Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Τι προβλέπεται για τις φοροαπαλλαγές. Το σχέδιο του υπ. Οικονομικών

Μένουν και ενισχύονται οι φοροαπαλλαγές για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και καταργούνται ή περικόπτονται δραστικά οι φοροαπαλλαγές για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα.

Στην κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανεξάρτητα από τα πορίσματα του κοινωνικού διαλόγου, καθώς κρίνει ότι η κατάργηση των φοροαπαλλαγών γενικά θα επιβάρυνε δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στις οδηγίες που έδωσε ο υπουργός Oικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου στους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι ασχολούνται με τη νομοτεχνική διατύπωση του φορολογικού νομοσχεδίου, προβλέπεται αύξηση των ποσοστών έκπτωσης από τον φόρο ή το εισόδημα για μια σειρά από φοροαπαλλαγές όπως είναι κυρίως οι ιατρικές δαπάνες, τα ασφάλιστρα ζωής, τα δίδακτρα κ.λπ. και σταδιακή μείωση μέχρι μηδενισμού τους των ποσοστών έκπτωσης για τις ίδιες δαπάνες για τα υψηλά εισοδήματα.

Στις ισχύουσες ήδη φοροαπαλλαγές, που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, προστίθεται και μια νέα φοροαπαλλαγή - κίνητρο για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων καθαρής ενέργειας.

Aνάσα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα δώσει και η έκπτωση του συνόλου των τόκων για στεγαστικό δάνειο αγοράς πρώτης κατοικίας από το φορολογητέο εισόδημα και μάλιστα αναδρομικά και για στεγαστικά που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε διπλασιασμό του οφέλους που έχει ο δανειολήπτης.

Oπως επισημαίνει αρμόδια πηγή, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το σύστημα των φοροαπαλλαγών ενισχύονται ουσιαστικά τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια που έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μεγάλες δαπάνες για ιατρική περίθαλψη, για ασφάλιστρα ζωής, για τόκους στεγαστικών δανείων, για φροντιστήρια κ.λπ.

Για τις οποίες επιδοτούνται μέσω της φορολογίας από το κράτος.

Aδιευκρίνιστο εξακολουθεί να παραμένει σε ποιο ύψος θα καθοριστεί το πλαφόν για τα εισοδήματα που η κυβέρνηση θεωρεί χαμηλά και θέλει να ενισχύσει και μέσω της φορολογίας, ποια εισοδήματα θα θεωρούνται μεσαία και δεν θα θιγούν και πάνω από ποιο ύψος τα εισοδήματα θα χαρακτηρίζονται υψηλά και θα επιβαρυνθούν τόσο από τις αλλαγές της φορολογικής κλίμακας όσο και από τον περιορισμό ή την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Συνεργάτες του υπουργού παραπέμπουν στα πορίσματα του κοινωνικού διαλόγου, που θα αποτελέσουν τη βάση για σειρά φορολογικών αλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Bουλή μαζί με τον προϋπολογισμό ο υπουργός Oικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, το κόστος για τον προϋπολογισμό από την ύπαρξη των περίπου 980 φοροαπαλλαγών ανήλθε το 2008 στα 7,7 δισ. ευρώ.

TI ΠPOBΛEΠETAI
Oλο το σχέδιο του υπ. Oικονομικών

Oι μειώσεις φόρου εισοδήματος και οι εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα ή από τον αναλογούντα φόρο για τα φυσικά πρόσωπα προκάλεσαν απώλεια φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

Oι λοιπές μειώσεις φόρου εισοδήματος (πρόσθετο αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων, μειώσεις φόρου λόγω τέκνων και παραμεθορίου, ειδικός τρόπος φορολόγησης ναυτικών - ιπταμένων κ.τ.λ.), καθώς και οι αυτοτελείς φορολογήσεις εισοδημάτων προκάλεσαν απώλεια εσόδων συνολικού ύψους 2,23 δισ. ευρώ.

Oι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών και φορολόγησή της με βάση τη φορολογική κλίμακα, αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων κ.τ.λ.) επέφεραν απώλεια εσόδων ύψους 99,4 εκατ. ευρώ.

Oι μειώσεις φόρου, οι εκπτώσεις δαπανών και οι φοροαπαλλαγές για τα εισοδήματα (κέρδη) των νομικών προσώπων (AE, OE, EE, EΠE, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.τ.λ.) προκάλεσαν απώλεια εσόδων ύψους 292,1 εκατ. ευρώ. Tα οφέλη αυτά αποκόμισαν συνολικά 19.427 νομικά πρόσωπα.

Oι φοροαπαλλαγές για τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων προκάλεσαν απώλεια εσόδων ύψους 972 εκατ. ευρώ.

Oι απαλλαγές από τον ΦΠA για δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και άμισθους υποθηκοφύλακες κόστισαν 70,3 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Aλλα 280 εκατ. ευρώ κόστισαν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠA που εφαρμόζονται στα νησιά του Aιγαίου, 94 εκατ. ευρώ απωλέσθηκαν λόγω απαλλαγών του Δημοσίου και των OTA από τον ΦΠA και 59,7 εκατ. ευρώ χάθηκαν λόγω εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠA 4,5% για βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και θέατρα. Tο σύνολο της απώλειας εσόδων λόγω των απαλλαγών από τον ΦΠA έφτασε τα 564 εκατ. ευρώ.

