Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Νέα κριτήρια για χορήγηση επιδόματος ανεργίας από το 2013

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα ισχύσουν τα νέα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ .
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τα 450. Εάν από το 2009, ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα 450 ημερήσια επιδόματα τότε δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων μέχρι να συμπληρωθεί το όριο των 450 ημερήσιων επιδομάτων. Από 1η Ιανουαρίου 2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να ξεπερνούν τα 400.
Για τις εορτές του Πάσχα οικονομική ενίσχυση των επιδοτούμενων ανέργων θα είναι ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
Για τις εορτές των Χριστουγέννων η οικονομική ενίσχυση θα ισούται με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2247951

εργαζόμενοι συνταξιούχοι

Μαζικές επιστολές σε όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου κοινοποιεί αυτές τις ημέρες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, η αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, καλεί τους συνταξιούχους να δηλώσουν αν εργάζονται προκειμένου να τους κόψει μέρος ή το σύνολο της σύνταξής τους.
Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής, από την 1η Ιανουαρίου 2013, θεσπίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:
• Μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας των συνταξιούχων, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης που λαμβάνουν, εφόσον οι συνταξιούχοι αυτοί εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται (είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα)
• Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης (πλην της επικουρικής και του οικογενειακού επιδόματος) που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το όριο αυτό, προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε παιδί που δικαιούνται οικογενειακή παροχή. Δηλαδή, αν συνταξιούχος εργάζεται και έχει ξεπεράσει το 55ο έτος της ηλικίας του θα χάνει το 70% του τμήματος τηγς σύνταξης που υπερβαίνει:
1. Τα 990 ευρώ αν δεν έχει παιδιά
2. Τα 1188 ευρώ αν έχει δύο παιδιά
Επομένως, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 2000 ευρώ ο οποίος δεν έχει παιδιά, θα χάσει περίπου 700 ευρώ από τη σύνταξή του αν δηλώσει (ή αν μαθευτεί) ότι εργάζεται.
Οδηγίες
Με την επιστολή, οι συνταξιούχοι που εργάζονται καλούνται, κατά περίπτωση, να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να προσκομίσει έως την 30η Νοεμβρίου 2012, αντίγραφο της σύμβασής του (επικυρωμένης από τον ασφαλιστικό φορέα) από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία έναρξης και ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας τους «Στην περίπτωση που απασχολείσθε ως μισθωτός με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα δεν θα έχετε καμία συνέπεια» αναφέρει η επιστολή
2. Ως αυτοαπασχολούμενος, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:
• Ως ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ
• Ως ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ
• Με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα πρέπει να προσκομίσει έως 30/11/2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας.
3. Όποιοι μετέχουν σε εταιρεία και έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα πέραν του απλού μέλους, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν έως 30/11/2012, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112938065

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Μεγάλο «μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές – Ποιες διατηρούνται

Την κατάργηση των περισσοτέρων φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Διατηρούνται μόνο οι φοροαπαλλαγές για ιατρικές επισκέψεις, νοσήλια και ασφάλιστρα ζωής. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται οι ακόλουθες καταβαλλόμενες δαπάνες:
α) Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά Tαμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:
– οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
– τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
– τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
– οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι,
– η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων,
– τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογούμενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια,
– ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. 
Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής εκπίπτουν κατά το μέρος που υπερβαίνει το 10% του εισοδήματος το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ και δαπάνες ιατρικής περίθαλψης ύψους μέχρι 2.000 ευρώ δεν θα έχει όφελος από το νέο σύστημα (και αυτό διότι η δαπάνη των 2.000 ευρώ αντιστοιχεί ακριβώς στο 10% του εισοδήματος).
Aλλος φορολογούμενος με το ίδιο εισόδημα (20.000 ευρώ) και δαπάνες 3.000 ευρώ θα έχει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα 1.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί την επιπλέον δαπάνη που υπερβαίνει το 10% του εισοδήματος όπως ορίζει το προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα εξέπιπτε το 10% των ανωτέρω δαπανών από τον τελικό φόρο.

β) Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.

γ) Τις εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Τα οριζόμενα δεν ισχύουν για επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης φ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.

