Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Οι ημιυπαίθριοι και τα κρυμμένα μυστικά τους...

Πώς φορολογούνται
Η «Κ» παρουσιάζει ένα χρηστικό μίνι οδηγό που εξηγεί πώς θα φορολογηθούν οι ημιυπαίθριοι χώροι με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την τακτοποίηση, δεν οφείλονται σε καμία περίπτωση οποιοσδήποτε φόρος, τέλη ή πρόστιμα. Η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων θα συνυπολογίζεται στο τεκμήριο κατοικίας. Δηλαδή, θα προσμετρείται στα τετραγωνικά που διαμορφώνουν την ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ή δευτερευουσών κατοικιών.

Μικρά φορολογικά «μυστικά» για τους ημιυπαίθριους
Του Γιωργου Δ. Χριστοπουλου*
Εχετε ημιυπαίθριο χώρο και ενδιαφέρεστε για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογείται και θα αντιμετωπίζεστε στο εξής από την εφορία; Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται σήμερα ως εξής:
1. Οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος μετά την τακτοποίηση;
O νομοθέτης δεν αφήνει εδώ ασάφειες. Είναι ρητή η διατύπωση: «Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και σχετικά πρόστιμα δεν αναζητούνται» (σχ. βλ. παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 με έναρξη ισχύος αναδρομικά από 28-04-2010).
2. Εφ' όσον έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, μπορεί το ΙΚΑ να αναζητήσει ασφαλιστικές εισφορές;
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: «Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας».
3. Ποιες φορολογίες θα αντιμετωπίσει ο ιδιοκτήτης που έκανε τακτοποίηση; Και συγκεκριμένα: Θα επιβαρυνθεί με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και πότε υποβάλλει Ε9;
Σχετικά με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και το Ε9, ο νόμος αρκείται μόνο στη διατύπωση ότι «οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους». Δηλαδή στην κατάσταση που είχαν δηλωθεί (βοηθητικοί χώροι, ημιυπαίθριοι χώροι, χώροι στο υπόγειο, ισόγειο ή σε άλλη στάθμη του κτιρίου, κ.λπ.). Η εγκύκλιος προσπαθεί με παραδείγματα να ερμηνεύσει τι γίνεται στη συνέχεια, όταν ακολουθήσει κάποια άλλη μεταβιβαστική πράξη (π.χ. πώληση, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμός επικαρπίας - ψιλής κυριότητας κ.λπ.). Τότε, κατά την αναγραφή του ακινήτου, από τον καινούργιο ιδιοκτήτη στο Ε9, θα συμπεριληφθούν στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου, οπότε και θα υπαχθεί στον ΦΑΠ (βλ. παράδειγμα 2).
Σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθούν στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου.
Προσοχή: Αν οι τακτοποιούμενοι χώροι, όπως αποθήκη ή χώρος στάθμευσης ή ισόγειο κτιρίου (pilotis), που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, δεν είχαν αναγραφεί ποτέ στο Ε9, πρέπει να αναγραφούν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους, στην πραγματική τους κατάσταση.
4. Εάν ο ιδιοκτήτης τακτοποιούμενου ημιυπαίθριου χώρου ή χώρου που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης επιθυμεί να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του, μπορεί να το κάνει;
Μπορεί να το κάνει υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), το επόμενο της τακτοποίησης έτος.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΑΠ και της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), πότε μετράει ο χρόνος τακτοποίησης;
Για την εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
6. Υπάγονται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, οι ημιυπαίθριοι ή βοηθητικοί χώροι που έχουν διαμορφωθεί σε χώρο κύριας χρήσης;
Υπάγονται σε ΦΜΑ ανάλογα με τη χρήση τους (κατοικία, βοηθητικός χώρος, επαγγελματική στέγη κ.λπ.). Επίσης, υπάγονται και στον φόρο γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών. Οι χώροι, οι οποίοι ρυθμίζονται πολεοδομικά με την προβλεπόμενη διαδικασία, μεταβιβάζονται με την επισημείωση ότι αυτοί «ρυθμίστηκαν με τις διαδικασίες του ν. 3843/2010».
7. Μετράει η επιφάνεια των χώρων αυτών στην απαλλαγή α΄ κατοικίας;
Ναι εφόσον κατά τον χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους. Μάλιστα ο φόρος μεταβίβασης, που αναλογεί στην αξία των τακτοποιούμενων χώρων, για ακίνητα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας, μπορεί να επιστραφεί με αίτηση από τον υπόχρεο, ως αχρεωστήτως καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του.
* Ο κ. Γ. Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100011_19/06/2011_446286

Πώς η τακτοποίηση επηρεάζει τα τεκμήρια
1. H επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων υπολογίζεται στις περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος. Οπως στην ιδιοκατοίκηση, καθώς και στη δωρεάν παραχώρηση από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα; Ναι, συμμετέχει στον υπολογισμό των 200 τ.μ. αφορολόγητης παραχώρησης κατοικίας από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα.
2. Για την έκπτωση του ποσού των τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση α΄ κατοικίας;
Ναι, συμμετέχει στην έκπτωση των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση α΄ κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. για δάνεια που συνάφθηκαν μέχρι 31.12.2002 και στη μείωση φόρου 20% των τόκων για δάνεια που συνάφθηκαν από 1.1.2003 και μετά.
3. Η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων συνυπολογίζεται στο τεκμήριο κατοικίας;
Ναι, προσμετράται στα τετραγωνικά που διαμορφώνουν από το πρώτο τετραγωνικό την ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, ή δευτερευουσών κατοικιών. (Βλ. παράδειμα 1)
4. Για το τεκμήριο με βάση τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ακινήτων, η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων υπολογίζεται;
Ναι, υπολογίζεται. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ανασταλεί το τεκμήριο για δαπάνη απόκτησης α΄ κατοικίας επιφανείας μέχρι 120 τ.μ. και συνολικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ από 17.12.2010 μέχρι 31.12.2012, με τον ν. 3899/2010.
5. Οι χώροι που τακτοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πότε πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικον. έτος 2012.
Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100012_19/06/2011_446285

Δεν υπάρχουν σχόλια: