Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2007

Και οι βοηθητικοί χώροι θα υπολογίζονται στο τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας

Η ιδιοκτησία "τιμωρείται" με επιπλέον φόρους... Μάλλον θέλουν να μην έχουμε τίποτα στην κατοχή μας...
Και που θα κοιμόμαστε; Στο παγκάκι;

Στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας, όσον αφορά στον υπολογισμό του εμβαδού των 120 τ.μ. και κατ' επέκταση του τεκμηρίου αγοράς, περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτήν (αποθήκη, χώρος στάθμευσης), εφόσον αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι.
Με την υπ' αριθμόν 1112121/2200/Α0012/7.12.2007 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας και την αναγραφή του ποσού αγοράς στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος:
1) Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή του υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό του εμβαδού της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδό εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, για τον υπολογισμό του εμβαδού των 120 τ.μ. στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι (σχετ. υπ αριθ. 1112799/1801/Α0012/16.10.1998 και 1013711/237/Α0012/19.2.1998 έγγραφα).
2) Στους κωδικούς 735-736 αναγράφεται η δαπάνη που αποτελεί τεκμήριο, συνεπώς θα αναγραφούν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά της α΄κατοικίας και που αντιστοιχούν στην πάνω από 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.
Newsroom ΔΟΛ

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007

Ποιες είναι οι αλλαγές στη δήλωση φόρου εισοδήματος το 2008

MIA ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σημαντικές αλλαγές θα περιλαμβάνει το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) που θα αρχίσει να ταχυδρομεί από τις αρχές του 2008 σε περίπου 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Επισημαίνεται ότι από το επόμενο έτος οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται ακόμη περισσότερο, αφού για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ ο συντελεστής θα διαμορφωθεί σε 27%, για εισοδήματα από 30.000 μέχρι και 75.000 ευρώ σε 37%, ενώ για εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει στο 40%.
Όσον αφορά στις αλλαγές που καταγράφονται στη φορολογική δήλωση του 2008, αυτές εντοπίζονται κυρίως στους κωδικούς που αφορούν σε ακίνητα, αλλά και σε αυτούς για τις εκπτώσεις δαπανών με αποδείξεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αυγούστου 2007. Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, οι βασικότερες αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 θα είναι οι εξής:
* Στον πίνακα 2, ο οποίος αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία, καταργείται ο κωδικός 013 - 014 που αφορούσε στο ερώτημα «Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1942;» και προστέθηκε ειδικό πεδίο με κωδικό 010, στο οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει να σημειώσει (με την ένδειξη Χ) εάν δεν επιθυμεί να ενταχθεί στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση για την εκκαθάριση της δήλωσής του.Στην περίπτωση φυσικά που δεν συμπληρωθεί το ανωτέρω πεδίο, τότε η ΓΓΠΣ θα το εκλαμβάνει ως θετική απάντηση και επομένως ότι ο υπόχρεος θέλει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά.
* Στον πίνακα 3 το ποσό της έκπτωσης που μπορεί να αφαιρεθεί λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω αυξάνεται σε 2.400 ευρώ από 1.900 ευρώ που είναι φέτος.
* Στον πίνακα 4, που αφορά σε εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις, έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί 919 και 920, στους οποίους οι υπόχρεοι θα πρέπει να αναγράψουν το καθαρό εισόδημα από συμμετοχή σε συνεκμετάλλευση μη υπαγόμενη στο άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
* Στον πίνακα 4 στο εισόδημα από ακίνητα και ειδικότερα στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών κ.λπ. γίνεται για πρώτη φορά διαχωρισμός των κατοικιών από τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων. Συγκεκριμένα, ο κωδικός 103 - 104 θα συμπληρώνεται από τους φορολογουμένους μόνο για εισοδήματα από εκμίσθωση κατοικιών.
* Στον πίνακα 4 έχουν προστεθεί ακόμη οι κωδικοί 121 - 122 που αφορούν στο εισόδημα από εκμίσθωση ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κινηματογράφων ή θεάτρων κ.λπ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε στην εισαγωγή των εν λόγω κωδικών προκειμένου να γνωρίζει επακριβώς ποια είναι τα έσοδα από κάθε κατηγορία ακινήτου.
* Στον πίνακα 4Ε στους κωδικούς 109 - 110 έχουν προστεθεί σε σχέση με το έντυπο του 2007 και τα εμπορικά κέντρα που επέλεξαν να υπαχθούν στο καθεστώς του ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση τα εμπορικά κέντρα μπορούν πλέον να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ και οι μισθωτές να καταβάλουν ΦΠΑ επί των μισθωμάτων προκειμένου να τον συμψηφίσουν με το ΦΠΑ των πωλήσεών τους.
* Στον πίνακα επίσης 4Ε και στους κωδικούς 147 - 148 έχουν προστεθεί στα γήπεδα και οι χώροι τοποθέτησης επιγραφών.
* Στον πίνακα 4Ε προστέθηκαν ακόμη νέοι κωδικοί (123, 124, 125, 126) που αφορούν στο ακαθάριστο εισόδημα οικοδομών σε έδαφος του εκμισθωτή (κωδικοί 123 - 124) και σε έδαφος του παρέχοντος δωρεάν τη χρήση (κωδικοί 125 - 126).
* Στον πίνακα 4Ζ, που αφορά σε εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, έχει γίνει διαχωρισμός των κωδικών που αφορούσαν μισθούς, συντάξεις κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης. Ειδικότερα, από το 2008 οι κωδικοί 389 - 390 θα αφορούν μόνο σε μισθούς και οι κωδικοί 391 - 392 μόνο τις συντάξεις.
* Στον πίνακα 5Ε, μετά τις αλλαγές στο φορολογικό νόμο, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν ακίνητα που έχουν εκμισθωθεί προκειμένου να απολαύσουν οι εκμισθωτές έκπτωση από το εισόδημα, ενώ έχουν καταργηθεί οι κωδικοί που αφορούν στο ακαθάριστο εισόδημα διατηρητέων ακινήτων (177, 178, 179, 180, 181, 182).
* Στον πίνακα 7, στον οποίο καταγράφονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο, έχει προστεθεί ο κωδικός 049, ο οποίος αφορά στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών, δηλαδή δαπάνες με αποδείξεις οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα σε ποσοστό έως και 40% με ανώτατο ποσό έκπτωσης τις 8.000 ευρώ. Οι αποδείξεις αφορούν σε δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ταβέρνες, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος, κομμωτήρια κ.λπ.
* τον πίνακα 8, που αφορά στους προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόρους, προστέθηκαν οι κωδικοί 127 - 128 που αφορούν στους φόρους που κατεβλήθησαν για άυλη εμπορική αξία ακινήτου.