δ) Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά 10% το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/10/2012_499712

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Τι προβλέπει ο νόμος για τις εμπορικές μισθώσεις

Ποιες είναι οι βασικότερες έννοιες και προβλέψεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις. Ποιες είναι οι προστατευόμενες δραστηριότητες και επαγγέλματα, ποιες μισθώσεις δεν είναι προστατευόμενες. Ο Ανδρέας Ε. Λιανέρης αναλύει και επεξηγεί, δίνοντας απαντήσεις σε πολλά καίρια ερωτήματα.
"Οι εμπορικές μισθώσεις ρυθμίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 34/1995, όπως αυτό ισχύει σήμερα και συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το ΠΔ, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση πράγματος (άρθρα 574 επόμενα του ΑΚ). Με το ΠΔ 34/1995, ο Νομοθέτης αποσκοπεί να παράσχει μια πρόσθετη προστασία στις εμπορικές μισθώσεις, σε σχέση με τις υπόλοιπες μισθώσεις ακινήτων, αποδεχόμενος τον σπουδαίο οικονομικό σκοπό τους, αλλά και το γεγονός ότι κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου βρίσκεται σε θέση ισχύος έναντι του μισθωτή, κατά την μεταξύ τους διαπραγμάτευση.
Παρακάτω, θα αναλύσουμε τις βασικότερες έννοιες και προβλέψεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις:
Προστατευόμενες δραστηριότητες και επαγγέλματα
Στο ΠΔ αναφέρονται περιοριστικά οι δραστηριότητες και τα επαγγέλματα, στα οποία παρέχεται προστασία για τις μισθώσεις των ακινήτων που τα αφορούν.
Ενδεικτικά είναι:
οι εμπορικές επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτήρια και οι παιδικοί σταθμοί, τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες, τα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, τα ιατρεία και οδοντιατρεία, τα γραφεία των διπλωματούχων μηχανικών, οι χώροι διάθεσης υγρών καυσίμων (υπό προϋποθέσεις όμως).
Μη προστατευόμενες μισθώσεις
Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ (ενδεικτικά), οι μισθώσεις που κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συνάπτονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών, λιμένων, αεροδρομίων και ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων κήπων, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων, οι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων, οι μισθώσεις καταστημάτων διάθεσης προϊόντων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση.
Διάρκεια μίσθωσης
Η εμπορική μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο διάστημα ή για αόριστο χρόνο. Μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη (μεταγενέστερη δηλαδή της υπογραφής του μισθωτηρίου) συμφωνία των δύο μερών, που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Οι προστασία του ΠΔ, παρέχεται και σε μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών.
Μετά την παρέλευση της δωδεκαετίας, αν ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) δεν επιθυμεί την παράταση της σύμβασης μίσθωσης, οφείλει να αποκαταστήσει την άυλη εμπορική αξία του ακινήτων καταβάλλοντας ως αποζημίωση στον μισθωτή ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης 24 μηνών.
Η αποζημίωση αυτή δεν οφείλεται όταν ο μισθωτής αποχωρεί οικειοθελώς από το μίσθιο, όταν η μίσθωση αφορά χώρους στους οποίους δεν διενεργούνται εμπορικές πράξεις καθώς και στα δικηγορικά, λογιστικά γραφεία, ιατρεία κλπ και τέλος στην περίπτωση που μετά την πάροδο τις δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής δεν επιδιώξει εντός εννέα μηνών να πάρει πίσω το μίσθιο, οπότε η μίσθωση παρατείνεται εκ του νόμου για τέσσερα (4) έτη. Μετά την παρέλευση και των πρόσθετων 4 ετών δεν οφείλεται η αποζημίωση για την άυλη εμπορική αξία.
Καθορισμός και αναπροσαρμογή μισθώματος
Τόσο το ύψος του μισθώματος, όσο και τα χρονικά διαστήματα και το ύψος της αναπροσαρμογής του μισθώματος, συμφωνείται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει περιληφθεί στη συμφωνία όρος για τον τρόπο και το ύψος της αναπροσαρμογής, ο νόμος προβλέπει ότι αυτή μπορεί να γίνει το πρώτον, μετά διετία από την έναρξη της μίσθωσης και στη συνέχεια κατ’ έτος. Το ύψος της αναπροσαρμογής προκύπτει από μαθηματικό υπολογισμό που λαμβάνει υπόψη την αντικειμενική αξία του ακινήτου και τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Αρχή.
Καταγγελία της μίσθωσης από τον Εκμισθωτή
Στην περίπτωση που η σύμβαση μίσθωσης τηρείται κανονικά από τον μισθωτή, ο εκμισθωτής έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες να καταγγείλει τη μίσθωση, προτού λήξει η συμβατική διάρκεια.
Το ΠΔ, προβλέπει περιοριστικά ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. καταγγελία για ιδιόχρηση, για ανοικοδόμηση, για δημιουργία κύριας κατοικίας κλπ), θέτει όμως αυστηρές προϋποθέσεις, όπως πάροδος σημαντικού χρονικού διαστήματος από την έναρξη της μίσθωσης, καταβολή αποζημίωσης, απαγόρευση εκμίσθωσης πάλι του ακινήτου για επαγγελματική χρήση, προτού περάσει ορισμένο χρονικό διάστημα από την απομάκρυνση του προηγούμενου μισθωτή κλπ.
Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν τηρεί τους όρους της μίσθωσης (π.χ. δεν καταβάλει τα μισθώματα ή κάνει κακή χρήση αυτού), ο εκμισθωτής έχει όλα τα δικαιώματα από τον νόμο για να αναγκάσει τον μισθωτή να συμμορφωθεί άλλως να αποχωρήσει από το μίσθιο.
Καταγγελία της μίσθωσης από τον Μισθωτή
Αντιθέτως, με όσα αναφέραμε προηγουμένως, ο νόμος είναι πολύ ελαστικός όσον αφορά τη δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης από πλευράς του μισθωτή. Ο τελευταίος μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση.
Η καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως και τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό ανέρχεται κατά το χρόνο της καταγγελίας.
Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης μίσθωσης
Για όλες τις οικονομικές συναλλαγές, άρα και για τις εμπορικές μισθώσεις, η επίδειξη πνεύματος κατανόησης, η διαλλακτικότητα και η διάθεση συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, θα πρέπει να αποτελούν τις πρώτες επιλογές και των δύο συμβαλλόμενων πλευρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν "ειρηνικά" τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν.
Στην περίπτωση όμως που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο νόμος προβλέπει διαδικασίες και νομικές ενέργειες, σχετικά πιο απλές, γρήγορες και αποτελεσματικές, από ότι για άλλου είδους υποθέσεις. για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή.
Πολλές φορές, οι νομικές συμβουλές που έχει λάβει προληπτικά ο ένας συμβαλλόμενος (δηλαδή πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ή πριν την εμφάνιση του προβλήματος), μπορεί να αποβούν σωτήριες για τα συμφέροντα του στο μέλλον".
Ανδρέας Ε. Λιανέρης
Δικηγόρος Αθηνών
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ti_provlepei_o_nomos_gia_tis_emporikes_misthwseis.1971349.html

