Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

τα νέα τεκμήρια διαβίωσης

Nέα φορολογική κλίμακα, αφορολόγητο όριο με αποδείξεις, νέες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια), περικοπές στις εκπτώσεις δαπανών, αυστηρότερες ποινές για τη μη έκδοση αποδείξεων και πλήθος άλλες αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων φέρνει ο νέος χρόνος.

Από την 1η/1/2011 τίθενται σε εφαρμογή οι περισσότερες διατάξεις του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, με στόχο «την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης μέσα από ένα δίκαιο σύστημα αναδιανομής των εισοδημάτων και ανακατανομής των φορολογικών βαρών».

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης. Οι ελάχιστες δαπάνες για την κατοχή ή τη χρήση κατοικιών, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων περιουσιακών στοιχείων θα αθροίζονται και θα προσδιορίζουν τα ελάχιστα όρια των τεκμαρτών ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων (οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα δηλωθούν το 2011).

Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι κατοικίες, τα αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα, οι πισίνες, τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί κ.ά. Συγκεκριμένα, καθιερώνονται τα παρακάτω τεκμήρια: 
* ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ Ή ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΑ: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τις δαπάνες συντήρησης, τις πάγιες καταναλώσεις και τις δαπάνες λειτουργίας και ορίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης κύριας κατοικίας, ορίζεται κλιμακωτά: για τα 80 πρώτα τ.μ. κύριων χώρων με 30 ευρώ το τ.μ., για τα 81 μέχρι και 120 τ.μ. με 50 ευρώ το τ.μ., για τα 121 μέχρι και 200 τ.μ. κύριων χώρων με 80 ευρώ το τ.μ., για τα 201 έως 300 τ.μ. με 150 ευρώ και για τα πλέον των 300 τ.μ. με 300 ευρώ το τ.μ.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων ορίζεται 30 ευρώ το τ.μ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων: από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ. κατά 70%. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται προκειμένου για μονοκατοικίες κατά 20%. Για δευτερεύουσα κατοικία μειώνονται στο μισό.

* ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση το κόστος τελών κυκλοφορίας, ασφαλίστρων, καυσίμων και συντήρησης επιβατικού Ι.Χ., ορίζεται ως εξής: για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. σε 3.000 ευρώ, ενώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.εκ. προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κ.εκ. μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κ.εκ. προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κ.εκ. και μέχρι 3.000 κ.εκ. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κ.εκ. προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κ.εκ. Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και 50% για πάνω από 10 έτη.

* ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.

* ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κ.λπ.: Τεκμήριο αποτελεί η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και σε λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.

Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση όπου ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό όπως και οι δαπάνες οι οποίες καταβάλλονται όταν ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

* ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται στις 3.000 ευρώ, ενώ για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στις 4.000 ευρώ.

Για ιστιοφόρα, ή μηχανοκίνητα, ή μικτά σκάφη, με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, ορίζεται 8.000 ευρώ, πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 2.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα προστίθενται 5.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα 10.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο και πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 35.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο.

Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα, ναυτολογημένο για ολόκληρο ή για μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

* ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ: Για ανεμόπτερα το τεκμήριο ορίζεται στις 8.000 ευρώ. Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και για ελικόπτερα ορίζεται στα 65.000 ευρώ για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους και προσαυξάνεται με το ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150. Τα ποσά δεν μειώνονται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας εξαιτίας απουσίας σχετικής πρόβλεψης στον νόμο.

* ΠΙΣΙΝΕΣ: Για εξωτερικές έως 60 τ.μ. το τεκμήριο ορίζεται στα 100 ευρώ το τ.μ. και για πάνω από 60 τ.μ με 200 ευρώ το τ.μ. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

--- Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Εισάγεται νέα φορολογική κλίμακα, χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, κοινή για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το βασικό αφορολόγητο όριο για όλους είναι τα 12.000 ευρώ.

Για τους φορολογουμένους με παιδιά αυξάνεται το πρόσθετο αφορολόγητο από 1.000 σε 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο μέχρι τα δύο, από 10.000 σε 11.500 ευρώ για τρία προστατευόμενα τέκνα. Για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω αυξάνεται από 1.000 σε 2.000 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ. Μέρος του αφορολογήτου εξασφαλίζεται πλέον με τη συλλογή αποδείξεων, ενώ παρέχεται επιπλέον έκπτωση για την προσκόμιση αποδείξεων πέρα από το απαιτούμενο όριο. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, εκτός εκείνων που αφορούν σε αγαθά μεγάλης αξίας, τα οποία αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος.

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματός του. Από 12.000 ευρώ και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 ευρώ και 30% του εισοδήματος για το τμήμα αυτού που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ.

Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για την οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και εκείνου των δηλουμένων.

Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται. 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/620358/Article.aspx

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Απρόθυμες οι τράπεζες για ρύθμιση χρεών

Μόλις επτά αιτήματα για ρύθμιση χρεών φυσικών προσώπων με εξωδικαστικό συμβιβασμό σε σύνολο 2.646 που έχει υποβάλει η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ, από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής αποδεκτά από τις τράπεζες. Το παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από τον νόμο προσλήψεις στα ειρηνοδικεία, τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία ρύθμισης χρεών σε περίπτωση αποτυχίας των εξωδικαστικών συμβιβασμών, μεταφράζεται σε μπαράζ πλειστηριασμών ήδη από τις πρώτες ημέρες του 2011.
Αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο επεσήμανε χθες σε συνέντευξη Τύπου η αντιπρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, κ. Παναγιώτα Καλαποθαράκου, καλώντας την πολιτεία να αναστείλει τους πλειστηριασμούς για ολόκληρο το 2011. Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή των πλειστηριασμών για κύρια κατοικία ισχύει έως τις 3 Φεβρουαρίου 2011, ενώ για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα και για χρέη έως 200.000 ευρώ ισχύει μέχρι αύριο. Οπως η ίδια ανέφερε ήδη έχουν προγραμματισθεί πλειστηριασμοί για τις 5 Ιανουαρίου 2011. Το υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αφήνουν πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αναστολής των πλειστηριασμών, αν όχι για όλο το 2011, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του ερχόμενου έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η ΕΚΠΟΙΖΩ στην οργάνωση έχουν κάνει αίτηση 2.378 καταναλωτές προκειμένου αυτή να τους εκπροσωπήσει στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. «Κάθε ημέρα δεχόμαστε περί τις 300 κλήσεις και ανοίγουμε γύρω στους 30 φακέλους», τόνισε η κ. Καλαποθαράκου. Από την ΕΚΠΟΙΖΩ έχουν αποσταλεί 2.646 αιτήσεις που αφορούν τις οφειλές 682 καταναλωτών και από τις τράπεζες έχουν αποσταλεί απαντήσεις μόνο σε 430 αιτήσεις (δηλαδή στο 16%). Ωστόσο, αποδεκτά έχουν γίνει μόλις 7 αιτήματα, δηλαδή το 0,26%, εκ των οποίων τα 4 από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 2 από τη CETELEM και ένα από την Ελληνική Τράπεζα. Τρεις τράπεζες (Εθνική, Alpha και Κύπρου) δεν έχουν απαντήσει -είτε θετικά είτε αρνητικά- σε καμία από τις 564 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την ΕΚΠΟΙΖΩ. Η Τράπεζα Πειραιώς, η Αγροτική Τράπεζα και η Γενική έχουν απαντήσει μόλις στο 3% των αιτημάτων. Ακόμη, πάντως, και οι τράπεζες που απαντούν, συχνά αντί πρότασης ρύθμισης χρεών αποστέλλουν στους οφειλέτες, καταγγελίες των συμβάσεων ή διαταγές πληρωμών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_30/12/2010_427143

