Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Εως € 15.000 για ενεργειακό λίφτινγκ

Ενισχύσεις έως και 15.000 ευρώ σε νοικοκυριά για τοποθέτηση κουφωμάτων, μονώσεων και συστήματος θέρμανσης μέσω ενός συνδυασμού δανείων και δωρεάν επιχορηγήσεων προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον», που έπειτα από κυοφορία πολλών μηνών ανακοινώθηκε χθες και επίσημα.

Η μέγιστη δωρεάν επιχορήγηση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνόλου (ήτοι 4.500 ευρώ), ενώ το δάνειο σε ορισμένες περιπτώσεις χαμηλοεισοδηματιών θα είναι άτοκο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της απαραίτητης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιθεώρησης του σπιτιού τους, ενώ από τις αρχές Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις συνεργαζόμενες τράπεζες που θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού, τον οποίο θα προκηρύξει εντός των ημερών το ΤΕΜΠΜΕ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 2 μήνες και θα επιλεγούν εκείνες που οδηγούν στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα επιτόκια των χαμηλότοκων δανείων θα καθοριστούν κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τρεις είναι οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι δικαιούχοι:

Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 25.000 ευρώ προβλέπεται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των παρεμβάσεων. Δηλαδή, αν κάποιος λάβει δάνειο από την τράπεζα 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει άτοκα μόνο τα 7.000 ευρώ και θα εισπράξει τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ ως επιχορήγηση.

Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα μεταξύ 15.000-30.000 ευρώ και οικογενειακό μεταξύ 25.000- 50.000 ευρώ προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή, για δάνειο 10.000 ευρώ ο δικαιούχος θα αποπληρώσει άτοκα τα 8.500 ευρώ και θα εισπράξει ως επιχορήγηση 1.500 ευρώ.

Για ατομικά εισοδήματα 30.000-45.000 ευρώ και οικογενειακά 50.000-65.000 ευρώ χορηγείται μόνο χαμηλότοκο δάνειο. Στο αρχικό πλάνο, η εισοδηματική αυτή κατηγορία δεν μπορούσε να υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Εργασίες 1 δισ. ευρώ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ενός ειδικού Ταμείου (Fund), με κεφάλαιο ύψους 396 εκατ. ευρώ για φέτος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1 δισ. ευρώ για την τριετία 2010-2012. Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανατροφοδοτούμενος λογαριασμός. Θα εκταμιεύονται χρήματα υπό μορφή δανείου, τα οποία όταν ο δανειολήπτης επιστρέφει θα επαναχρησιμοποιούνται σε έναν δεύτερο κύκλο επιδοτήσεων (ανακυκλούμενα κεφάλαια). Περίπου κάθε τρία χρόνια θα γίνονται νέοι κύκλοι προκήρυξης, καθένας εκ των οποίων θα κινητοποιεί περίπου 500-600 εκατ. ευρώ. Τη διαχείριση του Ταμείου θα έχει το ΤΕΜΠΜΕ, που μέχρι το τέλος Ιουλίου πρόκειται να δημοσιεύσει προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις ελληνικές και ξένες τράπεζες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καταθέτοντας προσφορές.

Αρχές Σεπτεμβρίου, ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή να επιθεωρήσει το σπίτι του.

Υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τράπεζα. Την αίτηση σε περίπτωση πολυκατοικίας υποβάλλει ο διαχειριστής.

Η τράπεζα ελέγχει τα δικαιολογητικά του φακέλου και ενημερώνει για το αν η αίτηση είναι επιλέξιμη.

Εκδίδεται από το Ταμείο απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα και ενημερώνονται η τράπεζα και ο δικαιούχος.

Αρχίζει η εκταμίευση του πρώτου μέρους του δανείου.

Υλοποίηση εργασιών.

Για τη λήψη όλου του δανείου ο δικαιούχος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης που διενεργείται στην κατοικία του για να ελέγξει την ενεργειακή αναβάθμιση.