Δαπάνες που εκπίπτουν Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από την 1η Αυγούστου 2007 έχει θεσπιστεί έκπτωση 40% από το ακαθάριστο εισόδημα μέχρι ποσού 8.000 ευρώ:
α) Για τις δαπάνες δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, καθώς και σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας με εξαίρεση τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και τα εντός ξενοδοχείων και πλοίων ευρισκόμενα.
β) Για τις δαπάνες που καταβάλλονται σε μεσίτες ακινήτων, ωδεία, σχολές χορού και ρυθμικής, σχολές πολεμικών τεχνών, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, κομμωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές και μασέρ.
γ) Για τις δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης) και εξαερισμού.
δ) Για τις δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά επαγγέλματα που αφορούν σε επισκευή και συντήρηση οικοδομών.
Επισημαίνεται ότι το ποσό των δαπανών αυτών υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και εκπίπτει από το συνολικό τους εισόδημα, εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Μερίζεται δε μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Επίσης, για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και στη συνέχεια για δαπάνες επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τις οικοδομές. Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά επαγγέλματα που αφορούν σε επισκευή και συντήρηση οικοδομών δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι μεγαλύτερες απ' αυτές που εκπίπτουν μέχρι 40% από το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών μεταφέρονται κατά το μέρος που αυτές δεν καλύπτονται από το πιο πάνω ποσό έκπτωσης που διενεργείται από το εισόδημα των ακινήτων, στο ποσοστό της έκπτωσης 40% που διενεργείται από το συνολικό εισόδημα, με σκοπό να επωφεληθούν οι φορολογούμενοι κατά το μέγιστο δυνατόν από την έκπτωση αυτή των δαπανών. Εκπτώσεις και παρατάσεις

Επίσης, για το οικονομικό έτος 2008 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και τα εξής:
* Μέχρι και τη χρήση 2008 παρατείνεται η φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και λεωφορείων - ενταγμένων σε ΚΤΕΛ με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος και δικαίωμα επιλογής των επιχειρήσεων αυτών να φορολογούνται μέχρι και τη χρήση 2008, είτε με τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος είτε με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.
* Τα ποσά καθαρού εισοδήματος μειώνονται και για τη χρήση 2008 κατά 1.000 ευρώ προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί) και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.
* Προβλέπεται και για τη χρήση 2008 παράταση της φορολόγησης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης, φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με κατ' αποκοπή ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη μετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
* Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και το 2008 παραμένει η έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής και μέχρι 118 ευρώ, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου στη ΓΓΠΣ, ενώ από φέτος έχει καταργηθεί:
α) Η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση.
β) Η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση, συνεπακόλουθο της μείωσης με βάση την αρχική δήλωση.
Newsroom ΔΟΛ

