Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΡΑΕ: Οδηγίες προς τους οικιακούς πελάτες για λάθη στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Οδηγίες προς τους οικιακούς πελάτες και τους μικρούς μη-οικιακούς πελάτες χαμηλής τάσης, εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με στόχο την προστασία τους από λανθασμένες τιμολογήσεις παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.


Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «ενδέχεται οι λογαριασμοί κατά τους πρώτους μήνες του 2013 να διαφοροποιούνται λόγω της αναλογικής εφαρμογής των επιμέρους χρεώσεων, ανάλογα με την ημερομηνία εφαρμογής των νέων χρεώσεων για το 2013 και τον αριθμό των ημερών του τετραμήνου κατά τις οποίες ισχύουν οι προηγούμενες και οι νέες χρεώσεις.

Τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή».
Η ΡΑΕ συνιστά τα εξής:
- Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.
- Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
- Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
- Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.
Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):
- Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 100,12 ευρώ.
- Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 102,74 ευρώ.
Παραδείγματα για Εμπορικούς Πελάτες ή κοινόχρηστα πολυκατοικίας (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):
- Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 172,53 ευρώ.
- Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 134,80 ευρώ.
Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:
- Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).
- Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ).
- Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
- Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.
- Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.
- Για τον υπολογισμό του λογαριασμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
- Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.

http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4783977

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Ακόμη ευκολότερη η έξοδος των ενοικιαστών από τα εμπορικά


Ακόμη πιο ελαστικές καθιστά τις σχέσεις ενοικιαστών επαγγελματικών ακινήτων και ιδιοκτητών μία από τις τελευταίες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξης της χώρας» που ψηφίστηκε, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή του 2012, στη Βουλή.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση μειώνει σημαντικά το κόστος για μισθωτές καταστημάτων ή γραφείων που έχουν αποφασίσει -λόγω κρίσης- είτε να διακόψουν τη δραστηριότητά τους είτε να μετεγκασταθούν σε φθηνότερα ακίνητα. Ωστόσο, ναρκοθετεί τις επενδύσεις, δεδομένου ότι οι μισθωτές, ύστερα από την πάροδο ενός χρόνου, μπορούν με πολύ μικρό κόστος να εγκαταλείψουν το εμπορικό ακίνητο.

Τι προβλέπεται

Η ρύθμιση δίνει το δικαίωμα στους ενοικιαστές επαγγελματικών επιφανειών να καταγγείλουν -ακόμη και εάν έχει συμφωνηθεί 12ετής μίσθωση- τη σύμβαση, πληρώνοντας αποζημίωση ίση με 3+1 μήνες. Προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο παραμονής στο ακίνητο και να πραγματοποιήσουν την καταγγελία μέχρι την 31/12/2013.

Μάλιστα, εάν οι μισθωτές ενημερώσουν τρεις μήνες νωρίτερα τον ιδιοκτήτη, τότε μπορούν να αποχωρήσουν από το ακίνητο, καταβάλλοντας μόνον ένα μήνα αποζημίωση.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ακόμη και όσοι είχαν παραιτηθεί από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, μπορούν να αποχωρήσουν από το ακίνητο, πληρώνοντας μισθώματα είτε 4 μηνών είτε ενός (εάν έχει προηγηθεί ενημέρωση πριν από τρεις μήνες).

Τα παραπάνω ισχύουν και για όσους μισθώνουν διατηρητέα κτήρια.

«Πρόκειται για προστατευτική διάταξη υπέρ των ενοικιαστών, ελέω κρίσης, που οδηγεί, βέβαια, σε ελαστικοποίηση των σχέσεων μισθωτή-ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής έχει, πλέον, τη δυνατότητα να καταγγείλει τη μισθωτική σύμβαση είτε αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα είτε όχι. Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν προβλέπει αναστολή εξώσεων των κακοπληρωτών ενοικιαστών εμπορικών χώρων, όπως παρερμηνεύθηκε τις τελευταίες ημέρες» αναφέρει ο νομικός Νίκος Σιαμάκης.

Και μπορεί η ρύθμιση να ισχύει μόνο για τη φετινή χρονιά, ωστόσο, στην πράξη η ισχύς τέτοιου είδους νομοθετημάτων τείνει να ανανεώνεται, σημειώνουν παράγοντες της αγοράς.

Μέχρι πρότινος, απαιτούνταν η καταβολή αποζημίωσης ίσης με 10 μήνες, ήτοι έξι μισθώματα πριν και τέσσερα μετά από την καταγγελία της σύμβασης (6+4).

Σταθερά πτωτική

Όλα αυτά, όταν η αγορά επαγγελματικών ακινήτων βρίσκεται σε σταθερά πτωτική πορεία, με τις τιμές (στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί deals) να έχουν σημειώσει «βουτιά» ακόμη και άνω του 50%.

Και παρά τη διαφαινόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, δυσοίωνες παραμένουν οι προοπτικές για το 2013, με την απασχόληση στον κλάδο του λιανεμπορίου να έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 1998, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ.

«Φαίνεται να συνεχίζεται η κατάσταση όπως  διαμορφώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2012 και για τα δυο, τουλάχιστον, πρώτα τρίμηνα του 2013, με χαρακτηριστικά την πτώση των ενοικίων, την επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων μίσθωσης και την αύξηση των κενών χώρων.

Η περαιτέρω πορεία της αγοράς ακινήτων  συνδέεται  άμεσα με την πορεία της οικονομίας  και των   αποκρατικοποιήσεων αλλά και τις εξελίξεις στην τραπεζική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι η προσδοκώμενη αλλαγή του κλίματος στην αγορά να μην γίνει αισθητή στα ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2013» αναφέρει η Νίκη Σύμπουρα, διευθύνουσα σύμβουλος της Proprius, η οποία εκπροσωπεί την Cushman & Wakefield στην ελληνική αγορά.


http://www.capital.gr/news.asp?id=1701205

ΥΠΟΙΚ: Στις τράπεζες η πληρωμή των φόρων

Στις τράπεζες μεταφέρεται το γκισέ της εφορίας, καθώς με δύο αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα προβλέπεται η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ αλλά και των φόρων ακινήτων από αυτές.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) συμμετέχει στη διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό του 0,06 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Η αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ ορίζεται στα εξής ποσά:

α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, για πληρωμή μέσω καταστήματος.

β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ.).

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το ελληνικό δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις. Στους υπόχρεους προς καταβολή βεβαιωμένων οφειλών δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανέναν λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην απόφαση ορίζεται ακόμη ότι δεν απαιτείται εκ μέρους των υπόχρεων τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον βεβαιωμένο φόρο.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749592/Article.aspx

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ: ηλεκτρονική παροχή στοιχείων στο κράτος

Απόφαση με την οποία εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων και ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΚΤΕΟ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης.
Το σύνολο των ΚΤΕΟ θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 να εκσυγχρονίσουν τον τεχνικό τους εξοπλισμό (αυτόματες γραμμές ελέγχου, μηχανογραφικές απαιτήσεις, κάμερες, ελεγκτικές συσκευές, κλπ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση το αρμόδιο υπουργείο, με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ενισχύεται ιδιαίτερα ο έλεγχος στα συστήματα ταχογράφων των βαρέων οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Βάσει της απόφασης τα δημόσια ΚΤΕΟ θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 να συνδεθούν μηχανογραφικά με το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα του υπουργείου, προκειμένου να αποστέλλουν καθημερινά τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο όχημα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Παράλληλα, από την θέση σε ισχύ της απόφασης όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ πρέπει να αποστέλλουν καθημερινά και το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό για κάθε ελεγχόμενο όχημα (αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας κλπ) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του υπουργείου.
Η εγκατάσταση φωτογραφικών συστημάτων στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας κατά τον τεχνικό έλεγχο παρέχοντας, σε καθημερινή βάση, οπτικοποιημένα τα στοιχεία των οχημάτων κατά την ελεγκτική διαδικασία. 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2269904