Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Αυξημένα έως και 200% τα νέα τεκμήρια διαβίωσης

Παγίδες με αυστηρά τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς στις οποίες μπορεί να πέσουν και οι «μη έχοντες» έχει στήσει το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την είσπραξη το νέο έτος ποσού άνω του ενός δισ. ευρώ. Τα νέα αυξημένα τεκμήρια έως και 200% σε σχέση αυτά που ισχύουν σήμερα σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ θα οδηγήσουν χιλιάδες φορολογούμενους με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα στην καταβολή φόρων, δεδομένου ότι θα φορολογηθούν όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα αλλά με τεκμαρτό τρόπο. Ακόμα και κάποιος που θα υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό εισόδημα αλλά έχει κύρια κατοικία 50 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών θα του αναλογεί φόρος ύψους 400 ευρώ. Κι αυτό, διότι με βάση τα νέα αυξημένα τεκμήρια ο φορολογούμενος θα έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, τεκμήριο 2.000 ευρώ για την κατοικία του και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά το τεκμαρτό του εισόδημα θα ανέλθει στα 9.000 ευρώ και θα φορολογηθεί για τα επιπλέον 4.000 ευρώ με συντελεστή 10%, δηλαδή θα καταβάλει στην εφορία φόρο ύψους 400 ευρώ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν.
Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των κατοικιών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το τεκμήριο υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως εξής:
– μέχρι και 80 τ.μ., 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
– από 81 μέχρι και120 τ.μ., με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
– από 121 μέχρι και 200 τ.μ., με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
– από 201 έως 300 τ.μ., με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
– από 301 τ.μ., με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας το υπουργείο Οικονομικών έχει ορίσει το ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Παραδείγματα1. Αγαμος φορολογούμενος με ετήσια εισοδήματα ύψους 8.000 ευρώ έχει κύρια κατοικία 70 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών.
Το εισόδημα για το 2011 που θα προσδιορίσει η εφορία (και θα δηλωθεί το 2012), ανεξάρτητα από εκείνο που θα δηλώσει ο ίδιος, θα ανέλθει σε 2.800 ευρώ για την κατοικία και 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Επιπλέον, θα υπολογίσει άλλα 3.000 ευρώ ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης. Συνεπώς, το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 9.800 ευρώ.
Με το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ για το υπερβάλλον τμήμα των 1.800 ευρώ θα υπολογισθεί φόρος με συντελεστή 10%, δηλαδή 180 ευρώ. Μέχρι πρότινος ο φορολογούμενος για τα εισοδήματα των 8.000 δεν κατέβαλε φόρο στην εφορία.
2. Συνταξιούχος 63 ετών με ετήσιο εισόδημα 10.880 ευρώ μισθώνει κατοικία 80 τ.μ. έχει ένα αυτοκίνητο 1.400 κ.ε., ένα σπίτι στο χωριό 60 τ.μ. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται για το 2011 στα 15.240 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαβίωσης) ενώ το 2010 ήταν στα 11.580 ευρώ. Ο συνταξιούχος για τα εισοδήματα του 2010 δεν πλήρωσε φόρο στο ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι το αφορολόγητο ήταν στα 12.000 ευρώ. Για το 2011 θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και θα πληρώσει 1.283,2 ευρώ.
3. Εγγαμος φορολογούμενος με κύρια κατοικία 100 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών έχει τεκμαρτό εισόδημα 17.700 ευρώ. Το πραγματικό εισόδημα ανέρχεται στα 20.000 ευρώ. Οπότε θα φορολογηθεί με βάση το εισόδημα που απέκτησε το 2011 και όχι με αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
4. Εγγαμος φορολογούμενος με κύρια κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.800 ευρώ ανά τ.μ., δευτερεύουσα κατοικία 70 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών θα πρέπει να δηλώσει στην εφορία εισοδήματα υψηλότερα από 18.600 ευρώ. Το τεκμήριο για την πρώτη κατοικία ανέρχεται τα 5.800 ευρώ, τη δευτερεύουσα στα 1.400 ευρώ και το αυτοκίνητο στα 6.400 ευρώ.
Επίσης ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει τα 5.000 ευρώ για το ζευγάρι. Εάν τα εισοδήματα τους είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100006_29/12/2011_467547

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Taxisnet: Ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, 22/12/2011, ένα νέο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο περιβάλλον του νέου TAXISnet. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:
1. Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
  Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις (έντυπο Φ2) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.
  Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις (έντυπο Φ1) που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2010 και εφεξής.
  Διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2010 και εφεξής
  Εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.

2. Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπου Γνωστοποιήσεων:
  Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου.
  Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρημένο έντυπο.
  Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.
  Αρχική εγκατάσταση - προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.
  Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.
  Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (Αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)
  Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (Αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)
  Έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται.
  Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.
  Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων εκτός έδρας.
  Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού.
  Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.
  Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα.
  Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
  Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
  Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας.
  Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρμο¬δι¬ό¬τη¬τας ίδιας Δ.Ο.Υ.
  Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης).
  Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.
  Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.
3. Έντυπο παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
4. Αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων.
5. Αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2112551

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση έως τις 31/1 στην ηλεκτρονική υποβολή Ε9

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.

Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/672263/Article.aspx

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ελεύθερη η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Aπελευθερώθηκε μόλις χθες η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το νόμο 4030 /2011 και το άρθρο 50, όπως δημοσειεύτηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συγκεριμένα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ελεύθερη είναι πλέον η ταξινόμηση αυτοκινήτων με πετρελαιοκινητήρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιτρέπεται παράλληλα και η μετακίνηση αυτών των αυτοκινήτων στις δύο πόλεις, με μόνη προϋπόθεση να διατίθεται κινητήρας προδιαγραφών ρύπων Euro 5, 6.


Αναλυτικά, το άρθρο 50 έχει ως εξής:

"1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α΄ 123), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (Euro V και Euro VI) ή μεταγενέστερου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

http://www.reporter.gr/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82/item/191490-Eleytherh-h-petrelaiokinhsh-se-Athhna-kai-Thessalonikh

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Νέα κριτήρια φορολογίας επαγγελματιών

Μέσω συνδυαστικών κριτηρίων και ενός ειδικού αλγόριθμου θα προκύπτει από το νέο έτος το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και ελεύθερων επιτηδευματιών.
Τα νέα αντικειμενικά κριτήρια και τεκμήρια, που θα θεσπιστούν με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα στις αρχές του επόμενου έτους, αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στο κλείσιμο των παραθύρων στο «πόθεν έσχες».
Η ανάγκη, άλλωστε, υιοθέτησης ενός νέου συστήματος προσδιορισμού του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών στη «Ν», γίνεται πλέον επιτακτική μετά και τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όσον αφορά τις δηλώσεις του 2010 από τα οποία προέκυψε ότι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και 6 στους 10 εμπόρους, δήλωσαν εισοδήματα κάτω από το μέχρι πρότινος αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τα βασικά κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη από την Εφορία είναι τα εξής:
** το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας,
** ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος,
** τα τετραγωνικά του γραφείου ή του καταστήματος,
** η αντικειμενική αξία της έδρας ή του καταστήματος, ή το ενοίκιο που καταβάλλεται ανάλογα με την περιοχή
** τα πάγια έξοδα της επιχείρησης, όπως ενοίκια, οι υπάλληλοι που απασχολούνται κ.λπ.
Ουσιαστικά με το νέο σύστημα, που θα αποτυπωθεί στο υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο, θα επιχειρείται η θέσπιση ενός ελάχιστου εισοδήματος βάσει του οποίου θα θεωρείται ως βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματος.
Έτσι, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα με το οποίο θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, σε περίπτωση που δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα.
Στη συνέχεια το εισόδημα που θα προκύπτει με βάση τα «επαγγελματικά τεκμήρια» θα συγκρίνεται τόσο με το δηλούμενο εισόδημα όσο και με το εισόδημα που προσδιορίζεται με τα τεκμήρια διαβίωσης. Όποιο από τα τρία ποσά εισοδήματος είναι το μεγαλύτερο θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Η αναζήτηση των πραγματικών εισοδημάτων κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών έχει ρίξει στο τραπέζι του διαλόγου του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και σχέδιο για τη φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ.
Ειδικότερα, στις συσκέψεις των παραγόντων του υπουργείου κερδίζει συνεχώς έδαφος πρόταση για την κατάργηση του ορίου των 300 ευρώ πάνω από το οποίο διενεργείται σήμερα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με στόχο η φορολόγηση να ξεκινά από το πρώτο ευρώ της αμοιβής, ενώ κορυφαία στελέχη έχουν εισηγηθεί και την αύξηση του συντελεστή παρακράτησης από το 20% στο 25%.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα καταργηθεί, στην περίπτωση που φυσικά υιοθετηθεί η εν λόγω πρόταση, το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα ισχύσει η αυτοτελής φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων τους με συντελεστή 20%, όμοιο με αυτό που θα εφαρμόζεται για τις εταιρείες.