Δειγματοληπτικός έλεγχος από την ειδική υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Τα δικαιολογητικά
Για να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμα από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχέδιο αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν από τον πολίτη, καθώς και λίστα με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση. Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί κάποιος να συγκεντρώσει, εκτός ίσως της οικοδομικής άδειας, είναι έγγραφα που ο πολίτης έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας). Για την υποστήριξη των πολιτών, τόσο κατά τη φάση λήψης της απόφασης για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και της λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί από αύριο 22 Ιουλίου γραμμή αρωγής χρηστών (help desk) στο 8011136300.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4585457

_______________________

Ένας απλός τρόπος για να δωθούν νέα δάνεια από τις τράπεζες!

Φθηνότερες οι εισφορές για οκτώ επαγγέλματα

Φθηνότερη γίνεται η ασφάλιση στην απασχόληση των περιστασιακά απασχολουμένων (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί, εργάτες γης, όσοι παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, όσοι φυλάσσουν νήπια και ηλικιωμένους κ.ά.) με το νέο σύστημα των επιταγών (εργόσημο).
Η ασφαλιστική εισφορά προς το ΙΚΑ αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων (εργοδοτική και εργατική εισφορά) μειώνεται από το 35,40% στο 20%, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εσόδων στο ελλειμματικό ΙΚΑ, όμως ο στόχος είναι να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ προέβαλαν αντιρρήσεις γι΄ αυτό το μέτρο, αφού μεταξύ άλλων στερεί από το ίδρυμα έσοδα ύψους 3.825.000 ευρώ ετησίως. Και αυτό γιατί η εισφορά εργοδότη- εργαζομένου ήταν 35,40% (13,22% για τον ασφαλισμένο και 22,18% για τον εργοδότη), ενώ τώρα μειώνεται στο 20% (σ.σ.: ο επιμερισμός θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ).

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων για 30 ημέρες αντί για 25 (δηλαδή αντί για εισφορά 146,2 ευρώ για 25 ημέρες, θα καταβάλλεται εισφορά 99,1 ευρώ για 30 ημέρες), ενώ υπάρχει πιθανότητα ένταξης στο ευνοϊκό αυτό σύστημα και άλλων κατηγοριών εργαζομένων με το πρόσχημα των περιστασιακά απασχολουμένων.

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, αφού μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης (άρθρο 20 στον νέο ασφαλιστικό Νόμο Λοβέρδου) αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Πού διατίθενται τα εργόσημα
Με τον Νόμο Λοβέρδου(ν. 3863/2010-ΦΕΚ.

115/τ. Α΄/15-07-2010) καθιερώνεται ειδικό εργόσημο, υπό τύπον πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού ταμείου. Τα εργόσημα θα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, από τα ελληνικά ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο, έπειτα από απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με καταβολή του οικείου ποσού.

Τα εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζομένους ως καταβολή για την αμοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην πολύπτυχη επιταγή.

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται υποχρεωτικά: Το κατ΄ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, οι κηπουρικές εργασίες, οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών, η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, οι αισθητικές φροντίδες, η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4585458

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Τα 11 κόλπα για να βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη

Μέχρι και επτά πλασματικά έτη ασφάλισης θα έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι για να μπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης:

1 Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Η εξαγορά από το 2011 θα γίνεται με σημαντική έκπτωση, που φτάνει το 30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το 2014 και αγγίζει το 50% για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2015 και μετά.

2 Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

3 Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.

4 Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

5 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.

6 Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7 Ο χρόνος ανεργίας. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.

8 Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

9 Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες.

10 Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν.3655/ 2008 (ΑΆ 58).

11 Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν -πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ- μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί εισφορές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

1. Εργαζόμενη μητέρα με δυο ενήλικα παιδιά
Εστω ότι εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει συμπληρώσει 9.900 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010 και είναι 56 ετών.

Συμφέρουσα επιλογή για την περίπτωσή της, ώστε να συνταξιοδοτηθεί άμεσα και με πλήρη σύνταξη, είναι να προβεί το 2011 σε αναγνώριση (δεν καταβάλλονται εισφορές σε αυτήν την περίπτωση) χρόνου λόγω κύησης και λοχείας, ώστε, είτε συνεχίζει να εργάζεται είτε όχι, να συμπληρώσει μέσα στο επόμενο έτος 10.400 ημέρες ασφάλισης. Ετσι θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της.

