Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Το Συνήγορο του Πελάτη καθιερώνει η ΕΤΕ

Το θεσμό του «Συνήγορου του Πελάτη» (Ombudsman) καθιερώνει η Εθνική Τράπεζα [NBGr.AT] Σχετικά άρθρα , στο πλαίσιο εφαρμογής νέου κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς και με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων με την πελατεία της.

Καθήκον του Συνηγόρου του Πελάτη είναι να μεριμνά για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της, οι οποίες δεν κατέστη εφικτό να διευθετηθούν είτε από τις Επιχειρηματικές Μονάδες της τράπεζας είτε από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας.

Με στόχο τη διευθέτηση ενός παραπόνου ο Συνήγορος του Πελάτη θα έχει το δικαίωμα να προτείνει συγκεκριμένη διαδικασία που θεωρεί δίκαιη και ενδεδειγμένη για την επίλυση του. Στο πλαίσιο αυτό θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα της υπόθεσης καθώς και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη.

Είναι ευνόητο ότι ο Συνήγορος του Πελάτη υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας ή εγγράφου, για το οποίο λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγγραφα σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης, ο ρόλος του Συνηγόρου του Πελάτη θα είναι πέρα από κατασταλτικός και προληπτικός, αφού θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες επιχειρηματικές Μονάδες της τράπεζας, τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την πλήρη εναρμόνιση των συμβατικών όρων και των πρακτικών που διέπουν τη σχέση της Τράπεζας με την πελατεία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

Με το νέο θεσμό αφενός καθιερώνεται ένα δευτεροβάθμιο όργανο εξυπηρέτησης του πελάτη με αρμοδιότητα επίλυσης της διαφοράς και αφετέρου αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μηχανισμών διαχείρισης παραπόνων των πελατών της τράπεζας.

Στη συγκεκριμένη θέση θα τοποθετηθεί Διευθυντικό Στέλεχος της Τράπεζας το οποίο θα αναφέρεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννίρη, ώστε να εξασφαλίζεται, η απαιτούμενη ανεξαρτησία και το κύρος που απαιτείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Συγκεκριμένα ως Συνήγορο του Πελάτη η Διοίκηση της Τράπεζας τοποθετεί τον κ. Δημήτρη Παυλάκη, Διευθυντικό στέλεχος, με μακροχρόνια εμπειρία και κατάλληλες γνώσεις έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών σε διάφορες επιτελικές θέσεις της τράπεζας.

Καθήκον του Συνηγόρου του Πελάτη είναι να μεριμνά για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της, οι οποίες δεν κατέστη εφικτό να διευθετηθούν είτε από τις Επιχειρηματικές Μονάδες της τράπεζας είτε από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας.

Με στόχο τη διευθέτηση ενός παραπόνου ο Συνήγορος του Πελάτη θα έχει το δικαίωμα να προτείνει συγκεκριμένη διαδικασία που θεωρεί δίκαιη και ενδεδειγμένη για την επίλυση του. Στο πλαίσιο αυτό θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα της υπόθεσης καθώς και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη.

Είναι ευνόητο ότι ο Συνήγορος του Πελάτη υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας ή εγγράφου, για το οποίο λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγγραφα σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης, ο ρόλος του Συνηγόρου του Πελάτη θα είναι πέρα από κατασταλτικός και προληπτικός, αφού θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες επιχειρηματικές Μονάδες της τράπεζας, τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την πλήρη εναρμόνιση των συμβατικών όρων και των πρακτικών που διέπουν τη σχέση της Τράπεζας με την πελατεία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

Με το νέο θεσμό αφενός καθιερώνεται ένα δευτεροβάθμιο όργανο εξυπηρέτησης του πελάτη με αρμοδιότητα επίλυσης της διαφοράς και αφετέρου αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μηχανισμών διαχείρισης παραπόνων των πελατών της τράπεζας.

Στη συγκεκριμένη θέση θα τοποθετηθεί Διευθυντικό Στέλεχος της Τράπεζας το οποίο θα αναφέρεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννίρη, ώστε να εξασφαλίζεται, η απαιτούμενη ανεξαρτησία και το κύρος που απαιτείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Συγκεκριμένα ως Συνήγορο του Πελάτη η Διοίκηση της Τράπεζας τοποθετεί τον κ. Δημήτρη Παυλάκη, Διευθυντικό στέλεχος, με μακροχρόνια εμπειρία και κατάλληλες γνώσεις έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών σε διάφορες επιτελικές θέσεις της τράπεζας.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1771624

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

ΙΧ: Διπλασιάζονται τα ασφάλιστρα

Μέχρι και διπλασιασμό των ασφαλίστρων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να αναμένουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων με την προσαρμογή της αγοράς του κλάδου στα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Ετσι ένα 1.400-1.600 κυβικών, για 6μηνο ασφάλιστρο, μετά το 2012 θα πληρώνει περίπου 400- 500 ευρώ, από περίπου 200-250 ευρώ που είναι σήμερα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Interlife Ασφαλιστική. Γ. Βοτσαρίδη. Οπως είπε χτες το αντασφαλιστικό κόστος αυξήθηκε κατά 170%, μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης που αυξάνει στα 500 χιλ. ευρώ, ανά άτομο και για απεριόριστο αριθμό, το ασφάλιστρο κάλυψης. Μετα από αυτό οι ντόπιες ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν σε αυξήσεις που κυμαίνονται από 5% έως 15%, για τα ασφάλιστρα τα οποία θα ενεργοποιηθούν από το Φεβρουάριο και μετά.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=24641141

Τα σχέδια για τη νέα φορολογική κλίμακαhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4557655

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

αγοροπωλησίες - τιμές ακινήτων 2009

Πτώση των αγοραπωλησιών τη διετία

Δύσκολα θα αποφύγει την περαιτέρω πτώση των αγοραπωλησιών και των τιμών των κατοικιών η κτηματαγορά κατά την προσεχή διετία, αν επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διεξήχθη από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 14 Ιανουαρίου (με τηλεφωνική συνέντευξη) σε δείγμα 1.046 ατόμων. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate της HELEXPO, που διεξήχθη στο πλαίσιο της έκθεσης Property, όπου συμμετείχαν 80 εκθέτες από τον χώρο των κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των τραπεζών, του ασφαλιστικού κλάδου και των συμβούλων ακινήτων.

Η έρευνα διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι σχεδόν 7 στους 10 Ελληνες (67%) δεν προτίθενται να αποκτήσουν κατοικία τα επόμενα δύο χρόνια (2010 - 2011), ενώ το ποσοστό αρνητικών απαντήσεων αυξάνεται στο 77% σε ό, τι αφορά την πρόθεση αγοράς εξοχικής κατοικίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αιτίες της αναβολής αγοράς κατοικίας, μια και σε ποσοστό 40% οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η μη απόκτηση ακινήτου από την πλευρά τους έγκειται στο ότι «η πολιτεία βάζει χέρι στα ακίνητα». Ωστόσο, το 64% δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα στεγαστικό δάνειο.

Αναφορικά με την πορεία των τιμών, το 45% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι τιμές των ακινήτων θα αυξηθούν, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 60% στις ηλικίες κάτω των 29 ετών. Ωστόσο, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων, τόσο πιθανότερο είναι να θεωρούν ότι οι τιμές των ακινήτων θα μειωθούν. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Αντώνης Λεούσης, γενικός διευθυντής της Alpha Αστικά Ακίνητα, έκανε λόγο για πτώση των αγοραπωλησιών κατοικιών κατά 40% το 2009 και των τιμών κατά 5%.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_26/01/2010_388181

Κατά 5,2% μειώθηκαν οι τιμές κατοικιών το 2009 – Αποκλιμάκωση αναμένεται φέτος

Πτώση των τιμών των κατοικιών κατά 5,2% κατά μέσο όρο καταγράφει η ετήσια έρευνα του δικτύου γραφείων της Aspis Real Estate για το 2009, η οποία προέκυψε από την καταγραφή 1.600 αγοραπωλησιών ακινήτων. Ειδικότερα, η πτώση στις νέες κατασκευές διαμορφώθηκε σε 5,1%, ενώ λίγο μεγαλύτερη ήταν η αντίστοιχη υποχώρηση των παλαιότερων ακινήτων, καθώς κινήθηκε με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 5,3%. Οσον αφορά τις επιμέρους γεωγραφικές ζώνες του Λεκανοπεδίου, την μεγαλύτερη κάμψη κατέγραψαν οι νεόδμητες κατοικίες του Πειραιά με 6,8%, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα υποχώρησαν κατά 5%. Συνολικά πάντως, η περιοχή με τις μεγαλύτερες απώλειες στις παλιές κατοικίες ήταν τα βόρεια προάστια με πτώση κατά 5,8%.