http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2094913

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότηση

Τους όρους υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος, με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, διευκρινίζει εγκύκλιος του διοικητή του ΟΑΕΕ. Εφ’ όσον ο ασφαλισμένος επιλέξει τη διαδικασία, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:
– Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές από τον μήνα υποβολής της αίτησης έως τον μήνα διακοπής του επαγγέλματος.
– Η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφ’ όσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος και όχι μεταγενέστερα θα πρέπει ο υποψήφιος συνταξιούχος να δηλώσει ρητά την επιθυμία του για διατήρηση του επαγγέλματός του, αφού από την επιλογή του αυτή θα καθοριστούν τόσο η διαδικασία απονομής της σύνταξης όσο και οι ειδικοί όροι της συνταξιοδότησης ως προς τις οριζόμενες προθεσμίες, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την έναρξη σύνταξης. Επομένως, κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση –όπως στο συνημμένο υπόδειγμα– με την οποία θα δηλώνει αφ’ ενός την επιθυμία του να υπαχθεί στη διαδικασία την προβλεπόμενη από τη νέα διάταξη, αφ’ ετέρου ότι ενημερώθηκε για τους σχετικούς όρους συνταξιοδότησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία διακοπής δεν εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης. Ως ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης ορίζεται η 1η του επόμενου μήνα υποβολής δικαιολογητικών διακοπής. Επομένως, οι εισφορές πρέπει να εξοφληθούν μέσα στον μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, το Περιφερειακό Τμήμα να εκδίδει έντυπο ταχυπληρωμής ή γραμμάτιο είσπραξης το οποίο θα εξοφλείται από τον ασφαλισμένο μέσα στον ίδιο μήνα. Παραδείγματα: 1) Υποβολή αίτησης: 10/1/2012, διακοπή επαγγέλματος: 30/6/2012, υποβολή δικαιολογητικών: 5/7/2012, εξόφληση εισφορών 1/12 - 6/12: 30/7/2012. Εναρξη συνταξιοδότησης: 1/8/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών και εξόφλησης των απαιτητών εισφορών. 2) Υποβολή αίτησης: 10/1/2012, διακοπή επαγγέλματος: 30/7/2012, υποβολή δικαιολογητικών: 10/8/2012, εξόφληση εισφορών 1/12 - 7/12: 1/9/2012. Εναρξη συνταξιοδότησης 1/10/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα εξόφλησης των απαιτητών εισφορών.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Δέκα κριτήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Στον προσδιορισμό θα λαμβάνονται υπόψη οι μετοχές και οι καταθέσεις
Συγκεκριμένα κριτήρια για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Στελέχη του υπ. Οικονομικών αναφέρουν ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα εξετάζεται ακόμα και η κινητή περιουσία, όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Ανάμεσα στους δέκα παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη είναι:
- Το ύψος των αγορών.
- Ο κλάδος ή τομέας δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και τα ποσοστά παραβατικότητας αυτού.
- Το καταβαλλόμενο ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης.
- Το ύψος του τζίρου και τα δηλωθέντα κέρδη.
- Τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.
- Η εμπορικότητα της περιοχής.
- Η ελάχιστη αμοιβή των μισθωτών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις κ.α.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_08/11/2011_461985

Ριζικές ανατροπές στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Η διόγκωση της φοροδιαφυγής αναγκάζει τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να επαναφέρουν τα αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη σειρά παραμέτρων που θα οδηγήσει αφενός στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και αφετέρου σε ασφαλή συμπεράσματα για το ύψος των εισοδημάτων που έχουν οι διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα γίνεται με βάση πλέγμα κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται ακόμα και η κινητή περιουσία όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η πρόταση για την επιβολή αυτοτελούς φορολογίας με συντελεστή 20% στα κέρδη των επαγγελματικών και των ατομικών επιχειρήσεων φαίνεται πως τελικά απορρίφθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
O καθορισμός των κριτηρίων επιλογής προσδιορισμού των εισοδημάτων θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης που βασίζονται σε διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα:
– Το ύψος των αγορών.
– Τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και ποσοστά παραβατικότητας αυτού.
– Το καταβαλλόμενο ή τεκμαρτό ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης (πρόκειται για τη μισθωτική αξία της επαγγελματικής εγκατάστασης).
– Το ύψος του τζίρου και τα δηλωθέντα κέρδη που προκύπτουν από αυτόν.
– Τον συγκριτικό τζίρο άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων.
– Τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.
– Τα ελάχιστα όρια αμοιβής των μισθωτών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις κ.λπ.
– Την ύπαρξη στοιχείων από «πόθεν έσχες», διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων.
– Την εμπορικότητα της περιοχής.
– Τη φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες κ.λπ. και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Νάουσας και ένας άλλος που δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα στην περιοχή της Αθήνας θα έχουν διαφορετικούς συντελεστές με βάση τους οποίους θα προσδιορίζεται το εισόδημά τους. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει και νέες μειώσεις στις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα.
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών έχουν τεθεί οι εκπτώσεις δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι τόκοι στεγαστικών δανείων, τα ασφάλιστρα, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φοροαπαλλαγές για τις γονικές παροχές και κληρονομιές ακινήτων, οι εκπτώσεις δαπανών για επιχειρήσεις. Με βάση τα σενάρια που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι περικοπές θα ξεκινήσουν από τα εισοδήματα ύψους 40.000 ευρώ και θα καταργούνται για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 70.000 ευρώ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100009_08/11/2011_461975

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Χρηματοδοτούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ μέσω κουπονιών!

Το πείραμα με τα κουπόνια παιδείας από τα ΙΕΚ δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, χρηματοδοτώντας, ουσιαστικά, δημόσια αλλά και ιδιωτικά Ινστιτούτα μέσω της κάλυψης των σπουδών ενός έτους για κάθε σπουδαστή.
Το κράτος δεν δίνει χρήματα στο σχολείο αλλά στο μαθητή, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Στο σκληρό ανταγωνισμό, τα πρώτα είναι εκ προοιμίου καταδικασμένα Το κράτος δεν δίνει χρήματα στο σχολείο αλλά στο μαθητή, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Στο σκληρό ανταγωνισμό, τα πρώτα είναι εκ προοιμίου καταδικασμένα Με την παροχή 44 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015 σε παρόχους που θα ανταγωνιστούν σκληρά για να εξασφαλίσουν όσο γίνεται περισσότερους σπουδαστές, το υπουργείο εγκαινιάζει ένα σύστημα εκπαίδευσης που έχει κατηγορηθεί σκληρά και έχει ήδη οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα για τη δημόσια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το κουπόνι ανιστοιχεί σε 734 ευρώ, ποσό που ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων δημοσίων ΙΕΚ, ενώ για τα ιδιωτικά αποτελεί μέρος των διδάκτρων (που ποικίλλουν) και πάντως «δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 734 ευρώ», τα οποία θα διατίθενται σε δύο δόσεις.
Κάθε χρόνο θα χορηγούνται με το κουπόνι 14.000 καταρτιζόμενοι, οι οποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Για τις τελευταίες το υπουργείο ανακοίνωσε 20 ειδικότητες με τις οποίες οι καταρτιζόμενοι θα κερδίσουν επιπλέον 20 μονάδες. Αφορούν τουριστικές υπηρεσίες, τρόφιμα, περιβάλλον, αξιοποίηση φυτικού και ζωικού πλούτου, πληροφορική, οικονομία και διοίκηση, μηχανολογία - ηλεκτρολογία - ηλεκτρονική και λοιπές ειδικότητες.
Οσο για τα κριτήρια, στα εισοδηματικά προβλέπεται, μεταξύ άλλων, το πλαφόν των 16.000 ευρώ πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτιζόμενου και 32.000 ευρώ των γονέων του σε περίπτωση που θεωρείται προστατευόμενο μέλος (υπάρχουν τρεις κατηγορίες με αντίστοιχο αριθμό μορίων). Στα δε κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνονται αναπηρία, έλλειψη γονέα, τριτεκνία-πολυτεκνία κ.ά.
«Πενήντα έξι χιλιάδες σπουδαστές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να καλύψουν τα δίδακτρα ενός έτους για τα δημόσια ΙΕΚ ή ένα τμήμα των διδάκτρων των ιδιωτικών», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά. Η εφαρμογή του θεσμού των κουπονιών σε χώρες όπως οι ΗΠΑ οδήγησε σε κλείσιμο εκατοντάδων δημόσιων σχολείων, σε ριζική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και σε μαζικές απολύσεις, καταγγέλλουν οι διαφωνούντες, μεταξύ των οποίων η ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης).
Συνταγή Φρίντμαν
Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο η χρηματοδότηση συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρηματιών αποτελεί ακόμη ένα βασικό σημείο των καταγγελιών από φορείς όπως το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι πρόκειται για μια συνταγή που ανήκει στον Αμερικανό οικονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν (γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, του αχαλίνωτου καπιταλισμού) που εφαρμόστηκε αρχικά στη Ν. Ορλεάνη, αμέσως μετά τις καταστροφικές συνέπειες του τυφώνα Κατρίνα (2005). Οδήγησε στην πλήρη διάλυση του αμερικανικού δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Το κράτος δεν χρηματοδοτεί το σχολείο αλλά το μαθητή, ο οποίος μπορεί να επιλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου. Με τα έσοδα αυτά το σχολείο καλύπτει μισθούς και άλλες ανάγκες και συνεπώς μπαίνει σ' ένα σκληρό παιχνίδι ανταγωνισμού, με τα δημόσια να καταδικάζονται εκ προοιμίου.

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=323095

____________________________________

το μέλλον μας έρχεται με δρασκελιές!

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Επελέγησαν τα νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Τα πρώτα 15 δημοτικά ολοήμερα, 15 γυμνάσια και 15 λύκεια ορίστηκαν ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία από το υπουργείο Παιδείας και θα λειτουργήσουν με το νέο νομικό πλαίσιο που αναβιώνει τον επιτυχημένο θεσμό.


Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων σχολικών μονάδων για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) από το σχολικό έτος 2011-12 ολοκληρώθηκε σήμερα και την υπέγραψε η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου.

«Η λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων προάγει την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη και την ενδεδειγμένη λειτουργία κάθε σχολικής τάξης» δήλωσε σχετικά η κυρία Διαμαντοπούλου.

«Συμβάλλει καθοριστικά στην πειραματική εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού, των καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής. Προωθεί τη δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας Παιδεία για όλους που έχουμε θέσει ως κύριο στόχο» κατέληξε.

Σύμφωνα με νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν:

α. Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και

β. Σχολεία που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως Πρότυπα ή Πειραματικά, περιλαμβανομένων και των Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως πρότυπα-πειραματικά δεν μπορεί να υπερβούν τα 15 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα 15 γυμνάσια και τα 15 λύκεια.

Σχετική αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης υπέβαλαν φέτος 36 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, 22 γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποίησε το υπουργείο Παιδείας είναι:

- Τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό).

- Η παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

- Οι δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία.

- Η εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων.

- Η εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

- Η υλικοτεχνική υποδομή.

Τελικά, ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία επελέγησαν:

15 Γενικά Λύκεια, μεταξύ των οποίων δύο είναι ενιαίες σχολικές μονάδες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται και το Νηπιαγωγείο.

15 Γυμνάσια συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου σχολείου (Γυμνάσιο - Λύκειο) του Πανεπιστημίου Πατρών.

15 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία έχουν προσαρτηθεί ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=426903

Παρακολουθήστε το παιδί σας… online

Μία ρηξικέλευθη λύση για τους γονείς που τρέμουν μπροστά στους κινδύνους που αντιμετωπίζει το παιδί τους στο Διαδίκτυο έδωσε Έλληνας προγραμματιστής. Ο κ. Άγγελος Καραγεωργίου δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο, όταν εγκατασταθεί στον υπολογιστή του ανηλίκου, επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθούν την οθόνη του υπολογιστή του παιδιού τους από τον… δικό τους υπολογιστή ή το κινητό τους. Μάλιστα, για όσους δε μπορούν να έχουν διαρκώς την προσοχή στραμμένη στο σύστημα online παρακολούθησης, ο κ. Καραγεωργίου κατασκεύασε έναν επιπλέον κώδικα που επιτρέπει την μαγνητοσκόπηση όλης της δραστηριότητας της οθόνης και την προβολή της στο μέλλον ως βίντεο!