2. Μισθωτός 62 ετών με πτυχίο ΤΕΙ
Εστω ότι έχει συμπληρωμένα 9.800 ένσημα μαζί με την αναγνωρισμένη στρατιωτική του θητεία.

Δυστυχώς, σήμερα με τον χρόνο αυτόν δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα ώστε να συνταξιοδοτηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Πλέον και στην περίπτωση που δεν συνεχίσει εργαζόμενος μπορεί από 1η Ιανουαρίου 2011 να εξαγοράσει από τον χρόνο πτυχίου τα απαραίτητα 200 ένσημα ώστε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του.

3. Ελεύθερος επαγγελματίας με 33 έτη στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Εστω ότι ο επαγγελματίας του παραδείγματος έχει ανοίξει την επιχείρησή του 3 χρόνια πριν από την έναρξη της ασφάλισής του και είναι σήμερα 61 ετών.

Από 1η Ιανουαρίου 2011 έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει τον χρόνο για τον οποίο δεν είχε καταβάλει τις απαραίτητες εισφορές στο τότε ΤΕΒΕ, νυν ΟΑΕΕ. Ετσι συμπληρώνει 36 έτη ασφάλισης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα μέσα στο 2011.

Εισφορές
Εκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή

Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται πως ο πλασματικός χρόνος ξεκινάει από 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, διαμορφώνεται σε 5 έτη το 2012, φτάνει τα 6 έτη το 2013 και τελικά το 2014 αγγίζει τα 7 έτη. Αναγκαία προϋπόθεση για την προσμέτρηση των πλασματικών ετών ασφάλισης είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνω αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις, ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το του ποσού της σύνταξης.

Τo κόστος
13.200 έως 18.200 ευρώ για 6 χρόνια

  • Ασφαλισμένος με μισθό 2.000 ευρώ για να αναγνωρίσει ένα χρόνο στρατό θα πληρώσει 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό πέφτει στα 7.000 ευρώ για όσους αναγνωρίσουν τον στρατό από το 2011 έως το 2014 και στα 5.000 ευρώ για όσους αναγνωρίσουν τον στρατό μετά το 2015.
  • Για τέσσερα έτη σπουδών θα χρειαστούν 3.200 ευρώ και για ένα έτος εκπαιδευτικής άδειας 5.000.
  • Από το 2015 θα μπορεί να αναγνωρίσει επτά έτη, οπότε υπάρχει και η μεγαλύτερη έκπτωση στην εξαγορά στρατού.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=43835147

Εφορία: Σε ποιες αποδείξεις δίνεται έξτρα μπόνους

Με βελτιωτικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συνδεθεί με το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ, επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών να τονώσει αμέσως τα έσοδα του ΦΠΑ που παρουσιάζουν δραματική υστέρηση.

Μετά τη διαπίστωση ότι η συλλογή αποδείξεων από τους πολίτες παρουσιάζει σημάδια εξασθένισης και κατά συνέπεια συνεχίζεται η φοροδιαφυγή σε επαγγελματικές ομάδες, ο υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν αμέσως σε αλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο θα ανακοινώσει τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα είναι στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της έκπτωσης φόρου (bonus) που θα έχουν οι φορολογούμενοι.

Διπλασιασμός
Ειδικότερα θα αφορούν τις αποδείξεις που θα συλλέγουν για τις δαπάνες επαγγελμάτων που -σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων- έχουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής.

Πρόκειται για επαγγελματίες όπως είναι οι γιατροί, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, αλλά και όσοι απασχολούνται ως βοηθητικό προσωπικό, όπως νοσηλευτές, οικιακοί βοηθοί, οδηγοί.

Το σενάριο αυτό είναι το επικρατέστερο και μπορεί να οδηγήσει μέχρι τον διπλασιασμό του bonus για όσους συλλέγουν αποδείξεις από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες, ενώ το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει και άλλα σενάρια, όπως η αύξηση του ανώτατου ορίου των αποδείξεων πάνω από τα 18.000 ευρώ.