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

«Πνιγμένη» στους φόρους η ελληνική αγορά κατοικίας

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι περισσότερες επιβαρύνσεις στα ακίνητα, αλλά και η πλέον περίπλοκη νομοθεσία
Του Νικου Χ. Ρουσανογλου

Το παγκόσμιο ρεκόρ αναφορικά με την πολυνομία και τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις των ακινήτων διεκδικεί η Ελλάδα. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Κ», σε συνεργασία με τον κ. Ορέστη Σεϊμένη, φοροτεχνικό-συγγραφέα. Ούτε λίγο ούτε πολύ σήμερα ισχύουν συνολικά 33 φόροι που αφορούν τα ακίνητα και οι οποίοι χωρίζονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: 1) Φόροι στο εισόδημα από ακίνητα, 2) φόροι κεφαλαίου, 3) φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 4) φόροι υπέρ διάφορων τρίτων και 5) φόροι, τέλη και εισφορές κατά την ανοικοδόμηση.
Οπως εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς, η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα καλείται να λειτουργήσει υπό ένα καθεστώς κάθε άλλο παρά ευνοϊκό για την ανάπτυξη της σχετικής δραστηριότητας. Παράλληλα, τα αντικίνητρα για τους ξένους επενδυτές, είτε πρόκειται για εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων είτε για επενδυτικά κεφάλαια και εταιρείες, ή ακόμα και φυσικά πρόσωπα, είναι πολλαπλάσια αυτών που συνήθως απαντώνται σε άλλες χώρες. Μάλιστα, αυτό ισχύει όχι μόνο από πλευράς φορολογίας και λοιπών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα ακίνητα, αλλά και από πλευράς πολεοδομικού καθεστώτος, το οποίο είναι πρακτικά ανεφάρμοστο σε πολλές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ιδιωτική πολεοδόμηση που εφαρμόζεται σε μεγάλες ιδιωτικές εκτάσεις, αλλά και η απουσία κτηματολογίου, ένα από τα χρονίζοντα προβλήματα της χώρας.
Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η παρακολούθηση και τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων από έναν ιδιώτη-ιδιοκτήτη ακινήτου μόνο απλή υπόθεση δεν είναι. Ως εκ τούτου, πολλοί είναι εκείνοι που αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπλήρωση του στόχου του οικονομικού επιτελείου περί δημιουργίας ενός νέου, ενιαίου φόρου στα ακίνητα, που θα απλοποιήσει το σημερινό πολύπλοκο καθεστώς. Ωστόσο, το πώς ακριβώς θα ισχύσει ένας τέτοιος φόρος και το ποιους θα αφορά παραμένει υπό εξέταση, δείγμα της δυσκολίας που υπάρχει για την ενοποίηση ενός τόσο ευρέος και πολύπλοκου φάσματος φόρων, που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_22/12/2007_253246


Η μεγάλη ανατροπή στην 1η κατοικία
Πόσο ανακουφίζονται τα νοικοκυριά από τις φορο-ελαφρύνσεις και τι προβλέπεται με το νέο καθεστώς για τις κληρονομιές

