Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Αλλάζει άρδην ο συνταξιοδοτικός χάρτης από το 2013

ΤΟΝ εγκλωβισμό για έως και 12 χρόνια επιπλέον στην αγορά εργασίας χιλιάδων ασφαλισμένων επιφέρουν τα νέα δεδομένα συνταξιοδότησης με την έλευση του νέου έτους. Η αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 έτη που είναι σήμερα στα 67 συμπαρασύρει όλα τα ειδικά όρια συνταξιοδότησης. Όσοι ασφαλισμένοι δεν προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 θα δουν τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση να αυξάνονται.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
-        Η «έξοδος» θα γίνεται με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένη σύνταξη, αυτή θα καταβάλλεται σε ηλικία 62 ετών.
-        Εναλλακτικά η πόρτα εξόδου θα ανοίγει με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών.
Εκτός κινδύνου είναι όσοι ασφαλισμένοι προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από τις ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μπορούν να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή με τα ισχύοντα όρια ηλικίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ενιαίες διατάξεις ισχύουν σε όλα τα Ταμεία για τους νέους ασφαλισμένους που μπήκαν στην αφορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Σημειώνεται πως οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι κοινές για άνδρες και γυναίκες, με εξαίρεση τις μητέρες ανηλίκων.
Σημαντικό για τους νέους ασφαλισμένους είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλασματικά έτη του Ν. 3863/2010 για τις ειδικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι και οι μητέρες ανηλίκων, παρά μόνο για τη γενική κατηγορία για σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης.

Τι ισχύει ανά ταμείο και φορέα
ΙΚΑ: Τo όριο συνταξιοδότησης πάει στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη. Οι άντρες ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης θα πρέπει δηλαδή να εργαστούν 2 επιπλέον έτη από τη νέα χρονιά.
Μεγάλες χαμένες είναι οι γυναίκες που έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, καθώς αν δεν θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους, θα επιβαρυνθούν με μία πενταετία. Φέτος, η «έξοδος» με πλήρη σύνταξη γίνεται στα 62, ενώ το 2013 το όριο πάει στα 67.
ΔΕΚΟ και τράπεζες: Στα 67 θα καταβάλλεται από τη νέα χρονιά πλήρης σύνταξη σε όσους ασφαλισμένους δεν θεμελιώσουν μέχρι το τέλος του έτους δικαίωμα. Η μειωμένη σύνταξη θα δίνεται με 25ετία στα 62. Αυτό πρακτικά σημαίνει αύξηση κατά μία διετία των ορίων συνταξιοδότησης των αντρών, ενώ οι γυναίκες θα πρέπει να δουλέψουν πέντε επιπλέον έτη. Για παράδειγμα γυναίκα ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1985 έχει 27 έτη ασφάλισης και είναι φέτος 54 ετών. Δεν κατοχυρώνει δικαίωμα και θα μπορέσει να αποχωρήσει στα 67 με πλήρη σύνταξη ή στα 62 με μειωμένη.
Χαμένοι είναι και όσοι δεν προλάβουν να θεμελιώσουν μέχρι το τέλος του έτους δικαίωμα με 10.500 ημέρες ασφάλισης. Από τη νέα χρονιά η «έξοδος» θα γίνεται με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών (φέτος σύνταξη καταβάλλεται με 37 έτη στα 60).
ΕΤΑΑ:  Από δύο έως και τρία έτη αυξάνονται τα όρια ηλικίας για γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους που δεν προλαβαίνουν φέτος να θεμελιώσουν δικαίωμα. Η έξοδος θα γίνεται με 40 έτη στα 62, όταν φέτος οι άντρες αποχωρούν με 37 έτη στα 60 και οι γυναίκες στα 59.
ΟΑΕΕ: Κατά μία διετία αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.
Πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται με 15 έτη στα 67 (φέτος το όριο είναι στα 65) και μειωμένη στα 62.