Επίσης εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στις αποδείξεις, το οποίο θα μεταβάλλεται κάθε χρόνο και θα ανακοινώνεται τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες το μέγιστο ύψος των φορολογικών δαπανών.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς που καθορίστηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για πρώτη φορά το ατομικό αφορολόγητο ποσό συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος και έτσι αυτός δικαιούται το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ, εφόσον προσκομίζει τις νόμιμες αποδείξεις αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Το ελάχιστο ύψος των αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 10% του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός του (δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές), αν αυτό είναι μέχρι 12.000 ευρώ.

Για εισόδημα μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ το ελάχιστο ύψος των αποδείξεων υπολογίζεται στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος.

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις αξίας 1.000 ευρώ (10.000Χ10%=1.000). Για εισόδημα 12.000 ευρώ το ποσό των αποδείξεων ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (12.000Χ10%=1.200). Για εισόδημα 15.000 ευρώ η αξία των αποδείξεων υπολογίζεται ως εξής: για το κομμάτι μέχρι τα 12.000 ευρώ με συντελεστή 10%, δηλαδή 1.200 ευρώ, και για το τμήμα πάνω από τα 12.000 ευρώ και μέχρι τα 15.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 30%.

Αυτό σημαίνει ότι η αξία των αποδείξεων γι’ αυτό το τμήμα διαμορφώνεται στα 900 ευρώ (3.000Χ30%=900).

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων, τότε επί του ποσού που του υπολείπεται θα πληρώσει φόρο 10%.

Για παράδειγμα, αν χρειάζεται αποδείξεις 10.000 ευρώ και προσκομίσει 8.000 ευρώ, τα 2.000 ευρώ που λείπουν θα επιβαρυνθούν με φόρο 10%, δηλαδή θα πληρώσει 200 ευρώ πρόστιμο.

Οταν η αξία των αποδείξεων είναι μεγαλύτερη από το απαιτούμενο ποσό, τότε παρέχεται έκπτωση 10% από τον φόρο στην πλεονάζουσα διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για οικογένειες των οποίων οι αποδείξεις θα ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο
Πάνω από 18.000 ευρώ το όριο για φοροέκπτωση

Το ανώτατο όριο που έχει τεθεί για το ποσό των αποδείξεων είναι τα 15.000 ευρώ για άγαμο και τα 30.000 ευρώ για οικογένεια. Με βάση τα παραπάνω, αν κάποιος προσκομίσει αποδείξεις 15.000 ευρώ και το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου είναι 12.000 ευρώ, τότε για το «πλεόνασμα» των 3.000 θα έχει μείωση φόρου 300 ευρώ (3.000Χ10%=300). Αν προσκομίσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, τότε θα έχει το ίδιο όφελος, αφού υπάρχει το πλαφόν των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο εξετάζεται η αύξηση του ανώτατου ορίου των αποδείξεων πάνω από 18.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τις αποδείξεις για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου η Εφορία δεν αναγνωρίζει:

  • τις δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που εντάσσονται στο «πόθεν έσχες»,
  • τις δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλέφωνα και τηλεπικοινωνίες γενικά,
  • τα εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο (λεωφορεία, μετρό κ.ά.),
  • όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως τα ενοίκια, τα έξοδα για γιατρούς, νοσήλια, ασφάλιστρα, τόκους στεγαστικών δανείων, φροντιστήρια και αμοιβές για δικηγόρους.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=43839147

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με απλά λόγια

Απαντήσεις στα σημαντικότερα ερωτήματα γύρω από τη ρύθμιση των χρεών.

Η υπερχρέωση αναδεικνύεται ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα και στη χώρα μας και κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την αδήριτη ανάγκη να δοθεί η πραγματική δυνατότητα στους υπερχρεωμένους καταναλωτές και επαγγελματίες να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή τους. Με αυτό το σκεπτικό η κυβέρνηση υλοποίησε την προεκλογική της δέσμευση και κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Βουλή, σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Με τις διαδικασίες και τους θεσμούς που εισάγει το σχέδιο νόμου, οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους με ευνοϊκότερους όρους, αλλά και να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη -με βάση το εισόδημα από την εργασία τους- ένα μέρος των χρεών που καθορίζεται από το Δικαστήριο.