Οπως εξηγεί ο καινοτόμος προγραμματιστής μιλώντας στο «Βήμα», αν και στον μέσο Ελληνα η παρακολούθηση της οθόνης ενός άλλου υπολογιστή φαντάζει ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ απλή διαδικασία με βάση συγκεκριμένο λογισμικό και ένα wi-fi ασύρματο δίκτυο - σαν αυτό που υπάρχει στα περισσότερα ελληνικά σπίτια! «Μάλιστα, η αρχική αφορμή που με οδήγησε στη δημιουργία αυτού του προγράμματος ήταν για να αποδείξω ότι αυτό που φαντάζει τόσο παράξενο, στην πραγματικότητα είναι πολύ απλό», λέει γελώντας ο κ. Καραγεωργίου.

«Η διαδικασία είναι απλή. Ο γονιός βρίσκει στο ίντερνετ το πρόγραμμα, το "κατεβάζει" και το εγκαθιστά στον υπολογιστή του παιδιού. Το πρόγραμμα γεννά ένα URL (δηλαδή μία τοποθεσία στο ίντερνετ) το οποίο απεικονίζει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή του παιδιού. Ο γονιός συνδέεται στο ίντερνετ από τον δικό του υπολογιστή ή το κινητό του τηλέφωνο και πληκτρολογεί το εν λόγω URL στον φυλλομετρητή του (internet browser), όπως για παράδειγμα στον internet explorer, Mozilla ή Google Chrome. Η ιστοσελίδα που ανοίγει απεικονίζει "απευθείας" την οθόνη του υπολογιστή του παιδιού του», εξηγεί ο κ. Καραγεωργίου.

Το σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως, είχε και συνέχεια. «Αντιλήφθηκα ότι δε μπορεί ένας γονιός να είναι σε επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο, ελέγχοντας τι διαβάζει ή γράφει στο ίντερνετ το παιδί του. Γι' αυτό δημιούργησα ένα επιπλέον πρόγραμμα που στην ουσία καταγράφει όλη τη δραστηριότητα της οθόνης και στη συνέχεια την προβάλει ως βίντεο, όταν ο γονιός αποφασίσει να ελέγξει», τονίζει.

Δωρεάν στο Διαδίκτυο
Ο κ. Καραγεωργίου αποφάσισε να παρέχει δωρεάν το εν λόγω πρόγραμμα στο διαδίκτυο, ώστε κάθε γονιός να μπορεί να το κατεβάσει ελεύθερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας κώδικα ανοιχτής πηγής (open source code) όπου φιλοξενείται το λογισμικό, πάνω από 1.500 ελληνικές οικογένειες έχουν «κατεβάσει» το ρηξικέλευθο πρόγραμμα. «Από την εποχή που ήμουν στο πανεπιστήμιο συνήθιζα να δημιουργώ μικρά προγράμματα και να τα διαθέτω δωρεάν στο διαδίκτυο. Πιστεύω στην online προσφορά λογισμικού σε κοινότητες που μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα του. Στην ουσία ως προγραμματιστής επενδύω στο μέλλον: αν το πρόγραμμά μου έχει επιτυχία και κάποιος επενδυτής αποφασίσει να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά την ιδέα, τότε η τεχνογνωσία μου θα αξιοποιηθεί σε επίπεδο συμβουλευτικής», τονίζει ο ίδιος.

Χωρίς χρηματοδότηση
Ωστόσο, η online παρακολούθηση εγείρει ηθικά ερωτήματα αναφορικά με την εμπιστοσύνη στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Γι' αυτό και παγκοσμίως τα προγράμματα γονεϊκού ελέγχου για υπολογιστές στοχεύουν στον εκ των προτέρων αποκλεισμό του επικίνδυνου υλικού αντί για την... εκ των υστέρων παρακολούθηση μιας επιβλαβούς δραστηριότητας.

Σε αυτό το πνεύμα, ο κ. Καραγεωργίου πρόσφατα δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γονεϊκού ελέγχου στο ίντερνετ για ελληνικές οικογένειες το οποίο επικεντρώνεται στην «πρόληψη», αντί για τη «θεραπεία». «Το εν λόγω πρόγραμμα μπλοκάρει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια ιστοσελίδες, κακόβουλο λογισμικό και χιλιάδες όρους στα αγγλικά. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι μπλοκάρει χιλιάδες όρους και στα ελληνικά, κάτι που τα ξένα προγράμματα δεν μπορούν να κάνουν. Έτσι, όταν το παιδί πληκτρολογήσει είτε ελληνικές βωμολοχίες είτε ελληνικές λέξεις που σχετίζονται με σεξουαλικές επαφές, πορνογραφία ή άλλες επικίνδυνες πράξεις, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα στο Facebook ή στην αναζήτηση του Google, το πρόγραμμα μπλοκάρει αυτομάτως τη διαδικασία», εξηγεί ο κ. Καραγεωργίου στο «Βήμα».

Ωστόσο, σε αντίθεση με το τεχνολογικά απλό πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο δεν απαιτεί λειτουργικά έξοδα - πέρα φυσικά από τον χρόνο εργασίας του προγραμματιστή - το πρόγραμμα ελέγχου περιεχομένου προϋποθέτει την λειτουργία συγκεκριμένων υπολογιστών αποθήκευσης (των λεγόμενων server) ανά συγκεκριμένο αριθμό χρηστών. «Ήταν αδύνατο να επωμισθώ το κόστος λειτουργίας των server, γι' αυτό και απευθύνθηκα σε Έλληνες επενδυτές. Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα η νοοτροπία θα έλεγα ότι είναι κοντόφθαλμη στο θέμα της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο. Αν πωλούσα διαδικτυακές εφαρμογές για online τζόγο ή για υψηλές αποδόσεις στο στοίχημα, θα είχα ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα», καταλήγει. 
 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=426786&h1=true
________________________________

εμετός!

Πρόστιμα σε τράπεζες 260.000 ευρώ για παρακράτηση μισθών

Πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ επέβαλε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή σε τρεις τράπεζες οι οποίες, κατά παράβαση της νομοθεσίας, προέβαιναν στη μονομερή ανάληψη (μέρους ή όλου) του μισθού ή της σύνταξης για τον συμψηφισμό απαιτήσεών τους που διατηρούσαν προς τους κατόχους των λογαριασμών, με βάση σχετικούς γενικούς όρους («ψιλά γράμματα») που εμπεριέχονταν στις δανειακές συμβάσεις.
Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο από 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και στη Eurobank και 60.000 ευρώ στην ATEbank. Σύμφωνη γνώμη για την επιβολή κυρώσεων διατύπωσε για τις παραπάνω περιπτώσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η νομοθεσία ορίζει ως ακατάσχετο και προστατεύει το ποσόν του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθεται σε λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης, ενώ δεν επιτρέπει –ούτε με συμφωνία– τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με ακατάσχετες απαιτήσεις. Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατεύεται ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη. Κατά συνέπεια οι όροι που προβλέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των τραπεζών με το ποσόν του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό είναι παράνομοι και καταχρηστικοί.
Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει κινήσει τη διαδικασία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και για τα λεγόμενα «έξοδα καθυστέρησης» που επιβάλλουν ορισμένες τράπεζες, πέραν των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή της μηνιαίας δόσης. Από σχετική έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή είχε προκύψει ότι οι χρεώσεις αυτές κυμαίνονταν από 8 έως 120 ευρώ μηνιαίως ενώ υπολογίζεται ότι οι τράπεζες αποκομίζουν μόνο από αυτή τη χρέωση περί τα 40 - 50 εκατ. ευρώ ετησίως.
Μετά την κλήση για την κατάθεση σχετικού υπομνήματος, μία τράπεζα ανέστειλε την ενεργοποίηση των χρεώσεων που είχε προαναγγείλει για την περίπτωση αυτή, δίχως ωστόσο να έχει προβεί μέχρι σήμερα και σε απόσυρση του όρου συναλλαγών που προβλέπει την επιβολή εξόδων καθυστέρησης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος διατύπωσε τη γνώμη ότι οι εν λόγω χρεώσεις παραβιάζουν πρωτίστως την Πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το ανώτατο όριο του επιτοκίου υπερημερίας και ως εκ τούτου προέχει η εξέταση της εφαρμογής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική απόφαση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/10/2011_460382


Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Τι ίσχυε και τι θα ισχύσει με βάση το νέο καθεστώς στους φόρους