Πλειστηριασμοί έως 200 χιλ. ευρώ Αναστέλλονται με τροπολογία ως τα τέλη του 2011

Την αναστολή των πλειστηριασμών, έως τα τέλη Ιουνίου 2011, για χρέη που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, όπως και για δάνεια πρώτης κατοικίας, αποφάσισε σήμερα η κυβέρνηση.
Η αναστολή προβλέπεται σε τροπολογία που θα κατατεθεί στο πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή το νέο έτος. Η τροπολογία φέρει την υπογραφή των υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ, όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν, να αναδιοργανώσουν σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.
Οι παρατάσεις είναι άλλωστε επιβεβλημένες και ενόψει της κρίσιμης εναρκτήριας φάσης που βρίσκεται ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Θα διευκολύνουν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα, τους λοιπούς πιστωτές και τους οφειλέτες για την εξεύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης στην αποπληρωμή των χρεών στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Τούτο δε μάλιστα ενόψει και του γεγονότος ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν μέχρι σήμερα επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες στο πλαίσιο του παραπάνω νόμου.
Πέραν τούτου οι οφειλέτες που βρίσκονται πραγματικά σε μόνιμη αδυναμία θα έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει ο συμβιβασμός, να οργανώσουν την προστασία τους μέσα από τη δικαστική ρύθμιση των χρεών.
Με την τροπολογία δίνεται συνεπώς μία τελευταία παράταση αναστολής των πλειστηριασμών και για χρονική περίοδο που είναι πλέον επαρκής για να αξιοποιηθεί από τους υπερχρεωμένους οφειλέτες η σχετική προστατευτική νομοθεσία και να ρυθμιστεί το μεγάλο μέρος των εκκρεμών υποθέσεων.


http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=375554&dt=30/12/2010

Αναλυτικός πίνακας με τις αντικειμενικές αξίες για 4.500 οικισμούς

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/12/2010_370976

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠ: Ίσες παροχές για τους υπαλλήλους με ίδιες συνθήκες εργασίας

Για λόγους ισότητας, ο εργοδότης οφείλει να επεκτείνει τις οικειοθελείς παροχές που δίνει σε κάποιους εργαζόμενους, σε όλους τους μισθωτούς της επιχείρησης εφόσον κάνουν την ίδια εργασία, υπό τις ίδιες συνθήκες και έχουν τα ίδια προσόντα.

Σύμφωνα με βαρυσήμαντη απόφαση του Αρείου Πάγου, η επέκταση αυτή δεν μπορεί να αφορά μόνο τις οικονομικές παροχές (π.χ. ιδιαίτερες αμοιβές, «μπόνους» κ.λπ.), αλλά και κάθε άλλη παροχή ή ωφελήματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου, όπως είναι η βαθμολογική ένταξη, η μονιμοποίηση, η προαγωγή. Ετσι, σε περίπτωση που εργαζόμενος ενταχθεί σε χαμηλότερο βαθμολογικό ή μισθολογικό κλιμάκιο σε σύγκριση με άλλους συναδέλφους του παρόμοιων προσόντων, που παρέχουν την ίδια εργασία, υπάρχει παραβίαση της ίσης μεταχείρισης και δικαιούται πλήρη βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση, καθώς και τις διαφορές των αποδοχών που έχασε, αναδρομικά και εντόκως.
Κατά τον Αρειο Πάγο ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους με βάση την αρχή της ισότητας. Συνεπώς δεν επιτρέπεται άνιση μεταχείριση μεταξύ εκείνων που παρέχουν την ίδια εργασία, με τα ίδια προσόντα και κάθε διαφορετική μεταχείριση δημιουργεί στον εργαζόμενο να αξιώσει από τον εργοδότη να του προσφέρει όλες τις οικειοθελείς παροχές που καταβάλλει σε άλλους μισθωτούς, που εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες, χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος πρόσληψής τους.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=87649148

Οι εργοδότες οφείλουν να προσφέρουν υπό ίσους όρους όλες τις μισθολογικές και λοιπές παροχές στους εργαζόμενους που απασχολούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ανεξάρτητα αν οι παροχές αυτές είναι οικειοθελείς ή όχι, έκρινε ο ’ρειος Πάγος, δικαιώνοντας τραπεζοϋπάλληλο.
Σύμφωνα με την απόφαση (550/2010), «από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία απορρέει από το άρθρο 288 Αστικού Κώδικα και από τα άρθρα 22 παράγραφος 1 β' του ισχύοντος Συντάγματος και 119 εδάφιο α' της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ προκύπτει ότι στα πλαίσια της εργασιακής σύμβασης δεν επιτρέπεται η άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη των μισθωτών της αυτής εκμεταλλεύσεως, που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις αυτές συνθήκες, εκτός αν δικαιολογείται εξαίρεση ή απόκλιση εξ αιτίας επαρκούς αντικειμενικού λόγου». Βάσει της εν λόγω αρχής, υπογραμμίζει η απόφαση του Α.Π., «ο εργοδότης οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζομένους που παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις αυτές συνθήκες και με τα αυτά προσόντα τις μισθολογικές και άλλες υπηρεσιακές παροχές», ανεξάρτητα αν πρόκειται για παροχές που έχει αναλάβει συμβατικά έναντι ορισμένων εργαζομένων.
Από την επίμαχη συνταγματική ρύθμιση συνάγεται κανόνας δημοσίας τάξεως, με τον οποίο παρέχεται απευθείας στον εργαζόμενο, συνεχίζει ο ’ρειος Πάγος, «το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη του οικειοθελείς παροχές, που αυτός καταβάλλει σε άλλους μισθωτές, οι οποίες ανήκουν στην αυτή κατηγορία και παρέχουν τις ίδιες υπό τις αυτές συνθήκες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους, εκτός αν δικαιολογείται η εξαίρεση ορισμένων έναντι των λοιπών εργαζομένων από ειδικό και σοβαρό, κατ' αντικειμενική κρίση, λόγο».
Ακόμη, αναφέρεται στην αρεοπαγιτική απόφαση ότι η εφαρμογή της αρχής ισότητας για την οποία δεν ασκεί έννομη επιρροή ο χρόνος πρόσληψης του ενάγοντος, δεν περιορίζεται μόνον σε παροχές που έχουν οικονομικό χαρακτήρα, αλλά εκτείνεται και σε εκείνες που αφορούν άλλης μορφής ωφελήματα, όπως η μονιμοποίηση, η βαθμολογική ένταξη ή προαγωγή μισθωτών.
Στην προκειμένη περίπτωση, διπλωματούχος μηχανολόγος-μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία διορίστηκε στις 14.12.1999 σε Τράπεζα ως υπάλληλός της με βαθμό μηχανικού β' (6ο μισθολογικό κλιμάκιο) και διορίστηκε στο Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών.
Με αγωγή του στα δικαστήρια υποστήριξε ότι η Τράπεζα, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αν και είχε όλα τα προσόντα, δεν το μονιμοποίησε σε βαθμό που αντιστοιχεί σε μονίμους υπαλλήλους, αλλά στο βαθμό του μηχανικού β', δηλαδή σε βαθμό που αντιστοιχεί σε δόκιμο υπάλληλο, ενώ μονιμοποίησε με το βαθμό του μηχανικού α' πέντε μηχανικούς που προσέλαβε ύστερα από αυτόν, με τους οποίους είχε τα ίδια, τουλάχιστον, προσόντα και εργαζόταν κάτω από τις ίδιες με αυτούς συνθήκες.
Στη συνέχεια, η Τράπεζα έπραξε το ίδιο και με άλλους δύο υπαλλήλους μηχανικούς οι οποίοι είχαν λιγότερα προσόντα, αλλά είχαν προσληφθεί το 1977. Ο τραπεζοϋπάλληλος με την αγωγή του ζητούσε να ενταχθεί από 5.1.2000 στο βαθμό του μηχανικού και στο μισθολογικό κλιμάκιο 16.
Ο ’ρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση της Τράπεζας η οποία ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου Αθηνών (8667/2007) που είχε δικαιώσει τον τραπεζοϋπάλληλο, κρίνοντας ότι η μη χορήγηση της μισθολογικής παροχής που ζητούσε συνιστά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η οποία δεν δικαιολογείται από επαρκή αντικειμενικό λόγο, εφόσον δεν αποδείχθηκαν περιστατικά που να δικαιολογούν την εξαίρεση από την οικειοθελή αυτή παροχή.
Έτσι, η Τράπεζα υποχρεώθηκε να επανεντάξει τον τραπεζοϋπάλληλο από 5 Ιανουαρίου 2000 στο βαθμό του μηχανικού και στο μισθολογικό κλιμάκιο 16.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1915013