Συμφωνά με όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος δανειοληπτών για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, παραθέτουμε τις συνηθέστερες ερωτήσεις που δέχονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας για το θέμα και τις απαντήσεις που λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τι επιδιώκει το σχέδιο νόμου

Να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους. Με το σχέδιο νόμου οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα τους, ένα μέρος αυτών που καθορίζεται από το δικαστήριο. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάσσεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής ή επαγγελματίας, εφόσον ανταποκριθεί στη «δοκιμασία» που προβλέπει το σχέδιο νόμου, θα αποκτήσει το δικαίωμα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο των χρεών του.

Ποιους καλύπτει το σχέδιο νόμου:

Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Ποια χρέη αφορά:

Όλα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση, ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που αναλήφθηκαν για να υποβάλει την αίτηση.

Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;

Όταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών.Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια.

Επισήμανση: Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.

Τι γίνεται αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσόν για την εξόφληση μέρους των χρεών;

Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει πολύ μικρό ποσόν για καταβολή στους πιστωτές. Μάλιστα καταργήθηκε το 10% ως αρχικά ελάχιστο ποσοστό χρεών που θα πρέπει να εξοφλεί ο οφειλέτης με τις καταβολές των τεσσάρων ετών προκειμένου να επιτύχει την απαλλαγή από τα χρέη. Το δικαστήριο είναι ελεύθερο να κατέβει, εφόσον δεν επαρκούν τα εισοδήματα του οφειλέτη, και αυτό το όριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ακόμη να επιτρέψει στον οφειλέτη, ιδίως αν αυτός είναι άνεργος ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας να μην δίνει για ορισμένη περίοδο κανένα απολύτως ποσόν. Το δικαστήριο όμως επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη;

Αυτή ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν χρέη προς τους πιστωτές.

Μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κύρια κατοικία μου;

Ναι, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 30%. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους (εμφανίζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες των δύο μηνών), προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού της ακινήτου).

Πότε επέρχεται η απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών;

Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις της ρύθμισης. Η απαλλαγή είναι δηλαδή ανεξάρτητη από την εξυπηρέτηση του πρόσθετου χρέους για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

Που υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση;

Η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων.

Η προσπάθεια συμβιβασμού πρέπει να έχει προηγηθεί της αίτησης. Ποιος την αναλαμβάνει;

Πριν την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές. Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

Πως γίνεται και αποδεικνύεται η προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης;

Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθηθεί. Η προσπάθεια συμβιβασμού γίνεται προς όλους τους πιστωτές και αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ότι κρίνουν προς το συμφέρον τους. Για το συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση και ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν;

Η αίτηση πρέπει να περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση, τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Με την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν η βεβαίωση για την διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα έγγραφα που έχει και αποδεικνύουν τις οφειλές του.

Μπορεί ο οφειλέτης να συντάξει μόνος του την αίτηση;

Τα αρμόδια υπουργεία θα εκδώσουν υποδείγματα αιτήσεων, πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών με σκοπό να διευκολύνουν τη σύνταξή τους από τον ίδιο τον οφειλέτη.

Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου;

Όχι, δεν είναι. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει και να παρασταθεί μόνος στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς αμοιβή τη βοήθεια ενός από τα πρόσωπα ή τους φορείς που συνδράμουν τους καταναλωτές σε θέματα υπερχρέωσης.

Τι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (διαδικασίες πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης;

Δεν σταματούν αυτομάτως. Ο οφειλέτης όμως μπορεί να τα σταματήσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών θα ευδοκιμήσει.

Προσοχή: Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, για να είναι ισχυρή η αναστολή, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει από το χρονικό διάστημα της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται δηλαδή να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις πριν την υποβολή της αίτησης.