Η μείωση του αφορολογήτου και των φοροαπαλλαγών μειώνει σημαντικά το εισόδημα σε χιλιάδες φορολογούμενους. Και τούτο γιατί αφενός το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, για το 2011 μειώθηκε με το μεσοπρόθεσμο στα 8.000 ευρώ, και τώρα στις 5.000 ευρώ, αφετέρου όλες οι φοροαπαλλαγές θα εκπίπτουν πλέον μόνο από τον φόρο και το ποσοστό από 20% γίνεται 10%.
Ετσι καταργείται εντελώς το άρθρο 8 του ΚΦΕ που όριζε την έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου. Ειδικότερα, η δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά που αφαιρούσαν οι ανάπηροι από το εισόδημά τους, καταργείται και αντί αυτής της απαλλαγής θα έχουν τώρα πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000 ευρώ. Οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν αφορολόγητο ποσό 9.000 ευρώ.
Καθιερώνεται νέα προοδευτική κλίμακα με δύο λιγότερα κλιμάκια και με ορισμό του αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ.
Περαιτέρω, το αφορολόγητο αυτό ποσό του πρώτου κλιμακίου αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από τα δύο πρώτα και κατά 3.000 για κάθε επόμενο. Συνεπώς σε σχέση με το 2010, μειώνεται δραστικά το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για τους φορολογούμενους που έχουν παιδιά. Συγκεκριμένα με τρία παιδιά και από 20.500 ευρώ γίνεται 12.000 ευρώ (5.000+2.000+2.000+3.000), που σημαίνει ότι για το εισόδημα αυτό 20.500 ευρώ, ο τρίτεκνος, ενώ πέρυσι είχε μηδενικό φόρο, για το 2011 καλείται να πληρώσει 2.595 ευρώ!
Ας δούμε ποιες δαπάνες και με ποια ποσοστά θα ισχύσουν αναδρομικά από 1-1-2011:
1. Δαπάνη λόγω αναπηρίας κ. λπ. χωρίς δικαιολογητικά: Πριν αφαιρείτο από το εισόδημα ποσό 2.400 ευρώ για κάθε πρόσωπο που έχει αναπηρία. Τώρα αυτή η μείωση καταργείται και αντί αυτής της απαλλαγής θα έχουν πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000 ευρώ.
2. Οι εισφορές στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ. λπ.): Πριν ολόκληρο το ποσό εισφορών αφαιρείτο από το συνολικό εισόδημα για κάθε σύζυγο. Τώρα οι εισφορές θα μειώνουν τον φόρο κατά 10%, με ανώτατο ποσό μείωσης φόρου τα 1.000 ευρώ. Επομένως αν πριν ο επαγγελματίας είχε ετήσιες εισφορές π. χ. 5.000 ευρώ, η ωφέλεια ήταν ανάλογη με τον συντελεστή που αντιστοιχούσε στο κλιμάκιο του φόρου, στην κορυφή του εισοδήματος. Για παράδειγμα στο εισόδημα των 31.000 ευρώ, αφαιρώντας τις 5.000 ευρώ είχε ωφέλεια σε φόρο 1.600 ευρώ. Ενώ τώρα για το 2011 θα έχει μόνο 500 ευρώ (5.000Χ10%).
3. Τόκοι δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας: 3α. Που συνάφθηκαν μέχρι 31-12-1999. Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης των τόκων από το εισόδημα. 3β. Τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2002 Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης για κατοικία μέχρι 120 τ. μ. Για πάνω από 120 τ. μ. η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό των τόκων που αναλογεί στα 120 τ. μ. 3γ. Οι τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2003. Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000 ευρώ, με μέγιστο τα 120 τ. μ. της κατοικίας. Τώρα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δανείων θα αφαιρείται από τον φόρο το 10% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000 ευρώ, με μέγιστο τα 120 τ. μ. της κατοικίας. Προσοχή: αν η σύζυγος έχει εισόδημα και τη βαρύνουν προσωπικά τόκοι του δανείου η μείωση γίνεται στον δικό της φόρο.
4. Δαπάνη για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων: Αφαιρείτο από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20% της δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ συνολικά κατά φορολογούμενο (αγορά αξίας 15.000x20%=3.000 ευρώ). Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.
5. Ιατρικές αμοιβές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Αφαιρείτο από το εισόδημα το συνολικό (100%) ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
6. Εξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης: αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης με ανώτερη μείωση φόρου 6.000 ευρώ για κάθε σύζυγο. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
7. Διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού: για ένα παιδί ήταν 12.000 + 1.500 = 13.500 ευρώ. Τώρα: 5.000 + 2.000 = 7.000 ευρώ, για δύο παιδιά ήταν 12.000 + 3.000 = 15.000 ευρώ. Τώρα: 5.000 + 4.000 = 9.000 ευρώ, για τρία παιδιά ήταν 12.000+11.500 = 23.500 ευρώ. Τώρα: 5.000+ 7.000= 12.000 ευρώ, για τέσσερα παιδιά ήταν: 12.000+13.500 = 25.500 ευρώ. Τώρα: 5.000 + 10.000= 15.000 ευρώ.
Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας από τη μείωση των φοροαπαλλαγών
8. Το αφορολόγητο ποσό για το «χτίσιμο» των αποδείξεων: πέρυσι (για το 2010) ίσχυσε: Μέχρι 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δεν χρειάσθηκαν αποδείξεις. Μέχρι 12.000 ευρώ ήταν 10% και για πάνω από 12.000 ευρώ 30%. Φέτος (για το 2011) θα ισχύσει: Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, ορίζεται σε 25% και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ. Αν το ποσό υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%.
9. Τα ασφάλιστρα ζωής - ατυχημάτων κ.λπ.: Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200 x 20% = 240 ευρώ για τον άγαμο και 2.400 x 20% = 480 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200 x 10% = 120 ευρώ για τον άγαμο και 2.400 x 10% = 240 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα.
10. Το ενοίκιο για κύρια κατοικία, καθώς και των παιδιών που σπουδάζουν. Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% του ενοικίου με περιορισμό του ενοικίου στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x 20% = 240 ευρώ. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης του ενοικίου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000 x 10% = 100 ευρώ.
Παράδειγμα: ενοίκιο οικογένειας 3.000 ευρώ και παιδιού που σπουδάζει 2.000 ευρώ. Ο υπολογισμός της μείωσης γίνεται τώρα ως εξής: περιορισμός της δαπάνης 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ποσό (οροφή) είναι 1.000 x 10% = 100 και 1.000 x 10% =100 ευρώ. Δηλαδή σύνολο (τώρα) 200 ευρώ, ενώ πριν ήταν 480 ευρώ. Προσοχή: Αν δεν γραφεί ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, δεν θα αναγνωρισθεί η έκπτωση.
11. Τα φροντιστήρια μαθημάτων: Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης για κάθε παιδί που τον βαρύνει ή για τον κάθε σύζυγο, με περιορισμό της δαπάνης στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x 20% = 240 ευρώ, για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000 x 10% = 100 ευρώ, για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο.
12. Δαπάνη για φυσικό αέριο, ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματισμό με ηλιακή ενέργεια, θερμομόνωση κ.λπ.: Αφαιρείτο από τον φόρο το 10% της δαπάνης και μέχρι 6.000 ποσό δαπάνης. Δηλαδή ανώτερο ποσό (οροφή) φορομείωσης είναι 600 ευρώ (6.000 x 10% = 600 ευρώ). Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. Δηλαδή, ανώτατο ποσό φόρου 3.000 x 10% = 300 ευρώ. Παράδειγμα: για δαπάνη π.χ. 5.000 ευρώ, έχουμε 5.000 x 10% = 500 και επειδή είναι πάνω από τα 300 ευρώ, η έκπτωση θα περιορισθεί στα 300 ευρώ.
13. Αμοιβές δικηγόρων: Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης και μέχρι ανώτατο ποσό αμοιβών, το10% του εισοδήματος. Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.
14. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται λόγω διαζυγίου: αφαιρείτο από τον φόρο το 20% του ποσού της διατροφής και η μείωση του φόρου δεν μπορούσε να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ. Δηλαδή, ανώτατο ποσό δαπάνης 15.000 ευρώ (15.000 x 10%) = 1.500 ευρώ.
15. Κάτοικος παραμεθορίων περιοχών που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος (στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας να έχει αυτές τις προϋποθέσεις). Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρούνται δηλαδή 60 ευρώ για κάθε παιδί κατά την εκκαθάριση του φόρου από τη μηχανογράφηση.
16. Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω Iντερνετ. Πριν ίσχυε μείωση 1,5% επί του συνολικού φόρου με ανώτερο ποσό 118 ευρώ. Τώρα η μείωση αυτή καταργήθηκε.
17. Μείωση του οφειλόμενου φόρου όταν καταβάλλεται εφάπαξ. Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρείται ως έκπτωση 1,5% στον οφειλόμενο φόρο, όταν καταβάλλεται εφάπαξ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_23/10/2011_460240

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

πρότυπο συλλογικότητας

από το Βέλγιο, Test-Achats

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Το βρίσιμο του αφεντικού ωφελεί την καρδιά (αλλά όχι την καριέρα...)

Πάλι μία από τα ίδια. Το αφεντικό ξεσπά πάνω σας χωρίς ιδιαίτερη αφορμή. Και εσείς, υπομένετε σιωπηλά τις προσβολές και την ταπείνωση για μία ακόμη φορά. Μήπως όμως έτσι, βλάπτετε όχι μόνο την καριέρα σας αλλά και την καρδιά σας; 

Ξεσπάστε ακόμη και στο ίδιο σας το αφεντικό, μας παροτρύνουν οι επιστήμονες καθώς νέες έρευνες αποκάλυψαν, πως όταν εκφράζουμε τον θυμό μας ωφελούμε την καρδιά μας.
Ο «πόλεμος» του γραφείου…
Σουηδοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης διενέργησαν μια έρευνα για την επίδραση του θυμού και της καταπιεσμένης οργής στην υγεία της καρδιάς, τα οποία και δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Εpidemiology and Community Ηealth».
Παρακολούθησαν λοιπόν 2.755 άνδρες εργαζόμενους από τις αρχές του 1990 ως το 2003. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, πραγματοποίησαν χιλιάδες μετρήσεις (βάρος, δείκτης μάζας σώματος, χοληστερίνη, πίεση κ.α.) ενώ παράλληλα συμπλήρωσαν και πολλά ερωτηματολόγια σχετικά με την καριέρα των συμμετεχόντων στην έρευνα.
Εκεί, οι ερευνητές ζήτησαν να μάθουν, ποιες ήταν οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν στη δουλειά τους, αν συγκρούονταν με το αφεντικό τους και κυρίως πως διαχειρίζονταν αυτές τις συγκρούσεις.
Στη συνέχεια, κατέγραψαν, ποιοι εργαζόμενοι απέφευγαν έντεχνα αυτές τις συγκρούσεις και ποιοι τις υπέμεναν σιωπηλά. Ειδικότερα, η ομάδα που υπέμενε καρτερικά τις συγκρούσεις με το αφεντικό, εξετάστηκε διεξοδικά από τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες ζήτησαν να μάθουν, αν παρουσίαζαν κάποια σωματικά συμπτώματα, όπως π.χ. πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι, ενοχλήσεις στην καρδιά κ.α.
Με «σφραγίδα γιατρού» οι κόντρες με το αφεντικό!
Στη διάρκεια των 10 ετών που διήρκεσε η έρευνα, σημειώθηκαν συνολικά 47 θάνατοι από καρδιακή προσβολή ή καρδιακή νόσο. Έτσι, μελετώντας τους παράγοντες εκείνους, που διαμόρφωναν το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον, οι επιστήμονες συμπέραναν, πως όσοι συγκρατούσαν τον θυμό τους αντί να επιλέγουν το δρόμο της σύγκρουσης, είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να υποστούν εμφράγματα και να νοσήσουν.
Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν, πως τα αποτελέσματα αυτή της έρευνας, άνοιξαν ένα νέο δρόμο στις εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι που δεν εκφράζουν τον θυμό τους έχουν την τάση να υπομένουν τις προσβολές καρτερικά και να περνούν κάθε φορά μια εσωτερική, ιδιαίτερα επώδυνη διαδικασία, που βλάπτει την καρδιά. Αποτέλεσμα; Σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι αυτοί, πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιοπάθειες και κάθε φορά που περνούν εσωτερικά μια ακόμη «βουβή σύγκρουση» επιδεινώνουν την κατάσταση της καρδιά τους.
Έτσι, συμβουλεύουν τους εργαζόμενους, να ξεχάσουν την «ήπια οδό» αλλά να μη διστάζουν ακόμη και να συγκρούονται ανοιχτά με τους προϊσταμένους τους, προκειμένου να μην επιβαρύνουν την καρδιά τους. Ο θυμός και η οργή, όταν δεν εκτονώνονται επιβαρύνουν ιδιαίτερα την υγεία και επομένως, η λογομαχία με το αφεντικό θεωρείται σχεδόν επιβεβλημένη καθώς έχει πλέον και «σφραγίδα γιατρού»…. Τώρα, όσον αφορά στο ρίσκο που θα πάρετε στους χαλεπούς εργασιακά καιρούς που διανύουμε, λογομαχώντας με το αφεντικό σας, αυτό είναι μάλλον μια άλλη υπόθεση...