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την επεξήγηση επιπρόσθετων σημείων ως προς την υποχρέωση υποβολής μελέτης ενεργειακής απόδοσης και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Στην εγκύκλιο επισυνάπτονται σχέδια φύλλων ελέγχου της εφαρμογής των ελάχιστων προδιαγραφών που θέτει ο ΚΕΝΑΚ, που θα διευκολύνουν τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες στη θεώρηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης.
Ακόμη, υπογραμμίζεται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ κατά τη μίσθωση των κτιρίων και διευκρινίζεται ότι από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
2. Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ.

Επίσης από 9 Ιουλίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ κατά τις νέες μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται, πέρασε από θετική αξιολόγηση το λογισμικό υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που υποβλήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ και εγκρίθηκε η έκδοση 1.27.9.10 ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται άλλα λογισμικά που υποβάλλονται από εξειδικευμένες εταιρείες και έχουν ήδη εγκριθεί αυτά που εκτελούν τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κάνοντας χρήση της υπολογιστικής μηχανής του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

Στη σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η θέσπιση του ΚΕΝΑΚ είχε ως αποτέλεσμα την αρχειοθέτηση της παράβασης της χώρας για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, όπως αποφασίστηκε επίσημα από το πρόσφατο Κολέγιο Επιτρόπων της ΕΕ.
Το νομικό πλαίσιο, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR .
Συνημμένη πάνω αριστερά η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ.
 http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1914784

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

«Καταιγίδα» για 150 κλειστά επαγγέλματα

Μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών φέρνει το σχέδιο για το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων και την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Θα οδηγήσει εντός του α΄ εξαμήνου του 2011 στην «αυτόματη» κατάργηση δομών και ρυθμίσεων που ισχύουν εδώ και δεκαετίες και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν δεκάδες επαγγελματικές τάξεις. Ποιος θα φανταζόταν ότι υπάρχουν άδειες λειτουργίας για λιμουζίνες από τη δεκαετία του 1920 και ότι στο μνημόνιο του 2010 θα υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά σε αυτή τη μεταφορική υπηρεσία!

Οι υφιστάμενοι περιορισμοί καθορίζουν μεταξύ άλλων τις αμοιβές που καταβάλλουν οι πολίτες σε επαγγελματίες και επιστήμονες διαφόρων κλάδων, όπως για παράδειγμα στους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους. Καθορίζουν επίσης και τις τιμές που πληρώνουμε για διάφορα προϊόντα, όπως τα φαρμακευτικά, καθώς οι φαρμακοποιοί δικαιούνται να πωλούν με ποσοστό κέρδους 35%.

Νομοθετική ρύθμιση εδώ και τώρα
Υστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας - από την πρώτη εξαγγελία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σημίτη αμέσως μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ- η κυβέρνηση, υπό την ασφυκτική πίεση της τρόικας, είναι υποχρεωμένη να προωθήσει εδώ και τώρα τη νομοθετική ρύθμιση. Δεν πρόκειται ωστόσο για απλό εγχείρημα. Οι περιπλοκές είναι πολλές. «Τα διαρθρωτικά είναι πολύ πιο δύσκολα από τα δημοσιονομικά» δηλώνει μιλώντας στο «Βήμα» διακεκριμένο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που ασχολήθηκε επισταμένως με το ζήτημα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Το νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί, αλλά η κατάθεσή του στη Βουλή αναβλήθηκε για τα μέσα Ιανουαρίου λόγω των εορτών αλλά και των αντιδράσεων των θιγομένων επαγγελματιών που ετοιμάζονται για σύγκρουση προτού ακόμη η ρύθμιση ανακοινωθεί.

Η απόφαση ελήφθη στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης, στη διάρκεια του οποίου ο υπουργός Οικονομικώνκ. Γ. Παπακωνσταντίνου παρουσίασε τη βασική φιλοσοφία του νόμου που στηρίζεται στην «οριζόντια άρση περιορισμών» που θα οδηγήσει στο άνοιγμα περισσότερων από 150 επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δώσει για διαβούλευση το σχέδιο στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά μόνο στα επαγγέλματα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του ορκωτού λογιστή, ενώ το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού θα προωθηθεί σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ετοιμάζει ο αρμόδιος υπουργός κ. Α. Λοβέρδος.

Στο δεύτερο μέρος του νόμου-πλαισίου που επεξεργάστηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Ηλ. Πλασκοβίτης θα αναφέρονται οι κατηγορίες περιορισμών και εμποδίων που θα αρθούν για το άνοιγμα συνολικά 150 επαγγελμάτων. Το νομοσχέδιο θα καλύπτει και την υποχρέωση της Ελλάδας για την απελευθέρωση των υπηρεσιών βάσει της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Οδηγία Μπολκεστάιν).