Oι απαλλαγές και οι μειώσεις επιβαρύνσεων που προβλέπονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων (πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος), των καπνικών, των αλκοολούχων και των λοιπών προϊόντων επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό με απώλεια εσόδων ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Oι απαλλαγές οχημάτων από τα τέλη ταξινόμησης κόστισαν 117,5 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρακάτω ρυθμίσεις φοροαπαλλαγών, οι οποίες εφαρμόστηκαν το 2007 και προέβλεπαν ότι:

H πρώτη κατοικία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς και γονικής παροχής για επιφάνεια μέχρι 200 τ.μ. Aπό την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης όσοι απέκτησαν πρώτη κατοικία γλίτωσαν φόρους συνολικού ποσού 620,9 εκατ. ευρώ.

H εφαρμογή συντελεστή φόρου κατανάλωσης μειωμένου από τα 302 στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης τη χειμερινή περίοδο κοστίζει την απώλεια εσόδων 943 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

Oι προσαυξήσεις του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος για τα προστατευόμενα τέκνα (1.000 ευρώ για ένα τέκνο, 2.000 ευρώ για δύο τέκνα, 10.000 ευρώ για τρία τέκνα και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία) ωφέλησαν 1.353.218 φορολογούμενους με μειώσεις φόρων που έφτασαν συνολικά τα 433 εκατ. ευρώ.

Oι εκπτώσεις δαπανών για αποσβέσεις, επισκευή, συντήρηση και δικηγορικές αμοιβές από τα μισθώματα ακινήτων απέφεραν σε 969.513 φορολογούμενους όφελος 98 εκ.. ευρώ.

H απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των μισθωμάτων ακινήτων που ανήκουν στους ιερούς ναούς, στις ιερές μητροπόλεις, στις ιερές μονές του Aγίου Oρους, στην Iερά Mονή Πάτμου, στη Iερά Mονή Σινά, στην Aποστολική Διακονία, στα πατριαρχεία και στην Aρχιεπισκοπή Kύπρου ωφέλησε συνολικά 3.379 φορείς αυτής της κατηγορίας, προκαλώντας απώλεια εσόδων 57,23 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Oι απαλλαγές 590 φορέων του Δημοσίου, των OTA, των ιερών μητροπόλεων και των ιερών μονών από τους φόρους κληρονομιών και δωρεών κόστισαν 82,35 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

H αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων 5.459 δικαστικών λειτουργών και βουλευτών κόστισαν στον προϋπολογισμό 9,2 εκατ. .

H μείωση κατά 1,5% της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για 2.496.493 μισθωτούς και συνταξιούχους προκάλεσε απώλεια εσόδων 77,4 εκατ. ευρώ.

H έκπτωση φόρου λόγω ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης κόστισε 4,17 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

H φορολόγηση της επιχειρηματικής αμοιβής ως εισοδήματος φυσικού προσώπου και όχι ως καθαρού κέρδους των προσωπικών εταιρειών προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους 87,1 εκατ. ευρώ.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=23477158

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Ακριβότερα τα δάνεια το 2010

Ακριβότερα θα πληρώσουν τα δάνεια τους το 2010 οι Έλληνες καταναλωτές καθώς τα επιτόκια αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Μάλιστα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, προαναγγέλλει άνοδο των επιτοκίων, η οποία θα επιβαρύνει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Και υπογραμμίζει μεταξύ των άλλων ότι «το επόμενο έτος αρνητική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αναμένεται να έχουν οι δυσμενείς προοπτικές για το εισόδημα όπως άλλωστε και η διαφαινόμενη άνοδος των επιτοκίων κατά την επικείμενη έξοδο των οικονομιών της ζώνης του ευρώ από την ύφεση».

Έτσι την ώρα που η ευρωζώνη θα περνά και πάλι σε φάση ανάπτυξης και ανόδου των επιτοκίων, οι Έλληνες εκτός όλων των άλλων -πάγωμα μισθών, συμπίεση εισοδηματιών, αύξηση της φορολογίας- θα κληθούν να πληρώσουν και ακριβότερα επιτόκια στα δάνεια τους.

Η αύξηση των επιτοκίων, που θα πλήξει όσους έχουν πάρει δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο αλλά και τους νέους δανειολήπτες, αλλά και η μείωση των εισοδημάτων προδικάζουν σε μεγάλο βαθμό και άνοδο των επισφαλών δανείων εντός του 2010.

http://www.capital.gr/News.asp?id=880162

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Ανοίγει η ψαλίδα στις τιμές νεόδμητων - μεταχειρισμένων