Του φοροτεχνικού Γιωργου Δ. Χριστοπουλου

Εύλογα ή και δικαιωματικά η στήλη αυτή μοιράζεται με τους αναγνώστες το αίσθημα μιας κάποιας δικαίωσης. Και τούτο γιατί με αφορμή τη διαμορφωμένη πεποίθηση στα ερωτήματά τους –ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της πλατύτερης κοινωνικής ανάγκης για μείωση των υψηλών συντελεστών στους φόρους κληρονομιών - γονικών παροχών– το οδοιπορικό του φορολογικού μας οδηγού στη διάρκεια του χρόνου αυτού στάθηκε επίμονα πάνω στο κρίσιμο θέμα της πρώτης κατοικίας. Με επιμονή επαναλάμβαναν τα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ότι: Τα φειδωλά φορολογικά κίνητρα είναι κόντρα στο όνειρο των νέων ζευγαριών να κάνουν οικογένεια κάτω από το δικό τους «κεραμίδι». Και έθεταν το ερώτημα: μήπως με γενναίες απαλλαγές μπορεί η πολιτεία να ανοίξει ένα ακόμη παράθυρο στο δημογραφικό πρόβλημα; Ετσι με δικαιολογημένη ικανοποίηση ακούσαμε τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να λέει: «Καταργείται ο φόρος κληρονομιών και γονικών παροχών, με στόχο να βοηθήσουμε τους νέους και ιδίως τα νέα ζευγάρια να ξεκινήσουν τη ζωή τους».
Κοινωνική ευαισθησία
Πρέπει συνεπώς σήμερα –το επιβάλλει ο χρόνος που φεύγει– να κάνουμε μια αναδρομή και να σταθούμε σε ένα από τα αφιερώματα αυτά που αποσκοπούσαν να ευαισθητοποιήσουν τις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με αποδέκτη βέβαια τον πρωθυπουργό.
Αναλύοντας, λοιπόν, τους λόγους που επέβαλλαν να καταργηθεί ο φόρος –τουλάχιστον στην πρώτη κατοικία, είτε αυτή γίνεται από κληρονομιά είτε με γονική παροχή είτε με αγορά– γράφαμε: Επειδή πράγματι η απόκτηση πρώτης κατοικίας είναι υπόθεση σοβαρή, αφού έχει να κάνει με το αίσθημα ασφάλειας, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της ζωής στα νέα ζευγάρια που ονειρεύονται να κάνουν οικογένεια κάτω από το δικό τους «κεραμίδι», είδαμε το 1980 τον νομοθέτη να κάνει τα πρώτα βήματα κοινωνικής ευαισθησίας με τον ν. 1078/1980, θεσπίζοντας κάποια αφορολόγητα όρια στην αξία της αγοράς πρώτης κατοικίας από όλους τους Ελληνες και όχι μόνο για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι δημόσιοι υπάλληλοι, που προέβλεπαν οι προγενέστερες από τον νόμο αυτόν διατάξεις.
Από τότε μέχρι σήμερα οι διατάξεις αυτού του νόμου μπορεί να βελτιώθηκαν όσον αφορά τα όρια των απαλλαγών ή τη γραφειοκρατία των προϋποθέσεων, ωστόσο όμως η πρακτική αυτή ποτέ δεν εξασφάλισε με δίκαιο τρόπο την προσέγγισή τους στις αντίστοιχες αλλεπάλληλες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ώστε να αποτελούν στην πράξη οικονομική ανακούφιση ή και κίνητρο στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας. Και συνεχίζαμε: για παράδειγμα, ας πάρουμε τις πρόσφατες αλλαγές από 1-3-2007. Αν δούμε στον πίνακα τις μεταβολές των αφορολόγητων ορίων θα διαπιστώσουμε ότι η μέση αύξηση αυτών των ορίων είναι 20%-22%.
Τα άδικα σημεία
Αντίθετα η μέση αύξηση των αντικειμενικών αξιών που έγινε μάλιστα ως δεύτερη διόρθωση (η πρώτη είπαμε ότι έγινε τον Δεκέμβριο του 2005 και ίσχυσε από 1ης Ιανουαρίου 2006) ήταν 25%-32%. Το δεύτερο άδικο σημείο του συστήματος αυτού είναι ότι τα ποσά της απαλλαγής πέρα από το ότι είναι ελάχιστα σε σχέση με την αγοραζόμενη πρώτη κατοικία, είναι σταθερά απέναντι στην ακατανόητη θέσπιση του νόμου που ορίζει ότι «πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες με 70 τ.μ. για άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή έγγαμο, προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά».
Ετσι το ίδιο ποσό απαλλαγής για πρώτη κατοικία έχει το ενδιαφερόμενο ζευγάρι όταν αγοράζει στην περιοχή π.χ. της Δυτικής Αθήνας, με το άλλο ζευγάρι που αγοράζει στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής για τα ίδια τετραγωνικά μέτρα, όπου σαφώς η αξία είναι πολύ μεγαλύτερη και βέβαια απευθύνεται σε μεγαλύτερα βαλάντια. Η ενίσχυση συνεπώς είναι δυσανάλογη μεταξύ του ενός και του άλλου πολίτη. Η ίδια παράλογη εικόνα συμβαίνει και στην πρώτη κατοικία που αποκτά ο πολίτης με κληρονομιά ή γονική παροχή, όπου εδώ μάλιστα η φορολογική επιβάρυνση είναι διπλάσια σε σχέση με την περίπτωση της αγοράς, αφού ο φόρος «σκαρφαλώνει» μέχρι και 20% στην αξία.
- Τι σημαίνει με αριθμούς η νομοθέτηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην τσέπη των νοικοκυριών.
Είπε στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Καραμανλής (και αυτά εφαρμόζονται ακριβώς με το νέο νομοσχέδιο από 13-12-07): Καταργούνται εντελώς οι φόροι και τα τέλη που επιβαρύνουν σήμερα την πρώτη κατοικία (είτε με αγορά είτε με κληρονομιά ή γονική παροχή).
Δραστικές μειώσεις
Μειώνονται δραστικά –θα λέγαμε εδώ γίνεται πραγματική ανατροπή– οι φόροι που προβλέπουν οι σημερινές κλίμακες στη μεταβίβαση ακινήτων με κληρονομιά - δωρεά - γονική παροχή. Χωρίς να καταργούνται τα ισχύοντα όρια απαλλαγών στις κλίμακες που παραθέτουμε πιο κάτω (95.000, 20.000 ευρώ αντίστοιχα, βλ. τις κλίμακες). Ο υπολογισμός του φόρου αντικαθίσταται σε σχέση με τα ισχύοντα υψηλά ποσοστά με ένα τέλος 1% επί της αξίας του ακινήτου. Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι κάθε φορά που οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αναπροσαρμόζονται, αυτομάτως αυξάνουν όλα τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται τα ακίνητα, αφού όλοι οι φόροι και τα τέλη υπολογίζονται πάνω στις αντικειμενικές τιμές, τότε αντιλαμβάνεται κανείς γιατί οι φορολογούμενοι πολίτες αντιμετωπίζουν τον μόνιμο βραχνά και τρέχουν να προλάβουν τις νέες μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Στα νέα ζευγάρια που προγραμματίζουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία ο βραχνάς αυτός είναι ανυπόφορος, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι τρέχουν πίσω από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις του κατασκευαστή, τις αλλεπάλληλες αυξήσεις του επιτοκίου για δάνειο, τις αυξήσεις των αμοιβών των συμβολαιογράφων, δικηγόρων κ.λπ.
Τα «Φορολογικά» για να δώσουν στους αναγνώστες μας να αντιληφθούν πόσο θα ωφεληθούν ως φορολογούμενοι πολίτες από τα νέα μέτρα επιμελήθηκαν και σας παρουσιάζουν χρήσιμους συγκριτικούς πίνακες. Ομως για να βγάλει ο αναγνώστης τα συμπεράσματά του και να κάνει τους υπολογισμούς του πρέπει να ξαναγυρίσουμε κατ’ ανάγκη στο σύστημα του χθες. Στις φορομπηχτικές κλίμακες που έπειτα από πενιχρά απαλλασσόμενα ποσά ανηφόριζαν και ανέβαζαν το φόρο μέχρι 20%-40% της κληρονομικής περιουσίας ή γονικής παροχής.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_22/12/2007_253250