Tο 2009 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την αγορά κατοικίας, έστω κι αν όπως αναφέρει η έκθεση της Aspis, το τελευταίο τρίμηνο, η ένταση της πτώσης των τιμών φάνηκε να υποχωρεί. Σύμφωνα με τον κ. Δανιήλ Ψωμιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Aspis Real Estate, «παρά την ένταση των προβλημάτων της κτηματαγοράς λόγω και της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, η αγορά κατοικίας στην Αττική δεν έχει εμφανίσει σημάδια απότομης πτώσης των τιμών, συνεχίζοντας μία πορεία ήπιας διόρθωσης και σταδιακού εξορθολογισμού, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει από τα μέσα του 2007 και έλαβε πιο έντονα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του 2008 και του 2009. Αν συνυπολογιστεί και ο συνολικός πληθωρισμός του ίδιου χρονικού διαστήματος, τότε σε επίπεδο αποπληθωρισμένων τιμών καταγράφεται σημαντική για τα δεδομένα πτώση της τάξεως του 16-18% κατά μέσο όρο στην Αττική».

Σε ό,τι αφορά τις νεόδμητες κατοικίες, η περιοχή με τη μεγαλύτερη πτώση τιμών ήταν το Πόρτο Ράφτη (μονοκατοικίες) με 18,2%, μιας και το μέσο κόστος αγοράς διαμορφώθηκε πέρσι σε 1.800 ευρώ/τ.μ. από 2.200 ευρώ/τ.μ. το 2008. Ακολούθησαν με πτώση 15,5% τα Ανω Πετράλωνα, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 2.450 ευρώ/τ.μ. από 2.900 ευρώ/τ.μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ασπρόπυργος με πτώση 14,3%. Στον αντίποδα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές πώλησης νεόδμητων κατοικιών σε Γαλάτσι, Ανω Ιλίσια, Ανω Κυψέλη, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, Χατζηκυριάκειο, Ανοιξη, Πάτημα Βριλησίων, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Πετρούπολη (Κέντρο) και Νέα Σμύρνη (Κέντρο).

Αντίστοιχα, στις παλιότερες κατοικίες, τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισε η περιοχή της Πειραϊκής με μείωση 19%. Ακολούθησαν με μείωση 15% το κέντρο του Ζωγράφου και με -14,3% ο Βύρωνας και το Πέραμα. Αντιθέτως, χωρίς απώλειες ολοκλήρωσαν το 2009 οι περιοχές του Γαλατσίου, των Ανω Ιλισίων, των Σεπολίων, της Αμφιάλης, του Κερατσινίου, της Φρεαττύδας, του Χαϊδαρίου, του Χατζηκυριάκειου, του Αγίου Στεφάνου, της Νέας Ιωνίας, της Νέας Φιλαδέλφειας, του Περιστερίου, της Μηλαδέζας στη Βάρη και του Νέου Κόσμου.

Η αποκλιμάκωση των τιμών δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, κάτι που πλέον φαίνεται να αποδέχονται όλοι οι φορείς της αγοράς, πλην ίσως των κατασκευαστών. Το 2010 θα χαρακτηριστεί, μεταξύ άλλων, από τις εξορθολογισμένες τιμές των ακινήτων και τον «υπεύθυνο δανεισμό», ενώ οι αγοραστές θα ψάχνουν για μακρύ χρονικό διάστημα πριν καταλήξουν στην κατοικία που επιθυμούν.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_26/01/2010_388182

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Ανώνυμα και φθηνά καρτοκινητά με εισαγόμενες κάρτες SIM από τη Λεττονία

Απλή και νόμιμη, η όλη διαδικασία καθιστά πρακτικά ανενεργό το προς ψήφιση σχέδιο νόμου

Ακόμη δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Στυλιανίδη για την ταυτοποίηση των καρτοκινητών στην Ελλάδα και ήδη καθίσταται ανενεργός. Πλέον ο οποιοσδήποτε μπορεί να προμηθευτεί καρτοκινητό τηλέφωνο από τη Λεττονία, όπου η ανωνυμία είναι δεδομένη. Μάλιστα όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, με τη μείωση του κόστους περιαγωγής που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2007 και μετά, η χρεώσεις μέσω... Λεττονίας στην Ελλάδα μπορεί να έρχονται «μία η άλλη» με τις κλήσεις ενός οποιουδήποτε κινητού από την Ελλάδα.

Απλή διαδικασία

Η πρώτη εταιρεία που διαθέτει κάρτες ενεργοποίησης καρτοκινητών άλλης χώρας στην Ελλάδα είναι η Πετρουλάκης Επικοινωνίες Α. Ε. που έχει έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία εμπορεύεται τις κάρτες ενεργοποίησης (SIM Cards) καρτοκινητών τηλεφώνων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ΕΜΤ που λειτουργεί στη Λεττονία. Η κάρτα που διατίθεται στην Ελλάδα ονομάζεται PlanetSIM και σήμερα κάποιος μπορεί να τη βρει σε περίπου 180 καταστήματα που συνεργάζονται με την προαναφερόμενη εταιρεία. Η ενεργοποίηση κάθε καρτοκινητού κοστίζει 30 ευρώ και συμπεριλαμβάνει προληρωμένο χρόνο ομιλίας 12 ευρώ. Παράλληλα προσφέρονται και κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας των 20, 50 και 100 ευρώ. Η διαδικασία απόκτησης καρτοκινητού από τη Λεττονία είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει είτε μέσω του Διαδικτύου και ταχυδρομική αποστολή είτε με την επίσκεψη του καταναλωτή σε ένα από τα 180 συνεργαζόμενα καταστήματα.

Νόμιμες εισαγωγές

Η όλη δραστηριότητα, σύμφωνα με νομικούς, είναι καθ' όλα νόμιμη, καθώς στην αξία της η κάρτα περιλαμβάνει όλους τους φόρους που επιβάλλει το ελληνικό κράτος (ΦΠΑ και ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας). Η εταιρεία άλλωστε δεν κρύβει τις δραστηριότητές της οι οποίες είναι ανοιχτές στο Διαδίκτυο, ενώ επιπλέον, στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, μοιράστηκαν χιλιάδες διαφημιστικά φυλλάδιά της σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και στα διόδια των εθνικών οδών. Μάλιστα, όπως αναφέρουν παράγοντες των τηλεπικοινωνιών, το κόστος επικοινωνίας ενός κινητού στην Ελλάδα με τηλεφωνικό αριθμό Λεττονίας μπορεί να είναι πολύ κοντά στο κόστος ενός καρτοκινητού από την Ελλάδα - περίπου 0,47 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας.

Και δεν είναι μόνον αυτό. Ο Ελληνας χρήστης του λεττονικού τηλεφώνου μπορεί να επιλέξει πρόγραμμα βάσει του οποίου η εισερχόμενη κλήση να μην χρεώνεται σε αυτόν που καλεί, αλλά στον καλούμενο. Η υπηρεσία ονομάζεται «call cost collect» και εφόσον κάποιος την επιλέξει τότε χρεώνεται με 0,33 ευρωλεπτά ανά λεπτό της κλήσης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η PlanetSIM έχει όλα τα προνόμια μιας κάρτας της εταιρείας EMT και λειτουργεί με περισσότερα από 400 δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_22/01/2010_387715

Πόσο έτοιμοι είστε για αγορά;

Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας απαιτεί προγραμματισμό και ψάξιμο για εύρεση ευκαιριών

Είστε σίγουροι ότι μπορείτε και θέλετε να αγοράσετε σπίτι. Πριν απαντήσετε, διαβάστε το «τεστ αξιολόγησης».

- 1. Είστε εξοικειωμένοι με την αγορά. Εάν δίνετε προσοχή στο πόσα σπίτια προσφέρονται στις γειτονιές που σας ενδιαφέρουν, και έχετε μια ρεαλιστική εικόνα του πόσο ένα σπίτι θα σας κοστίσει, είστε σε καλό δρόμο. Αλλά εάν ονειρεύεστε το μεγάλο σπίτι της γωνίας, χωρίς να έχετε ιδέα για το πόσο κοστίζει, θα έπρεπε ίσως να ξοδέψετε λίγο περισσότερο χρόνο μέχρι να εξοικειωθείτε με την αγορά και με το πώς είναι διαμορφωμένες οι τιμές των ακινήτων.

- 2. Εχετε τα χρήματα για τη χρηματοδότηση της δικής σας συμμετοχή στο δάνειο καθώς και τις πάγιες δαπάνες; Η ίδια συμμετοχή είναι ένα ποσοστό της αξίας του ακινήτου. Το ποσοστό αυτό θα καθοριστεί από τον τύπο του δανείου που θα επιλέξετε και κυμαίνεται σήμερα στο 25% της αξίας του ακινήτου. Στα κόστη συμπεριλάβετε συμβολαιογραφικά, φόρους, τίτλους και άλλα. Μπορεί να πληρώσετε μεταξύ 2% και 7% της αξίας του ακινήτου.