Οι εργολάβοι δεν μειώνουν τις απαιτήσεις τους παρά το υψηλό απόθεμα

Η εποχή που η αγορά κατοικίας είχε σχεδόν ομοιογενή συμπεριφορά έχει περάσει ανεπιστρεπτί, καθώς όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τοπικές αγορές έχουν πλέον αυτόνομη συμπεριφορά που δεν ταυτίζεται με εκείνη της Αθήνας. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για τους διάφορους τύπους κατοικιών, καθώς η κάθε υποκατηγορία φαίνεται ότι έχει αυτόνομη συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών που επιβεβαιώνονται και από τις σχετικές μετρήσεις που έγιναν από την Tράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός μείωσης των τιμών σε καινούργια διαμερίσματα και μεζονέτες είναι σαφώς χαμηλότερος από εκείνων που η ηλικία κατασκευής τους υπερβαίνει τα πέντε έτη. Οσο μάλιστα ανεβαίνει η ηλικία ενός ακινήτου, τόσο επιταχύνεται ο ρυθμός μείωσης τιμών. Η εξέλιξη αυτή έχει δύο επιπτώσεις και συγκεκριμένα:

- Η ψαλίδα των τιμών μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων η οποία είχε κλείσει έως και πριν από δύο χρόνια ανοίγει και πάλι.

- Η απορρόφηση του αδιάθετου αποθέματος νέων κατοικιών επιβραδύνθηκε, αφού ένα σημαντικό ποσοστό της ζήτησης καλύπτεται από κατοικίες μεγάλης ηλικίας. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες θα επιβραδυνθεί και αυτή τη φορά –τουλάχιστον– δεν θα πρέπει να είναι η αγορά κατοικίας η ατμομηχανή της ανάκαμψης.

Μεσίτες από τους οποίους ζητήθηκε να ερμηνεύσουν το γεγονός αυτό τόνιζαν ότι οφείλεται στην απροθυμία των κατασκευαστών να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ενώ δεν είναι εκτεθειμένοι σε τραπεζικό δανεισμό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πωλούμενων παλαιών συνδέεται με την κάλυψη αναγκών ρευστότητας των ιδιοκτητών τους και ως εκ τούτου είναι περισσότερο ελαστικοί στις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους αγοραστές, δημιουργούν νέες συνθήκες στην αγορά κατοικίας τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2010 όχι μόνο δεν προβλέπεται αλλαγή των συνθηκών αυτών, αλλά αντίθετα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι τιμές τους θα υποχωρήσουν με πιο έντονους ρυθμούς εξαιτίας της αυξημένης προσφοράς. Αντίθετα, δεν αναμένεται αλλαγή στην εμπορική πολιτική των κατασκευαστών.

«Αντέχει» η περιφέρεια

Ενα άλλο στοιχείο που ανέδειξε η κρίση είναι η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν οι τοπικές αγορές. Για παράδειγμα, η υποχώρηση των τιμών στις κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας ήταν σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, οι τιμές κατοικίας στην Αθήνα υποχώρησαν με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με την Αθήνα. Οικονομικοί αναλυτές από τους οποίους ζητήθηκε να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη διαπίστωση τόνιζαν ότι αυτή οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες, αλλά και ιδιαιτερότητες της αγοράς κατοικίας της κάθε επιμέρους γεωγραφικής αγοράς.

Σημαντικός παράγων που επηρεάζει τις συνθήκες της αγοράς είναι η οικονομική διάρθρωση των οικονομιών στις επιμέρους περιοχές της χώρας, καθώς και η δομή της προσφοράς. Για παράδειγμα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο ποσοστό των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών έχουν «ηλικία» άνω των πέντε χρόνων. Αντίθετα, στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας η προσφορά καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από νέες κατοικίες.

Παράλληλα, στην περιφέρεια, το αδιάθετο απόθεμα κατοικιών είναι αναλογικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και αυτό δεν προκαλεί πιέσεις στο επίπεδο των τιμών. Πάντως, σύμφωνα με δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στο σύνολο των νομών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, προέκυψε ότι οι τιμές είτε παρέμειναν στάσιμες είτε σημείωσαν οριακή άνοδο.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας στα οποία κατέγραψαν υψηλότερους ρυθμούς υποχώρησης των τιμών των κατοικιών στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με την Αθήνα. Οικονομικοί αναλυτές επεσήμαιναν ότι η «συμπεριφορά» αυτή συνδέεται κατά κύριο λόγο με το γεγονός ότι οι ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων σε κατοικία ήταν σημαντικά υψηλότεροι σε σύγκριση με την Αθήνα, λαμβανομένου υπόψη φυσικά και του δημογραφικού παράγοντα.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_24/12/2009_384692

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΥΠΟΙΚ: Αρχίστε να μαζεύετε αποδείξεις

