Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ελεύθερη η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Aπελευθερώθηκε μόλις χθες η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το νόμο 4030 /2011 και το άρθρο 50, όπως δημοσειεύτηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συγκεριμένα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ελεύθερη είναι πλέον η ταξινόμηση αυτοκινήτων με πετρελαιοκινητήρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιτρέπεται παράλληλα και η μετακίνηση αυτών των αυτοκινήτων στις δύο πόλεις, με μόνη προϋπόθεση να διατίθεται κινητήρας προδιαγραφών ρύπων Euro 5, 6.


Αναλυτικά, το άρθρο 50 έχει ως εξής:

"1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α΄ 123), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (Euro V και Euro VI) ή μεταγενέστερου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

http://www.reporter.gr/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82/item/191490-Eleytherh-h-petrelaiokinhsh-se-Athhna-kai-Thessalonikh

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Νέα κριτήρια φορολογίας επαγγελματιών

Μέσω συνδυαστικών κριτηρίων και ενός ειδικού αλγόριθμου θα προκύπτει από το νέο έτος το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και ελεύθερων επιτηδευματιών.
Τα νέα αντικειμενικά κριτήρια και τεκμήρια, που θα θεσπιστούν με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα στις αρχές του επόμενου έτους, αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στο κλείσιμο των παραθύρων στο «πόθεν έσχες».
Η ανάγκη, άλλωστε, υιοθέτησης ενός νέου συστήματος προσδιορισμού του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών στη «Ν», γίνεται πλέον επιτακτική μετά και τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όσον αφορά τις δηλώσεις του 2010 από τα οποία προέκυψε ότι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και 6 στους 10 εμπόρους, δήλωσαν εισοδήματα κάτω από το μέχρι πρότινος αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τα βασικά κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη από την Εφορία είναι τα εξής:
** το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας,
** ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος,
** τα τετραγωνικά του γραφείου ή του καταστήματος,
** η αντικειμενική αξία της έδρας ή του καταστήματος, ή το ενοίκιο που καταβάλλεται ανάλογα με την περιοχή
** τα πάγια έξοδα της επιχείρησης, όπως ενοίκια, οι υπάλληλοι που απασχολούνται κ.λπ.
Ουσιαστικά με το νέο σύστημα, που θα αποτυπωθεί στο υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο, θα επιχειρείται η θέσπιση ενός ελάχιστου εισοδήματος βάσει του οποίου θα θεωρείται ως βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματος.
Έτσι, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα με το οποίο θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, σε περίπτωση που δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα.
Στη συνέχεια το εισόδημα που θα προκύπτει με βάση τα «επαγγελματικά τεκμήρια» θα συγκρίνεται τόσο με το δηλούμενο εισόδημα όσο και με το εισόδημα που προσδιορίζεται με τα τεκμήρια διαβίωσης. Όποιο από τα τρία ποσά εισοδήματος είναι το μεγαλύτερο θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Η αναζήτηση των πραγματικών εισοδημάτων κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών έχει ρίξει στο τραπέζι του διαλόγου του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και σχέδιο για τη φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ.
Ειδικότερα, στις συσκέψεις των παραγόντων του υπουργείου κερδίζει συνεχώς έδαφος πρόταση για την κατάργηση του ορίου των 300 ευρώ πάνω από το οποίο διενεργείται σήμερα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με στόχο η φορολόγηση να ξεκινά από το πρώτο ευρώ της αμοιβής, ενώ κορυφαία στελέχη έχουν εισηγηθεί και την αύξηση του συντελεστή παρακράτησης από το 20% στο 25%.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα καταργηθεί, στην περίπτωση που φυσικά υιοθετηθεί η εν λόγω πρόταση, το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα ισχύσει η αυτοτελής φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων τους με συντελεστή 20%, όμοιο με αυτό που θα εφαρμόζεται για τις εταιρείες.


