Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

«Εθελοντική» μείωση εισφορών στον ΟΑΕΕ

«Πράσινο φως» για τη μείωση, έως και δύο χαμηλότερες κλάσεις και έως τις 31/12/2014, των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ ανάβει η Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διευθύντρια Αρτ. Δεδούλη έκανε γνωστό ότι η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου εστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι, για να έχουν δικαίωμα κατάταξης στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του κλάδου σύνταξης, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να μην έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και να είναι ενήμεροι.
Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο και μετά την αίτηση και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν. Υποχρεωτικά από την 1/1/ 2015 θα επανέρχονται και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει χαμηλότερη κλάση.
Για τις περιπτώσεις που υποβλήθηκαν αιτήσεις επιλογής χαμηλότερης κατηγορίας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012, δηλαδή από τις 11 Απριλίου 2012 και μετά και πριν από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουν καταβάλλοντας τις νέες χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112880709