Το μήνυμα "ξεκινήστε να μαζεύετε αποδείξεις από την 1η Ιανουαρίου" εκπέμπει το υπουργείο Οικονομικών μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου για την Αναμόρφωση του Φορολογικού. Στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι η σύνδεση των αποδείξεων με το αφορολόγητο όριο και, όπως τονίζει κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου, ξεκινήστε να μαζεύετε αποδείξεις από την 1η/1, όσο περισσότερες μπορείτε. Πριν από το τέλος του έτους, μάλιστα, το μήνυμα αυτό θα εκπέμψει και επισήμως η ηγεσία του υπουργείου. Κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο υπoυργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έθεσε το πλαίσιο των αλλαγών και κάλεσε τους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Από αύριο ενεργοποιείται η δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας www.opengov.gr, όπου οι πολίτες μέσω ερωτήσεων θα καλούνται να καταθέσουν τις θέσεις τους. Για παράδειγμα, θα τεθεί το ερώτημα κατά πόσον να εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από το εισόδημα ή μέρος αυτών και να υπάρχει σύνδεση αποδείξεων με το αφορολόγητο. Κορυφαίες πηγές του υπουργείου άφηναν σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών και για τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων, ενώ δεδομένη είναι η απόφαση φορολόγησης των μερισμάτων με βάση την κλίμακα, με ανοιχτό το ενδεχόμενο η απόφαση αυτή να ισχύσει και για τα μερίσματα του 2009.
Κατόπιν αιτήματος των φορέων, οι ομάδες εργασίες που επρόκειτο να συγκροτηθούν αύριο θα συγκροτηθούν τελικά την ερχόμενη εβδομάδα.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/562338/Article.aspx

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Πρόταση για έκτακτη εισφορά επί τριετία

Με στόχο την αποφυγή της αύξησης της έμμεσης φορολογίας, για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ) προτείνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα επόμενα τρία έτη που θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται, εντόκως μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος.

Η εισφορά για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την πρόταση του Ινστιτούτου, θα αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012, θα προέλθει από την έκπτωση που απολαμβάνουν οι φορολογούμενοι από τις ετήσιες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (π.χ. αποδείξεις από κομμωτήρια, γυμναστήρια, εστιατόρια κ.λπ.). Δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια η εφορία δεν θα αναγνωρίζει για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα τις παραπάνω δαπάνες. Ωστόσο τα ποσά θα καταγράφονται στους ειδικούς κωδικούς προκειμένου ύστερα από τρία χρόνια να επιστραφούν τα χρήματα στους φορολογούμενους.

Για τα νομικά πρόσωπα η έκτακτη εισφορά θα αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012 και θα επιβάλλεται επί των καθαρών, λογιστικών, κερδών οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, φόρος με συντελεστή 5%. Και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μετά την παρέλευση των τριών χρόνων θα μπορούν να συμψηφίσουν το συνολικό ποσό με τη συνολική φορολογική οφειλή των οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015 (το 1/3 του ποσού κάθε χρόνο προσαυξημένο κατά 6%). Θα μπορούν επίσης να συμψηφίσουν το συνολικό ποσό εφάπαξ με τη συνολική φορολογική οφειλή του οικονομικού έτους 2015 (προσαυξημένο κατά 10%). Οπως εκτιμούν τα μέλη του Ινστιτούτου το όφελος για το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να ανέλθει στα 6,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα το ΙΟΦΟΜ προτείνει στο πλαίσιο του διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα 14.000 ευρώ και την προσθήκη κλιμακίων με χαμηλούς ενδιάμεσους συντελεστές.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/12/2009_383902

Η δική μου λογική λέει ότι οι "έκτακτες εισφορές" που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση θα γίνουν μόνιμες με τη τωρινή. To δημοσίευμα το επιβεβαιώνει. Μαζί, προβλέπω, την επιβολή (νέου τύπου) τεκμηρίων, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Στα αγγλικά ο όρος είναι "levy".

Μείωση τιμών και βουτιά στις αγοραπωλησίες κατοικιών στο 9μηνο

Ενισχύθηκε ο ρυθμός υποχώρησης των τιμών των κατοικιών κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς διαμορφώθηκε σε -5,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008, έναντι πτώσης κατά 2,6% κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου (πάντοτε σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους). Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, η μέση ετήσια πτώση των τιμών κατά το εννεάμηνο του έτους ανέρχεται σε 3,8%, ωστόσο, η κάμψη διαφοροποιείται ανάλογα με την παλαιότητα των κατοικιών. Ετσι, τα μεν νεόδμητα έχουν καταγράψει μικρότερες απώλειες, με μόλις 3% ετήσια πτώση στο τρίτο τρίμηνο (και 2,4% συνολικά από τις αρχές του έτους), ενώ οι αξίες των παλιότερων κατοικιών, ηλικίας άνω των πέντε ετών μειώθηκαν κατά 4,7% στο εννεάμηνο και 6,7% κατά το τρίτο τρίμηνο. Οπως αναφέρει η ΤτΕ για την μικρότερη πτώση στις νέες κατασκευές, «αντανακλά την σχετικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων τα οποία διατίθενται προς πώληση από τους κατασκευαστές».

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι η εικόνα της αγοράς σαφώς επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, όταν η αγορά είχε καταγράψει σημάδια βελτίωσης. Συγκεκριμένα, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων είχαν σημειώσει άνοδο κατά 3,9% στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, όταν αντίστοιχα είχε καταγραφεί υποχώρηση κατά 5,2%.

Για πρώτη φορά, η ΤτΕ προχώρησε σε επιμέρους καταγραφή των τιμών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις. Ετσι, στην Αθήνα οι τιμές υποχώρησαν στο εννεάμηνο με μέσο ετήσιο ρυθμό κατά 5,1%, στη Θεσσαλονίκη με 6% και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας με 3%. Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη οι τιμές κατά το τρίτο τρίμηνο παρουσίασαν άνοδο κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, παραμένοντας βέβαια χαμηλότερα κατά 5,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_100015_17/12/2009_383897

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Ι.Χ.: Δεν πέρασες ΚΤΕΟ; Δεν ασφαλίζεσαι!