- 3. Ελέγξτε καλά πόσα μπορείτε να πληρώνετε. Ενας γενικός οδηγός, για τη μηνιαία πληρωμή του στεγαστικού σας δανείου, θα μπορούσε να είναι το λιγότερο ή ίσο προς ένα ποσοστό από τα έσοδά σας, συνήθως το ένα τέταρτο από το μηνιαίο σας εισόδημα. Επίσης, το εισόδημά σας και το ιστορικό σας θα καθορίσει πόσο μπορείτε να δανειστείτε. Σαν γενικός κανόνας, οι πιστωτικές σας κάρτες, δάνειο αυτοκινήτου, δαπάνες σπιτιού, ανατροφή και έξοδα παιδιών - δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από το 30% με 40% του μηνιαίου σας εισοδήματος.

- 4. Μάθετε τι επιπρόσθετα έξοδα θα σας προκύψουν με την αγορά του σπιτιού. Αυτό συμπεριλαμβάνει ασφάλειες, έξοδα συντήρησης, κοινόχρηστα, θέρμανση και ψύξη.

- 5. Εάν δεν είναι καινούργιο, υπολογίστε κόστη για επισκευές, συντήρηση, ανακαίνιση κ.λπ. που θα χρειαστούν πριν εγκατασταθείτε.

- 6. Εχετε την εικόνα των οικονομικών σας σε καλή κατάσταση. Οι περισσότερες τράπεζες θα εξετάσουν το ιστορικό των οικονομικών σας - πόσο συνεπείς είστε, πόσα άλλα θέματα έχετε ανοιχτά, εάν οι πληρωμές σας γίνονται στην ώρα τους, κ.λπ. για να αποφασίσουν εάν θα σας δώσουν δάνειο.

- 7. Δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει πρόσφατα κάποια παρόμοια αγορά με δάνειο, όπως π.χ. αυτοκίνητο. Εάν ναι, μπορεί να σας χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να πάρετε το καινούργιο για την αγορά του σπιτιού - ή να λάβετε χαμηλότερο ποσό από αυτό που ζητήσατε.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_23/01/2010_387890

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΣτΕ: Παράνομες οι διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους

Αντίθετες προς τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ τις διατάξεις του Ν. 2696/1991 που επιτρέπουν «την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών (με όριο ταχύτητας μέχρι 70 χιλ./ώρα)».

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμ. 168 και 169/2010 αποφάσεις της, απέρριψε τις αιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Παπάγου με τις οποίες ζητούσαν να αναιρεθούν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που επιδίκασαν το ποσό των 117.388,11 ευρώ στον δικηγόρο Αθανάσιο Τσιώκο - Πλαπούτα.

Το ποσό αυτό επιδικάστηκε υπέρ του κ. Τσιώκου ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για τον θάνατο του παιδιού του. Ειδικότερα, στις 12 Φεβρουαρίου 2000 σκοτώθηκε το 33χρόνο παιδί του από πρόσκρουση του αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε σε διαφημιστική πινακίδα στην Λεωφόρο Κατεχάκη. Το χρηματικό ποσό θα καταβληθεί ή από το Δημόσιο ή από τον Δήμο Παπάγου.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, η πινακίδα είχε τοποθετηθεί από διαφημιστική εταιρεία μετά από μίσθωση που είχε κάνει, του αναγκαίου χώρου για την τοποθέτησή της, από τον Δήμο Παπάγου.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι οι διατάξεις του Ν. 2696/1991 που επιτρέπουν «την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών (με όριο ταχύτητας μέχρι 70 χιλ./ώρα) και αναγνωρίζοντας στην διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους, είναι αντίθετες προς την Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης».

Στις αποφάσεις αναφέρεται ακόμη, ότι οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι - Κοινότητες) υποχρεούνται να αφαιρούν τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες που υπάρχουν στις λεωφόρους και τους δρόμους και αν δεν το κάνουν πρέπει να τις αφαιρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς η τοποθέτησή τους είναι αντίθετη στις διεθνείς συμβάσεις της Βιέννης (8.11.1968) για την οδική κυκλοφορία, την οδική σήμανση, την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2696/1999 και 2946/2001) και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Με εμπορικές τιμές ο φόρος μεταβίβασης στα ακίνητα

Φόρο μεταβίβασης με ενιαίο συντελεστή στα επίπεδα του 10% και φορολόγηση των αγοραπωλησιών ακινήτων με βάση τις εμπορικές τιμές προβλέπει το σχέδιο που εξετάζει τώρα το υπουργείο Οικονομικών, μετά τις νέες ρυθμίσεις για τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές και τις δωρεές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που έχει τεθεί στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και εξετάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας ομάδας εργασίας προβλέπει:

1. Εφαρμογή ενός νέου συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων το οποίο θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων. Με βάση το σύστημα αυτό, οι τιμές που θα λαμβάνει υπόψη της η Εφορία δεν θα είναι οι αντικειμενικές αξίες αλλά οι εμπορικές τιμές. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Σ. Παραδιάς πρότεινε:

Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με επαχθή αιτία που αποτελούν περίπου το 15% των συνολικών μεταβιβάσεων να εφαρμόζεται ένα ειδικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, το οποίο θα προβλέπει την προσαύξηση των αντικειμενικών αξιών με «συντελεστές συναλλαγής» που θα είναι υψηλότεροι από την μονάδα.

Ο «συντελεστής συναλλαγής» θα είναι διαφορετικός σε κάθε δήμο ανάλογα με το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι απόκλιση μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών. Έτσι σε κάθε μεταβίβαση η φορολογητέα αξία του ακινήτου να προκύπτει με πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του επί τον «συντελεστή συναλλαγής».

Με το σύστημα αυτό, η φορολογητέα αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται θα αγγίζει την αγοραία αξία. Για παράδειγμα, στον Μαρούσι όπου η ανώτερη αντικειμενική αξία είναι 2.550 ευρώ το τ.μ. αλλά η αγοραία αξία υπολογίζεται ότι φθάνει στα 3.500 ευρώ το τ.μ. ο «συντελεστής συναλλαγής» να καθορισθεί στο 1,35, ώστε πολλαπλασιαζόμενος με την αντικειμενική τιμή να αγγίξει την εμπορική τιμή. Για τις μεταβιβάσεις νεόδμητων κατοικιών που δεν προορίζονται για πρώτη κατοικία θα εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

2. Διατήρηση των αντικειμενικών τιμών για τις γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, ακόμη και για την επιβολή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας προκειμένου να μη επιβαρυνθούν υπέρμετρα όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου έχουν ταχθεί υπέρ των αντικειμενικών δύο ταχυτήτων, δηλαδή να ισχύουν άλλες τιμές για τις μεταβιβάσεις και άλλες για τον ΦΜΑΠ.

3. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 200 τετραγωνικών μέτρων που ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2007 στις περιπτώσεις αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομιάς πρώτης κατοικίας. Θα επανέλθει το παλαιό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του αφορολογήτου ορίου συνδέεται με την αξία του ακινήτου και κλιμακώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου που αποκτά την πρώτη κατοικία.

Σήμερα από τον φόρο μεταβίβασης απαλλάσσονται όλοι όσοι αποκτούν πρώτη κατοικία επιφάνειας έως 200 τ.μ.. ανεξάρτητα από την αξία του ακινήτου. Δηλαδή, την ίδια φοροαπαλλαγή έχει κάποιος που αγοράζει πρώτη κατοικία 150 τ.μ. σε ένα ακριβό προάστιο της Αττικής (Εκάλη, Ψυχικό) με αντικειμενική αξία 900.000 ευρώ με κάποιον άλλο που αποκτά πρώτη κατοικία ίδιας επιφάνειας στη Δραπετσώνα ή το Περιστέρι αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δημόσιο να χάνει τεράστια έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Οι αλλαγές που εξετάζονται για την πρώτη κατοικία θα θίξουν όλους όσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν μεγάλη και ακριβή πρώτη κατοικία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αφορολόγητο όριο της πρώτης κατοικίας θα καθορισθεί μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ για τον άγαμο φορολογούμενο και μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

4. Κατάργηση του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος 5%-20% και του τέλος συναλλαγής 1% που επιβάλλονται σήμερα στις μεταβιβάσεις ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εφαρμογή των δύο φόρων κόστισε στον προϋπολογισμό. Τα έσοδα που έχασε το δημόσιο από την εφαρμογή των δυο φόρων ανήλθαν μόνο για το 2009 σε 160 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος υπεραξίας επιβαρύνει του πωλητές ακινήτων και υπολογίζεται επί της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής αξίας που ίσχυε τη στιγμή της απόκτησης του ακινήτου και της αντικειμενικής αξίας που ισχύει τη στιγμή της νέας μεταβίβασης.

Όταν όμως δεν έχει μεσολαβήσει καμία αύξηση αντικειμενικών τιμών μεταξύ του χρόνου κτήσης και του χρόνου πώλησης του ακινήτου δεν προκύπτει υπερτίμημα και ο φόρος είναι μηδενικός, οπότε ο πωλητής του ακινήτου δεν πληρώνει τίποτα στην εφορία. Κάθε φορολογούμενος που αγοράζει ακίνητο υπαγόμενο σε φόρο αυτόματου υπερτιμήματος δεν επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 9%-11% επί της αντικειμενικής αξίας αλλά με τέλος συναλλαγής 1%, το οποίο υπολογίζεται επίσης επί της αντικειμενικής αξίας.