http://www.clickatlife.gr/story/ygeia/to-brisimo-tou-afentikou-ofelei-tin-kardia-alla-oxi-tin-kariera?id=2068036

 

ετικέτες διατροφικής αξίας

«Τα μεγαλύτερα ψέματα είναι αυτά που λέμε στον εαυτό μας», λέει το γνωστό ρητό και όπως όλα δείχνουν διαθέτει μεγάλη δόση αλήθειας ακόμα και στον τομέα της διατροφής! Σύμφωνα με ειδικούς διατροφολόγους, οι Ελληνες διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε υγιεινές διατροφικές επιλογές, «κωδικοποιημένες» μέσα στις ετικέτες διατροφικής αξίας που αναγράφονται υποχρεωτικά σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα. Ωστόσο, η πλειονότητα των καταναλωτών δεν γνωρίζουν πώς να «αποκρυπτογραφήσουν» αυτές τις ετικέτες, με αποτέλεσμα να τις διαβάζουν επιλεκτικά και να καταλήγουν σε μία κατάσταση διατροφικής… ημιμάθειας. Τρεις ειδικοί διατροφολόγοι μιλούν στο «Βήμα» για τις παγίδες που κρύβουν τα «ψιλά γράμματα» στις ετικέτες διατροφικής αξίας και για το πώς μπορούν οι καταναλωτές να τις αποκωδικοποιήσουν προς όφελος της υγείας και της σιλουέτας τους.

1. Εξοικειωθείτε με τις μονάδες μέτρησης βάρους
Η σημαντικότερη παγίδα στις ετικέτες διατροφικής αξίας έγκειται στη μέτρηση των μερίδων. Ειδικότερα, κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αναγάγει τις θερμίδες και τα θρεπτικά στοιχεία της εκάστοτε τροφής είτε στο βάρος των 100 γραμμαρίων είτε στο βάρος μίας μερίδας. Στο σημείο αυτό παραπλανώνται συχνά οι ανυποψίαστοι αγοραστές, διότι, όπως τονίζουν οι ειδικοί, η μερίδα που ορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν συμπίπτει πάντα με την… ελληνική μερίδα.

«Είναι συχνό φαινόμενο σε τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας, όπως για παράδειγμα στα λιπαρά τυριά, η ετικέτα να αναφέρεται σε μερίδα 25-30 γραμμαρίων. Ενας διατροφολόγος, βέβαια, γνωρίζει ότι 30 γραμμάρια τυριού αντιστοιχούν σε κάτι λιγότερο από τον όγκο ενός σπιρτόκουτου. Οι περισσότεροι καταναλωτές, ωστόσο, τρώνε "με το μάτι" και δεν αντιλαμβάνονται το πώς οι μερίδες τους μεταφράζονται σε μονάδες μέτρησης βάρους. Ο μέσος Ελληνας μπορεί να θεωρεί ότι τρώει μία "φέτα" τυρί και στην πραγματικότητα να καταναλώνει ποσότητα ίση με… τρεις ή τέσσερις μερίδες», τονίζει η κυρία Καλλιόπη Κλεφτούρη Μιχαήλ, καθηγήτρια του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα παραδείγματα εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα τροφών. Για παράδειγμα, σε πολλές συσκευασίες σοκολάτας οι ετικέτες αναγράφουν τις θερμίδες και τα λιπαρά που αντιστοιχούν στη «μερίδα», δηλαδή στο… ένα τέταρτο της σοκολάτας, ενώ πλήθος τροφών που πωλούνται σε σακούλα (πχ. πατατάκια, γαριδάκια, ποπ κορν κλπ) ορίζουν τη «μερίδα» σε ποσότητα που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της σακούλας. Αντιστρόφως, εταιρίες που διαφημίζουν τις τροφές τους ως πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά (πχ. σε φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία κλπ), συχνά υπολογίζουν τα θρεπτικά στοιχεία με βάση τα 100 γραμμάρια προϊόντος, τη στιγμή που μία κοινή μερίδα περιορίζεται σε 30-40 γραμμάρια. Μάλιστα, ακριβώς επειδή οι ετικέτες αναγράφουν με ακρίβεια το βάρος στο οποίο γίνεται η αναγωγή, η πρακτική δεν είναι παράνομη και ανήκει στη σφαίρα ευθύνης του καταναλωτή να αποκωδικοποιήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Οπως εξηγεί η κυρία Κλεφτούρη, οι Ελληνες ως λαός έχουν τη συλλογική τάση να… υποτιμούν την ποσότητα της τροφής που καταναλώνουν. «Ερευνες έχουν δείξει ότι η μερίδα του Ελληνα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της αντίστοιχης μερίδας στην Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι συχνό φαινόμενο Ελληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να παραπονιούνται για τις μικρές μερίδες στα ευρωπαϊκά εστιατόρια. Μία βόλτα στο κρεοπωλείο θα σας πείσει ότι η ελληνική μπριζόλα είναι πολύ μεγαλύτερη από το ευρωπαϊκό φιλέτο, ενώ συχνά τη σαλάτα, το τυρί ή ακόμα και τις αλοιφές, όπως το τζατζίκι, ο Ελληνας τις υπολογίζει "εκτός" της κύριας μερίδας του. Αυτή η διατροφική κουλτούρα είναι λογικό ότι επηρεάζει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων», καταλήγει η κυρία Κλεφτούρη.

2. Εξετάστε τις τροφές σας σφαιρικά
Κλειδί στην αποκρυπτογράφηση μίας ετικέτας διατροφικής αξίας αποτελεί η έννοια της «Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης» (GDA). «Η Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη είναι η συνολική ημερήσια ποσότητα που ενδείκνυται να προσλαμβάνεται από τους ενήλικες σε θερμίδες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, σάκχαρα, λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, νάτριο/αλάτι και φυτικές ίνες. Το GDA είναι ένα έγκυρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα, το οποίο στηρίζεται στις θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», εξηγεί ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος κ. Γιάννης Χρύσου, γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής.

Οπως υπογραμμίζει, το σύστημα GDA αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή αξιολόγησης ενός διατροφικού προϊόντος, διότι εξετάζει και ποσοτικοποιεί πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα. Το λάθος που κάνουν πολλοί καταναλωτές, ωστόσο, είναι ότι εμμένουν σε ένα θετικό χαρακτηριστικό του προϊόντος (πχ. στη δημοφιλή έκφραση «χαμηλό σε λιπαρά») και δεν εξετάζουν τις υπόλοιπες πληροφορίες, παρότι είναι όλες διαθέσιμες με λεπτομερή ανάγνωση της ετικέτας.
«Ολες οι πληροφορίες είναι εκεί. Είναι στο χέρι του καταναλωτή να δει τη σφαιρική εικόνα», τονίζει ο κ. Χρυσού. Αν και είναι σύνηθες φαινόμενο να εξετάζουν οι καταναλωτές την περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά, οι ετικέτες αναγράφουν επιπλέον στοιχεία που λίγοι καταναλωτές μπορούν να «αποκρυπτογραφήσουν».

«Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι μεγάλης σημασίας. Το ποσό που αναφέρεται ως ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη είναι τα 50 γρ. και προκύπτουν από την παραδοχή ότι σε ένα ισορροπημένο ημερήσιο διαιτολόγιο το 10-15% της συνολικής ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης προέρχεται από πρωτεΐνη. Τα γραμμάρια της πρωτεΐνης είναι σημαντικό να υπολογίζονται κυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε ανάπτυξη, όπως είναι οι έφηβοι, αλλά και σε άτομα τρίτης ηλικίας ή αθλούμενους», σχολιάζει ο κ. Χρύσου.

«Αντιστρόφως, οι υδατάνθρακες και κυρίως τα απλά σάκχαρα συχνά περνούν απαρατήρητα, τη στιγμή που η πρόσληψή των τελευταίων πρέπει να περιορίζεται γιατί έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην πρόκληση παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη και αυξημένων επιπέδων τριγλυκεριδίων. Κρυφός εχθρός είναι και το νάτριο (το αλάτι), το οποίο συνδέεται με τον κίνδυνο υπέρτασης και την επιδείνωση της αγγειακής λειτουργίας. Τέλος, οι φυτικές ίνες θα έπρεπε να τραβούν την προσοχή των καταναλωτών, καθώς η επαρκής πρόσληψη τους συμβάλλει στην μείωση των επιπέδων χοληστερόλης αλλά και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέως εντέρου», καταλήγει ο ίδιος.

3. Αξιολογήστε τις προσωπικές σας ανάγκες
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη αποτελεί έναν γενικό δείκτη που υπολογίζεται με βάση τον «μέσο άνθρωπο». Στην πραγματικότητα, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ανάγκες και στις συνακόλουθες συνιστώμενες ποσότητες ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού φύλου και διαφορετικής φυσικής δραστηριότητας.

«Το σύστημα GDA αναφέρεται στον "μέσο ενήλικα" στον οποίο αποδίδει 2.000 θερμίδες ημερησίως. Αυτό το σύστημα είναι γενικό και εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι πρέπει ο καθένας να το διαφοροποιεί, ανάλογα με την ηλικία του και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας. Επίσης, είναι προφανές ότι δεν εφαρμόζεται με ακρίβεια στα παιδιά. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε κενό ως χώρα! Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα γενικές και καθορισμένες κατευθύνσεις από τους αρμόδιους φορείς για τις συνιστώμενες παιδικές ποσότητες που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις τροφές», τονίζει η κλινική διατροφολόγος κυρία Αννα Παπαγεωργίου.