Τέλος στην "αμέλεια" περισσότερων από 2 εκατομμυρίων οδηγών να περάσουν το Ι.Χ. τους από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, ευελπιστεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί μέσα στον Ιανουάριο και θα συνδέει την ασφάλιση του οχήματος με το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Σχεδόν τα μισά οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας (2,3 εκατ. Ι.Χ.) δεν έχουν -παρότι υποχρεούνται- περάσει από ΚΤΕΟ και είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 45% των ιδιοκτητών αποφεύγουν συστηματικά τον τεχνικό έλεγχο.

Σε μια προσπάθεια να επιβάλλει την... τάξη, το υπουργείο Υποδομών θα υποχρεώνει τους κατόχους αυτοκινήτων να επιδεικνύουν το δελτίο τεχνικού ελέγχου όταν πρόκειται να εκδώσουν το ασφαλιστήριο.

Εκτιμάται ότι, άμεσα θα περάσουν από έλεγχο περίπου 2,3 εκατ. ΙΧ τα οποία αν και έπρεπε δεν έχουν στην κατοχή τους το απαραίτητο πιστοποιητικό. Όσα αυτοκίνητα δεν πάρουν τη σχετική έγκριση δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα πρόβλεψη δελτίο τεχνικού ελέγχου πρέπει να διαθέτουν όλα τα οχήματα μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την πρώτη έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους, το οποίο και ανανεώνεται ανά διετία.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση θα ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή θα απαιτείται η επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Ακόμα, παράταση ως το τέλος του 2010 δίνεται στα 57 δημόσια ΚΤΕΟ προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση για τη λειτουργία τους, η οποία είχε λήξει.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/561134/Article.aspx

Σχόλιο:
Το θέμα τυχαίνει πιο σοβαρό καθώς εάν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα και δεν διαθέτει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου τότε η ασφαλιστική θα το επικαλείται και δεν θα αποζημιώνει...
Αυτό ισχύει σήμερα στα φορτηγά αλλά όχι στα επιβατικά, τώρα θα ισχύσει και για τα επιβατικά...

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Νέα καταναλωτικά δάνεια στα μέτρα των δανειοληπτών

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ CREDIT SCORΙNG?

Τιμολόγηση στα μέτρα του πελάτη υπόσχονται τα καταναλωτικά δάνεια νέας γενιάς που προωθούν οι τράπεζες, παράλληλα με τις προσπάθεια ενίσχυσης των αγορών μέσω πιστωτικών καρτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια υπόσχονται ευνοϊκή τιμολόγηση για τους καλούς και συνεπείς πελάτες, μειώνοντας το επιτόκιο ακόμα και 5 μονάδες σε σχέση με τα συμβατικά επιτόκια στην καταναλωτική πίστη. Η τιμολόγηση με βάση το προφίλ του κάθε πελάτη, αποσκοπεί σε μια πιο δίκαιη επιτοκιακή πολιτική, ανταμείβοντας τους καλούς πελάτες και αντικρούοντας παράλληλα την κριτική που ασκείται για τα υψηλά επιτόκια των ελληνικών τραπεζών. Η δυνατότητα αυτή δίνεται πλέον μέσα από το νέο σύστημα βαθμολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς του κάθε πελάτη που δημιουργήθηκε από τον Τειρεσία.

Η πολιτική της εξατομικευμένης τιμολόγηση επιχειρείται σε διάφορες παραλλαγές, όπως η μείωση του επιτοκίου για τον πελάτη, όταν εκείνος είναι συνεπής στην υποχρέωση της μηνιαίας δόσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η πιο πρόσφατη όμως εκδοχή της είναι η δυνατότητα που δίνεται στον πελάτη να ενταχθεί από την αρχή σε καθεστώς χαμηλού επιτοκίου.

Προϋπόθεση δεν είναι μόνο η συνεπής αποπληρωμή από τον δανειολήπτη των υποχρεώσεων προς την τράπεζα από την οποία παίρνει ένα νέο δάνειο, αλλά και η κατηγοριοποίησή του στις ομάδες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας μέσα από μια σειρά κριτηρίων, όπως η οικονομική του κατάσταση, η περιουσία του, το ετήσιο εισόδημά του, το επάγγελμα, οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν, η οικογενειακή του κατάσταση και τα οποία διαμορφώνουν τελικώς το προφίλ του. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο πελάτης παίρνει μια βαθμολογία, το εύρος της οποίας φθάνει έως και τις 600 μονάδες. Ετσι τιμολογείται π.χ. με ένα μέσο επιτόκιο αν η βαθμολογία του είναι περίπου στο 400 ή με χαμηλό επιτόκιο εάν η βαθμολογία του είναι υψηλότερη από αυτό το όριο. Οι πελάτες θα πρέπει όμως να φροντίζουν με ευλαβική σχολαστικότητα την καταβολή της μηνιαίας δόσης, αφού ακόμα και η καθυστέρηση για μερικές μόνο ημέρες, υποβιβάζει τον δανειολήπτη σε άλλη κατηγορία και τον επιβαρύνει με αύξηση του επιτοκίου ακόμα και έως 2 μονάδες.