Μετά την ψήφιση του νόμου-πλαισίου θα παρέχεται σε κάθε υπουργείο περιθώριο μέχρι έξι μηνών για να καθορίσει (με προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση) ποια επαγγέλματα δεν θα ανοίξουν εφόσον συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος. Για όσα επαγγέλματα δεν κινηθεί η σχετική διαδικασία εντός των έξι μηνών, θα ανοίγουν αυτόματα. Παράλληλα κάθε υπουργείο θα προχωρεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το κάθε επάγγελμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη λίστα των δεκάδων επαγγελμάτων και υπηρεσιών που θα «απελευθερωθούν» δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα ταξί, όσον αφορά τις άδειες. Κοινή συνισταμένη για τα περισσότερα επαγγέλματα θα είναι η κατάργηση της κατώτατης αμοιβής και των υφιστάμενων περιορισμών (γεωγραφικών και άλλων) για την έναρξη της δραστηριότητας, στοιχεία που προστάτευαν δεκάδες επαγγελματικές ομάδες από τον ανταγωνισμό. ΟΑγιος Βασίλης φέρνει και «φρουτάκια»
Στη συνεδρίαση της Τρίτης ο υπουργός Οικονομικών ανέπτυξε τους άξονες της νομοθετικής ρύθμισης για την παραχώρηση αδειών για τυχερά και τεχνικά παίγνια ώστε να νομιμοποιηθούν τα συνοικιακά «φρουτάκια» και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναγκαίο διότι η χώρα μας πληρώνει πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ τον μήνα μετά την καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απαγόρευση του 2002 και προσέθεσε ότι ο παράνομος τζόγος φθάνει τα 4 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση προσδοκά μόνο για το 2011 έσοδα 700 εκατ. ευρώ και κάλεσε προ μηνών σε διαβούλευση τους βασικούς φορείς του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το σοβαρό ζήτημα του κοινωνικού κόστους που θα προκαλέσει η εξάπλωση των ηλεκτρονικών «κουλοχέρηδων», ιδιαίτερα σε μια περίοδο που αυξάνεται η ανεργία, ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική ρύθμιση θα έχει στόχο «να αποφεύγονται φαινόμενα εθισμού από ανήλικους και ευάλωτους πολίτες». Μέλη της Ομοσπονδίας Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνων εκφράζουν την αγωνία τους για τις θέσεις εργασίας στον κλάδο τους και αντιτίθενται στην πρόθεση της κυβέρνησης να «νομιμοποιήσει τον συνοικιακό τζόγο».

«Κλειδί» για επιστροφή στην ανάπτυξη
Αναμένεται άλμα 10% του ΑΕΠ από τις δουλειές που θα ανοίξουν
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ για την επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, τη μείωση των τιμών και την αύξηση της απασχόλησης εναποθέτει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και η τρόικα στην απελευθέρωση επαγγελμάτων και υπηρεσιών.
Η απόφαση που προωθείται χαρακτηρίζεται «κλειδί» για την άμεση τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αλλαγές της Μεταπολίτευσης.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΟΒΕ, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση των τιμών λόγω έντασης του ανταγωνισμού. Στοιχεία της Κομισιόν αναφέρουν επίσης ότι οι περιορισμοί που ισχύουν σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού με 1.000 ευρώ τον χρόνο.
«Αθροιστικά η απελευθέρωσητων επαγγελμάτων υπολογίζεται ότι μπορεί να αποδώσειαύξηση του ΑΕΠ κατά 10%ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερουανταγωνισμού που θα προκύψει» υποστηρίζει ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Ι. Στουρνάρας.
Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου έδειξε ότι μόνο με την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών: * Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κατά 0,2-0,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.
* Hαπασχόληση θα ενισχυόταν ως και 4%. * Τα κόμιστρα θα μειώνονταν ως και 2,5% κάθε χρόνο.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ κ. Πόουλ Τόμσεν χαρακτήρισε την απελευθέρωση των επαγγελμάτων «κρίσιμη διαρθρωτική αλλαγή» για το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=374673&dt=24/12/2010
________________________________________________


ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ....

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΠΩΣ ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥς ΟΤΙ Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ-ΕΥΤΥΧΩΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΡΙΧΝΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΤΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΑΠ' ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 250 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

υ.γ. εάν κάποιος θέλει κάποια συμβουλή για το τι ακριβώς πρέπει να έχει υπόψη του, μη διαστάσει να επικοινωνήσει     

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ με κάρτες ή επιταγές

Με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή επιταγές θα γίνονται οι συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ από το νέο έτος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία από 1-1-2011 καμία αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ δεν θα πραγματοποιείται με μετρητά, ενώ όλες οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
Από την πλευρά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το νέο έτος υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών τους, ανεξαρτήτως εάν τη στιγμή εκείνη εισπράττουν ή όχι τις αμοιβές τους.
Οι συναλλαγές το 2011 θα διενεργούνται ως εξής:
- Τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.
- Τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
- Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίες θα οφείλει να εκδώσει την απόδειξη, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
- Καθιερώνεται από το 2011 η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_23/12/2010_426597

Μικρότερη η έκπτωση από τους τόκους στεγαστικών δανείων

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο έκπτωσης των τόκων των στεγαστικών δανείων προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος, οι διατάξεις του οποίου τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά στα εισοδήματα του 2010. Συγκεκριμένα με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο καταργήθηκε η μείωση του φόρου κατά 40% του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.). Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων που καταβάλλονται από το 2010 εκπίπτουν κατά 20% για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. κ.λπ. Δηλαδή, γι’ αυτά τα δάνεια (έχουν συναφθεί από 1/1/2003 και μετά) και μέχρι συνολικού ύψους δανείου 200.000 ευρώ αφαιρείται από τον φόρο το 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη φορολογητέα χρήση. Για κατοικίες οι οποίες υπερβαίνουν τα 120 τ.μ. αφαιρείται από τον φόρο το 20% των τόκων που αντιστοιχούν στα 120 τ.μ.
Για τα παλαιότερα δάνεια μέχρι 31/12/2002 ισχύουν τα εξής:
- Για συμβάσεις δανείων που έγιναν μέχρι 31/12/1999 εκπίπτει από το εισόδημα το συνολικό ποσό των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας, των τόκων δανείων για επισκευή και συντήρηση διατηρητέων κτισμάτων, και απαιτείται βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος όπου να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση (αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση) πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης να προκύπτει και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση που αφορά η φορολογική δήλωση.
- Για συμβάσεις στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας που έγιναν από 1/1/2000 έως 31/12/2002 εκπίπτει από το εισόδημα το συνολικό ποσό των τόκων για Α΄ κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
Οσον αφορά τα ασφάλιστρα, το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται (για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν) εκπίπτει κατά 20% από τον φόρο που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος. Το ποσό των ασφαλίστρων στο οποίο υπολογίζεται η μείωση 20% δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 1.200 ευρώ για τον άγαμο και των 2.400 ευρώ για την οικογένεια.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_23/12/2010_426598

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ρύθμιση για τους πολύτεκνους

Στην απάλειψη της ρύθμισης με την οποία ετίθετο ετήσιο ελάχιστο οικογενειακό εισοδηματικό όριο ύψους 40.000 ευρώ για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος, καθώς και του επιδόματος τριτέκνων, προχώρησε προχθές ο υπουργός Υγείας.
Ρύθμιση 

Η ρύθμιση περιλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο - «σκούπα» του υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της δημοσίας διαβούλευσης. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης με τους εκπροσώπους των προμηθευτών, ο Αν. Λοβέρδος εξήγησε ότι «η διαφαινόμενη κοινωνική σύγκρουση για το θέμα θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το δημόσιο όφελος που θα προέκυπτε από τη συγκεκριμένη ρύθμιση» και ανέφερε ότι η απάλειψη του πλαφόν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
Εισήγηση
«Αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλισθούν από άλλες πολιτικές και εισηγούμαι ήδη στην κυβέρνηση αυτό να γίνει χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες».
Υπενθυμίζεται πως η ρύθμιση όριζε πως δικαιούνται το επίδομα εκείνες οι οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα έως και 40.000 ευρώ, θέτοντας έτσι εισοδηματικό «ταβάνι».