Οι μεγάλοι χαμένοι
Ειδικότερα οι μεγάλοι χαμένοι είναι:
-        οι μητέρες ανηλίκων του ΙΚΑ που πρωτοασφαλίστηκαν μέχρι 31.12.1992 (παλιές) καθώς από το 60ό έτος πάνε στο 67ο έτος, αλλά κυρίως, οι νέες ασφαλισμένες, μετά την 1.1.1993 καθώς από το 55ο έτος που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πάνε στο 67ο έτος.
-        Οι μητέρες ανηλίκων του ΟΑΕΕ καθώς για τις νέες το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 12 χρόνια και πάει από το 55ο έτος στο 67ο και για τις παλιές από το 58ο πάει στο 67ο έτος, δηλαδή 9 χρόνια επιπλέον.
-        Οι εργαζόμενοι στα βαρέα οι οποίοι έβγαιναν στη σύνταξη στα 56 και 6 μήνες θα βγουν το 2013 στο 60ό έτος συν 9 μήνες, ουσιαστικά αυξάνεται κατά 4 χρόνια το όριο ηλικίας τους.
Για τη μειωμένη σύνταξη σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, αυτή θα καταβάλλεται στο 62ο έτος από τη νέα χρονιά (για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους το όριο είναι στο 60ό έτος).
Παράλληλα, προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 1.1.2015 και εφεξής, προστιθέμενων, ταυτόχρονα, 2 ετών στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας.
Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης: α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.         
Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Μητέρες ανηλίκων
Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01.01.2013 με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01.01.2013, με τη συμπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου. Για τις νέες ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το 55ο έτος της ηλικίας (ή το 50ό για μειωμένη σύνταξη) από 01.01.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη). Για τις μητέρες ανηλίκων παλιές ασφαλισμένες του ΙΚΑ από το 60ό έτος για πλήρη σύνταξη με 5.500 ημέρες ασφάλισης θα συνταξιοδοτούνται πλέον στο 67ο έτος. Για τις νέες ασφαλισμένες από το 55ο έτος πάνε στο 67ο έτος με τη συμπλήρωση 6.000 ενσήμων.

Βαρέα ένσημα

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ανακαθορίζονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη. Συγκεκριμένα, τα όρια ηλικίας ανακαθορίζεται σταδιακά από το 60ό και 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ό για μειωμένη. Σήμερα το όριο ηλικίας για πλήρη είναι 56 και 6 μήνες και για μειωμένη 54 και 6 μήνες. Για τους νέους ασφαλισμένους το όριο ηλικίας αυξάνεται  από 1.01.2013, από το 60ό στο 62ο  έτος.

40 χρόνια
Αυξάνονται το 2013 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, ώστε η «έξοδος» να γίνεται με 40 χρόνια δουλειάς σε ηλικία 62 ετών. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν μόνο όσους ασφαλισμένους δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
- 'Ανδρες. Μέχρι το τέλος του 2010 η «έξοδος» γινόταν με 35ετία σε ηλικία 60 ετών. Πέρυσι τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης έφτασαν τα 36 και φέτος χρειάζεται η συμπλήρωση 37 ετών. Στόχος είναι να κλείσει η πόρτα εξόδου για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και το 62ο έτος.
Σημειώνεται πως οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας. Θα πρέπει δηλαδή ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας του και να φτάνει εντός του 2012 έστω και με εξαγορές την 35ετία. Η ρύθμιση αυτή αφορά και τους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).
- Γυναίκες. Όσες ασφαλισμένες συμπλήρωσαν 35ετία και το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2010 θεμελίωσαν δικαίωμα και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές.
Για τις υπόλοιπες ασφαλισμένες προβλέπεται η αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, ώστε η «έξοδος» να γίνεται με 40 χρόνια ασφάλισης στο 62ο έτος.
Φέτος σύνταξη καταβάλλεται με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 59 ετών. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών στην ασφάλιση του Ταμείου.


Νέα όρια ηλικίας για γυναίκες χωρίς 35ετία
Αυξάνεται το όριο ηλικίας για την «έξοδο» στη σύνταξη των γυναικών, που έχουν λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν όσες γυναίκες δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Η αύξηση του ορίου ηλικίας ξεκίνησε πέρσι και συνεχίζεται φέτος, οπότε και επιτρέπεται η έξοδος στα 62. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας τους. Για παράδειγμα ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ η οποία φέτος συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και έχει 22 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της. Δηλαδή θα μπορέσει να ανοίξει την πόρτα εξόδου το 2014, οπότε θα έχει συμπληρώσει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Πάντως οι γυναίκες που δεν θα προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 θα έχουν νέα αύξηση στα όρια ηλικίας. Το 2013 η έξοδος θα γίνεται στα 67 με 25 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ και το Ταμείο Νομικών και με 23 έτη στο ΤΣΑΥ.

http://www.express.gr/news/finance/673801oz_20121230673801.php3

 

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

OAEE: Ποιοι εξαιρούνται από τα νέα όρια ηλικίας

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31-12-2012 και οι νέοι ασφαλισμένοι μητέρες ή χήροι πατέρες τέκνων που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, είναι οι κατηγορίες ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι οποίες δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας που επέρχονται με τον νέο ασφαλιστικό νόμο σύμφωνα με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Οι νέες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τόσο ως προς τα όρια ηλικίας όσο και ως προς τον χρόνο ασφάλισης θα ισχύσουν από την 1-1-2013.