Η λογική της πριμοδότησης του πελάτη δεν είναι καινούργια. Η Tράπεζα Κύπρου εισήγαγε πρώτη τη μείωση του επιτοκίου για τους συνεπείς πελάτες μέσα από την κατηγορία των καταναλωτικών δανείων «Συνεπώς», ενώ αντίστοιχη πολιτική υιοθετεί και η Εθνική Tράπεζα μέσα από το πρόγραμμα «Ανταπόδοση» που μειώνει το επιτόκιο κάθε εξάμηνο. Η νέα γενιά καταναλωτικών δανείων που εισήγαγαν τράπεζες όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Eurobank και η Marfin, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, εξασφαλίζοντας για τον πελάτη ευνοϊκό επιτόκιο από την έναρξη του προγράμματος, αρκεί το προφίλ του να πιστοποιεί την ικανότητά του να αποπληρώνει με συνέπεια τη δόση του δανείου ή να έχει μια μεγαλύτερη σχέση με την τράπεζα, μέσα από ένα στεγαστικό δάνειο, καταθέσεις κ.ά.

Τα επιτόκια του προγράμματος «Προφίλ» της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζουν χαμηλότερο επιτόκιο έως 4,5 μονάδες επιβραβεύοντας τους συνεπείς και καλούς πελάτες της τράπεζας, ενώ η Marfin Bank δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός απλού προσωπικού δανείου χωρίς δικαιολογητικά ή ενός καταναλωτικού δανείου με δικαιολογητικά, με επιτόκια έως και 4,5 μονάδες φθηνότερα. Σε τρεις κατηγορίες έχει ταξινομήσει και τους πελάτες η Eurobank, η οποία δίνει έκπτωση 2 μονάδων από τα συμβατικά επιτόκια για όσο διάστημα ο πελάτης εξυπηρετεί χωρίς καθυστερήσεις το δάνειό του. Χαμηλό στην εκκίνηση είναι και το επιτόκιο του προγράμματος «Lower» της Τράπεζας Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα «Συνεπώς» λειτουργεί αντίστροφα, επιβραβεύοντας τη συνέπεια κατά τη διάρκεια του δανείου. Η Alpha Bank εφαρμόζει εξατομικευμένη τιμολόγηση κατατάσσοντας τους δανειολήπτες σε τρεις κατηγορίες.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_12/12/2009_383158

Τέλη κυκλοφορίας 2010

Μια διευκρίνηση, καθώς έλαβα το τέλος κυκλοφορίας 2010 για τη μηχανή μου.

Οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί και ψηφιστεί, τόσο από την προηγούμενη όσο και από την τωρινή κυβέρνηση, αφορούν τα ΙΧ οχήματα και φορτηγά, ΟΧΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ!

Καθώς όλα τα χρόνια η κλίμακα ήταν ενιαία για οχήματα και μηχανές, πχ 650 κυβικών ή 1200, ΝΟΜΙΖΑ ότι οι πίνακες των νέων τελών θα περιλαμβάνουν και τις μηχανές...
ΛΑΘΟΣ!

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 219/2-11-2009) λέει:

Aρθρο 2

Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους νόμους 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285),
2948/2001 (ΦΕΚ Α' 242), 3697/2008 (ΦΕΚ Α' 194) και την υπ' αρ. 1080827/407
Τ&ΕΦ./22.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1788)
αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση του κυβισμού και
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 για
τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τον Πίνακα 3 για τα ελαφρά και
βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στις
παραγράφους 2 και 5, αντίστοιχα.
Το κλειδί είναι ο εν ισχύ Ν.3697/08, ο οποίος όριζε τα τέλη κυκλοφορίας όπως τα ξέραμε όλοι μέχρι πριν τις "ρυθμίσεις Σουφλιά" και τις "διορθώσεις Μπιρμπίλη".
Δυστυχώς, καθώς έλαβα το τέλος κυκλοφορίας για ποσό €46 - και ενώ νόμιζα ότι θα έπεφτα στα €18 - έκατσα και το έψαξα και κατέληξα στη διαπίστωση ότι οι μηχανές δεν ρυθμίστηκαν από τη νυν και τον πρώην αρμόδιο υπουργό, αλλά η κατάταξή τους στα τέλη παρέμειναν ως είχαν...

Πάνω που ήμουν έτοιμος να πάω στη ΔΟΥ...

Θα μου πεις "για 28 ευρώπουλα κάνεις έτσι";
Δεν είναι τα €28 αλλά:
1. η "εγκυρότητα" των δημοσιογράφων που απλά αγνόησαν τους μηχανόβιους από τους τόννους μελάνι που έχυσαν και τους λαιμούς τους που έκλεισαν
2. η πολιτική των πολιτικών απέναντι στους μηχανόβιους, ίσως σκέφτονται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και εμείς αυτοκίνητο

Μικρές λεπτομέρειες αυτής της ζωής...