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=86067151

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Οι φόροι για πρώτη κατοικία

Τα πάνω κάτω στις φοροαπαλλαγές πρώτης κατοικίας και τους φόρους µεταβιβάσεων γονικών παροχών, κληρονοµιών και δωρεών έχει φέρει ο τελευταίος φορολογικός νόµος του περασµένου Απριλίου.
Ο νόµος καταργεί το κριτήριο των τετραγωνικών και συναρτά τις απαλλαγές φόρου από την αντικειµενική αξία του ακινήτου και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουµένου. Το υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε στην έκδοση ενός πρακτικού οδηγού µε όλες τις αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, τις οποίες κωδικοποιούν σήµερα τα «ΝΕΑ».

Οσον αφορά την πρώτη κατοικία, η βασικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση της χορήγησης τηςαπαλλαγής για αγορά κατοικίας µεεµβαδόν έως 200 τ.µ. ήοικοπέδου στοοποίο αντιστοιχεί κατοικία µε εµβαδόν έως 200 τ.µ. ανεξάρτητα από την αξία τους και παρέχεται απαλλαγή που συνδέεται µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόµενου ακινήτου.

Αγορά πρώτης κατοικίας
Ετσι, η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοικίας:

1. Από άγαµο µέχρι ποσού αξίας 200.000

ευρώ.

2. Από άγαµο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον67% από διανοητική καθυστέρηση ήφυσική αναπηρίαµέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ.

3. Από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ.

4. Από έγγαµο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον67% από διανοητική καθυστέρηση ήφυσική αναπηρίαµέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του. Για αγορά οικοπέδου
Προκειµένου για αγορά οικοπέδου, η απαλλαγή είναι 50.000 ευρώ για τον άγαµο και 100.000 ευρώ για τον έγγαµο. Το ποσόαυτό προσαυξάνεταικατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του.

Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγηταόρια, η απαλλαγή χορηγείται µέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων µε συντελεστή 10%.

Σε περίπτωση αγοράςκατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και ηαξία µιας θέσης στάθµευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στοίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα µε το ίδιο συµβόλαιο αγοράς.

Οι αλλαγές αυτές εφαρµόζονται σε αγορές πρώτηςκατοικίας, ηφορολογική υποχρέωση των οποίων γεννιέται από τις 23-4-2010 καιµετά.

Η απαλλαγή απότον φόρο µεταβίβασης για αγορά κατοικίαςή οικοπέδου παρέχεται µια φορά.

Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον:

n τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά τον χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και n ο αγοραστής υποβάλλει την οικεία δήλωση και καταβάλλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί στηναξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.

Ως αξία του ακινήτου λαµβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά τον χρόνο της νέας απαλλαγής.

Για κληρονοµιές, δωρεές
Οσον αφορά τηφορολογία κληρονοµιών -δωρεών καιγονικών παροχών, οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο γιατην απόκτηση της πρώτης κατοικίας είναι:

n Ο κληρονόµος (σύζυγος ή τέκνο του κληρονοµουµένου) ή το ενήλικο τέκνο που αποκτά τη γονική παροχή ή ο σύζυγος αυτού ήτα ανήλικα τέκνα τους να µην έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησηςσε άλλη κατοικία ή ιδανικό µερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδοµήσιµου ή επί ιδανικού µεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχείεµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήµοή κοινότητα µε πληθυσµό άνω των3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκεςθεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εµβαδόν τωνανωτέρω ακινήτων (και των λοιπών αντίστοιχων κληρονοµιαίων ακινήτων) είναι 70 τ.µ., προσαυξανόµενα κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά25 τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του δικαιούχου.

n Τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτηςκατοικίας λόγω θανάτου ή γονικής παροχής είναι τα ίδια µε αυτά της αγοράς πρώτης κατοικίας. Κατάταλοιπά στηφορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών επιβάλλονται συντελεστές που κυµαίνονται από1% έως και10% για συγγενείς πρώτου βαθµού και φτάνουν έως και το 40% για συγγενείς εξ αγχιστείας (βλέπε κλίµακες). Μετά τις26-1-2010, ότανο κληρονόµοςείναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνοτου κληρονοµουµένου απαλλάσσεται από τονφόρο κληρονοµιάς, µε αξία κληρονοµιαίας περιουσίας µέχρι 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόµο (µε αντίστοιχο περιορισµό των κλιµακίων υπολογισµού του φόρου της κλίµακας της πρώτης κατηγορίας για συγγενείς πρώτου βαθµού).
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΕ∆ΩΣΕ
έναν πρακτικό οδηγό µε όλες τις αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, τις οποίες κωδικοποιούν σήµερα τα «ΝΕΑ»

Πώς φορολογούνται οι µεταβιβάσεις

ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 8% έως 10% υπολογίζεται ο φόρος µεταβίβασης ακινήτου σε συνάρτηση µε την αξία του. Συγκεκριµένα για µεταβιβάσεις ακινήτων, η φορολογική υποχρέωση των οποίων γεννιέται µετά τις 23 Απριλίου 2010, επιβάλλεται φόρος 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ αξίας του ακινήτου και 10% για το άνω του ποσού αυτού τµήµα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή.

Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήµων και κοινοτήτων 3%.

Για παράδειγµα, έστω ότι ο Α αγοράζει οικόπεδο αξίας 8.800 ευρώ. Ο αναλογών φόρος µεταβίβασης θα υπολογιστεί µε συντελεστή 8%. Εστω ότι ο Β αγοράζει οικόπεδο αξίας 22.000 ευρώ. Ο αναλογών φόρος θα υπολογιστεί για το µέχρι των 20.000 ευρώ τµήµα της αγοραίας αξίας µε συντελεστή 8%, για το άνω δε των 2.000 ευρώ τµήµα µε συντελεστή 10%.
Ποιους χτυπά ο νέος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Με συντελεστές από 0,1% για ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ που φτάνουν έως και το 1% προκειµένου για ακίνητη περιουσία φορολογητέας αξίας άνω των800.000 ευρώ, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε αντικατάσταση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
Υποκείµενα στον φόρο είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα τους πουέχουν την 1η Ιανουαρίου το δικαίωµα τηςπλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επίακινήτων καθώς και το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πιλοτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής.

1. Πότε υποβάλλεται η δήλωση;
Η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων υποβάλλεται µέχρι και την 15η Μαΐου του οικείου έτους, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, µε αρχή το 1 και ολοκληρώνεται σε 10 εργάσιµες ηµέρες. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας. Για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων έτους 2010 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2005 έως και 2009 οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις µεταβολές της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης, όπως ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010.

2. Πώς καταβάλλεται ο φόρος;
Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρουκαι η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα αντίστοιχα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου έτους, τότε καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις και αν βεβαιώνεται τον µήνα Οκτώβριο και έπειτα καταβάλλεται εφάπαξ. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι διακόσια πενήντα (250) ευρώ αθροιστικά λαµβανόµενο, για όλους τους υπόχρεους τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

Για τα νοµικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιεςυπηρεσίες ηµέρα των διµήνων που ακολουθούν.