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Πως μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη σας προς Δημόσιο

Με την εγκύκλιο 1170/2012, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την πληρωμή φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο με στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις εφορίες όλης της χώρας.
Συγκεκριμένα, μειώνονται σε εκατό (100) ευρώ τα ελάχιστα ποσά των δόσεων για όλα τα προγράμματα ρύθμισης, με την προϋπόθεση όμως, η υπαγωγή σε κάποιο από αυτά να γίνεται από την δημοσίευση του ν.4038/2012 και έπειτα, δηλαδή από τις 2 Φεβρουαρίου 2012 και εξής.
Σημειωτέον ότι για τα χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ο οφειλέτης τους μπορεί να ζητήσει την ρύθμισή τους:
είτε μέσω των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3888/2010 => 45 ΔΟΣΕΙΣ
είτε μέσω χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής τους σύμφωνα με τον ν.2648/1998 => μέχρι 48 ΔΟΣΕΙΣ
Α) Η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών, να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του ν.2648/1998, μέχρι και τον τριπλασιασμό αριθμό δόσεων, καταργείται (άρθρο 17).
Β) Το άρθρο 17 του ιδίου νόμου, γίνεται σαφέστερο όσον αφορά στην ικανότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να χορηγεί σε οφειλέτες διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις, από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και άλλων βοηθημάτων που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως και δίχως δόλο.
Εάν επέλθει απώλεια της προαναφερόμενης διευκόλυνσης, η δεύτερη προκύπτουσα λύση εισάγει το σύστημα του αριθμού δόσεων που προκύπτουν με βάση το άθροισμα των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων και με πρώτη δόση τουλάχιστον το 15% της οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση.
Γ) Με τη χρήση του ν.3888/2010, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ( μέχρι 30/9/2010 ) σε 45 δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων: 100% όταν η καταβολή γίνεται μία φορά ή με έκπτωση 50% στην καταβολή σε 45 δόσεις.
Για να επωφεληθούν από τις διατάξεις αυτές πρέπει να καταβάλουν τις δόσεις που αντιστοιχούν από τον Οκτώβριο του 2010 έως σήμερα.
Δ) Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 παρ.8 του ν.2648/1998, όπου υπήρχε ως βασική προϋπόθεση η ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να εξεταστεί αίτημα επανεξέτασης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής για οφειλές από παρακρατούμενους φόρους και από φόρο εισοδήματος.
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 48 ΔΟΣΕΙΣ (ν.2648/1998)
Ο ν.2648/1009 λειτουργεί με ένα σύστημα bonus, βάσει του οποίου οι δόσεις δύνανται να φτάσουν το τριπλάσιο του αριθμού των δόσεων που προκύπτει από το άθροισμα των συντελεστών των κριτηρίων βαρύτητας, αλλά δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν τις 48 κατ' ανώτατο όριο. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο έως το χρόνο έκδοσης της απόφασης.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 – 5 → Οικονομική αδυναμία
0 – 4 → Διασφάλιση οφειλής
0 – 5 → Προέλευση οφειλής
0 – 4 → Συμπεριφορά οφειλέτη
0 – 4 → Αιτία διευκόλυνσης
1 – 4 → Αιτιολόγηση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
Για την υποβολή αίτησης, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τα παραπάνω. Για παράδειγμα:

1. Οικονομική αδυναμία
- Αντίγραφο Ισολογισμού με ζημιά
- Μείωση εισοδήματος σε επίπεδο Φυσικού Προσώπου
- Ασθένεια
- Φυσική ή άλλη καταστροφή επιχείρησης

2. Διασφάλιση οφειλής
Ευνοϊκότερη είναι η μεταχείριση όταν για την οφειλή έχει γίνει προσημείωση ακινήτου ή/και δέσμευση καταθέσεων ή/και κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Το Δημόσιο δεν θεωρεί εξασφαλισμένη μία οφειλή όταν προσημειώνει ένα ακίνητο ίδιας αξίας, δεδομένου ότι η εκμετάλλευσή του απαιτεί να περάσει μέσα από διαδικασία πλειστηριασμού που μπορεί εν τέλει να μην καλύψει την οφειλή.

3. Προέλευση οφειλής
Τη χειρότερη αντιμετώπιση (μηδενικός συντελεστής) έχουν οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, ΦΠΑ, εισόδημα, χαρτόσημο, ΦΜΥ κτλ. Μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, άρα και περισσότερες δόσεις, έχουν οι οφειλές από φόρο κληρονομιάς.

4. Συμπεριφορά οφειλέτη
Ο οφειλέτης κρίνεται θετικά αν δεν έχει ζητήσει άλλη ρύθμιση στο παρελθόν. Η απώλεια ρύθμισης βαθμολογείται αρνητικά, με χαμηλό συντελεστή βαρύτητας.

5. Αιτία Διευκόλυνσης
Ο νομοθέτης εξετάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης και ζητάει ρύθμιση. Όταν εκκρεμεί πλειστηριασμός ή υπάρχει ποινική δίωξη, ο συντελεστής βαρύτητας είναι χαμηλός. Καλύτερη είναι η αντιμετώπιση όταν η ρύθμιση γίνεται για να πάρει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή χωρίς καμία προφανή αιτία.
Εάν και πάλι επέλθει απώλεια της προαναφερθείσας διευκόλυνσης, τότε χορηγείται ο αριθμός των δόσεων που απέμεινε, με πρώτη δόση τουλάχιστον το 20% της οφειλής και ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας, για λόγους διασφάλισης της πληρωμής των δόσεων αυτών.

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. για βεβαιωμένη οφειλή έως 300.000 ευρώ.
Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.2648 για βεβαιωμένη οφειλή από 300.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ. Η επιτροπή αυτή συγκαλείται στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Υπουργός Οικονομικών για βεβαιωμένη οφειλή που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, απαιτείται η καταβολή ενός παράβολου ανά φορά, με εξαίρεση την υποβολή ζητήματος επανεξέτασης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
Όσον αφορά στα ζητήματα επανεξέτασης, δεν γίνεται δεκτή αίτηση επανεξέτασης, εφόσον δεν έχει καταβληθεί ήδη έστω μια δόση της αρχικής διευκόλυνσης, ενώ το αίτημα προς επανεξέταση θα πρέπει να υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας εμπρόθεσμης καταβολής δόσης της πρώτης διευκόλυνσης.
Από νομικής απόψεως, οι ρυθμίσεις της ΠΟΛ 1170 αλλά και η συνέπεια του οφειλέτη στην τμηματική εκπλήρωση της καταβολής των χρεών αναστέλλει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως και την ποινική δίωξη, για οφειλές πάνω των 5.000ευρώ.
Το Δημόσιο όμως διατηρεί τα δικαιώματά του και μετά την συμμόρφωση του οφειλέτη στις διατάξεις της εν προκειμένω ΠΟΛ, προκειμένου να μην χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας όταν τα χρέη δεν είναι ασφαλισμένα και να επιβάλλει κατασχέσεις και εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών επί ακινήτων. Επίσης, δύναται να προβεί σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, όπως και να απαγορεύσει την έξοδό του από την χώρα.
Συνολικά το σύστημα της ρύθμισης των οφειλών δεν ευνοεί την αποπληρωμή τους, δεδομένης της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις όπως η αύξηση του αριθμού των δόσεων σε τουλάχιστον 60 και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας για την χορήγηση του μέγιστου αριθμού των δόσεων. Ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία ενδιάμεση κατάσταση όπου ο οφειλέτης θα πληρώνει μόνο τις προσαυξήσεις, εφόσον είναι εξασφαλισμένο το συνολικό ποσό.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=112930064