Αντίστοιχες διαφορές εμφανίζονται και στους ενήλικες ανάμεσα στα δύο φύλα. Για παράδειγμα, η ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων για τους άνδρες ορίζεται στις 2.500 θερμίδες και για τις γυναίκες στις 2.000 θερμίδες, αλλά οι ετικέτες τροφίμων δεν λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω διαφορές. Εναπόκειται, συνεπώς, στη νοημοσύνη του καταναλωτή να κάνει τις σωστές αναγωγές και να υπολογίσει με ακρίβεια - και κυρίως με ειλικρίνεια - τις ανάγκες του. Οπως τονίζει, ωστόσο, η κυρία Παπαγεωργίου η σωστή αποτίμηση των προσωπικών αναγκών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. «Αντιθέτως, αυτό που παρατηρούμε είναι μεγάλη έλλειψη επίγνωσης των Ελλήνων σχετικά με το τι χρειάζεται το σώμα τους. Οι περισσότεροι υπολογίζουν "με το μάτι" ή - ακόμα χειρότερα - τρώνε σύμφωνα με το πόσο στρεσαρισμένοι είναι και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του σώματός τους! Εν τέλει, αυτό το είδος διατροφής επιβραδύνει ακόμα περισσότερο το μεταβολισμό και οδηγούμαστε σε έναν φαύλο κύκλο», καταλήγει η ίδια. 
 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=423376&h1=true

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας

Σημαντικές περικοπές στις υπηρεσίες στο χώρο της υγείας, προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Υγείας.

Το συνταγολόγιο θα είναι εκείνο που χρησιμοποιεί σήμερα το ΙΚΑ καλύπτοντας με ενιαίο τρόπο τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).

Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ 50 μεγάλα κέντρα υγείας της χώρας, συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις, ενώ ώς το τέλος του 2011 θα έχουν ενταχθεί -λειτουργικά- και τα υπόλοιπα 180 Κέντρα Υγείας της χώρας, τα οποία διοικητικά θα συνεχίσουν να υπάγονται στα νοσοκομεία της περιοχής τους.

Τον Οκτώβριο θα επεκταθεί και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα Κέντρα Υγείας και το ΙΚΑ.

Με τις αλλαγές θα ξεκινήσει η ενοποίηση των παροχών των ασφαλισμένων των τεσσάρων Ταμείων, οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνονται τόσο στους συμβεβλημένους γιατρούς, όσο και στα συμβεβλημένα θεραπευτήρια.

Στο πλαισιο αυτό, θεσπίζεται Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να εκδίδει αναλυτική ανακοίνωση για τις διαφορές μεταξύ του νέου Ενιαίου Κανονισμού και του ισχύοντος καθεστώτος.

για το πλήρη οδηγό, το παρακάτω λινκ

http://www.isarkadias.gr/wp-content/uploads/2011/09/26-9-2011-ekpy_new1.pdf

και ακόμα ένα με τις διαφορές που προκύπτουν

http://www.tovima.gr/files/1/2011/09/29/neoskanonismos29.pdf

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

«Ισοσκελισμένες» οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2011

Ολοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να «ισοσκελίσουν» στη φορολογική τους δήλωση τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν εφέτος με τις δαπάνες της χρονιάς και τυχόν καταθέσεις ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.


Το μέτρο αυτό που εισάγει μια νέα λογική στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα εισαχθεί με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος.
 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=422178
__________________________________________

έχει φτιάξει πολλές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ξέρει!!!
ΜΗ ΜΑΣΑΤΕ όλα αυτά λύνονται πολύ εύκολα
είναι ΤΟΣΟ ΠΙΣΩ το φορολογικό στην Ελλάδα...

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Και οι καταθέσεις θα μετρούν για το τεκμαρτό εισόδημα

Με αλγόριθμο θα υπολογίζεται από το 2012 το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Ποιά θα είναι τα συστατικά του αλγορίθμου; ΄Ολα τα περιουσιακά τους στοιχεία, περιλαμβανομένων των καταθέσεων και των μετοχών τους.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος το οποίο θα αποτυπωθεί σε νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει από την κυβέρνηση στη Βουλή το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου εξετάζονται τρόποι για να αντιμετωπισθεί πιο δραστικά η φοροδιαφυγή που παρατηρείται στο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών. Η κατεύθυνση που έχουν πάρει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συντάσσουν τις σχετικές διατάξεις είναι η δημιουργία ενός συστήματος τεκμαρτoύ προσδιορισμού του εισοδήματος για το οποίο θα φορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας βάσει των περιουσιακών του στοιχείων. Η διαφορά με το υφιστάμενο σύστημα των τεκμηρίων είναι ότι πλέον θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου, όπως είναι οι καταθέσεις του.

Βάση για τον υπολογισμό του αλγοριθμικού εισοδήματος θα είναι μια ειδική δήλωση που θα κληθούν να συμπληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι, το έντυπο Ε10, προς επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Κεφαλαίου της 16ης Ιουλίου. Στο έντυπο αυτό θα δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, πλην των ακινήτων τους που έχουν δηλωθεί στο Ε9. Έτσι, στη φόρμα αυτή θα δηλωθούν όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων, όπως οι καταθέσεις τους εντός και εκτός Ελλάδος, οι μετοχές τους, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια κλπ.

Με βάση αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα προκύπτει ένα «αλγοριθμικό» εισόδημα και ο φορολογούμενος θα φορολογείται γι΄ αυτό, εφόσον όμως δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα. Παράλληλα, εφόσον δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα από αυτό, θα ελέγχεται κατά προτεραιότητα από τις φορολογικές αρχές με χρήση των διατάξεων που ψηφίστηκαν πρόσφατα και προβλέπουν την πλήρη άρση του τραπεζικού απορρήτου έναντι των φορολογικών αρχών.


http://www.capital.gr/tax/Article.aspx?id=1281427

________________________________


Για όποιον νομίζει ότι κάτι τέτοιο θα του δημιουργήσει πρόβλημα, η λύση είναι πάρα πολύ απλή: απλά στις 31/12 ρευστοποιείς ή αποσύρεις καταθέσεις και επαναγοράζεις στις 2/1/11

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

τι θα πρέπει να γνωρίζετε και ειδικά οι καταθέτες

Χρεοκοπία τράπεζας είναι πιθανή στην Ελλάδα; Ακραίο και επικίνδυνο ερώτημα θα διερωτηθείτε αλλά σκοπός αυτού του ρεπορτάζ είναι μόνο να ενημερώσει και όχι να «δημιουργήσει» την εντύπωση ότι θα χρεοκοπήσει τράπεζα στην Ελλάδα. Το κείμενο που ακολουθεί δεν έχει σκοπό να σπείρει πανικό στην κοινωνία ή να προκαλέσει το τραπεζικό σύστημα. Τουναντίον επιδιώκει να ενημερώσει χωρίς εξάρσεις.

Για να τεθεί ακόμη πιο ξεκάθαρα. Ναι υπάρχει πιθανότητα χρεοκοπίας αλλά η Τρόικα μέσω του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει διασφαλίσει 1000% ότι ακόμη και να βρεθεί τράπεζα στα όρια χρεοκοπίας…δεν θα χρεοκοπήσει.
Τα δυτικοευρωπαϊκά μοντέλα και όχι τα αμερικάνικα δεν είναι συνηθισμένα σε χρεοκοπίες.
Έτσι λοιπόν ακόμη και αν κινδύνευε να χρεοκοπήσει μια τράπεζα το σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την προστασία των τραπεζών θα την διασφάλιζε σε ρευστότητα και κεφάλαια.
Πρακτικά και να ήθελε να χρεοκοπήσει τράπεζα το σύστημα δεν θα την άφηνε να καταρρεύσει.
Η ΕΕ και η Τρόικα έχουν μεριμνήσει ώστε να μηδενίσουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας μια ελληνικής τράπεζας.
Άρα στο ερώτημα είναι πιθανή η χρεοκοπία τράπεζας στην Ελλάδα η απάντηση είναι ότι όχι υπάρχουν επαρκέστατοι μηχανισμοί για να διατηρήσουν την σταθερότητα των τραπεζών.
Η προσφυγή στο ΤΧΣ είναι χρεοκοπία ή όχι;
Αν μέσω της προσφυγής εκδοθούν προνομιούχες μετοχές όχι δεν είναι χρεοκοπία καθώς οι τράπεζες κατέχουν προνομιούχες μετοχές ήδη από τον νόμο Αλογοσκούφη και λειτουργούν άρτια.
Αν προσφύγουν στο ταμείο και εκδοθούν κοινές μετοχές τότε πρόκειται για ξεκάθαρη κρατικοποίηση και κατ΄ ουσία θα πρόκειται για χρεοκοπία.
Το ΤΧΣ μπορεί να απορρίψει την προσφυγή τράπεζας;
Ναι και θεωρητικά και πρακτικά μπορεί να την απορρίψει αν το σχέδιο εξυγίανσης δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα της τράπεζας.
Δηλαδή αν υποβληθεί σχέδιο το οποίο δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα της τράπεζας το Ταμείο δεν κάνει δεκτό το αίτημα προσφυγής.
Αν το Ταμείο απορρίψει την προσφυγή μιας τράπεζας τι θα συμβεί;
Λύση στο ερώτημα αυτό έρχεται να δώσει το νέο νομοσχέδιο το οποίο κάνει λόγο για μεταβατική τράπεζα.
Κατ΄ ουσία σε αυτό το στάδιο η τράπεζα μπορεί ακόμη και να διαχωρίζεται ώστε νε προσφεύγει στο ταμείο μόνο το υγιές κομμάτι.
Το μη υγιές κομμάτι των στοιχείων ενεργητικού θα καταλήγει «στην μεταβατική τράπεζα» και θα αξιοποιείται κατά το δοκούν.
Αν μια τράπεζα χαρακτηρισθεί από την αγορά χρεοκοπημένη τι θα συμβεί στην μετοχή;
Οι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν ώστε να διασωθεί η τράπεζα αλλά ο χαρακτηρισμός χρεοκοπημένη τράπεζα μπορεί να μην αποφευχθεί. Σε αυτή την περίπτωση με όρους χρηματιστηριακούς η μετοχή θα έχει στην κυριολεξία καταρρεύσει. Υπολογίζεται ότι αν σε μια τράπεζα  που βρίσκεται π.χ. στα 3  ευρώ και  χαρακτηρισθεί χρεοκοπημένη η πτώση θα είναι δραματική και μπορεί να βρεθεί και στα 0,30 και 0,10 ευρώ.
Υπάρχει κίνδυνος συστημικής έξαρσης;
Ναι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Συστημική έξαρση σημαίνει ότι να προκληθεί ντόμινο επιδράσεων και επιπτώσεων. Δεν αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Με τις καταθέσεις τι θα συμβεί το ΤΕΚΕ διασφαλίζει τους καταθέτες;
Στο ερώτημα αυτό ίσως βοηθήσουν τα 35 ερωτήματα με τις αντίστοιχες απαντήσεις που έχουμε συλλέξει….