3. Υπάρχει αφορολόγητοόριο για τα νοµικά πρόσωπα;
Οχι, σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας. 4. Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νοµικών πρόσωπων;

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των νοµικώνπροσώπων φορολογείται µε συντελεστή 6‰. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας, κτίσµατα των νοµικών προσώπων φορολογούνται µε συντελεστή 1‰.

5. Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νοµικών πρόσωπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
Τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, φορολογούνται µε συντελεστή 3‰. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα των νοµικώνπροσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται µε συντελεστή 1‰.

6. Είναι απαραίτητη η καταβολή του 1/3 του φόρου που προέκυψε κατά την υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων;
Ναι. Η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας θεωρείται απαράδεκτη και συνεπώς µη υποβληθείσα και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα, εφόσον µε την υποβολή της δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση, δηλαδή το 1/3 του αναλογούντος φόρου.  
7. Παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση
ολοσχερούς εξόφλησης του αναλογούντος φόρου;

Οχι, στον νόµο δενπροβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.  
8. Ποιοι πρόσθετοιφόροι επιβάλλονται για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παραβαίνουντις υποχρεώσεις τους;
Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος πουορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε µήνα καθυστέρησης και µέχρι 100%. Οταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, για κάθε µήνα καθυστέρησης και µέχρι 200%. Οταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω µη υποβολής της δήλωσης για κάθε µήνα καθυστέρησης και µέχρι 200%.

Τέλος, επιβάλλεται πρόστιµο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπαδεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο της προηγούµενης παραγράφου όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολήεφόσον έχει ήδη επιβληθείαυτοτελές πρόστιµο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4609257

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

η «Η» online παρουσιάζει έναν αναλυτικό φορολογικό οδηγό

 • Τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του μήνα για να γλιτώσουν φόρο.
 • Τα «μυστικά» των αποδείξεων που εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.
 • Τις «παγίδες» που κρύβουν τα νέα τεκμήρια διαβίωσης και τα «όπλα» για να τα αντιμετωπίσετε.
 • Τις νέες ρυθμίσεις για την αγορά πρώτης κατοικίας. 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=84479149

Για να αποφύγετε τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» και για να δικαιολογήσετε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιήστε τα «όπλα» που προσφέρει η φορολογική νομοθεσία όπως:
1. Αποταμιεύσεις παλαιοτέρων ετών. Η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών είναι η πιο προσφιλή μέθοδος των φορολογουμένων όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα τεκμήρια. Μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες δηλώσεις και να συγκεντρώσετε τα ποσά που σας περισσεύουν. Ειδικότερα για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και μετά ισχύουν τα εξής:
 • Για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και από τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών καθώς και από οποιαδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας εκπίπτουν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
 • Οι ζημίες πρέπει να συμψηφίζονται με τα θετικά εισοδήματα και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται τεκμαρτά θα γίνεται έστω και αν ο φορολογούμενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τεκμαρτές δαπάνες ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.
2. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που εισπράξατε από πωλήσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής κτλ Προσοχή όμως: Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή με το φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ.. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος πουλάει τη χρήση 2010 ένα ακίνητο το οποίο είχε αγοράσει τη χρήση 2005 και επικαλείται το έσοδο από την πώληση του ακινήτου για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, θα πρέπει από το έσοδο της πώλησης να αφαιρέσει το κόστος αγοράς του ακινήτου, εκτός αν η αγορά του ακινήτου αποτέλεσε την χρήση 2005 που αγοράστηκε τεκμήριο και ο φορολογούμενος επικαλείται εκτός από το έσοδο της πώλησης και ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το έτος 2005.
3. Δάνεια, γονικές παροχές. Τα ποσά που προέρχονται από δάνεια συνήθως αποδεικνύονται σωτήρια για την κάλυψη του πόθεν έσχες. Σε κάθε περίπτωση το δάνειο θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη ενώ η δήλωση για το φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
4. Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Τέτοια ποσά είναι η αποζημίωση για ατύχημα, το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κλπ.
5. Κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια και λαχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων εφόσον επισυναφθεί σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ ή τη Διεύθυνση Λαχείων. Η εφορία δεν αναγνωρίζει τα κέρδη από καζίνο.
6. Δωρεές από συγγενικά πρόσωπα. Ένας νόμιμος τρόπος κάλυψης τεκμηρίων είναι οι δωρεές από τρίτα πρόσωπα συγγενικά ή μη.
Οι «παγίδες» των νέων τεκμηρίων
Παγίδες με αυστηρότερα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς στήνει το υπουργείο Οικονομικών προσδοκώντας από την εφαρμογή τους να εισπράξει έσοδα 700 εκατ. ευρώ το 2011.
Με βάση τις νέες αυτές διατάξεις το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. Τεκμήριο αποτελούν πλέον:
1. Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Το τεκμήριο για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:
 • μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 300 ευρώ ανά τ.μ.
Για το νέο τεκμήριο των κατοικιών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη τα εξής:
 • Τεκμήριο με 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αποτελούν οι βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας (αποθήκες, πάρκινγκ), ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας.
 • Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η αντικειμενική δαπάνη προσαυξάνεται κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 70%.
 • Για μονοκατοικία τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20%.
 • Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εκκίνησης.
 • Για δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν λαμβάνεται το ήμισυ της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με το βοηθητικό χώρο της.
 • Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.
 • Για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, σε τρεις μήνες το έτος.
 • Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.
 • Εξαιρούνται από το τεκμήριο δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.
 • - Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.
2. Αυτοκίνητα Ι.Χ. Το τεκμήριο ενεργοποιείται ακόμη και για τα πολύ μικρού κυβισμού αυτοκίνητα ως εξής:
α) Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε. σε 3.000 ευρώ.
β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά,
γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και
δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 700 ανά 100 κυβικά εκατοστά.
Τα ποσά καταλαμβάνουν και τα αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και τα αυτοκίνητα τύπου jeep.
Το τεκμήριο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Προσέξτε: Τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
3. Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία: Για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.
4. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτου κλπ: Τεκμήριο αποτελεί η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
5. Σκάφη αναψυχής: Το νέο τεκμήριο για τα σκάφη είναι σχετικά χαμηλό για μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου και ανεβαίνει σημαντικά για τα μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης. Πιο συγκεκριμένα:
 • Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 3.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των 4.000 ευρώ.
 • Για μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 8.000 ευρώ. Για τα ίδια σκάφη άνω των 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 2.000 για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω 10 μέτρων και μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται 5.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται 10.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται 15.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστίθενται 20.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται τριάντα πέντε 35.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.
Μειώσεις
Σημειώστε ακόμη ότι:
 • Τα ποσά μειώνονται κατά 50% για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.
 • Το τεκμήριο μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους κατά 15% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.
 • Τα ποσά μειώνονται κατά 50% προκειμένου για τα ιστιοφόρα σκάφη.
 • Για σκάφη με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος, ενώ τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την επαγγελματική δαπάνη.
 • Αναγνωρίζεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
6. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα. Το νέο τεκμήριο διαμορφώθηκε ως εξής:
 • Για ανεμόπτερα στο ποσό των 8.000 ευρώ.
 • Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των 65.000 ευρώ για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους.
 • Για αεροσκάφη αεροπροωθούμενα (JET) στο ποσό των 200 ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.
Τα ποσά δεν μειώνονται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας.
7. Πισίνες. Οι πισίνες εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Τεκμήριο για τους φορολογούμενους αποτελεί και η συναρμολογούμενη πισίνα αφού ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση.
Το τεκμήριο ορίζεται ως εξής:
 • 100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και
 • 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων.
Για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα ποσά διπλασιάζονται. Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.
8. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Κάθε χρόνο εκτός των τεκμηρίων εφαρμόζεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Τα τεκμήρια περιορίζονται κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης αυξήθηκε, από 5.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ, το όριο για τον χαρακτηρισμό αγοράς κινητού πράγματος ως μεγάλης αξίας.
Αμφισβήτηση τεκμηρίων
Το ποσό των τεκμηρίων μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Αυτό μπορεί να γίνει για όσους:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο έφορος ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Ειδικά για τα τεκμήρια των φαντάρων η διαφορά αντικειμενικής και πραγματικής δαπάνης «χρεώνεται» σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.
Πότε δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο
Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για:
Την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το αυτοκίνητο Ι.Χ. αναπήρου με την προϋπόθεση ότι αυτό απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
Τους αλλοδαπούς που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή για τους Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούνται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή της κατοικίας.
Τις επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων από την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα.
Τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το μήκος και αν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό.
Την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική (ατομική) επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.
Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67% για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=84487148Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για όλους πλην μισθωτών και συνταξιούχων
Αλλαγές στον τρόπο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, τη λήψη αντιγράφων σε περίπτωση διαζευγμένων και τη χωριστή βεβαίωση των φόρων μεταξύ συζύγων φέρνει η εφαρμογή του τελευταίου φορολογικού νόμου.
Από το επόμενο έτος εξαιρούνται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών.
Αντίθετα, υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν από το 2011 και μετά, όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο (μη επιτηδευματίας), που υποβάλλει τη δήλωσή του μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή.
Επίσης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση δεν συνυποβάλλονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου.
Από το επόμενο έτος είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης από όσους έχουν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από οικοδομές ή σύνταξη κ.λπ.. Δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ και το οποίο προκύπτει αποκλειστικά με βάση τις δαπάνες διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου ΙΧ, του σκάφους, των ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κλπ