5. Καθιερώνεται ενιαίος φόρος μεταβίβασης στα επίπεδα του 10%. Σήμερα ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε 9% για τα πρώτα 15.000 ευρώ της αξίας του ακίνητου και 11% για την υπόλοιπη αξία του ακινήτου. Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται σε 7% και 9% αντίστοιχα, αν στην περιοχή που μεταβιβάζεται το ακίνητο δεν λειτουργεί ή έχει συσταθεί πυροσβεστική υπηρεσία.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=24143148

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Οι δώδεκα αλλαγές στις νέες φορολογικές δηλώσεις

Με δώδεκα αλλαγές τυπώθηκε το φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το νέο Ε1 που θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν στην εφορία την άνοιξη οι φορολογούμενοι. Οι περισσότερες αλλαγές εντοπίζονται στον πίνακα των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα ή μειώνουν το φόρο αφού για τα εισοδήματα του 2009 εκπίπτουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα σε γιατρούς και δικηγόρους ενώ όσοι πήραν στεγαστικό δάνειο από την 1η Ιανουαρίου 2009 για την απόκτηση πρώτης ή δευτερεύουσας κατοικίας θα έχουν μεγαλύτερη φοροέκπτωση.Ειδικότερα:

1. Στον πίνακα 1, ο φορολογούμενος και η σύζυγός του καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Για πρώτη φορά ζητείται η αναγραφή του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

2. Για πρώτη φορά είναι προεκτυπωμένα τα στοιχεία του δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος την 31η/12/2009. Εάν ο δήμος που αναγράφεται είναι λάθος, ο φορολογούμενος οφείλει να τον διορθώσει.

3. Στο πίνακα 4, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, διαγράφηκαν οι κωδικοί 305-306, όπου οι φορολογούμενοι δήλωναν το καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ που τυχόν είχαν λάβει. Αυτό έγινε επειδή το ΕΚΑΣ απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος και θα δηλώνεται πλέον προαιρετικά και μόνο για να ληφθεί υπόψη στην κάλυψη τεκμηρίων. Οι κωδικοί 305-306, στους οποίους δηλώνεται το ΕΚΑΣ, μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6, στην τρίτη σελίδα της δήλωσης.

4. Στον πίνακα Ζ, στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης, συγχωνεύτηκαν στην παράγραφο 9 οι ενδείξεις και οι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από κινητές αξίες. Φέτος, όλα τα εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, θα πρέπει να δηλωθούν στην παράγραφο 9 και στους κωδικούς 295-296.

5. Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι κωδικοί 043-044. Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν ξεχωριστά, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης (πληρωμές για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις) που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.

6. Στους κωδικούς 051-052 πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα ιατρικής περίθαλψης (επισκέψεις σε γιατρούς). Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται φέτος στο 100% της αξίας τους για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

7. Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 045-046. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ξεχωριστά, για στατιστικούς λόγους, τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης (πληρωμές για νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη σε νοσοκομεία) που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.

8. Στους κωδικούς 047-048 πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης. Το 20% των ποσών αυτών και μέχρι το όριο των 6.000 ευρώ αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Στους κωδικούς 047-048 δηλώνεται το 50% της δαπάνης που έχει καταβληθεί σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

9. Στον πίνακα 7, στην τρίτη σελίδα, έχει προστεθεί νέα ένδειξη για τη δαπάνη αμοιβής δικηγόρου. Δίπλα από την ένδειξη αυτή και στους κωδικούς 041-042 πρέπει να δηλωθούν τα έξοδα για αμοιβές δικηγόρων που καταβλήθηκαν το 2009, διότι πλέον τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στο 100% για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

10. Στον πίνακα 7, στο πάνω μέρος της τέταρτης σελίδας, προστέθηκαν οι κωδικοί 027-028, όπου οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν τα ποσά των τόκων που πλήρωσαν το 2009, για να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια ανέγερσης ή απόκτησης οποιασδήποτε κατοικίας (όχι μόνο πρώτης), τα οποία συνήψαν από τη 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2009. Το 40% των ποσών των τόκων αυτών αφαιρείται από το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του 2009.

11. Στους νέους κωδικούς 029-030, πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων που συνάφθηκαν από τη 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2009. Για τις συμβάσεις αυτές, οι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημά σας κατά ποσοστό 40% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως 350.000 ευρώ.

12. Στον πίνακα 8 της τέταρτης σελίδας, όπου αναγράφονται οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι, θα δηλώνεται πλέον στην παράγραφο 6 το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εκτός από αυτά που προήλθαν από κινητές αξίες, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Κινητά, δημοτολόγια
Φέτος η εφορία ζητάει από τους φορολογούμενους τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων τους ενώ προεκτυπωμένα είναι τα στοιχεία, στα δημοτολόγια του οποίου ήταν εγγεγραμμένοι στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η αναγραφή του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθίσταται υποχρεωτική στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις.


Πηγή: Ημερησία

Οι τελικές ρυθμίσεις του Τειρεσια

Αλλαγές στο όριο των οικονομικών οφειλών που έχουν εξοφληθεί και δεν θα εμφανίζονται έφερε το νομοσχέδιο για τον Τειρεσία ενώ επίσης δεν «πέρασε» η μείωση του ανώτατου χρόνου διατήρησης στα αρχεία των μη εξοφλημένων οφειλών.

Οι τελικές ρυθμίσεις του Τειρεσια-Αναλυτικοί πίνακες με τις οριστικές αλλαγές.
Τι προβλέπεται για την χορήγηση μπλοκ επιταγών.

Αλλαγές στο όριο των οικονομικών οφειλών που έχουν εξοφληθεί και δεν θα εμφανίζονται έφερε το νομοσχέδιο για τον Τειρεσία ενώ επίσης δεν «πέρασε» η μείωση του ανώτατου χρόνου διατήρησης στα αρχεία των μη εξοφλημένων οφειλών. Ισχύει πάντως η γενικευμένη “αμνηστία” που παίρνουν οι καταγεγραμμένοι στα αρχεία του “Τειρεσία” αρκεί να έχουν καταχωρηθεί από την 1/1/2008 για οφειλές που έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου. Ακόμη θα μπορούν να εκδίδουν μπλοκ επιταγών όσοι είναι σήμερα «μαυρισμένοι», υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν αλλά και με ότι θα εγγύηθει τρίτο πρόσωπο για τα ποσά των επιταγών που θα εκδίδουν.
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή, κατά τη διάρκεια στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών, επιτρέπεται στους καταναλωτές να βγάζουν καινούργιο αλλά με ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως σημειώνεται, το καινούριο μπλοκ θα είναι "ορισμένου συνολικού ύψους" και η πληρωμή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό θα πρέπει να εγγυάται από φερέγγυο, σύμφωνα με την τράπεζα, τρίτο πρόσωπο.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ που επικαλέστηκε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, η πιθανότητα κάποιος να αθετήσει τις μελλοντικές του υποχρεώσεις όταν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της “αμνηστίας” είναι περίπου τρεις φορές μικρότερη από αυτούς που έχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις και δεν εντάσσονται στο μέτρο.

Επιπροσθετως, όπως τονίζει το υπουργείο, οι τράπεζες που έχουν διαβιβάσει στον “Τειρεσία” δυσμενή στοιχεία για ακάλυπτες επιταγές, με την εξόφληση της οφειλής είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν τον “Τειρεσία” μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Επίσης όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλής και αυτή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη, αυτός έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφεύγει μέσω ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτύχει να μην εμφανίζονται τα στοιχεία του στον “Τειρεσία”, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για την οφειλή.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα ισχύουν από εδώ και πέρα για τη λειτουργία του “Τειρεσία” έχουν ως εξής:

α)Ακάλυπτη επιταγή η οποία εξοφλείται εντός 30 ημερών δεν θα εμφανίζεται στα μητρώα του Τειρεσία αντί για οκτώ ημέρες που ίσχυε μέχρι σήμερα.

β)Μειώνεται από τρία σε δύο χρόνια η παραμονή στο μητρώο του “Τειρεσία” για δυσμενή στοιχεία που αφορούν επιταγές ή συναλλαγματικές.

γ)Μειώνεται από τρία σε δύο χρόνια η παραμονή στο μητρώο του “Τειρεσία” για δυσμενή στοιχεία που αφορούν καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης (overdraft) από τρεχούμενο λογαριασμό.

δ)Για τρία χρόνια θα παραμένουν στο μητρώο του “Τειρεσία” δυσμενή στοιχεία που αφορούν διαταγές πληρωμής από τέσσερα χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα.

