Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Αλλάζει το αφορορολόγητο όριο για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας

Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης της πρώτης κατοικίας προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ ταυτόχρονα καταργείται το ενιαίο τέλος ακινήτων και επανέρχεται ο γνωστός φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μέχρι σήμερα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας υπήρχε αφορολόγητο όριο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.). Με το νέο σύστημα που προωθείται, το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας θα συνδέεται με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Ειδικότερα:

1) Με τη νέα διάταξη προβλέπεται για την αγορά πρώτης κατοικίας η καθιέρωση αφορολογήτου ορίου αξίας 200.000 ευρώ για τον άγαμο αγοραστή και 250.000 ευρώ για τον έγγαμο αγοραστή, το οποίο προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα. Με τον τρόπο αυτό, η αγορά πρώτης κατοικίας σε πολλές περιοχές της χώρας θα επιβαρύνεται πλέον με φόρο μεταβίβασης, εφόσον η αντικειμενική αξία της υπερβαίνει τα νέα αφορολόγητα όρια. Για παράδειγμα, η αγορά κατοικίας 100 τ.μ. από άγαμο φορολογούμενο, σε περιοχή όπου η αντικειμενική αξία ανά τ.μ. ανέρχεται σε 2.500 ευρώ θα επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 10%, καθώς η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής που είναι 250.000 ευρώ υπερβαίνει το αφορολόγητο των 200.000 ευρώ. Ο αγοραστής θα πληρώσει φόρο 5.000 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς δεν θα πλήρωνε φόρο στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου έως 20 τ.μ. εφόσον βρίσκονται στο ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

Για αγορά οικοπέδου από άγαμο το αφορολόγητο όριο ανέρχεται στα 50.000 ευρώ και για τον έγγαμο στα 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του υπόχρεου και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.

Τα αφορολόγητα όρια ισχύουν για τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

- Ελληνες, ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης

- Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης

- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες

- Πολίτες τρίτων χωρών που κατοικούν χρόνια στην Ελλάδα.

2) Ολες οι αγοραπωλησίες παλαιών κτισμάτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και λοιπών εδαφικών εκτάσεων θα επιβαρύνονται πλέον με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται από τον αγοραστή κάθε ακινήτου. Θα υπολογίζεται με συντελεστή 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ της αντικειμενικής ή της δηλωθείσας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, και τα υπόλοιπα με συντελεστή 10%. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων που ισχύουν σήμερα ανέρχονται σε 7% και 9% σε περιοχές που δεν λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία και σε 9% και 11% για τα εντός σχεδίου πόλεως ακίνητα των δημοτικών διαμερισμάτων, στα οποία λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία.

Το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο καταργείται και πλέον οι νέοι συντελεστές αποσυνδέονται από το κριτήριο της ύπαρξης πυροσβεστικής υπηρεσίας και μειώνονται σε 8% για τα πρώτα 20.000 ευρώ και 10% για το υπόλοιπο ποσό.

Στην αγορά πρώτης κατοικίας επιβάλλεται μόνο ο συντελεστής 10%, δεδομένου ότι ισχύει το αφορολόγητο όριο.

Το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει και την κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και την αντικατάστασή του με τον ετήσιο φόρο κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το αφορολόγητο όριο θα ανέλθει στα 400.000 ευρώ, ενώ πάνω από το ποσό αυτό θα επιβάλλονται συντελεστές από 0,1% έως και 2% για ακίνητη περιουσία άνω των 5.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κλίμακα του νέου φόρου κατοχής θα εφαρμοστεί στις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες. Εφόσον αυτές αυξηθούν, η κλίμακα θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

Οσον αφορά τις επιχειρήσεις η αξία των ακινήτων τους θα φορολογείται με συντελεστή 6‰.

Με συντελεστή 1‰ θα φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, αλλά και η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100061_02/04/2010_396331

Δεν υπάρχουν σχόλια: