Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

Οταν σας κτυπά την πόρτα η... εφορία

Αν σας χτυπήσει την ...πόρτα η εφορία είτε για προσωρινό είτε για τακτικό έλεγχο, θυμηθείτε ότι προηγουμένως έχετε δικαίωμα ενημέρωσης. Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση εγχειριδίου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των φορολογουμένων όσο και των ελεγκτικών οργάνων. Στο εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις δυνατότητες για τα αποτελέσματα του ελέγχου, κυρώσεις και ποινές αλλά και πληροφορίες για συμβιβασμό με την εφορία, όπως άλλωστε και τις πρόσφατες διατάξεις που οδηγούν σε φορολογική ”ασυλία” στην περίπτωση συνεργασίας για την αποκάλυψη επίορκων υπαλλήλων ή για την απαλλαγή από τον έλεγχο των νέων επιτηδευματιών.

Περισσότερες πληροφορίες στο ειδικό site του Υπ.Οικ.
Πηγή και το εγχειρίδιο ελέγχου

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες δανειοδοτήσεων, ενώ μικρότερες είναι οι επιβαρύνσεις στα στεγαστικά δάνεια, όπου οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές τους
http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20080222&nid=7563872&sn=&spid=1376

Παρά το γεγονός ότι τα κεντρικά επιτόκια της ΕΚΤ παρέμειναν σταθερά στο 4%, ενώ η τάση μάλλον αλλάζει προς πτωτική, οι εμπορικές τράπεζες αύξησαν τα δικά τους...
Μεγάλη προσοχή στις συμβάσεις!

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

Ασυνήθης κακοκαιρία, χιονοπτώσεις και αποδοχές

Με αφορμή πολλά ερωτήματα εργαζομένων, για το αν οφείλεται ο μισθός στους εργαζόμενους που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους, λόγω της ασυνήθιστης χιονόπτωσης η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους.
Η διακοπή των συγκοινωνιών εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και η επικινδυνότητα των δρόμων στους συγκεκριμένους Νομούς της χώρας, αποτελεί τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.
Κατά το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα, αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, διατηρεί την αξίωσή του στις αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει, εκτός της περίπτωσης που
έχει απασχολήσει τον εργαζόμενο λιγότερες από δέκα ημέρες.
Οι αποδοχές των ημερών αυτών οφείλονται από τον εργοδότη ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε παρά την αντίθετη άποψη της σχετικής εγκυκλίου, που διαθέτουν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, ειδικά για την περίπτωση που οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.
Το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα για ανυπαίτια αδυναμία παροχής της εργασίας, μαζί με το άρθρο 658 Α.Κ., καθιερώνουν για την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εξαίρεση από τον κανόνα της κοινής απαλλαγής, που ισχύει για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Α.Κ. 380),
στην περίπτωση δηλαδή που η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή.
Επομένως είτε η επιχείρηση λειτούργησε είτε παρέμεινε κλειστή ο μισθός οφείλεται στον εργαζόμενο που δεν κατόρθωσε να φθάσει στο χώρο εργασίας λόγω χιονόπτωσης.
http://www.gsee.gr/news/news_facts_download.php?id=357

update
http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=193
Αρ.Πρωτ.Οικ.2014/7.1.2002 Ασυνήθης κακοκαιρία, χιονοπτώσεις και αποδοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρ. Πρωτ. Οικ. 2014
Αθήνα 7/1/2002
ΓENIKH Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ:
1. Την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ
2. Όλες τις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις της χώρας
Δ/ΝΣΗ: ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σταδίου 29 ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ: Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 5295203
ΤELEFAX:

ΘΕΜΑ: Ασυνήθης κακοκαιρία, χιονοπτώσεις και αποδοχές

Εξαιτίας των, ιδιαίτερης έντασης, καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων), που έπληξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ορισμένες περιοχές της χώρας και είχαν ως επακόλουθο την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να λειτουργήσουν, καθώς και των εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασία τους, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
Κατά τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα «αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία του σε άλλο χρόνο».
Εξ αντιδιαστολής των ανωτέρω καθιερώνεται ο κανόνας, ότι, αν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την παροχή (εν προκειμένω την εργασία), από λόγους οφειλόμενους σε ανώτερη βία, αυτός δεν καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της προσφερόμενης εργασίας και κατʼακολουθίαν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του μισθού προς τον προσφέροντα την εργασία του μισθωτό.
Ανώτερη βία, προς εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα, υπάρχει, όταν η αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς από τυχερό και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί και αν ακόμα κατεβάλετο το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοιας (Αρείου Πάγου: 637/50 -151/51 - 16/54 - 314/54 - 170/57 - 677/74 - 525/78 - 635/78 - 1043/80 - 1738/80 - 1340/79 - 680/81 - Εφ. Αθηνών 2984/89 - Εφ. Θες/κης 1775/94 κλπ.).
Επιπλέον των ανωτέρω περιπτώσεων:
Α) Όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε λόγω ανώτερης βίας και οι εργαζόμενοί της δεν προσήλθαν στην εργασία τους για το ίδιο γεγονός, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 380 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «αν η παροχή από ένα από τους συμβαλλόμενους (εργοδότη ή μισθωτό) είναι αδύνατη συνεπεία γεγονότος για το οποίο δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος από τους συμβαλλόμενους της αντιπαροχής» (δηλ. υπάρχει κοινή απαλλαγή).
Β) Όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια λόγω ανώτερης βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης (άρθρο 657 Αστικού Κώδικα).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