ε)Δυσμενή στοιχεία για συναλλαγές που αφορούν προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων θα παραμένουν πλέον στα μητρώα τέσσερα χρόνια αντί για πέντε.

στ)Για τέσσερα αντί για πέντε χρόνια θα παραμένουν στον “Τειρεσία” τα δυσμενή στοιχεία που αφορούν κατασχέσεις-επιταγές του Ν.Δ. 1923.

ζ) Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών θα μένουν στα μητρώα για 4 χρόνια από τα πέντε που ίσχυε.

η)Πλέον για να μπεί κάποιος στη μαύρη λίστα του “Τειρεσία” θα πρέπει να έχει ανεξόφλητες οφειλές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ αντί τα 500 που ήταν μέχρι σήμερα.

θ)Για όσους έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους, δεν θα εμφανίζονται στον Τειρεσία καθόλου, εάν αυτές δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ και όχι τα 1.000 που ήταν μέχρι σήμερα. Σημειώνεται πως η αρχική πρόταση υποστήριζε ότι το όριο θα ήταν 5.000 ευρώ αλλά τελικά μειώθηκε στις 3.000.

ι)Το ανώτατο διάστημα για το οποίο μπορεί κάποιος να παραμένει στον Τειρεσία για ανεξόφλητες επιταγές είχε προταθεί να μειωθεί από 15 σε 10 χρόνια αλλά η πρόταση αυτή δεν πέρασε στο σχέδιο νόμου έτσι το όριο παραμένει 15 έτη.

Συγκεντρωτικά οι αλλαγές στη λειτουργία του "Τειρεσία"
Aναθεώρηση Τειρεσία Χρόνος τήρησης
Δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία επιταγές που εξοφλούνται εντός: 30 ημερών αντί 8
Παραμονή στον Τειρεσία/ επιταγές Από 3 χρόνια σε 2
Παραμονή στον Τειρεσία/κάρτες,δάνεια και χορηγήσεις Από 3 χρόνια σε 2
Παραμονή στον Τειρεσία /διαταγές πληρωμής Από 4 χρόνια σε 3
Παραμονή στον Τειρεσία /προγράμματα πλειστηριασμών Από 5 χρόνια σε 4
Παραμονή στον Τειρεσία /κατασχέσεις-επιταγές του Ν.Δ 1923 Από 5 χρόνια σε 4
Διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών Από 5 χρόνια σε 4
Όριο ανεξόφλητων ποσών για μη εμφάνιση στον Τειρεσία Από 500 ευρώ σε 1000
Μη εμφάνιση στον Τειρεσία μετά την εξόφληση Από 1000 ευρώ σε 3.000

Πηγή Ελευθεροτυπία

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Κλείνει το παράθυρο των δωρεών

Με το νομοσχέδιο παράλληλα κλείνει το «παράθυρο» των χρηματικών δωρεών, με την κατάργηση του αφορολογήτου των 150.000 ευρώ που έδινε τη δυνατότητα σε φορολογουμένους να επικαλεστούν δωρεές από γονείς και παππούδες για να καλύψουν το πόθεν έσχες. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα, κάποιος που αγοράζει ακίνητο αξίας 660.000 ευρώ μπορεί να επικαλεσθεί- ως πηγή προέλευσης των χρημάτων- άτυπες παροχές από τους γονείς του (150.000 + 150.000 = 300.000 ευρώ) και άτυπες δωρεές από παππούδες/ γιαγιάδες (150.000 + 150.000 = 300.000 ευρώ) ή και άτυπες δωρεές από δύο αδέλφια του ή θείους (30.000 + 30.000 = 60.000 ευρώ) και να αποφύγει με αυτόν τον τρόπο την καταβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ή και να καλύψει αδήλωτα εισοδήματα. Εφ΄ εξής, οι δωρεές σε χρήμα θα φορολογούνται με συντελεστή 10% μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και με 20% μεταξύ συγγενών δεύτερου βαθμού.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4555621

Στις 150.000 ευρώ το αφορολόγητο για γονικές

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αύξηση του φόρου στα ποτά και στα τσιγάρα, αλλά και τη ρύθμιση της φορολόγησης των γονικών παροχών και δωρεών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές αυξάνεται στα 150.000 ευρώ, από 95.000 που ήταν με το προηγούμενο καθεστώς.

Μείωση φόρου προβλέπεται για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων αντικειμενικής αξίας έως 310.000 ευρώ, τόσο λόγω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου όσο και της αναπροσαρμογής των συντελεστών του φόρου. Αντίθετα αύξηση φόρου προκύπτει για τα ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 310.000 ευρώ

Οι συντελεστές

Η κλίμακα που θα ισχύει πλέον για τη φορολόγηση γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών έχει ως εξής:

Για αντικειμενική αξία από 150.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 1%, από 300.000 μέχρι 600.000 ευρώ ανέρχεται σε 5% και πάνω από το όριο αυτό στο 10%.

-----Από την αιτιολογική έκθεση: -----

....

από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2009, παρατηρήθηκε τεράστια αύξηση στις διενεργούμενες γονικές παροχές και υπερ πολλαπλασιασμός των αξιών που αφορούσαν , ιδιαίτερα σε Δ.Ο.Υ. που υπάγονται ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς τον Δεκέμβριο του 2009 ο αριθμός των γονικών παροχών αυξήθηκε από 437 τον αντίστοιχο μήνα του 2008, σε 2.240 και η αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων, από 39,4 εκατ. Ευρώ σε 538,79 εκατ. Ευρώ.

Στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , τον ίδιο μήνα, από 252 γονικές παροχές το Δεκέμβριο 2008 σε 1.418, και η αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων από 1,5 εκατ. Ευρώ σε 244,5 εκατ. Ευρώ. Στη Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, από 20 γονικές παροχές τον Δεκέμβριο του 2008, διενεργήθηκαν 161 τον Δεκέμβριο του 2009, με αξίες 1 εκατ.και 23,7 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

.....

Ρυθμίζεται ενιαίος τρόπος καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας, ανεξάρτητα από το είδος του περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ή από τον τίτλο βεβαίωσης του φόρου (δήλωση, πράξη οριστική, απόφαση δικαστηρίου κ.λπ.).

....

στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με τα οριζόμενα στις προτεινόμενες διατάξεις, θα συνυπολογίζονται πλέον όλες οι προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, δηλαδή σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από 1-1-1990. Κατά το συνυπολογισμό αυτό θα τύχουν εφαρμογής και οι διατάξεις των άρθρων 31 και 121 του Κώδικα, για την έκπτωση του φόρου των συνυπολογιζόμενων δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και για την εκκαθάριση υποθέσεων με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση αυτή συνεπώς καθίσταται ανενεργή και ουσιαστικά καταργείται για τις υποθέσεις αυτές η διάταξη περί συνυπολογισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3634/2008, η οποία στην πράξη θα εξακολουθεί να ισχύει μόνο κατά τον υπολογισμό του φόρου σε υποθέσεις, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι προϊσχύσασες διατάξεις.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1765980

καθήν στιγμή σήμερα συνυπολογίζονται μόνον όσες καταρτίστηκαν μέχρι 13.12.2007.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1766037

________________

Ο Αλογοσκούφης είχε κάνει πράγματι καταπληκτική δουλειά... Πολύ κακώς που τον είχε διώξει με τις κλωτσιές, ο τύπος ήταν απίθανος!

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Ξεχάστε τους κρεοπώληδες, του φουρνάρηδες και τα υπόλοιπα παραδοσιακά επαγγέλματα που σας έρχονται στο μυαλό: μερικά από τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα του μέλλοντος θα είναι ο αγρότης κάθετης καλλιέργειας, ο κυβερνήτης διαστημικού σκάφους και ο κατασκευαστής ζωτικών οργάνων, σημειώνει ο The Guardian.

Σύμφωνα με την έκθεση «Shape of Jobs to Come» που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του βρετανικού Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία θα είναι εντυπωσιακές αλλά αδιανόητες με βάση τα σημερινά δεδομένα, «γεννώντας» σειρά νέων επαγγελμάτων.

Την έρευνα πραγματοποίησε η εταιρεία Fast Future, η οποία ζήτησε από μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τις τεχνολογίες του μέλλοντος να περιγράψουν μερικά παραδείγματα τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου και πώς αυτή θα επηρεάσει τα σημερινά επαγγέλματα.

Οι παραδοσιακοί κλάδοι, όπως η ιατρική και η γεωργία, θα βασίζονται στη χρήση υπολογιστών και ρομπότ, ενώ άνθηση προβλέπεται να γνωρίσουν επαγγέλματα που έχουν σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες, προκειμένου να βοηθήσουν οι ειδικοί τις ερχόμενες γενιές να διαχειριστούν τη διάδοση των κοινωνικών δικτύων.

Στην ιατρική, ωστόσο, πιστεύεται ότι θα συντελεστούν ορισμένες από τις πιο συναρπαστικές καινοτομίες, όπως η ανάπτυξη του κλάδου δημιουργίας ζωτικών οργάνων με τη σύσταση ενός ολοκαίνουργιου επαγγέλματος: τον κατασκευαστή ζωτικών οργάνων.

