Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Από αύριο οι αιτήσεις για επιδοτούμενους παιδικούς σταθμούς


Ξεκινά από αύριο και έως τις 23 Ιουλίου η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδοτούμενων από το ΕΣΠΑ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Καλύπτει οικογένειες με εισόδημα έως 40.000ευρώ.

Η αίτηση θα ξεκινήσει να διατίθεται από αύριο σε έντυπη μορφή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.), από τα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ. Σε ηλεκτρονική μορφή θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα έχουν ήδη δημοσιευθεί όλες οι δομές που παραμένουν επιλέξιμες από πέρυσι ή που μπήκαν στο πρόγραμμα φέτος (πατήστε το σύνδεσμο Προσωρινοί πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών ανά νομό).

Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί ιδιοχείρως αλλά και ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:

1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα -Περιφέρειες: Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος,546 26 Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα - Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενες:

- Η αίτηση συνοδεύεται από 2 παραρτήματα, την αίτηση συμμετοχής - δήλωση μητέρων και το έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων).

- Προσοχή: Εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

- Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την ΕΕΤΑΑ. Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.

- Οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε επίπεδο πόλης.

- Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Αθήνας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).

- Το πρόγραμμα λέγεται "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Η πρόσκληση απευθύνεται στις γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών (και εφήβων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας αν αυτά έχουν αναπηρία).

- Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

- Εξαιρούνται: οι υπάλληλοι στενού και ευρύτερου δημοσίου.

- Οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής,κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

- Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».


http://www.capital.gr/news.asp?id=1556284

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Ποιοι θα πληρώνουν το φόρο εισοδήματος σε 9 δόσεις

Νομοθετική ρύθμιση-εξπρές που θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να εξοφλήσουν τις φορο-επιβαρύνσεις που προκύπτουν με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων έως και σε εννέα δόσεις, προωθεί στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση, που συζητήθηκε με την τρόικα, θα αφορά αποκλειστικά τους φορολογουμένους οι οποίοι θα έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση εμπρόθεσμα. Οσοι στείλουν τις δηλώσεις τους μετά τη λήξη των προθεσμιών όχι μόνο δεν θα έχουν την ευκαιρία να εξοφλήσουν τα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα που θα λάβουν σε περισσότερες δόσεις αλλά θα επιβαρυνθούν με έξτρα φόρο καθώς θα χάσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.
Ασκηση πίεσης
Με την κίνηση αυτή, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιχειρεί να πιέσει τους φορολογουμένους που έχουν αφήσει για την τελευταία στιγμή την υποβολή της δήλωσής τους να σπεύσουν να την υποβάλουν γιατί, όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, «όσο καθυστερούν δεν κερδίζουν τίποτα, αντίθετα θα χάσουν».

Το σχέδιο της ρύθμισης που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την εξόφληση των φορο-επιβαρύνσων σε τρεις διμηνιαίες δόσεις και μετά θα υπάρχουν μέχρι και έξι μηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εννέα δόσεις της ρύθμισης δεν θα ισχύουν για όλους τους φορολογουμένους, δηλαδή το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης δεν θα επιμεριστεί σε εννέα δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα καθοριστεί ανάλογα με το ύψος της οφειλής αλλά και το ύψος του εισοδήματος του φορολογουμένου. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 3,8 εκατ. ηλεκτρονικές και χειρόγραφες φορολογικές δηλώσεις επί συνόλου 5,7 εκατ. δηλώσεων ενώ η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή λήγει κανονικά τη Δευτέρα, 16 Ιουλίου. Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση λίγων ημερών αφού φοβούνται ότι αν δεν υπάρξει παράταση το Taxisnet δεν θα αντέξει και θα καταρρεύσει.
Το σύστημα μπορεί να δεχθεί μέχρι 200.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις την ημέρα. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί 1,8 εκατ. δηλώσεις, θα πρέπει από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα που λήγει κανονικά η προθεσμία να υποβάλλονται καθημερινά 300.000 δηλώσεις τις οποίες όμως δεν αντέχει το σύστημα και θα υποστεί «μπλακ άουτ». Για το λόγο αυτό εξετάζεται η «λύση» της ολιγοήμερης παράτασης.
Χάνουν το αφορολόγητο
Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίσουν ότι:
1. Δεν θα υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση των φόρων έως και εννέα δόσεις.
2. Θα χάσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.
3. Θα πληρώσουν όχι μόνο το φόρο που προκύπτει από τις δηλώσεις τους προσαυξημένο κατά 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, αλλά και επιπλέον φόρο 2,5% επί του συνολικού τους εισοδήματος.
Αποδείξεις
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν αποδείξεις αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του συνολικού εισοδήματός τους κι έτσι δεν θα μπορούν να κατοχυρώσουν ως αφορολόγητα τα πρώτα 5.000 ευρώ του εισοδήματός τους.
Συνεπώς, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο που θα ισούται με το 10% του 25% του εισοδήματός τους, δηλαδή θα πληρώσουν έξτρα φόρο, ίσο με το 2,5% του συνολικού τους εισοδήματος. Επίσης, για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν, πρόσθετο φόρο 1,5% επί του συνολικού χρεωστικού ποσού που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία θα λάβουν.
Οπως δείχνει η εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, επτά στους δέκα φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011 όταν πέρυσι οι παραλήπτες χρεωστικών σημειωμάτων ήταν μόλις δύο στους δέκα. Στοιχείο που δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι πέρυσι είχαν επιστροφή φόρου, φέτος καλούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112896066

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Σε ισχύ επιπλέον φόρος 3% για το 2011

Αντιμέτωποι με έναν επιπλέον φόρο βρίσκονται φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση ακινήτων τους σε επιχειρήσεις για επαγγελματική στέγη.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων συμπληρωματικό φόρο 3% επί των ενοικίων που εισέπραξαν το 2011 από την εκμίσθωση των ακινήτων τους για επαγγελματική χρήση.
Πολλοί, όμως, από τους φορολογουμένους αυτούς, οι οποίοι υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στις ΔΟΥ δεν είχαν αντιληφθεί ότι φέτος προβλέπεται και αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση. Ετσι παρέλειψαν να αναγράψουν στους κωδικούς 175-176 του πίνακα 4Ε, στη 2η σελίδα του εντύπου Ε1, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης που εισέπραξαν το 2011, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με το συμπληρωματικό φόρο 3%.
Με εγκύκλιο που απέστειλε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ΔΟΥ επισημαίνεται η παράλειψη αυτή και ζητείται από τους εφοριακούς να τη διορθώσουν κατά τον έλεγχο των χειρόγραφων δηλώσεων που παραλαμβάνουν.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112896067