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Οφέλη για ορισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων (κατάργηση φόρου κληρονομιάς και ΦΜΑΠ) επιβάρυνση όμως για τους περισσότερους, αλλά και μία πληθώρα από παγίδες και από σημεία που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι, επέρχονται με το νέο καθεστώς φορολόγησης ακινήτων το οποίο θα ισχύσει από το 2008.

Ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας ως προς το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στη φορολόγηση των ακινήτων, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο αποσαφηνίζονται μεν πολλά σημεία, ωστόσο περιέχονται σε κάποιες διατάξεις του και κάποιες λεπτομέρειας που μπορεί να αποβούν και παγίδες για τους ιδιοκτήτες εάν δεν προσέξουν.

Ειδικά δε όσον αφορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κάποια «μυστικά» του πριν να τον καταβάλουν από το ερχόμενο έτος και αυτά είναι τα εξής:

1. Στον φόρο κατοχής ακινήτων θα υπάγεται και η κύρια κατοικία κάθε νοικοκυριού εφόσον η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα (με το αφορολόγητο όριο να προσαυξάνεται κατά 25 τ.μ. για καθένα από το τρίτο παιδί και τα επόμενα) ή αξίας άνω των 300.000 ευρώ, όμως το κριτήριο του εμβαδού και των 200 τετραγωνικών θα ισχύσει από το 2009 και όχι από το 2008.

2. Έτσι, ειδικά για το 2008, πρώτη χρονιά επιβολής του φόρου, θα ισχύσει ως κριτήριο απαλλαγής της πρώτης κατοικίας, μόνο το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ.

3. Το ποσό των 300.000 ευρώ θα αφαιρεθεί για τον υπολογισμό του φόρου από την αξία της κατοικίας με την υψηλότερη αντικειμενική αξία που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος.

4. Η εφορία δεν αναγνωρίζει σε κανέναν οικισμό της επικράτειας μεγαλύτερο των 1.000 κατοίκων, φορολογητέα αξία μικρότερη των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

5. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ενιαίο τέλος ακινήτων δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό για όλα τα κτίσματα (διαμερίσματα, εξοχικά, μονοκατοικίες, καταστήματα κ.λπ.) αφού συντελεστής 0,1% επί των 1.000 ευρώ ισούται με 1 ευρώ ανά τετραγωνικό.

6. Για πρώτη φορά ένας φορολογούμενος ο οποίος κατέχει μία οικία στην πόλη και μια δεύτερη εκτός, θα κληθεί να καταβάλει φόρο για ένα από τα δύο αυτά ακίνητα.

7. Στο ενιαίο τέλος, το οποίο θα αντικαταστήσει τον καταργούμενο ΦΜΑΠ, θα υπαχθούν τα κτίσματα και τα εντός σχεδίου οικόπεδα (όχι όμως και τα εκτός σχεδίου) που θα έχουν την 1η Ιανουαρίου 2008 τα φυσικά πρόσωπα, κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

8. Θα υπαχθούν και όλα τα ακίνητα που θα κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2008 τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ανώνυμες Εταιρίες, ΕΠΕ, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες κ.λπ.) τα ιδρύματα και τα κληροδοτήματα, καθώς επίσης και τα εκμισθούμενα ακίνητα του Δημοσίου, των ΟΤΑ, της Εκκλησίας και των ασφαλιστικών ταμείων.

9. Οσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, από το ενιαίο τέλος θα εξαιρεθεί μόνο ένα από τα κτίσματα που κατέχει κάθε άγαμος φορολογούμενος ή κάθε ζευγάρι εγγάμων φορολογουμένων και συγκεκριμένα αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Η εξαίρεση από το φόρο ισχύει μέχρι ποσού αξίας 300.000 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα κτίσματα καθώς και τα εντός σχεδίου οικόπεδα θα φορολογούνται με συντελεστή 0,1% επί της αξίας τους.

10. Τα ακίνητα των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 0,6%, εκτός αν πρόκειται για ιδιοχρησιμοποιούμενα τα οποία θα επιβαρύνονται με 0,1%. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και φορείς θα ισχύουν συντελεστές 0,1-0,3%.

11. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα χρησιμοποιηθεί ένα απλοποιημένο σύστημα αντικειμενικών αξιών, με το οποίο θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ισχύουσες σήμερα τιμές ζώνης ή τιμές εκκίνησης ανά τ.μ., τα τ.μ. της επιφάνειας κάθε ακινήτου καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης της αξίας, οι οποίοι αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9, δηλαδή οι συντελεστές πρόσοψης, επιφάνειας, ορόφου και παλαιότητας. Το ύψος των συντελεστών αυτών αναμένεται να καθορισθεί στο προσεχές διάστημα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

12. Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν θα χρειασθεί να δηλώσει ξανά στην εφορία όλα τα ακίνητά του, όπως συνέβη π.χ. το 2005 με το έντυπο Ε9. Εάν όμως στα έντυπα Ε9 που υπέβαλε κατά τα έτη 2005-2007 συμπλήρωσε εσφαλμένα ή ελλιπώς τα στοιχεία, τότε μπορεί να υποβάλει στην Εφορία μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2008 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμα. Εάν κατά τη διάρκεια του 2007 μεταβλήθηκε η οικογενειακή ή περιουσιακή κατάσταση που δήλωσε σε ένα ή περισσότερα έντυπα Ε9 των ετών 2005-2007, πρέπει να υποβάλει νέο Ε9 έτους 2008, χωριστά από τη δήλωση εισοδήματος και μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2008. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να δηλώσει μόνο τα ακίνητα στα οποία επήλθαν οι μεταβολές.

13. Ανακρίβειες στα έντυπα Ε9 που θα διαπιστώνονται από την 1η Μαρτίου 2008, εφόσον σημαίνουν την πληρωμή λιγότερου ενιαίου τέλους, θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο 50% για διαφορά τέλους έως 500 ευρώ ή πρόσθετο φόρο 100% για διαφορά τέλους άνω των 500 ευρώ.

14. Για την καταβολή του ενιαίου τέλους ακινήτων από τα φυσικά πρόσωπα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα αρχίσει να στέλνει από την αρχή του δευτέρου εξαμήνου του 2008 μηχανογραφημένα ειδοποιητήρια. Στο ειδοποιητήριο που θα παραλαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης θα αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου που δήλωσε με το έντυπο Ε9 των ετών 2005-2008 και υπάγεται στο ενιαίο τέλος, η αξία του και ο αναλογών σ’ αυτό φόρος. Θα αναγράφονται επίσης το συνολικό ποσό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων και το συνολικό ποσό του αναλογούντος ενιαίου τέλους. Σε περίπτωση εγγάμων, τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο, ενώ το ποσό του φόρου θα αναγράφεται και αθροιστικά.

15. Κάθε ιδιοκτήτης θα καλείται να εξοφλήσει το ενιαίο τέλος σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ή σε δύο, εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει Αύγουστο ή Σεπτέμβριο.

16. Με τη θέσπιση του αφορολόγητου ορίου ουσιαστικά το υπουργείο επιβάλλει φόρο και σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους μόνο την κύρια κατοικία τους. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Αττικής με μέση και υψηλή αντικειμενική αξία.

17. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι και τις 15 Μαΐου (η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε 10 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον ΑΦΜ της κάθε εταιρείας).

18. Ευνοϊκό είναι το νέο καθεστώς για τις εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, καθώς στην περιουσία τους θα επιβάλλεται ειδικό τέλος 0,1%.

19. Δυσμενέστερο αποδεικνύεται το καθεστώς για τις off shore που έχουν ακίνητα, καθώς πέραν τους υφιστάμενου φόρου (3%) θα επιβάλλεται και το νέο τέλος ακινήτων με συντελεστή 0,6%.