Σημαντικές προοπτικές καριέρας θα έχουν και όσοι ασχοληθούν με τη νανοϊατρική, με τη βοήθεια της οποίας οι επιστήμονες πιστεύεται ότι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα νανο-σκάφος, το οποίο θα περιηγείται στο εσωτερικό του ανθρώπου καταστρέφοντας τα καρκινικά κύτταρα.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα διαβλέπουν τεράστια άνθηση του διαστημικού τουρισμού τις προσεχείς δεκαετίες, μιλώντας ακόμη και για ενδεχόμενο μετοίκησης σε άλλο πλανήτη εξαιτίας κάποιου θανατηφόρου ιού ή των καταστροφικών επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

Όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσει κανείς, όμως, το σίγουρο είναι ότι δεν θα το ασκεί για όλη του τη ζωή. «Η τεχνολογική πρόοδος και η ταχύτατη αλλαγή του τοπίου στις επιχειρήσεις θα καταργήσουν την έννοια του ισόβιου επαγγέλματος», προειδοποιεί ο Τζον Πάλγουαρ, διευθύνων σύμβουλος της Fast Future.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1765509

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Ακίνητα: Τα 40 "φιλέτα" σε Αττική και επαρχία


Στα 5,4 ευρώ τα τσιγάρα αλλιώς χρεοκοπούμε

«Nα αυξηθεί η τιμή του πακέτου στα 5,4 ευρώ από 3,20 ευρώ σήμερα, γιατί αλλιώς θα κλείσουν τα περίπτερα».

Aυτό είπε χθες ο πρόεδρος της Oμοσπονδίας Περιπτέρων και Kαπνοπωλών Eλλάδας Γιάννης Πλακόπουλος, έχοντας ως επιχείρημα τη μείωση του κέρδους από την αύξηση του συνολικού φόρου στα τσιγάρα στο 70%, από 57,5% που είναι σήμερα.

Yπέρογκες αυξήσεις στα τσιγάρα προανήγγειλε ο Eυθύμιος Σπηλιώτης, διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας British American Tobacco μιλώντας στο «Eθνος».

Aιφνιδιασμός
Eκανε λόγο για αιφνιδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία ανατρέπει την πολιτική αυξήσεων στο ύψος του πληθωρισμού.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της Oμοσπονδίας ανέφερε ότι το 52% του τζίρου τους προέρχεται από τα προϊόντα καπνού και πως η αύξηση του φόρου θα μειώσει σχεδόν στο μισό τη δική τους προμήθεια.

O κ. Πλακόπουλος υποστήριξε ότι η πρόταση του υπουργείου Oικονομικών θα οδηγήσει 80.000 οικογένειες στον δρόμο και στο κλείσιμο των περιπτέρων τους.

Oπως είπε, στην κατηγορία των 3,20 ευρώ ανά πακέτο το ποσοστιαίο κέρδος τους «αγγίζει» το 8% και στα πιο φθηνά κυμαίνεται από 3% έως 4%.

Πιο αναλυτικά, από το πακέτο των 3,20 ευρώ τα 2,35 πηγαίνουν στο ταμείο του κράτους.

Πώς μοιράζονται
H καπνοβιομηχανία, οι χονδρέμποροι και οι περιπτερούχοι μοιράζονται το υπόλοιπο ποσό των 85 λεπτών, εκ των οποίων τα 51 λεπτά ανά πακέτο πηγαίνουν στη βιομηχανία και τα 34 τα μοιράζονται οι διακινητές και οι περιπτερούχοι.

Oμως τα περιθώρια κέρδους μειώνονται δραματικά αν επικρατήσει το σενάριο που θέλει τη νέα τιμή του πακέτου στα 3,61 ευρώ από 3,2 ευρώ σήμερα.

Tο κράτος θα εισπράττει συνολικό φόρο 3,09 ευρώ ανά πακέτο και τα υπόλοιπα 0,53 λεπτά θα διανέμονται ως εξής: Tα 0,32 ευρώ στη βιομηχανία και στο εμπόριο μένουν τα 0,21 ευρώ.

O κ. Πλακόπουλος αναφέρει πως θα πρέπει ο καπνός να πωλείται 1,2 ευρώ ακριβότερα για να διατηρηθούν τα κέρδη της βιομηχανίας και των περιπτερούχων σε ικανοποιητικά επίπεδα.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=23795238

__________

H διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η μείωση του αριθμού των καπνιστών συνανρτάται κυρίως από την αύξηση της τιμής τους.

Συνεπώς, εάν η κυβέρνηση θέλει να φροντίσει για τη δημόσια υγεία θα πρέπει όντως να φτάσει τα €5,40/πακέτο ώστε να σωθούμε....

Υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για όλες τις νέες οικοδομές

Υποχρεωτική θα είναι η έκδοση «πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» για τις νέες οικοδομές, τα παλαιά κτίρια άνω των 1.000 τ.μ. που ανακαινίζονται ριζικά, καθώς και για τα ακίνητα άνω των 50 τ.μ. που πωλούνται ή ενοικιάζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων που θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο.

Τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων παρουσίασε την Δευτέρα η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη. Ο κανονισμός τίθεταιί σε δημόσια διαβούλευση για 20 ημέρες, στη συνέχεια θα λάβει τη μορφή υπουργικής απόφασης και θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Απρίλιο.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός, το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού θα καθορισθεί μετά τη διαβούλευση. Η προηγούμενη κυβέρνηση προωθούσε το 1 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο, για το οποίο η κα Μπιρμπίλη είπε ότυι «αποτελεί βάση συζήτησης».

Η έκδοση του πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

1) Σε κάθε νέα οικοδομική άδεια. Συγκεκριμένα, θα απαιτείται ειδική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και η πρόσθετη επιβάρυνση θα ενταχθεί στη συνολική αύξηση των αμοιβών των μηχανικών.

2) Στις ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων άνω των 1.000 τ.μ. Ως «ριζική ανακαίνιση» θα θεωρείται αυτή, το κόστος της οποίας θα ξεπερνά το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, χωρίς βεβαίως, να συμπεριλαμβάνεται το οικόπεδο.

3) Σε κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου άνω των 50 τ.μ. Δηλαδή, οι ειδικοί επιθεωρητές θα διενεργούν αυτοψία και θα εκδίδουν την «πράσινη ταυτότητα», που θα αναφέρει τι ενέργεια καταναλώνει το ακίνητο και τι εργασίες πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Newsroom ΔΟΛ

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για νέο σύστημα ηλεκτρονικών αποδείξεων

Ειδικές μαγνητικές κάρτες στις οποίες θα είναι καταχωρημένοι οι ΑΦΜ των φορολογουμένων, αλλά και αποστολή στο υπουργείο Οικονομικών αναλυτικών τριμηνιαίων καταστάσεων από τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, ετοιμάζεται να ρίξει στη «μάχη» των αποδείξεων το οικονομικό επιτελείο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, στόχος είναι να μπορεί να ελεγχθεί η πραγματοποίηση των δαπανών και να μη δημιουργούνται προβλήματα στους φορολογούμενους, λόγος για τον οποίο άλλωστε μελετάται όπως από το 2011 το «βάρος» μετατοπιστεί αποκλειστικά στις επιχειρήσεις και στους επιτηδευματίες.
Τα προβλήματα πάντως δεν θα αποφευχθούν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, καθώς οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται ήδη να συγκεντρώνουν τις αποδείξεις και θα αναγκαστούν να υποβάλλουν ειδική λίστα στην οποία θα αναγράφουν τον ΑΦΜ της επιχείρησης ή του επιτηδευματία με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, την επωνυμία και το ποσό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη επισημάνει στην πολιτική ηγεσία ότι η υποχρέωση υποβολής των αποδείξεων έχει σημαντικό διαχειριστικό κόστος ελέγχου, ενώ ακόμη και η υποβολή λίστας δεν απεγκλωβίζει φορολογούμενους και ελεγκτικό μηχανισμό από το βραχνά της γραφειοκρατίας και δεν μειώνει επίσης το κόστος ελέγχου.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη προτείνει το καθεστώς των αποδείξεων να λειτουργήσει ως εξής:
1) Για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο σύστημα υποβολής και ελέγχου των συναλλαγών, οι φορολογούμενοι να κρατήσουν μεν τις αποδείξεις, αλλά από την άλλη πλευρά να μην υιοθετηθεί η λίστα για την καταγραφή αυτών, αφού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, όπως λανθασμένη αναγραφή στοιχείων κ.λπ.
Αντίθετα, θα πρέπει ποσοστό 3,5% έως και 5% των φορολογουμένων να κληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ ώστε να ελεγχθεί εξονυχιστικά.
2) Για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, το σύστημα θα πρέπει να αλλάξει και οι επιχειρήσεις να έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
α) να καταχωρούν τον ΑΦΜ του φορολογουμένου και να εκδίδουν την απόδειξη.
Επισημαίνεται ότι επί μηχανογραφικής έκδοσης των αποδείξεων ο εν λόγω τρόπος δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία. Για τις αποδείξεις όμως που εκδίδονται μέσω Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, επειδή η πληκτρολόγηση του ΑΦΜ εγκυμονεί κινδύνους με σοβαρότερο αυτόν της λανθασμένης πληκτρολόγησης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες προτείνουν όπως συνδεθούν οι μηχανές με ειδικό σύστημα το οποίο θα αναγνωρίζει τον ΑΦΜ μέσω ειδικής μαγνητικής κάρτας.
β) να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ηλεκτρονικό αρχείο συναλλαγών ως εξής:
Μέχρι τις 30 Απριλίου για τις συναλλαγές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου και μέχρι την 31η Ιουλίου για τις συναλλαγές των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου.
Μέχρι την 31η Οκτωβρίου για τις συναλλαγές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και μέχρι την 31η Ιανουαρίου για τις συναλλαγές των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.
Πάντως, και με το νέο σύστημα οι πολίτες θα πρέπει να συλλέγουν και να κρατούν τις αποδείξεις, όμως αυτό θα γίνεται μέχρι την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.
Newsroom ΔΟΛ