Με το νέο έτος, τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 2 έτη με ανώτατο όριο, το 67ο έτος της ηλικίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει ως 31-12-2012 και τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας -όπου αυτό προβλέπεται- που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θίγεται, και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει την ασφάλιση, υποχρεωτική ή προαιρετική, χωρίς να «παρασύρεται» από την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Στην περίπτωση των ανηλίκων τέκνων, η προϋπόθεση της ανηλικότητας εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, ενώ δεν εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:
1) Συνταξιοδότηση με 37ετία
Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολουμένων βάσει αρθρ. 16 ν. 3232/2004, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013 χωρίς όριο ηλικίας.

2) Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 35ετία ως 31-12-2010
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31-12-2010 έχουν κατοχυρώσει και συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμα κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.

3) Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2011
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2012, διατηρούν (κατοχυρώνουν) το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτό επέλθει μετά την παραπάνω ημερομηνία.

4) Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2013
Ασφαλισμένοι -παλαιοί ή νέοι- που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

5) Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 15ετία
Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας.

6) Συνταξιοδότηση γυναικών πρώην ΤΣΑ με 25ετία

α) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ- ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ (και όχι του ΟΑΕΕ) με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.

β) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ- ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου έτους της ηλικίας και μετά την 1-1-2013.

γ) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ- ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων.

7) Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων με 15ετία
Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65° ή το 60° έτος της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, με πλήρες ή μειωμένο ποσό σύνταξης, αντίστοιχα.

Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65° έτος της ηλικίας και 20 έτη (πλήρες ποσό) ή 16 έτη ασφάλισης (μειωμένο ποσό) ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, χωρίς να παρασύρονται σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας. Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων δεν επιτρέπεται.

Παραδείγματα
1. Ασφαλισμένος συμπληρώνει 31 έτη ασφάλισης την 31-12-2012. Με συνυπολογισμό 4 ετών αναγνωριζόμενων χρόνων ν. 3996/2011, συμπληρώνει 35ετία εντός του 2012, επομένως θα συνταξιοδοτηθεί με 37 έτη και ηλικία 60 ετών, όποτε κι αν αυτή συμπληρωθεί. Για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου θα πρέπει είτε να παραμείνει 2 έτη στην ασφάλιση είτε να αναγνωρίσει 1 επιπλέον έτος (συνολικά 5 αναγνωριζόμενα έτη) και να παραμείνει στην ασφάλιση 1 έτος.

Με τους ίδιους όρους θα συνταξιοδοτηθεί και ο ασφαλισμένος με ταυτόχρονη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να συνυπολογίσει χρόνο στρατιωτικής θητείας.

2. Παλαιός ασφαλισμένος συμπληρώνει 15 έτη ασφάλισης την 31-12-2012 και το 65° έτος της ηλικίας τον 1°/2013. Θα συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

3. Νέος ασφαλισμένος συμπληρώνει 14 έτη ασφάλισης και το 61° έτος της ηλικίας την 31-12-2012. Θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 15 ετών και είτε του 67ου έτους με πλήρες ποσό είτε του 62ου έτους με ποσό μειωμένο κατά 60/200.

Για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου είτε θα παραμείνει 1 έτος στην ασφάλιση, είτε θα αναγνωρίσει χρόνο αρθρ. 40 ν. 2084/1992.

4. Συνταξιούχος γήρατος ΙΚΑ έχει συμπληρώσει το 60° και 30 έτη ασφάλισης. Έχει δύο επιλογές:

α) Με τον ήδη υπάρχοντα χρόνο, χωρίς καμία αναγνώριση, θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

β) Με τον συνυπολογισμό 5 ετών αναγνωριζόμενων χρόνων ν. 3996/2011 (πλην χρόνου στρατιωτικής θητείας), συμπληρώνει 35 έτη εντός 2012, επομένως θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37 ετών και του 67ου έτους της ηλικίας λόγω δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

5. Ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 60° και 29 έτη ασφάλισης. Με τον συνυπολογισμό 5 ετών αναγνωριζόμενου χρόνου -τον μέγιστο δηλαδή επιτρεπόμενο δεν συμπληρώνει 35ετία εντός του 2012, επομένως θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 ετών ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των 40 ετών μπορεί να συνυπολογίσει 7 έτη αναγνωριζόμενου χρόνου.

http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/745220/Article.aspx

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Όλη η εγκύκλιοςΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο
άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος 4 παρ. 1 και 2 του οποίου εισάγονται
από 01.01.2013 ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

Γενικές Παρατηρήσεις
Με τις διατάξεις αυτές από 01.01.2013 καθορίζεται για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γενικό όριο ηλικίας το 67° έτος και ελάχιστος
χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης (στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας 102/1952). Επίσης από 01.01.2013 ως γενική προϋπόθεση
συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους
της ηλικίας.
Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:
α) στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και εφεξής εφαρμόζονται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το
χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 01.01.2015 και εφεξής, προστιθεμένων
ταυτόχρονα 2 ετών στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας. Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει
για όσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης εθίγησαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
β) από 01.01.2013 όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
(όπου αυτά προβλέπονται) των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και
δεν εθίγησαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αυξάνονται κατά 2
έτη.
Εξαιρούνται από τη αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης: α) οι
ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων
ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις,
καθώς και οι χήροι πατέρες ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων β) οι
ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.
Παράλληλα προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα έως 31.12.2012, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν
κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων -
προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος
συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό
προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει
τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.
Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2012 τον απαιτούμενο κατά τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 χρόνο ασφάλισης ή όριο ηλικίας,
δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το
έτος συμπλήρωσης του ως άνω απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Εφαρμογή των διατάξεων στον Ο.Α.Ε.Ε.
Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι)
Α. Συνταξιοδότηση με 37ετία
Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής
ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούμενων, συνταξιοδοτούνται και μετά την
01.01.2013 χωρίς όριο ηλικίας.
Β. Συνταξιοδότηση με 35ετία
1. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι
31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 35 ή 36
ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, και μετά την
01.01.2013.
2. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 και μετά,
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.


Γ. Συνταξιοδότηση με 15ετία
1. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το
65° έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας
από 01.01.2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης
και του 67ου έτους της ηλικίας.


Δ. Συνταξιοδότηση Γυναικών
Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τις γυναίκες (παλαιές ασφαλισμένες) του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων καθώς και τις προερχόμενες από
το πρώην Τ.Σ.Α. που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις
του πρώην Τ.Σ.Α., διαμορφώνονται ως εξής:
1. Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2010,
διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της
ηλικίας και μετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2011 και
εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας μέχρι
31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του
61ου ή του 62ου έτους της ηλικίας, και μετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2011 και
εφεξής, και συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας από 01.01.2013 και μετά,
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
 
ΣΤ. Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων
1. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη
ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01.01.2013 με
τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
2. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 25 έτη
ασφάλισης μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά
την 01.01.2013, με τη συμπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους της ηλικίας
αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η
ανηλικότητα του τέκνου.
3. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2013
και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας,
ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα
του τέκνου.
 
Παράδειγμα 1: (θεμελιωμένο δικαίωμα)
Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 έχει πραγματοποιήσει 37 έτη
ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε.
Παράδειγμα 2: (κατοχυρωμένο δικαίωμα)
Ασφαλισμένος του ΟΑ.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 είναι 60 ετών και
συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2014 όταν
συμπληρώσει τα 37 έτη ασφάλισης που χρειάζονταν το έτος 2012 με τον ν.
3863/2010.
Παράδειγμα 3: (κατοχυρωμένο δικαίωμα)
Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 έχει πραγματοποιήσει 37 έτη
ασφάλισης και είναι 58 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 60°
έτος της ηλικίας του, δηλαδή το 2014, με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος
2012.
Ασφαλισμένοι από 01.01.1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι)
1. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) από 01.01.2013 και μετά
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
2. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το
65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το
65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη), από
01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και
ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για μειωμένη σύνταξη).
4. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που
μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50
ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και
συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
5. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που
συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το 55° έτος της ηλικίας (ή το 50° για μειωμένη
σύνταξη) από 01.01.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 20 ετών
ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη).
Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και
ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3863/2010. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα
του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να
κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησής τους, σε
καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία συνταξιοδότησης (έγγραφο μας
Φ.80000/21395/1450/6.10.2011).
Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που
ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης από 01.01.2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως
αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010.

http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/sintakseis_oria_ilikias_id3308452.pdf