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Πρώτο κύμα ανατιμήσεων 10%-12% στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων το 2010

«Τσουνάμι» ανατιμήσεων στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων έρχεται από το 2010 και θα διαρκέσει έως και τον Ιούνιο του 2012. Κατ΄ αρχάς, τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν από τις αρχές του 2010 κατά 10%-12%. Αυξήσεις όμως έρχονται και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των νοσοκομειακών καλύψεων, οι οποίες θα κινούνται άνω του 5%, δηλαδή στα όρια του λεγομένου «ιατρικού πληθωρισμού».
...
Εν τω μεταξύ από τις αρχές του 2010 αρχίζει νέα «κούρσα» των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων, δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο του 2011 αυξάνονται και πάλι τα κατώτατα όρια αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες, από 500.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 750.000 και τον Ιούνιο του 2012 τα κατώτατα όρια θα φτάσουν στο 1.000.000 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες, είναι προφανές ότι θα αξιοποιήσουν αυτή την υποχρέωση για να «διορθώσουν» τα ασφάλιστρά τους.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=18&artId=303862&dt=09/12/2009

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Τι να προσέχουμε στις αγορές παιδικών παιχνιδιών

Σημαντικό μέρος των χρημάτων που θα διατεθούν και φέτος στις γιορτές θα κατευθυνθεί στα παιδικά παιχνίδια και το Κέντρο προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), με ανακοίνωσή του, σημειώνει αυτά που θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς και γενικότερα οι υποψήφιοι αγοραστές παιδικών παιχνιδιών στις επιλογές τους.

Σημειώνει ότι το παιδικό παιχνίδι θεωρείται ένα τυπικό βιομηχανικό προϊόν αλλά για την επιλογή του δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις τυπικές διαδικασίες, που ακολουθούμε, όταν αγοράζουμε ένα άλλο προϊόν. Καθοριστικός παράγοντας, για την επιλογή του παιχνιδιού, που θα δωρίσουμε, αυτές τις γιορτινές μέρες, στο παιδί μας, είναι ο ευαίσθητος και αδιαμόρφωτος ακόμα, χαρακτήρας του.

Για τα παιδικά παιχνίδια υπάρχει τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νομοθεσία καθορίζει, για το σύνολο των παιδικών παιχνιδιών, τις βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, που πρέπει αυτά να πληρούν, για να μπορούν να διατίθενται, στην αγορά.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

1. Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες.

2. Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

3. Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ.

4. Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι.

5. Δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες γωνίες, στο παιχνίδι.

6. Οι ηλικίες, που αναφέρονται, επάνω στη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται, απαράκλητα. Ένα παιχνίδι, που θεωρείται, από τον κατασκευαστή του, κατάλληλο, για μια συγκεκριμένη ηλικία, μπορεί να γίνει επικίνδυνο, στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού.

«Η αγορά του παιχνιδιού δε μπορεί να γίνεται, κάτω από τις εντυπώσεις μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. Πρέπει να γίνεται με κριτήρια την ηλικία, το φύλο, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Ένα παιχνίδι πρέπει να καλλιεργεί τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνει στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, για τη δημιουργία της προσωπικότητας ενός παιδιού» σημειώνει το ΚΕΠΚΑ.

Επειδή, τα δείγματα παιχνιδιών, στα οποία διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, στην Ελλάδα, από τον Ε.Λ.Ο.Τ., είναι ελάχιστα, σε σχέση, με το μεγάλο αριθμό παιχνιδιών, που κυκλοφορεί στην αγορά, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, στις ενδείξεις, που αναγράφονται, στις συσκευασίες των παιχνιδιών.

Αποφεύγουμε, γενικά, τα παιχνίδια, που περιέχουν PVC ή φθαλικά. Η παραγωγή και εμπορία, στην ελληνική αγορά, κάθε είδους μαλακών μασητικών παιχνιδιών, από PVC, που προορίζονται, για παιδιά μέχρι 3 ετών, απαγορεύεται διότι η μακροπρόθεσμη πρόσληψη τέτοιων προϊόντων προκαλεί βλάβες, στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η χρήση του PVC συνεχίζεται, για παιχνίδια, που απευθύνονται, σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Παιχνίδια, με διαστάσεις κάτω των 4,5 εκ., που βρίσκονται, μέσα σε βρώσιμα προϊόντα (πατατάκια, σοκολάτες, γιαούρτια, δημητριακά, παγωτά, σοκολατένια αυγά κ.λ.π.) κυκλοφορούν, νόμιμα, στην Ε.Ε., για παιδιά άνω των 3 ετών. Όμως, αρκετοί τραυματισμοί, από τέτοια προϊόντα, καταγράφονται κάθε χρόνο γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, ιδιαίτερα, τα βρώσιμα προϊόντα, τα οποία περιέχουν συναρμολογούμενα παιχνίδια και παρακολουθούμε τα παιδιά μας, την ώρα, που καταναλώνουν τέτοια προϊόντα και παίζουν, με τα παιχνίδια, που βρίσκονται, μέσα σ' αυτά.

Τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν, συνήθως, βίαιο περιεχόμενο, όπως σημειώνει το ΚΕΠΚΑ και προσθέτει ότι παρ' ότι η τιμή τους είναι υψηλή και υπάρχει ένδειξη ότι επιτρέπεται η αγορά, μόνο σε ενηλίκους, πολλά παιδιά πείθουν τους γονείς τους, να τους αγοράσουν τέτοια παιχνίδια. ''Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρατεταμένη ενασχόληση, με τέτοιου είδους παιχνίδια, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και επηρεάζει, με αρνητικό τρόπο, τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία των παιδιών μας. Η πολύωρη χρήση τέτοιων παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει, στα παιδιά, δυσλειτουργίες, όπως απαθές και νωχελικό βλέμμα, νευρικότητα και υπερκινητικότητα. Γι' αυτό: ελέγχουμε το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των παιδιών μας, με τα παιχνίδια αυτά. Παρακολουθούμε, αν είναι δυνατόν, τον τρόπο χρήσης τους, από τα παιδιά, για να διαπιστώσουμε, αν αποκομίζουν κάποιο όφελος ή το αντίθετο''.

Ελέγχουμε, αν το παιχνίδι, στη συσκευασία του, φέρει την ένδειξη «CE». Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό έχει συμμορφωθεί, προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, που ορίζονται, από την κοινοτική νομοθεσία. Δυστυχώς, όμως, η χορήγηση αυτού του σήματος γίνεται, με πολλούς τρόπους. Προληπτικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί η ασφάλεια του παιχνιδιού δεν είναι υποχρεωτικοί, πριν το παιχνίδι εισαχθεί, στην αγορά. Ο παραγωγός καταθέτει φάκελο, στις αρχές και βεβαιώνει ότι το παιχνίδι πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, που έχουν τεθεί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, αναλαμβάνει μεν την ευθύνη, αν κάτι «πάει στραβά», αλλά, ίσως, πολύ αργά και αφού έχει προκληθεί ζημιά, σε κάποιο παιδί.

Εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας, που προκλήθηκαν, σε παιδιά, από μαγνητάκια, σε παιχνίδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μάιο του 2007, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης (CEN), να τροποποιήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ71), έτσι ώστε να καλύπτει τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά, όταν παίζουν, με παιχνίδια, που περιέχουν μαγνήτες αλλά το πρότυπο δεν τροποποιήθηκε, παρότι πέρασε, προ πολλού, η προθεσμία, που είχε δώσει η Επιτροπή. ''Πρέπει να διαβάζουμε, προσεκτικά, τα όσα αναγράφονται, στη συσκευασία των παιχνιδιών, ώστε να γνωρίζουμε αν περιέχονται μαγνήτες, στο παιχνίδι του παιδιού μας. Σε περίπτωση, που αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, παρακολουθούμε, στενά, το παιδί μας, όταν παίζει, με αυτό το παιχνίδι'' σημειώνει το ΚΕΠΚΑ.

Για τους λόγους αυτούς, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισημαίνει:

- Όταν ανοίξουμε το παιχνίδι, ελέγχουμε την κατάστασή του και αν έχουμε κάποια αμφιβολία, ως προς την αξιοπιστία του, ξανατοποθετούμε το παιχνίδι, στη συσκευασία του και το επιστρέφουμε, στον έμπορο.

- Αναζητούμε τυχόν συστάσεις του κατασκευαστή, όπως «να χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενηλίκου» και τις εφαρμόζουμε, κατά γράμμα.

- Διαβάζουμε, με προσοχή, τυχόν προειδοποιήσεις, που αναγράφονται στη συσκευασία και τις ακολουθούμε, απόλυτα.

- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όταν τα παιδιά μας παίζουν, με παιχνίδια, που περιέχουν μαγνήτες.

- Διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες συναρμολόγησης του παιχνιδιού και τα εξηγούμε, λεπτομερώς, στα παιδιά μας.

- Δεν πετάμε τα υλικά συσκευασίας. Φυλάσσουμε τις πληροφορίες, που αφορούν τον κατασκευαστή. Ενδέχεται να μας είναι χρήσιμες, σε περίπτωση παραπόνων.

- Εξηγούμε στο παιδί μας, εκτελώντας μια μικρή επίδειξη, τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού. Επισύρουμε την προσοχή του, στους ενδεχόμενους κινδύνους, εξηγώντας του τις κινήσεις ή τους χειρισμούς, που πρέπει να αποφύγει.

- Μετά τη χρησιμοποίηση του παιχνιδιού, ελέγχουμε την κατάστασή του. Αν παρουσιάζει κίνδυνο, μετά τη χρήση του, το τοποθετούμε σ' ένα χώρο απροσπέλαστο, για το παιδί. Αν έχει υποστεί βλάβη, το επισκευάζουμε, όπως πρέπει, ή το πετάμε.

- Δεν αφήνουμε, ποτέ, ένα παιχνίδι, που έχει καταστεί επικίνδυνο, στο χέρι ενός αθώου παιδιού ή σε χώρο, που αυτό μπορεί να το φτάσει.

- Επιβλέπουμε το παιδί μας, την ώρα, που παίζει, με το καινούργιο του παιχνίδι. Η παρουσία μας μπορεί να προλάβει τυχόν ατύχημα.

- Καταγγέλλουμε, στις αρμόδιες αρχές ή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. περιπτώσεις ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ώστε να προστατευτούν όλα τα παιδιά.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