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Τα κριτήρια για τον διορισμό στον δημόσιο τομέαΗ πολλαπλή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ο υψηλός βαθμόςτου πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για τον διορισμό σε θέσεις του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ο νέος νόμος για τις προσλήψεις καθορίζει κριτήρια που είναι αντικειμενικά μετρήσιμα. Σε αυτά στρέφεται το ενδιαφέρον 500.000 υποψηφίων. Πρόκειται για την απόκτηση διδακτορικού, μεταπτυχιακού και βασικού τίτλου σπουδών με τον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό. Σημαντικό ρόλο στο νέο σύστημα προσλήψεων παίζει και η αποκτηθείσα εμπειρία, η οποία προσφέρει ως 420 μόρια. Η κατάργηση της προσωπικής συνέντευξης στους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας εξαλείφει το πλέον υποκειμενικό κριτήριο για την εισαγωγή στο Δημόσιο. Το 75% των διοριστέων κατά την τελευταία δεκαετία συμμετείχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, σε τουλάχιστον τρεις ως τέσσερις διαγωνισμούς της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η πιθανότητα επιτυχίας σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι 1 προς 17, δηλαδή μία θέση στο Δημόσιο διεκδικείται από 17 υποψηφίους. Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που προκηρύσσουν θέση της ειδικότητας που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Ο σκληρός ανταγωνισμός ακυρώνει οποιαδήποτε διάθεση για επιλογή συγκεκριμένης υπηρεσίας εργασίας.

Το «μυστικό» της επιτυχίας είναι η κατοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων τίτλων σπουδών. Αυτοί αποδίδουν τα κρίσιμα μόρια που κάνουν τη... διαφορά για τον διορισμό στο Δημόσιο. Ο βαθμός του πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αλλά και το απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ, προσφέρει τώρα 10% περισσότερες μονάδες. Για παράδειγμα, πτυχίο με βαθμό επτά (7) αποδίδει 770 μόρια, ενώ με το προηγούμενο σύστημα απέδιδε μόνον 700. Την ίδια καλή απόδοση έχουν το διδακτορικό (σήμερα 400 μόρια έναντι 300) και το μεταπτυχιακό (200 μονάδες έναντι 150 με το προηγούμενο σύστημα). Με τον νέο νόμο αφαιρείται οριστικά το πλεονέκτημα της προσαύξησης της εμπειρίας για τους υπηρετούντες συμβασιούχους στο Δημόσιο, ενώ η «βασική» πενταετής εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα διατηρεί την ισχύ των μορίων της (420 μονάδες).

Υποθέτουμε ότι ένας πτυχιούχος ΤΕΙ, του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας παίρνει το πτυχίο του με βαθμό 7, ότι έχει μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενό του και ότι συμμετείχε στο γραπτό τεστ γνώσεων, απαντώντας σωστά σε 60 από τις 100 ερωτήσεις που τέθηκαν στην προφορική εξέταση. Τα προσόντα του συμπληρώνονται με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Ρroficiency και εμπειρία τριών χρόνων σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Τα μόρια διορισμού του, κατ΄ εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων, είναι: πτυχίο 770 (7x110), μεταπτυχιακό 200, γραπτό τεστ 180 (60x3), ξένη γλώσσα 70 και εμπειρία 252 (7x36 μήνες). Ο συνολικός αριθμός των μορίων του είναι 1.472 και σύμφωνα με τις βάσεις παλαιότερων διαγωνισμών της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο νέος τρόπος μοριοδότησης δίνει στον υποψήφιο 300 μόρια περισσότερα (τίτλοι σπουδών, γραπτό τεστ) έναντι του προηγουμένου.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ βεβαιώνουν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας για διορισμό στο Δημόσιο αυξάνονται σημαντικά αν η ειδικότητα των υποψηφίων έχει υψηλή ζήτηση, εάν δηλαδή γι΄ αυτήν προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός θέσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2008, οι ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση είναι: ΠΕ δασκάλων, ΠΕ διοικητικού, ΠΕ νηπιαγωγών, ΠΕ πληροφορικής, ΠΕ μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων, ΤΕ οικονομολόγων, ΤΕ νοσηλευτών, ΤΕ διοικητικού, ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ διοικητικού, ΔΕ νοσηλευτών, ΔΕ λογιστικού, ΥΕ καθαριστριών/ ών, ΥΕ εργατών και ΥΕ κλητήρων.

Πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον

Σε 15 ειδικότητες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον υπουργείων και φορέων του Δημοσίου για την πρόσληψη νέου, μόνιμου προσωπικού. Οι ειδικότητες «υψηλής» ζήτησης καλύπτουν κατά μέσον όρο το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται, προκαλώντας τον έντονο ανταγωνισμό των υποψηφίων.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του ΑΣΕΠ καταγράφουν τις θέσεις που ζητάει περισσότερο το Δημόσιο, τους κλάδους με τη μικρότερη ζήτηση, αλλά και τις «αόρατες» ειδικότητες που δεν προβλέπονται στους οργανισμούς των υπουργείων. Για την τελευταία κατηγορία υποψηφίων δεν υπάρχει διέξοδος στο Δημόσιο.

Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι καθαριστές με απολυτήριο Γυμνασίου, οι οποίοι καλύπτουν το 36% των θέσεων που προκηρύσσονται στην κατηγορία ΥΕ. Ακολουθούν οι διοικητικοί με απολυτήριο Λυκείου, για τους οποίους διατίθεται το 29% των θέσεων της κατηγορίας ΔΕ και οι εργάτες ΥΕ με το ίδιο ποσοστό. Σταθερά υψηλή ζήτηση έχουν οι νοσηλευτές με πτυχίο ΤΕ (28%), οι δάσκαλοι(25%), οι διοικητικοί ΠΕ (13%), οι νοσηλευτές ΔΕ (13%), οι διοικητικοί ΤΕ (10% οι οικονομολόγοι ΤΕ (10%) και οι λογιστές ΔΕ (9%). Τις 15 ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση συμπληρώνουν οι νηπιαγωγοί ΠΕ (8%), οι βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ (7%), οι κλητήρες ΥΕ (6%), οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΠΕ (6%) και οι μηχανικοί ΠΕ (6%).

Στελέχη του ΑΣΕΠ θεωρούν ότι ουσιαστικό κριτήριο πρόσληψης στις ειδικότητες έντονου ανταγωνισμού είναι ο αριθμός των «πρόσθετων προσόντων». Οσοι διαθέτουν μεταπτυχιακά, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και γνωρίζουν ξένες γλώσσες έχουν προβάδισμα στον διορισμό. Στις ειδικότητες «μικρής» ζήτησης η πρόσληψη κρίνεται στις... λεπτομέρειες.

Η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο 1/100, δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 100 υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις λεγόμενες «αόρατες» ειδικότητες έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο Δημόσιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί υπουργείων και φορέων αγνοούν την ύπαρξη νέων, σύγχρονων ειδικοτήτων.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας
Ο ΦΑΚΕΛΟΣτης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες και τους τίτλους σπουδών που επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτησή του.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει: αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο ΑΣΕΠ Ο21, τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακούς τίτλους, άδειες άσκησης επαγγέλματος, επαγγελματικές άδειες, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, πιστοποιητικό απόδειξης τριτεκνίας, τίτλους γλωσσομάθειας, βεβαίωση εντοπιότητας, πιστοποιητικά για παλιννοστούντες ομογενείς. Η απόκτηση των βεβαιώσεων αυτών γίνεται κατά περίπτωση είτε από τα ΚΕΠ είτε από τους αντίστοιχους φορείς. Μαζί με την αίτηση απαραίτητα επισυνάπτεται παράβολο 20 ευρώ, η προμήθεια του οποίου γίνεται από δημόσιο ταμείο. Οταν η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ υποβάλλεται σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ ΡΟSΤ που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Ολες οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Η προμήθεια των αιτήσεων γίνεται από τους φορείς που εκδίδουν τις προκηρύξεις ή από το ΑΣΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. asep.gr.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπλήρωση της αίτησης και στους κωδικούς με τους οποίους πιστοποιούνται συγκεκριμένες ιδιότητες. Σημαντικοί είναι οι κωδικοί για τη γνώση ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικού υπολογιστή, απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας, καθώς και ο κωδικός «99», ο οποίος αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος δεν είναι διορισμένος στο Δημόσιο ή αν αυτό συνέβη έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε.