Νέα προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου;

Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) σε μία νέα προσπάθεια επιδίωξης συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου. Ο συμβιβασμός ενώπιον του δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες κλπ).

Ποια είναι η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού;

Στο πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης, επιδίδεται η αίτηση στους πιστωτές. Στο δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης (ρύθμισης) των οφειλών που προτείνει ο οφειλέτης. Οι πιστωτές μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες είκοσι ημέρες, απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει παρατηρήσεις στο σχέδιο ρύθμισης μέσα στις προηγούμενες προθεσμίες;

Θεωρείται ότι αποδέχεται το σχέδιο ρύθμισης.

Πως παρακολουθούν ο οφειλέτης και οι πιστωτές τη διαδικασία;

Στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου τηρείται φάκελος για τον συγκεκριμένο οφειλέτη στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι πιστωτές, και ο οποίος φάκελος ενημερώνεται με όλες τις εξελίξεις.

Σε περίπτωση που προκύπτει ο συμβιβασμός γίνεται η δίκη;

Όχι. Ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό.

Συμφέρει τα μέρη ο συμβιβασμός;

Το κρίνουν ασφαλώς οι ίδιοι. Υπάρχουν όμως σημαντικά κίνητρα να συμβιβαστούν. Για τους οφειλέτες: Μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη ρύθμιση, να μειώσουν το κόστος της διαδικασίας, να αποφύγουν τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους της δικαστικής ρύθμισης (μακρόχρονη παραμονή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, δημοσιότητα της υπαγωγής σε ρύθμιση, περιορισμοί στην υποβολή νέας αίτησης, παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, τήρηση αυξημένων υποχρεώσεων, κ.ά). Για τους πιστωτές: Μπορούν να επιτύχουν εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ποσοστού του χρέους, ταχύτερη έναρξη της αποπληρωμής, εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα κ.ά.

Πως γίνεται η δικαστική ρύθμιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός;

Το δικαστήριο ελέγχει κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών και κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του για την αποπληρωμή των χρεών προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

Αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες καταβολές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Το δικαστήριο μπορεί να προβλέπει την αναπροσαρμογή τους με έναν αντικειμενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. τιμάριθμο). Μπορεί όμως το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή να διατάξει την αναπροσαρμογή της δόσης σε περίπτωση ιδίως που βελτιωθεί το εισόδημα του οφειλέτη. Η αναπροσαρμογή θα ισχύσει αναδρομικά από το χρόνο υποβολής της αίτησης αναπροσαρμογής.

Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης αν το εισόδημά του αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου ρύθμισης;

Να το γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου και στους πιστωτές του, ώστε να ληφθεί υπόψη (συμβιβαστικά ή με απόφαση του δικαστηρίου) για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής. Αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να εκπέσει από τη ρύθμιση και να αναβιώσουν όλα τα χρέη. Ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να αγνοεί τους πιστωτές του και τα συμφέροντά τους. Αν έτσι είναι άνεργος, οφείλει να προσπαθεί να βρει μία κατάλληλη εργασία.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν ο οφειλέτης δεν είναι ειλικρινής και συνεπής στις δηλώσεις του;

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του και να δηλώνει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης όλες τις περιουσιακές μεταβολές που ενδιαφέρουν τους πιστωτές. Αν δεν το κάνει, από δόλο ή βαριά αμέλεια, θα εκπέσει από τη ρύθμιση οφειλών και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Μπορεί μάλιστα να ανακληθεί η απαλλαγή, αν αποδειχθεί η αποσιώπηση ή απόκρυψη εισοδημάτων μετά την περίοδο της τετραετίας. Η ψευδής δήλωση συνεπάγεται εξάλλου και ποινικές ευθύνες.

Τι δυνατότητες έχουν οι πιστωτές να πληροφορούνται τις περιουσιακές μεταβολές του οφειλέτη;

Ο οφειλέτης υποχρεούται καταρχήν να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Εξάλλου ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με μία προβλεπόμενη συνοπτική διαδικασία, να δίνουν στους πιστωτές κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη.