Επιπλέον, με βάση τις νέες διατάξεις, η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματά των συζύγων που υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης, βεβαιώνεται (από τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2011 και μετά) στον κάθε σύζυγο χωριστά και η ευθύνη για την καταβολή τους βαρύνει επίσης τον καθέναν από αυτούς χωριστά.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=84485148

Στο «λαβύρινθο» των αποδείξεων που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ κινδυνεύουν να χαθούν οι φορολογούμενοι εάν δεν οργανωθούν από τώρα και δεν έχουν... προνοήσει να κρατούν φωτοαντίγραφα.

Οι φορολογούμενοι για να διασφαλίσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:  

2. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. 

 

Κοινόχρηστα πολυκατοικιών

8. Δεν περνάνε στην Εφορία οι δαπάνες εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων χώρων, αλλά αναγνωρίζονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη) συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.
Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.

 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=84487149

 Νέες υποχρεώσεις για επαγγελματίες  

 

Οι αλλαγές που επέρχονται, στην προσπάθεια περιστολής της φοροδιαφυγής, δημιουργούν και μια σειρά από νέες υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα:

 • Από τη 1-1-2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα οφείλει να εκδώσει την απόδειξη, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
 • Από τη 1-1-2011 καθιερώνεται η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
 • Από τη 1-1-2011 όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών, που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
 • Από τη 1-1-2011 όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.
 • Από την 1η Ιανουαρίου, όλες οι φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών θα υποβάλλονται μέσω Internet.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα κατατάσσονται από εδώ και στο εξής σε «λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή» προκειμένου να ελέγχονται κατά προτεραιότητα.
Οι λίστες θα συντάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν πιθανότατα με υπουργικές αποφάσεις. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του νέου συστήματος Elenxis.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=84483150

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Επιστρέφει η απόσυρση παλαιών Ι.Χ.

Επανέρχεται η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων με παροχή οικονομικών κινήτρων τα οποία αφορούν σε κλιμακωτή μείωση του Τέλους Ταξινόμησης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των κινήτρων είναι όλοι οι κάτοχοι παλαιών Ι.Χ. με πρώτη άδεια κυκλοφορίας έως τις 31.12.1998 και η έκπτωση του Τέλους Ταξινόμησης που θα ωφεληθούν κατά την αντικατάστασή του είναι ανάλογα της κατηγορίας που ανήκει το μοντέλο που ενδιαφέρονται να αγοράσουν.

Αν το καινούριο Ι.Χ. που επιθυμούν να αποκτήσουν έχει κινητήρα έως 900 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 6.000 ευρώ τότε απαλλάσσονται εντελώς από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνονταν στο 5%. Αν το καινούριο Ι.Χ. έχει κινητήρα από 901 κ.εκ.έως 1.400 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 8.000 ευρώ τότε επίσης απαλλάσσεται από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνεται στο 12%.
Για καινούρια αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.401 κ.εκ. έως 1.600 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 11.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο υπολογίζεται σε 20% μειώνεται κατά 65% και διαμορφώνεται στο 8,5%. Στα νέα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.601 κ.εκ. έως 2.000 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 14.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης μειώνεται κατά 50% και θα κυμαίνεται σε μόλις 20%.
Οσον αφορά στο Φόρο Πολυτελείας αλλαγές έχουμε στις εργοστασιακές αξίες των καινούριων αυτοκινήτων που αφορούν μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία οχημάτων στις οποίες επιβάλλεται φόρος 10% και 30%. Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία στην οποία επιβάλλεται φόρος πολυτελείας 10% αλλάζουν εντελώς οι εργοστασιακές αξίες των οχημάτων και πλέον αφορά τα Ι.Χ. με αξία από 20.000 έως 22.000 ευρώ.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=16295&subid=2&pubid=83833150

ΙΧ: Ευνοϊκότερες οι διατάξεις για τον φόρο πολυτελείας 

Ευνοϊκότερες γίνονται οι διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο φόρος πολυτελείας 10% θα επιβάλλεται στα καινούργια αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία από 20.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ ενώ με βάση το σημερινό καθεστώς επιβάλλεται για εργοστασιακή αξία από 15.000-20.000 ευρώ.


    Επίσης, ο συντελεστής 30% θα αφορά εργοστασιακή αξία από 22.000-28.000 ευρώ (έναντι 20.000-28.000 ευρώ σήμερα), ενώ ο συντελεστής 40% θα ισχύει για εργοστασιακή αξία πάνω από 28.000 ευρώ όπως σήμερα.

    Στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ο συντελεστής 10% του φόρου πολυτελείας θα επιβάλλεται σε τιμή χοντρικής από 16.000-17.000 ευρώ (από 11.000-14.000 ευρώ σήμερα) και ο συντελεστής 30% για αξία χοντρικής μεταξύ 17.000-19.000 ευρώ (από 14.000-19.000 σήμερα).