Τα στοιχεία του ΑΣΕΠ δείχνουν ότι το 15% των αιτήσεων απορρίπτονται και οι υποψήφιοι βγαίνουν «εκτός μάχης» λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς συμπλήρωσης των εντύπων.

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Ελαιοσυλλέκτης «λύνει» τα χέρια του αγρότη

«Επανάσταση» στη γεωργία φέρνει το νέο μηχάνημα συγκομιδής ελιάς που εισάγεται πλέον από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων του κ. Παύλου Ι. Κοντέλλη και διανοίγει νέες προοπτικές για την τόνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων.

Μείωση του κόστους

«Με τον ελαιοσυλλέκτη πραγματικά λύνονται τα χέρια του αγρότη», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Σάββας Μπαλουκτσής, διευθυντής στο τμήμα γεωργικών μηχανημάτων στην εταιρεία. Η συγκομιδή της ελιάς, «χαρακτηριστικού» προϊόντος της χώρας μας, απορροφά το 50% του συνολικού κόστους της ελαιοπαραγωγής. Πρόκειται για μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, στην οποία ακόμα χρησιμοποιούνται απαρχαιωμένες μέθοδοι και επιστρατεύονται επιπλέον εργατικά χέρια. «Υπολογίζεται ότι η συγκομιδή του καρπού της ελιάς κοστίζει περίπου 2,20 ευρώ την ώρα, ενώ με τη χρήση του μηχανήματος το κόστος μειώνεται στο 1,50 ευρώ την ώρα», υπογραμμίζει ο κ. Γιάννης Κοντέλλης, αντιπρόεδρος της επιχείρησης. Το μηχάνημα, που δοκιμάστηκε με επιτυχία στο εξωτερικό, έχει σχεδιαστεί για να δουλεύει όλο τον χρόνο: από το προκλάδεμα μέχρι και τη συγκομιδή της ελιάς. Ο ελαιοσυλλέκτης αγκαλιάζει το φυτό χωρίς να σπάει τα κλαδιά του, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα από τις συνθήκες του εδάφους. Ακόμη, η μηχανή επιταχύνει τη διαδικασία καθώς διαθέτει διαχωριστή, με αποτέλεσμα στο τέλος ο καρπός να είναι απαλλαγμένος από κλαδιά και σκόνη.

«Ο χειρισμός είναι εύκολος, μοιάζει με GPS», σημειώνει ο κ. Μπαλουκτσής, «ωστόσο ο χειριστής είναι καλό να εκπαιδευτεί». Με το ίδιο μηχάνημα, που κοστίζει 200- 220.000 ευρώ, μπορεί να γίνει και συγκομιδή σταφυλιού κατόπιν απλών τροποποιήσεων. «Οι αγρότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ακόμα και όσοι απασχολούνται στα καπνά δηλώνουν έτοιμοι να αλλάξουν καλλιέργεια». Η εισαγωγική εταιρεία αναλαμβάνει μέσω αντιπροσώπων της το service των μηχανών.

«Με ένα τέτοιο μηχάνημα ξεκινούμε πλέον την υπερεντατική καλλιέργεια της ελιάς, που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία», επισημαίνει ο κ. Μπαλουκτσής. «Ετσι το ελληνικό λάδι θα γίνει ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές και το εισόδημα του αγρότη θα αυξηθεί».

Γραμμική καλλιέργεια

Προκειμένου να αποσβέσουν οι αγρότες το 100% των δυνατοτήτων που παρέχει η μηχανή, καλούνται να εφαρμόσουν γραμμική καλλιέργεια και να καλλιεργούν ποικιλίες που απαιτούν μηχανική συγκομιδή, όπως η κορωνέικη, η αμπερκουΐνα και η αμπορζάνα. «Το ερώτημα είναι αν μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα παραδοσιακό ή ένα εθνικό προϊόν», καταλήγει ο κ. Κοντέλλης. «Με τον ελαιοσυλλέκτη η ελληνική ελιά θα αντιμετωπίσει ισότιμα τους ανταγωνιστές της».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100050_09/01/2010_386105

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Υπέρ των καταναλωτών το 99,6% των καταγγελιών

Ολοένα και περισσότερους καρπούς αποδίδει η ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), το 2009 όχι μόνο επιλύθηκε υπέρ των καταναλωτών το 99,6% των καταγγελιών, αλλά οι καταγγέλλοντες επωφελήθηκαν και με το συνολικό ποσό των 423.094,94 ευρώ. Από το ποσό αυτό 124.065,80 ευρώ αφορούν αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων, 112.473,34 ευρώ ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων, 95.573,18 ευρώ ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ σημαντικό είναι το ποσό που επεστράφη σε καταναλωτές από αντιλογισμούς τραπεζικών χρεώσεων, καθώς ανήλθε συνολικά σε 30.845,88 ευρώ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_08/01/2010_385844

Έξτρα φόρος σε γονικές παροχές

Με τους αυξημένους συντελεστές που θα προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος θα επιβαρύνονται από σήμερα όσοι κάνουν γονικές παροχές, δωρεές ή κληρονομούν περιουσίες, αλλά θα πληρώσουν τον φόρο αναδρομικά, αφού ψηφιστεί ο νόμος σε 2-3 μήνες.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, με την οποία επιβάλλονται επίσης αυξήσεις 20% στη φορολογία των τσιγάρων και των ποτών.

Μετά το κύμα των γονικών παροχών που έγιναν τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να αποφύγουν οι φορολογούμενοι την επικείμενη νέα, υψηλότερη φορολόγηση, η κυβέρνηση σπεύδει τώρα με τη ρύθμιση αυτή να περιορίσει την περαιτέρω διαρροή εσόδων και να μην εξανεμιστεί τελείως το όφελος για το κράτος από τη νέα ρύθμιση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, η τροπολογία προβλέπει ότι όσες γίνουν από την επομένη της κατάθεσης του νόμου, δηλαδή από σήμερα, θα φορολογηθούν με βάση τη νέα κλίμακα, η οποία, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα είναι προοδευτική, αλλά θα έχει υψηλό αφορολόγητο. Έτσι, ενώ σήμερα υπάρχει αφορολόγητο όριο 95.000 ευρώ και από εκεί και πάνω επιβάλλεται ενιαίος συντελεστής 1% επί της κληρονομούμενης περιουσίας, στο εξής θα υπάρχει ένα υψηλό αφορολόγητο, της τάξης των 300.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις και το υπόλοιπο θα φορολογείται με συντελεστές που θα αυξάνονται σταδιακά, όσο μεγαλύτερη είναι η περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι περιουσίες των 500.000 ευρώ και του 1 εκατ. ευρώ θα υποστούν μεγάλη επιβάρυνση σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς.

Επειδή, όμως, ο νέος φορολογικός νόμος είναι ακόμη σε διαδικασία διαβούλευσης και δεν προβλέπεται να ψηφιστεί πριν από το τέλος Φεβρουαρίου ή τον Μάρτιο, η τροπολογία ορίζει ότι όσοι κάνουν τώρα γονικές παροχές θα φορολογούνται προσωρινά με 1% και στη συνέχεια θα γίνει η εκκαθάριση του φόρου τους με βάση το νέο καθεστώς.

20% πάνω σε τσιγάρα και ποτά
Εν τω μεταξύ, η ίδια τροπολογία ρυθμίζει και την αύξηση της φορολογίας των τσιγάρων και των ποτών κατά 20%. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στα τσιγάρα ο συντελεστής του φόρου θα αυξηθεί από 57,5% σε 70% της τιμής τους. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των τσιγάρων που πωλούνται 2 ευρώ κατά 19 λεπτά και αυτών που πωλούνται 3,2 ευρώ κατά 41 λεπτά. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 930 εκατ. ευρώ. Άλλα 70 εκατ. ευρώ υπολογίζεται να εισρεύσουν στα ταμεία του κράτους από την αύξηση της φορολογίας των ποτών.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης, όπως είχε διατυπωθεί στον προϋπολογισμό του 2010, ήταν να αυξηθεί η φορολογία στα δύο αυτά προϊόντα κατά 10%, αλλά ύστερα από την πίεση των Βρυξελλών για περαιτέρω μείωση του ελλείμματος αποφάσισε να διπλασιάσει την επιβάρυνση.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4554310

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Aσφαλιστικό 2010
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=9282818#