20. Μείωση του φόρου επέρχεται για τα ακίνητα που προορίζονται για εκμετάλλευση, καθώς μέχρι σήμερα, τα νομικά πρόσωπα πλήρωναν φόρο 0,85% για τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων. Με βάση το νέο καθεστώς, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,6%.

http://www.capital.gr/news.asp?Details=411986


Πώς θα υποβληθεί το 2008 το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Πώς θα υποβληθεί το 2008 το Ενιαίο Τέλος ΑκινήτωνNέες υποχρεώσεις προκύπτουν για περισσότερους από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους –φυσικά και νομικά πρόσωπα– από το 2008, καθώς θα αναγκασθούν να καταβάλουν για πρώτη φορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) και να υποβάλουν και τις σχετικές δηλώσεις στην εφορία. Eτσι, από την ερχόμενη Aνοιξη (και συγκεκριμένα από τις 15 Μαΐου 2008) θα υποβάλλονται οι δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) των νομικών προσώπων το οποίο θα καταβάλλεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Bουλή την περασμένη Πέμπτη, κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας.
Η δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι και την 15η Μαΐου κάθε έτους και θα ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου. Τη δήλωση θα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.Oσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας αυτής φορολογίας (2008) ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία προκύπτει από το σύνολο των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως και 2008 τις οποίες έχει υποβάλει ο υπόχρεος. Για κάθε επόμενο έτος όμως, αρχής γενομένης από το 2009 δηλαδή, ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως και 2008, με τις μεταβολές της όποιας περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν κάθε επόμενο έτος, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη μεριμνήσει να αξιοποιήσει τη βάση δεδομένων ης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε τον Φεβρουάριο του 2008 να υποβάλουν δήλωση –μόνο για διόρθωση ή συμπλήρωση– όσοι φορολογούμενοι θα έχουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους. Με άλλη διάταξη, καθίσταται σαφές ότι δεν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται με βάση οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα του.Το τέλος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τον μήνα Οκτώβριο και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι διακόσια πενήντα 250 ευρώ για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.Επίσης ορίζεται σαφώς ότι το ενιαίο τέλος ακινήτων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα, από την Πέμπτη 15 Μαΐου θα υποβάλλουν τις δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) τα νομικά πρόσωπα στις εξής ημερομηνίες
(σε παρένθεση τα λήγοντα ψηφία ΑΦΜ):
Πέμπτη 15/5 (1-2), Δευτέρα 19/5 (3-4), Τετάρτη 21/5 (5-6), Παρασκευή 23/5 (7-8), Τρίτη 27/5 (9-0).

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2007

Αποφύγετε το "πόθεν έσχες" σε 15 βήματα

ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΛΟΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΟ

Συγκεκριμένες κινήσεις απαιτείται να κάνουν μέχρι το τέλος του έτους (ουσιαστικά δηλαδή μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες) όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από το εφετινό εισόδημά τους, προκειμένου να αποφύγουν την τσιμπίδα του «πόθεν έσχες».

Η ενεργοποίηση του «πόθεν έσχες» αποσκοπεί στη δικαιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων τα οποία απαιτήθηκαν για την αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι λ.χ. τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα κ.λπ. Στην περίπτωση κατά την οποία τα εισοδήματα του φορολογούμενου στο έτος που απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο και τα δηλωθέντα εισοδήματα των περασμένων ετών καλύπτουν το κόστος αγοράς, τότε δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας. «Πρόβλημα» -και ενδεχομένως μεγάλο- μπορεί να προκύψει σε αντίθετη περίπτωση. Και τούτο, διότι θα ο υπόχρεος θα φορολογηθεί με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε και όχι με βάση το χαμηλότερο εισόδημα που θα δηλώσει την άνοιξη του 2008. Ας σημειωθεί εν προκειμένω, ότι μία πολύ συνηθισμένη παρανόηση μεταξύ των φορολογουμένων είναι αυτή με την οποία συγχέουν το «πόθεν έσχες» με τα τεκμήρια διαβίωσης των αυτοκινήτων, τα οποία καταργήθηκαν (έως αξίας 50.000 ευρώ) και έτσι έχουν μείνει με την εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν ισχύει και το πόθεν έσχες.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος απέκτησε εισόδημα το 2007 π.χ. 11.000 ευρώ και ο οποίος αγόρασε αυτοκίνητο αξίας έστω 30.000 ευρώ -το οποίο και εξόφλησε μετρητοίς- ενώ με βάση το εισόδημά του θα ήταν αφορολόγητος, αν δεν δικαιολογήσει από πού («πόθεν») βρήκε τα χρήματα για να αγοράσει το αυτοκίνητο, θα φορολογηθεί για εισόδημα 30.000 ευρώ και θα αναγκλαστεί να καταβάλει φόρο -ούτε λίγο ούτε πολύ- 5.200 ευρώ!