    Δεν υπάρχει αλλαγή για το συντελεστή 40% που εξακολουθεί να ισχύει για τιμή χοντρικής πάνω από 19.000 ευρώ.

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Ποιοι φόροι αλλάζουν το 2011

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα περιέχει διατάξεις για την αύξηση του ΦΠΑ από το 11% στο 13%, τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων, την αναβολή για έναν ακόμη χρόνο του νέου φόρου υπεραξίας στις μετοχές και την απαλλαγή από έλεγχο «πόθεν έσχες» της αγοράς πρώτης κατοικίας.
Επίσης στο νομοσχέδιο θα μπουν πιθανότατα και οι αναπροσαρμογές στη φορολογία του καπνού που θα οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων. Εξάλλου, μέχρι αργά χθες το βράδυ αποτελούσε ερωτηματικό αν θα συμπεριληφθεί η διάταξη για τη μείωση των τελών ταξινόμησης κατά 50% και την αύξηση του ορίου εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας, πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο φόρος πολυτελείας.
Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές στη φορολογία που θα επέλθουν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 είναι οι ακόλουθες:
 • Στο μέτωπο του ΦΠΑ κύμα ανατιμήσεων σε δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες φέρνει η αύξηση του χαμηλού ΦΠΑ στο 13% από 11%.
Τα προϊόνταΗ νέα αύξηση επιβαρύνει τρόφιμα, χυμούς, εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, κόμιστρα ταξί, τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, υπηρεσίες υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ελαιοχρωματιστών κ.λπ. που αφορούν συντήρηση παλαιών κατοικιών, σερβιριζόμενα αγαθά (πλην αλκοόλ) σε καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες, παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.
Η αύξηση του χαμηλού συντελεστή στο 13% συμπαρασύρει ανοδικά τον μειωμένο συντελεστή που αυξάνεται από 5,5% σε 6,5%. Στον μειωμένο συντελεστή «μετακομίζουν» από την 1η Ιανουαρίου φάρμακα και διαμονή σε ξενοδοχεία, γεγονός που οδηγεί στη μείωση των τιμών τους.
Αμετάβλητος παραμένει ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ 23% που επιβάλλεται στα περισσότερα αγαθά (ένδυση, υπόδηση, αυτοκίνητα, καύσιμα, οινοπνευματώδη ποτά, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, ακίνητα κ.ά.).
 • Στην αγορά κατοικίας χωρίς έλεγχο του «πόθεν έσχες» θα είναι για δύο χρόνια η αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα και μέχρι ποσού 200.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αναθερμάνει την αγορά ακινήτων, όπου εντοπίζονται πάνω από 150.000 αδιάθετες νεόδμητες κατοικίες. Πιθανότατα το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά από τις 23 Απριλίου 2010.
 • Με το νομοσχέδιο μειώνεται από τη χρήση του 2011 ο συντελεστής φορολογίας των αδιανέμητων κερδών στο 20% από 24% που είναι σήμερα.
 • Αναβάλλεται για έναν ακόμη χρόνο ο νέος φόρος υπεραξίας στις μετοχές.
Επιπρόσθετα οι προωθούμενες αλλαγές στη φορολογία του καπνού θα έχουν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν νέες αυξήσεις τιμών στα τσιγάρα κατά 0,10 με 0,20 ευρώ το πακέτο. Τέλος η μείωση του τέλους ταξινόμησης, όποτε κι αν θεσμοθετηθεί, θα φθάνει στο 50% για Ι.Χ. έως 2.000 κυβικά.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=45868960

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Μείωση 50% στα τέλη ταξινόμησης για ΙΧ έως 2.000 κυβικά

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε τη μείωση του τέλους ταξινόμησης κατά 50% σε όλα τα καινούρια Ι.Χ. με κινητήρες έως 2 λίτρα, απορρίπτοντας το σενάριο των κλιμακωτών μειώσεων που αρχικά είχε προκριθεί ως η καλύτερη λύση για την τόνωση των πωλήσεων.


http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=371735&dt=07/12/2010

Ο παρακάτω πίνακας συνδέει κυλινδρισμό και τέλη ταξινόμησης.

To ποσοστό του τέλους ταξινόμησης επιβαρρύνει ως προς τη τιμή χονδρικής, δηλαδή εάν τιμή χονδρικής είναι €12,000 και έχουμε κυλινδρισμό 1600κ.ε., τότε 12,000 Χ 20% = €2,400.
Χονδρικά, €12,000 + τέλος ταξινόμησης €2,400 + κέρδος 10% €1,200 = €15,600

€15,600 + ΦΠΑ 23% = €19,188

Επομένως, το όφελος από τη μείωση κατά 50% του τέλους για ΙΧ 1600κ.ε. είναι:
€12,000 + τέλος €1,200 + κέρδος €1,200 = €14,400 + ΦΠΑ 23% = €17,712 
€19,188 - €17,712 = €1,476 ή -7,7%

υ.γ. μην ξεχνάτε ότι τα ΙΧ αποτελούν πλέον τεκμήριο διαβίωσης! Πρόκειται για ένα κόστος που που θα πρέπει να υπολογιστεί...
 
 
 

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για το πολυτεκνικό επίδομα

Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τις οικογένειες που θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τα επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων ορίστηκε, σύμφωνα με κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.
Εάν το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τα 40.000 ευρώ ετησίως, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν θα λάβουν τα επιδόματα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τρεις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών για καταναλωτές

Τη νέα βελτιωμένη «έκδοση» των τριών Παρατηρητηρίων -του Παρατηρητηρίου Τιμών, Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων και Παρατηρητηρίου Τιμών Διδάκτρων- παρουσίασε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντίνος Ρόβλιας.
Το Παρατηρητήριο Τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.e-prices.gr και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και σύγκρισης των τιμών πώλησης, για πάνω από 1.500 προϊόντα σε 1.200 σημεία πώλησης, σε 13 περιφέρειες, σε 1 έως 4 πόλεις ανά περιφέρεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ενημερώνονται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση (ανάλογα με το προϊόν) για τις τιμές των προϊόντων που διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ και τα αναρτούν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-prices.gr. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει την τιμή πώλησης του προϊόντος στο σούπερ μάρκετ της επιλογής του, αλλά και να παρακολουθήσει τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών.
Στο Παρατηρητήριο Τιμών Διδάκτρων, όπου αρχικά περιλαμβάνονταν τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τώρα υπάρχουν στοιχεία για τα δίδακτρα σε 3.331 επιχειρήσεις βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών Διδάκτρων είναι η www.gge.gr/app
Εξάλλου, από τις αρχές του 2010 μεταφέρθηκε το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων www.fuelprices.gr στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και πλέον ο αριθμός των πρατηρίων που υποβάλλουν στοιχεία υπερβαίνει τα 3.000.
Το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων εμπλουτίζεται συνεχώς, σε συνεργασία με το TAXIS, με την ανάρτηση τιμών πώλησης πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον από δραστηριοποιούμενους μεταπωλητές. Σύντομα, τέλος, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό (SMS) για τις χαμηλότερες τιμές των πρατηρίων στην περιοχή που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_02/12/2010_424346