1. Τι σχέση έχει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ);
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ιδρύθηκε με το άρθρο 2, παρ. 1, του ν. 3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι καθολικός διάδοχος του προβλεπομένου στο άρθρο 2 παρ.1 του ν. 2832/2000 – (ΦΕΚ 141 Α’ 13-6-2000) Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ).

2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών», με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. (άρθρο 2, παρ.2, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

3. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2(α)_(ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α΄16-02-2009). Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009). Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2011 και η ισχύς της αναμένεται να παραταθεί, δεδομένου ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει ήδη καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ.

4. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των επενδυτικών υπηρεσιών ;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη ανεξάρτητα από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. (άρθρο 10, παρ. 1α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

5. Τι σημαίνει κατάθεση;
Ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους (άρθρο 9, παρ.1, ν. 3746/2009 - (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

6. Τι σημαίνει καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει τους κινδύνους από την κακή εκτέλεση, κυρίως, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και ενεργοποιείται εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες (μη διαθέσιμα κεφάλαια που του οφείλει είτε να τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν).

7. Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (πχ δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2.β, ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

8. Οι επενδυτικές υπηρεσίες σε ξένα νομίσματα καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το όριο της αποζημίωσης των 30.000 ευρώ ισχύει ανά επενδυτή και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τον αριθμό λογαριασμών και τόπο παροχής της υπηρεσίας (άρθρο 10, παρ. 2.α, ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

9. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο (άρθρο 9, παρ. 4.α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

10. Τι γίνεται στην περίπτωση των συνδικαιούχων της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες;
Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και, συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ. (άρθρο 10, παρ. 2 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

11. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (πλήρης κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων»).(άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) Επίσης στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός από τα πιστωτικά Ιδρύματα που ήδη συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο και εξακολουθούν να συμμετέχουν.

12.Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ένωσης (όπως KEDR BANK ATHENS, INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, T.C ZIRAAT BANKASI A.S.), συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (πλήρης κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων» άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009.

13. Γιατί τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) αφού λειτουργούν στην Ελλάδα;
Τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Marfin Εγνατία Τράπεζα) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Κύπρου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.

14. Τα υποκαταστήματα γαλλικών, βρετανικών, γερμανικών κλπ. τραπεζών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων συμμετέχουν;
Τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.α.) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων της έδρας τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.

15. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται, εν προκειμένω, ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

16. Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)

17. Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)

18. Τα ομόλογα καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 14 και 15 με το ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εξαιρούνται από το σκέλος αποζημίωσης καταθετών αλλά αποζημιώνονται από το επενδυτικό σκέλος του φορέα καθώς σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39ΕΚ MiFID που αφορά τους κανόνες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο επενδυτικών υπηρεσιών.

19. Τα repos καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων (βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5). Ωστόσο, οι απορρέουσες από τα repos απαιτήσεις, καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ. (άρθρο 9, παρ.1 ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

20. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με τον ορισμό των καταθέσεων (άρθρο 9, ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) δεν αποτελούν καταθέσεις (βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)

21. Τα επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, swaps καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα επενδυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον ορισμό των καταθέσεων (άρθρο 9, ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) δεν αποτελούν καταθέσεις (βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)

22. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει επενδυτικές επιλογές;
Το ΤΕΚΕ δεν καλύπτει επενδυτικές επιλογές αλλά την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος να εκτελέσει τις εντολές του επενδυτή και να έχει εγγράψει τους τίτλους αυτούς στον κατάλληλη μερίδα του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

23. Μια Ανώνυμη Εταιρεία, ΕΠΕ ή ΟΕ τι όριο κάλυψης έχει σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος;
Οι εταιρείες αυτές είναι νομικά πρόσωπα με δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτοτελώς και λογίζονται ως ένας καταθέτης.

24. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και εξαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

25. Που να απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα συμμετέχοντα στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν τους καταθέτες και επενδυτές-πελάτες για την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη. Η πληροφόρηση των πελατών γίνεται κατ' αρχήν με την ελεύθερη διάθεση στα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικών αναλυτικών ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία είναι διατυπωμένα με τρόπο σαφή στην ελληνική γλώσσα με πληροφορίες όπως το ανώτατο όρια κάλυψης, τα καλυπτόμενα νομίσματα, τις εξαιρούμενες κατηγορίες καθώς και για τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις καταβολής της αποζημίωσης.

26. Πόσο γρήγορα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος και από ποιον φορέα;
Η προθεσμία για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσειςυπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (άρθρο 16 του ν. 3775/2009, ΦΕΚ 122 Α’ 21-7-2009). Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης. Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι μία φορά για τρεις μήνες. (άρθρο 14 παρ.1α και 2β του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

27. Γνωρίζετε ποια είναι τα καλά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), δεν έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί πιστωτικά ιδρύματα.

28. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έχει αποζημιώσει ποτέ καταθέτες;
Μέχρι σήμερα το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), χρειάστηκε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες της Αραβοελληνικής τράπεζας, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 1994 και ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με πλήρη επιτυχία στο έργο αυτό.

29. Ποιο είναι το μέγεθος του αποθεματικού του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το σύνολο των διαθέσιμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), στο τέλος του 2010, ήταν 1.401,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συσσωρευμένων πόρων που διαχειρίζεται το ΤΕΚΕ ανέρχεται σε 2.970,9 εκατ. ευρώ. Πέρα από το ανωτέρω ποσό, ο ν.3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) προβλέπει και άλλους πόρους από τους οποίους το ΤΕΚΕ μπορεί να αντλήσει τα τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά κεφάλαια.

30. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι Δημόσιος φορέας;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), είναι Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα.

31. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) παρακολουθεί τους λογαριασμούς των καταθετών;
Το ΤΕΚΕ δεν έχει καμία πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το ΤΕΚΕ καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο υπάρχει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ή Δικαστικής Αρχής ότι δεν είναι ικανό να επιστρέψει τις καταθέσεις του στους δικαιούχους.

32. Έχω κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μου;
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

33. Έχω κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αίγυπτος Αλβανία, Σερβία). Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μου;
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

34. Οι ξεχωριστοί λογαριασμοί καταθέσεων της πελατείας Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Ναι, αρκεί οι πραγματικοί δικαιούχοι να είναι οι επενδυτές και όχι οι ΕΠΕΥ ( άρθρο 11 παρ.4, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

35. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα τι συμβαίνει σε περίπτωση πτώχευσής του;
Οι δανειακές υποχρεώσεις θεωρούνται υποχρέωση του καταθέτου και συμψηφίζονται, στο μέτρο που είναι κι αυτές ληξιπρόθεσμες.

http://www.bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/22328-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για υπερχρεωμένους

Ευνοϊκότερες γίνονται οι ρυθμίσεις για τις οφειλές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Στο εξής, η ρύθμιση των οφειλών θα αναφέρεται σε όλο το παθητικό του οφειλέτη, θα αφορά δηλαδή τόσο τα ληξιπρόθεσμα όσο και τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη του.
Επίσης, περιορίζεται η γραφειοκρατία καθώς δεν θα χρειάζεται με την επίδοση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση να επιδίδονται χωριστά η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης, εφόσον εμπεριέχονται σε αυτή.
Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της κατοικίας του υπερχρεωμένου νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας μέχρι 20 χρόνια θα μπορεί να γίνει και με σταθερό επιτόκιο (και όχι μόνο με κυμαινόμενο) προκειμένου να μη δυσχεραίνεται ο υπολογισμός του ύψους των υποχρεώσεων του οφειλέτη προς τους πιστωτές του. Επίσης, το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία προστατεύεται ακόμη και όταν ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτού. Τέλος η τράπεζα, στην κατάσταση οφειλών που χορηγεί στον οφειλέτη, πρέπει να μνημονεύει και το επιτόκιο με το οποίο εξυπηρετείται η οφειλή ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται πληρέστερα το ύψος των υποχρεώσεών του μέχρι και τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης. 
 
http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4645565

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Καταβολή ΦΠΑ σε τρεις δόσεις και μέσω τραπεζών

Η διαδικασία

Οι υπόχρεοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις πρέπει οπωσδήποτε, πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, να συμπληρώσουν το ποσό της πρώτης δόσης στο πεδίο με κωδικό 521 του νέου εντύπου Φ2.

Το ποσό της πρώτης δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ.

Όταν έχει συμπληρωθεί το ποσό της πρώτης δόσης η «ταυτότητα πληρωμής» με την οποία γίνεται η καταβολή στις Τράπεζες, αφορά μόνο στο ποσό αυτό.

Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε δύο μηνιαίες δόσεις στο τμήμα εσόδων της ΔΟΥ.

Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα καταβολής ΦΠΑ σε δόσεις πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μια δόση, στερούνται του δικαιώματος καταβολής του φόρου σε δόσεις, για την τρέχουσα και την επόμενη κάθε φορά διαχειριστική περίοδο.
Newsroom ΔΟΛ
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231121804

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Επιπλέον χρεώσεις από τις τράπεζες για καθυστέρηση δόσεων

Διπλό «χαράτσι» καλούνται να πληρώσουν στις τράπεζες όσοι δανειολήπτες ή κάτοχοι πιστωτικών καρτών έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν έστω και μία ημέρα τη μηνιαία δόση τους. Εκτός από τους τόκους υπερημερίας, η συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών επιβάλλει τα λεγόμενα «έξοδα καθυστέρησης», μια επιπλέον χρέωση, η οποία ανάλογα με το είδος του δανείου μπορεί να ξεκινάει από τα 8 ευρώ και να ξεπερνά τα 120 ευρώ μηνιαίως. Αποτέλεσμα: υπολογίζεται ότι οι τράπεζες αποκομίζουν μόνο από αυτή τη χρέωση περί τα 40 - 50 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα, κρίνει ότι η χρέωση αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική και ζητεί από τις τράπεζες όχι μόνο να πάψουν να επιβάλλουν τα «έξοδα καθυστέρησης», αλλά και να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά στους δανειολήπτες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Αξίζει να σημειωθεί πως από την έρευνά του ΣτΚ προέκυψε ότι την τακτική αυτή ακολουθούν όλες οι τράπεζες (για τον λόγο αυτόν άλλωστε η έρευνα κοινοποιήθηκε και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει το ενδεχόμενο εναρμονισμένης πρακτικής) εκτός από δύο πολύ μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ μία τράπεζα επιβάλλει αυτή τη χρέωση εδώ και τρία χρόνια.
Από την έρευνα που διενήργησε ο ΣτΚ προκύπτει ότι οι εν λόγω χρεώσεις επιβλήθηκαν επί το πλείστον μεταγενέστερα, σε ενεργούς συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και πιστωτικών καρτών στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στους υπογεγραμμένους από τα συναλλασσόμενα μέρη όρους, συνιστώντας κατά τον τρόπο αυτό μονομερή τροποποίηση των συμβατικών τους όρων.
Επιπλέον, η εν λόγω χρέωση επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή τόκων υπερημερίας, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτόν διπλά τον υπερήμερο οφειλέτη και δημιουργώντας του σύγχυση για το τι καλύπτει ο τόκος και τι η καταγγελλόμενη χρέωση. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλά δάνεια είναι συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών, οι τράπεζες συχνά εισπράττουν απευθείας τις επιπλέον χρεώσεις, χωρίς ο οφειλέτης να έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης.
Σύμφωνα με το ΣτΚ η χρέωση αυτή είναι καταχρηστική και επιβάλλεται κατά παράβαση του νόμου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο ΣτΚ κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να προβούν σε ελέγχους και να επιβάλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_28/06/2011_447315

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σώζει τα πρωτάκια ο οφθαλμολογικός έλεγχος

Το 1/5 των παιδιών που πηγαίνουν στην Α΄ Δημοτικού έχουν κάποιο οφθαλμικό πρόβλημα που χρειάζεται χρόνια κλινική παρακολούθηση. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος εγγραφής στο σχολείο, έρχεται να λύσει παρεξηγήσεις αλλά και να παράσχει διευκολύνσεις στα παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην όρασή τους.


«Η ελληνική εμπειρία φαίνεται ότι είναι ταυτόσημη με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα : το 1/5 των παιδιών που πάνε στην Α΄ Δημοτικού έχουν κάποιο οφθαλμικό πρόβλημα που χρειάζεται χρόνια κλινική παρακολούθηση», τονίζει αναλυτικά ο κ. Αναστάσιος Χαρώνης (MD), χειρουργός - οφθαλμίατρος, διευθυντής Τμήματος Παιδοφθαλμολογίας - Στραβισμού στο ιατρικό ινστιτούτο Athens Vision.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο σχολικός πίνακας με τα ορνιθοσκαλίσματα του δασκάλου γίνεται βραχνάς για τους μαθητές που μόλις έχουν καθίσει στα θρανία. Στο πλαίσιο μίας διαδικασίας που στηρίζεται πρωτίστως σε οπτικές πληροφορίες, το παιδί καλείται να αποκωδικοποιήσει νοηματικές έννοιες που ενίοτε δεν έχουν καμία λογική. Το πρόβλημα μάλιστα μεγεθύνεται όταν γονείς και δάσκαλοι θεωρούν την επάρκεια της όρασης στη σχολική τάξη, δεδομένη.

«Η κακή όραση είναι πολύ εύκολο να εξισωθεί με μαθησιακή δυσκολία», συμπληρώνει ο κ. Χαρώνης. «Στην περίπτωση κατά την οποία οι γλωσσικές βάσεις είναι ελλιπείς (λόγω περιορισμένης όρασης), κάθε γλωσσική και λεκτική ανεπάρκεια πολλαπλασιάζεται και το μέλλον του παιδιού ως "αδύναμου μαθητή" είναι πολύ πιθανό».Ο ίδιος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς πολλοί γονείς θεωρούν «περιττή, την τυπική διαδικασία του οφθαλμολογικού ελέγχου που επιβάλλει η ελληνική πολιτεία σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. Όπως χαρακτηριστικά λένε, το παιδί τους συμπεριφέρεται "φυσιολογικά" και βλέπει καλά».» Η καθυστέρηση ωστόσο της σωστής οφθαλμολογικής διάγνωσης, μπορεί δυνητικά να έχει δραματικές συνέπειες στην αποκατάσταση της όρασης του οφθαλμού», εκτιμά ο ιατρός.

Η σύγχυση των γονέων

Πολλοί γονείς συγχέουν την οφθαλμολογική εξέταση της οπτικής οξύτητας σε προγράμματα προληπτικού σχολικού ελέγχου, με τον ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο που γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με χρήση ειδικού εξοπλισμού.

«Στην πρώτη περίπτωση ελέγχουμε την οπτική οξύτητα και μάλιστα σε μια μόνο συγκεκριμένη απόσταση», εξηγεί ο κ. Χαρώνης. «Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται πάντα για κάθε οφθαλμό ξεχωριστά, για την ανίχνευση προβλήματος όρασης στο ένα μόνο μάτι που αφορά τουλάχιστον 1 στα 20 φυσιολογικά παιδιά. Στη δεύτερη περίπτωση ελέγχουμε στοχευμένα την οπτική οξύτητα για κοντά και μακριά του κάθε οφθαλμού, τη διαθλαστική δύναμη των οφθαλμών, την προσαρμογή, την στερεοσκοπική συνεργασία των οφθαλμών και τον βαθμό διόφθαλμης ταύτισης, την οφθαλμό - κινητικότητα και συνεργασία των οφθαλμών κατά τις βλεμματικές κινήσεις (π. χ. έλεγχος σακκαδικών κινήσεων, επάρκεια σύγκλισης εγγύτητας), την περιφερική όραση και την χρωματική αντίληψη».

Με τον ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο, ο ειδικός έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει προβλήματα αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, αμβλυωπίας καθώς και στραβισμού / διόφθαλμης συνεργασίας, τα οποία και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορούσαν να ανιχνευθούν στον απλό σχολικό οφθαλμολογικό έλεγχο της οπτικής οξύτητας.

Στις περιπτώσεις αυτές, είτε συνταγογραφούνται γυαλιά οράσεως είτε προτείνεται κλινική παρακολούθηση σε συχνότητα που εξατομικεύεται ανάλογα με το παιδί. Εάν ο οφθαλμολογικός έλεγχος είναι φυσιολογικός, τότε προτείνεται επανέλεγχος σε δύο έτη.

Άγνοια: ο μεγαλύτερος εχθρός

**Πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέδειξε ότι οι γονείς στην μεγάλη τους πλειοψηφία (87%) δεν είναι ενημερωμένοι ότι 1 στα 3 παιδιά αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης.

**Με βάση πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης μόνον η μυωπία αφορά 1 στα 4 παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (παιδιά Γυμνασίου).
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=407566&h1=true

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Τα µυστικά για τα πλασµατικά έτηΕυνοϊκες αλλαγές στην εξαγορά του πλασµατικού χρόνου για ταχύτερη συνταξιοδότηση στον ιδιωτικό τοµέα προβλέπει το νοµοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Στο νοµοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς έως πέντε πλασµατικών ετών για τη γέννηση παιδιών και στονιδιωτικό τοµέα.

Με τις αναγνωρίσεις πλασµατικών χρόνων που το 2015 θαφτάνουν τα 7 στον ιδιωτικό τοµέα καιτα 12 στον δηµόσιο, οι ασφαλισµένοι θα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε χαµηλότερα όρια ηλικίαςαπό αυτά που προβλέπουνοι τελευταίοι ασφαλιστικοί νόµοι.Προσοχή, όµως: τανέαπλασµατικά χρόνια µπορούν να «αξιοποιήσουν» όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011.

Ετσι από 1/1/2011 οι ασφαλισµένοι µπορούν να αναγνωρίσουν:

n 4 έτη, όσοιθεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µεπροϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2011.

n 5 έτη, όσοιθεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µεπροϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2012.

n 6 έτη, όσοιθεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µεπροϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2013.

n 7 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2014 και εφεξής.

Ετσι, πέραν του χρόνου πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης, µπορούν να αναγνωριστούν χρόνια των εξής κατηγοριών:

1. O χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. 2. O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. O χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και µέχρι 300 ηµέρες.

4. O χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες. 5. O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο έτη. 6. O χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου Iνστιτούτου Eπαγγελµατικής Kατάρτισης κ.ά.

7. O χρόνος χωρίς ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης.

8. O προβλεπόµενος από την EΓΣΣE χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (119 ηµέρες). 9. O χρόνος απεργίας. 10. O πλασµατικόςχρόνος για τα παιδιά: ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχρι τα τρία (συνολικά, τρία χρόνια για δύο παιδιά και πέντε για τρία).

11. O χρόνος µαθητείας µέχρι δύο έτη. 12. O χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας των ασφαλισµένων του OAEE πριν από την εγγραφή σταµητρώα του TEBE, του TAE ήτου TΣA, για τον οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

13. O χρόνος ανασφάλιστης εργασίας (έως τρία χρόνια) για εκδότες και συντάκτες εφόσον δεν είχαν αναγνωρίσει τρία χρόνια στο παρελθόν (το ποσοστό εξαγοράς φτάνει το 16% επί των αποδοχών στα Ταµεία κύριας ασφάλισης).

Ποιοι δεν «γλιτώνουν» χρόνια

Πλασµατικά έτη δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν είτε για να «γλιτώσουν» χρόνια εργασίας είτε για να συνταξιοδοτηθούν σε µικρότερη ηλικία:

* Οσοι έχουν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31/12/2010 (ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου και των ειδικών ταµείων µε 25 χρόνια, επιστήµονες - ελεύθεροι επαγγελµατίες µε 35 έτη, ακόµη κι αν δεν είχαν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, µητέρες µε ανήλικα και 5.500 ηµέρες ασφάλισης ή όσες ορίζουν τα καταστατικά των επιµέρους Ταµείων).

* Οσοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 µε βάση διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν από το 1992 (35ετία χωρίς όριο ηλικίας).

* Οσοι έχουν θεµελιωµένα δικαιώµατα µπορούν να αναγνωρίσουν κάποιους περιορισµένους χρόνους (πλασµατικό χρόνο οι άνδρες για τον Στρατό και οι γυναίκες για τη γέννηση παιδιού κ.λπ.) υποβάλλοντας αίτηση µέχρι τις 31/12/2013.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4636372