http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2094913

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότηση

Τους όρους υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος, με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, διευκρινίζει εγκύκλιος του διοικητή του ΟΑΕΕ. Εφ’ όσον ο ασφαλισμένος επιλέξει τη διαδικασία, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:
– Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές από τον μήνα υποβολής της αίτησης έως τον μήνα διακοπής του επαγγέλματος.
– Η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφ’ όσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος και όχι μεταγενέστερα θα πρέπει ο υποψήφιος συνταξιούχος να δηλώσει ρητά την επιθυμία του για διατήρηση του επαγγέλματός του, αφού από την επιλογή του αυτή θα καθοριστούν τόσο η διαδικασία απονομής της σύνταξης όσο και οι ειδικοί όροι της συνταξιοδότησης ως προς τις οριζόμενες προθεσμίες, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την έναρξη σύνταξης. Επομένως, κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση –όπως στο συνημμένο υπόδειγμα– με την οποία θα δηλώνει αφ’ ενός την επιθυμία του να υπαχθεί στη διαδικασία την προβλεπόμενη από τη νέα διάταξη, αφ’ ετέρου ότι ενημερώθηκε για τους σχετικούς όρους συνταξιοδότησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία διακοπής δεν εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης. Ως ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης ορίζεται η 1η του επόμενου μήνα υποβολής δικαιολογητικών διακοπής. Επομένως, οι εισφορές πρέπει να εξοφληθούν μέσα στον μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, το Περιφερειακό Τμήμα να εκδίδει έντυπο ταχυπληρωμής ή γραμμάτιο είσπραξης το οποίο θα εξοφλείται από τον ασφαλισμένο μέσα στον ίδιο μήνα. Παραδείγματα: 1) Υποβολή αίτησης: 10/1/2012, διακοπή επαγγέλματος: 30/6/2012, υποβολή δικαιολογητικών: 5/7/2012, εξόφληση εισφορών 1/12 - 6/12: 30/7/2012. Εναρξη συνταξιοδότησης: 1/8/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών και εξόφλησης των απαιτητών εισφορών. 2) Υποβολή αίτησης: 10/1/2012, διακοπή επαγγέλματος: 30/7/2012, υποβολή δικαιολογητικών: 10/8/2012, εξόφληση εισφορών 1/12 - 7/12: 1/9/2012. Εναρξη συνταξιοδότησης 1/10/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα εξόφλησης των απαιτητών εισφορών.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Δέκα κριτήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Στον προσδιορισμό θα λαμβάνονται υπόψη οι μετοχές και οι καταθέσεις
Συγκεκριμένα κριτήρια για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Στελέχη του υπ. Οικονομικών αναφέρουν ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα εξετάζεται ακόμα και η κινητή περιουσία, όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Ανάμεσα στους δέκα παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη είναι:
- Το ύψος των αγορών.
- Ο κλάδος ή τομέας δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και τα ποσοστά παραβατικότητας αυτού.
- Το καταβαλλόμενο ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης.
- Το ύψος του τζίρου και τα δηλωθέντα κέρδη.
- Τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.
- Η εμπορικότητα της περιοχής.
- Η ελάχιστη αμοιβή των μισθωτών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις κ.α.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_08/11/2011_461985

Ριζικές ανατροπές στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Η διόγκωση της φοροδιαφυγής αναγκάζει τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να επαναφέρουν τα αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη σειρά παραμέτρων που θα οδηγήσει αφενός στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και αφετέρου σε ασφαλή συμπεράσματα για το ύψος των εισοδημάτων που έχουν οι διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα γίνεται με βάση πλέγμα κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται ακόμα και η κινητή περιουσία όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η πρόταση για την επιβολή αυτοτελούς φορολογίας με συντελεστή 20% στα κέρδη των επαγγελματικών και των ατομικών επιχειρήσεων φαίνεται πως τελικά απορρίφθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
O καθορισμός των κριτηρίων επιλογής προσδιορισμού των εισοδημάτων θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης που βασίζονται σε διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα:
– Το ύψος των αγορών.
– Τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και ποσοστά παραβατικότητας αυτού.
– Το καταβαλλόμενο ή τεκμαρτό ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης (πρόκειται για τη μισθωτική αξία της επαγγελματικής εγκατάστασης).
– Το ύψος του τζίρου και τα δηλωθέντα κέρδη που προκύπτουν από αυτόν.
– Τον συγκριτικό τζίρο άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων.
– Τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.
– Τα ελάχιστα όρια αμοιβής των μισθωτών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις κ.λπ.
– Την ύπαρξη στοιχείων από «πόθεν έσχες», διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων.
– Την εμπορικότητα της περιοχής.
– Τη φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες κ.λπ. και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Νάουσας και ένας άλλος που δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα στην περιοχή της Αθήνας θα έχουν διαφορετικούς συντελεστές με βάση τους οποίους θα προσδιορίζεται το εισόδημά τους. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει και νέες μειώσεις στις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα.
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών έχουν τεθεί οι εκπτώσεις δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι τόκοι στεγαστικών δανείων, τα ασφάλιστρα, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φοροαπαλλαγές για τις γονικές παροχές και κληρονομιές ακινήτων, οι εκπτώσεις δαπανών για επιχειρήσεις. Με βάση τα σενάρια που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι περικοπές θα ξεκινήσουν από τα εισοδήματα ύψους 40.000 ευρώ και θα καταργούνται για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 70.000 ευρώ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100009_08/11/2011_461975

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Χρηματοδοτούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ μέσω κουπονιών!

Το πείραμα με τα κουπόνια παιδείας από τα ΙΕΚ δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, χρηματοδοτώντας, ουσιαστικά, δημόσια αλλά και ιδιωτικά Ινστιτούτα μέσω της κάλυψης των σπουδών ενός έτους για κάθε σπουδαστή.
Το κράτος δεν δίνει χρήματα στο σχολείο αλλά στο μαθητή, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Στο σκληρό ανταγωνισμό, τα πρώτα είναι εκ προοιμίου καταδικασμένα Το κράτος δεν δίνει χρήματα στο σχολείο αλλά στο μαθητή, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Στο σκληρό ανταγωνισμό, τα πρώτα είναι εκ προοιμίου καταδικασμένα Με την παροχή 44 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015 σε παρόχους που θα ανταγωνιστούν σκληρά για να εξασφαλίσουν όσο γίνεται περισσότερους σπουδαστές, το υπουργείο εγκαινιάζει ένα σύστημα εκπαίδευσης που έχει κατηγορηθεί σκληρά και έχει ήδη οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα για τη δημόσια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το κουπόνι ανιστοιχεί σε 734 ευρώ, ποσό που ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων δημοσίων ΙΕΚ, ενώ για τα ιδιωτικά αποτελεί μέρος των διδάκτρων (που ποικίλλουν) και πάντως «δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 734 ευρώ», τα οποία θα διατίθενται σε δύο δόσεις.
Κάθε χρόνο θα χορηγούνται με το κουπόνι 14.000 καταρτιζόμενοι, οι οποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Για τις τελευταίες το υπουργείο ανακοίνωσε 20 ειδικότητες με τις οποίες οι καταρτιζόμενοι θα κερδίσουν επιπλέον 20 μονάδες. Αφορούν τουριστικές υπηρεσίες, τρόφιμα, περιβάλλον, αξιοποίηση φυτικού και ζωικού πλούτου, πληροφορική, οικονομία και διοίκηση, μηχανολογία - ηλεκτρολογία - ηλεκτρονική και λοιπές ειδικότητες.
Οσο για τα κριτήρια, στα εισοδηματικά προβλέπεται, μεταξύ άλλων, το πλαφόν των 16.000 ευρώ πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτιζόμενου και 32.000 ευρώ των γονέων του σε περίπτωση που θεωρείται προστατευόμενο μέλος (υπάρχουν τρεις κατηγορίες με αντίστοιχο αριθμό μορίων). Στα δε κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνονται αναπηρία, έλλειψη γονέα, τριτεκνία-πολυτεκνία κ.ά.
«Πενήντα έξι χιλιάδες σπουδαστές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να καλύψουν τα δίδακτρα ενός έτους για τα δημόσια ΙΕΚ ή ένα τμήμα των διδάκτρων των ιδιωτικών», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά. Η εφαρμογή του θεσμού των κουπονιών σε χώρες όπως οι ΗΠΑ οδήγησε σε κλείσιμο εκατοντάδων δημόσιων σχολείων, σε ριζική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και σε μαζικές απολύσεις, καταγγέλλουν οι διαφωνούντες, μεταξύ των οποίων η ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης).
Συνταγή Φρίντμαν
Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο η χρηματοδότηση συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρηματιών αποτελεί ακόμη ένα βασικό σημείο των καταγγελιών από φορείς όπως το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι πρόκειται για μια συνταγή που ανήκει στον Αμερικανό οικονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν (γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, του αχαλίνωτου καπιταλισμού) που εφαρμόστηκε αρχικά στη Ν. Ορλεάνη, αμέσως μετά τις καταστροφικές συνέπειες του τυφώνα Κατρίνα (2005). Οδήγησε στην πλήρη διάλυση του αμερικανικού δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Το κράτος δεν χρηματοδοτεί το σχολείο αλλά το μαθητή, ο οποίος μπορεί να επιλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου. Με τα έσοδα αυτά το σχολείο καλύπτει μισθούς και άλλες ανάγκες και συνεπώς μπαίνει σ' ένα σκληρό παιχνίδι ανταγωνισμού, με τα δημόσια να καταδικάζονται εκ προοιμίου.

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=323095

____________________________________

το μέλλον μας έρχεται με δρασκελιές!