Πολύ συνηθισμένο είναι το πρόβλημα και μεταξύ των νεώτερων σε ηλικία ατόμων, όπως π.χ. αυτά τα οποία αποκτούν αυτοκίνητο -το οποίο το πληρώνουν οι γονείς τους- αλλά είτε υποβάλλουν φορολογική δήλωση με μικρά ποσά εισοδήματος είτε δεν διαθέτουν καθόλου εισόδημα.

Ποια στοιχεία εμπίπτουν στο «πόθεν έσχες»

Χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο φορολογούμενος ότι στο «πόθεν έσχες» εμπίπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:- Η αγορά κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή εξαιρείται η απόκτηση πρώτης κατοικίας εμβαδού μέχρι 120 τετραγωνικών μέτρων.

- Η ανέγερση κατοικίας. Επίσης εξαιρείται η πρώτη κατοικία εμβαδού μέχρι 120 τετραγωνικών μέτρων.
- Η xρονομεριστική και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

- Η αγορά αυτοκινήτων.

- Η αγορά μοτοσικλετών ανεξαρτήτως κυβισμού.

- Η αγορά πλοίων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών.

- Η αγορά αντικειμένων αξίας άνω του 5.000 ευρώ (κοσμήματα, έπιπλα κ.λπ.) τα οποία πάντως σχεδόν κανένας δεν δηλώνει στην εφορία.

- Η αγορά χρεογράφων. Εξαιρούνται ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, οι μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

- Η χορήγηση δανείων προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- Οι δωρεές ποσών, γονικές παροχές και χορηγίες.

- Οι τόκοι των δανείων, που πληρώθηκαν μέσα στο έτος (π.χ. στεγαστικών δανείων).

- Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2007, για την αποπληρωμή συναλλαγών που έγιναν στα προηγούμενα χρόνια, όπως π.χ. η αγορά αυτοκινήτου.
Τα «παραθυράκια απόφυγής του «πόθεν έσχες»

Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει αρκετά «παραθυράκια», για να ξεφύγει κάποιος από το πόθεν έσχες, αλλά για την αξιοποίησή τους, οι ενδεδειγμένες κινήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, εντός του 2007, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από την εφορία.

Εφόσον τα εισοδήματα του 2007, δεν καλύπτουν το κόστος αγοράς των περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν, η νομοθεσία παρέχει τους ακόλουθους τρόπους για την παράκαμψη του «πόθεν έσχες»:
1. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων οικονομικών ετών. Πρόκειται για τις αποταμιεύσεις που έχουν σχηματιστεί από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία μπορούν να φθάσουν μέχρι και σε 15 έτη πίσω. Το περίσσευμα εισοδήματος που αναγνωρίζει η εφορία κάθε χρόνο, προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα μείον την τεκμαρτή δαπάνη και τις τυχόν δαπάνες που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
2. Κέρδη από λαχεία, Λόττο, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. κρατικά τυχερά παιχνίδια (εξαιρούνται τα κέρδη από τα καζίνο).
3. Κεφάλαια που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές, ομόλογα κ.λπ
4. Οι άτυπες δωρεές χρημάτων από συγγενικά πρόσωπα. Οι δωρεές αυτές είναι αφορολόγητες μέχρι ένα ορισμένο ποσό, το οποίο ποικίλει ανάλογα με το βαθμό συγγένειας. Για να ισχύσουν θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία έως και 31.12.2007. Τα ποσά των δωρεών, αποτελούν τεκμήριο για τον δότη, ο οποίος υποχρεούται να τα δηλώσει.
5. Γονικές παροχές, οι οποίες δηλώθηκαν στην εφορία έως 31.12.2007. Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μπορούν να ζητήσουν από τους γονείς τους μια γονική παροχή χρηματικών ποσών, έως και 95.000 ευρώ, που είναι αφορολόγητες, εφόσον όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη γονική παροχή στο παρελθόν. Όμως, αποτελούν τεκμήριο για τον γονέα.
6. Η εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό, αλλά με παραστατικά που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσής του.
7. Τα δάνεια από τράπεζες, ή από ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι συνάφθηκαν πριν από την ημερομηνία αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.
8. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
9. Η είσπραξη αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία.
10. Η καταβολή του εφάπαξ από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
11. Κέρδη από συμμετοχή σε εταιρείες, τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς.
12. Η αποζημίωση που χορηγείται σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.
13. Τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (ειδικά επιδόματα).
14. Τα κέρδη (υπεραξία) από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο.
15. Οι τόκοι των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του δημοσίου και των εταιρικών ομολόγων.
Για κάθε λόγο που επικαλείται ο φορολογούμενος, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει το αντίστοιχο παραστατικό.
http://www.capital.gr/articles.asp?showlist=0&catid=3&id=407182&expand=1