντελεστή 10%, δηλαδή θα καταβάλει στην εφορία φόρο ύψους 400 ευρώ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν.
Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των κατοικιών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το τεκμήριο υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως εξής:
– μέχρι και 80 τ.μ., 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
– από 81 μέχρι και120 τ.μ., με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
– από 121 μέχρι και 200 τ.μ., με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
– από 201 έως 300 τ.μ., με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
– από 301 τ.μ., με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας το υπουργείο Οικονομικών έχει ορίσει το ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Παραδείγματα1. Αγαμος φορολογούμενος με ετήσια εισοδήματα ύψους 8.000 ευρώ έχει κύρια κατοικία 70 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών.
Το εισόδημα για το 2011 που θα προσδιορίσει η εφορία (και θα δηλωθεί το 2012), ανεξάρτητα από εκείνο που θα δηλώσει ο ίδιος, θα ανέλθει σε 2.800 ευρώ για την κατοικία και 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Επιπλέον, θα υπολογίσει άλλα 3.000 ευρώ ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης. Συνεπώς, το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 9.800 ευρώ.
Με το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ για το υπερβάλλον τμήμα των 1.800 ευρώ θα υπολογισθεί φόρος με συντελεστή 10%, δηλαδή 180 ευρώ. Μέχρι πρότινος ο φορολογούμενος για τα εισοδήματα των 8.000 δεν κατέβαλε φόρο στην εφορία.
2. Συνταξιούχος 63 ετών με ετήσιο εισόδημα 10.880 ευρώ μισθώνει κατοικία 80 τ.μ. έχει ένα αυτοκίνητο 1.400 κ.ε., ένα σπίτι στο χωριό 60 τ.μ. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται για το 2011 στα 15.240 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαβίωσης) ενώ το 2010 ήταν στα 11.580 ευρώ. Ο συνταξιούχος για τα εισοδήματα του 2010 δεν πλήρωσε φόρο στο ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι το αφορολόγητο ήταν στα 12.000 ευρώ. Για το 2011 θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και θα πληρώσει 1.283,2 ευρώ.
3. Εγγαμος φορολογούμενος με κύρια κατοικία 100 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών έχει τεκμαρτό εισόδημα 17.700 ευρώ. Το πραγματικό εισόδημα ανέρχεται στα 20.000 ευρώ. Οπότε θα φορολογηθεί με βάση το εισόδημα που απέκτησε το 2011 και όχι με αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
4. Εγγαμος φορολογούμενος με κύρια κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.800 ευρώ ανά τ.μ., δευτερεύουσα κατοικία 70 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών θα πρέπει να δηλώσει στην εφορία εισοδήματα υψηλότερα από 18.600 ευρώ. Το τεκμήριο για την πρώτη κατοικία ανέρχεται τα 5.800 ευρώ, τη δευτερεύουσα στα 1.400 ευρώ και το αυτοκίνητο στα 6.400 ευρώ.
Επίσης ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει τα 5.000 ευρώ για το ζευγάρι. Εάν τα εισοδήματα τους είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100006_29/12/2011_467547

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Taxisnet: Ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, 22/12/2011, ένα νέο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο περιβάλλον του νέου TAXISnet. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:
1. Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
  Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις (έντυπο Φ2) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.
  Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις (έντυπο Φ1) που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2010 και εφεξής.
  Διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2010 και εφεξής
  Εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.

2. Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπου Γνωστοποιήσεων:
  Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου.
  Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρημένο έντυπο.
  Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.
  Αρχική εγκατάσταση - προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.
  Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.
  Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (Αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)
  Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (Αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)
  Έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται.
  Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.
  Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων εκτός έδρας.
  Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού.
  Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.
  Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα.
  Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
  Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
  Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας.
  Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρμο¬δι¬ό¬τη¬τας ίδιας Δ.Ο.Υ.
  Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης).
  Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.
  Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.
3. Έντυπο παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
4. Αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων.
5. Αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2112551

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση έως τις 31/1 στην ηλεκτρονική υποβολή Ε9

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.

Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/672263/Article.aspx