Πόσο καιρό μένουν τα δεδομένα του οφειλέτη για τη ρύθμιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

Η αίτηση ρύθμισης καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

Προβλέπεται κάποια άλλη διαδικασία δημοσιοποίησης για την αίτηση και υπαγωγή σε ρύθμιση χρεών με απαλλαγή;

Στη γραμματεία κάθε Ειρηνοδικείου, και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για όλη τη χώρα, τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση ρύθμιση χρεών με απαλλαγή. Τα ονόματα διαγράφονται από το αρχείο ένα έτος μετά την απόρριψη ή την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη.

Από πότε θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους με απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου οι οφειλέτες;

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό προκειμένου να οργανωθούν τα Ειρηνοδικεία για την αποδοχή των αιτήσεων και την κατάλληλη γραμματειακή εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο διάστημα αυτό θα τρέχουν οι διαδικασίες του εξώδικου συμβιβασμού, στο ίδιο διάστημα απαγορεύεται να γίνει πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του οφειλέτη.

Τι εννοεί ευνοϊκό επιτόκιο (άρθρο 9 παρ.2 εδάφιο 4);

Ρυθμίζεται στην ίδια παράγραφο. Θα εφαρμοστεί το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως προκύπτει από το μηνιαίο στατιστικό δελτίο που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Γιατί 5 χρόνια στον Τειρεσία;

Στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οι οφειλές για χρέη που έχουν εξοφληθεί, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, μένουν έτσι κι αλλιώς τρία χρόνια. Το γεγονός της πτώχευσης και απαλλαγής από τα χρέη είναι ακόμη πιο σημαντικό και δικαιολογείται να μένει δύο χρόνια περισσότερο. Με τον συμβιβασμό δεν εκδίδεται δικαστική απόφαση και μπορεί να εξέλθει νωρίτερα από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Τι συμβαίνει με τους εγγυητές, ισχύει και για αυτούς το ίδιο (μόνιμη αποδεδειγμένη ανικανότητα εξόφλησης οφειλών);

Ισχύει πράγματι το ίδιο. Οι εγγυητές πρέπει να κάνουν οι ίδιοι αίτηση και να διαπιστωθεί και για αυτούς μόνιμη αδυναμία. Οι εγγυητές εμπορικών χρεών, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση (όπως λ.χ. συμβαίνει με τους μετόχους μίας ΑΕ ή ΕΠΕ) αν δεν είναι οι ίδιοι έμποροι. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν θεωρούνται εξάλλου έμποροι. Η

Πως γίνεται να πληρώνουν επί 6 μήνες τις ενήμερες οφειλές για στεγαστικά δάνεια αφού δεν μπορούν να πληρώσουν τις παρελθούσες δόσεις;

Ας μη ξεχνάμε ότι παγώνουν όλες οι άλλες οφειλές. Εκεί δηλαδή που εξυπηρετούσε ή θα έπρεπε να εξυπηρετεί περισσότερα χρέη, πλέον για αυτό το χρονικό διάστημα θα δίνει μόνο τη δόση του στεγαστικού δανείου. Δεν θα πληρώνει ούτε τα καταναλωτικά, ούτε άλλα δάνεια που έχουν υποθήκες, ούτε οφειλές προς τρίτους. Εξάλλου, αυτό ισχύει για ένα μικρό χρονικό διάστημα (6-8 μήνες). Επίσης, η πληρωμή δεν είναι προϋπόθεση για να ρυθμιστεί το στεγαστικό δάνειο αλλά για την αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι μπορούν να κάνουν όταν οι δικηγόροι των πιστωτών με αιτήσεις τους ή άλλα ένδικα μέσα για να μην εκδίδονται οι αποφάσεις ή να μην εφαρμόζονται;

Καταρχήν, η απόφαση που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο είναι εκτελεστή σε κάθε περίπτωση. Ακόμη δηλαδή και αν οι πιστωτές ασκήσουν έφεση. Έχουμε προβλέψει προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων και την υποχρέωση του δικαστή να εκδίδει κατά προτεραιότητα αυτές τις αποφάσεις.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_02/07/2010_345206