Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012 όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012
όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)
             
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2011      
             
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ              
             
ΑΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ    
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 33,57 26,18 3,93    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   34,80 27,14 4,07    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   36,46 28,44 4,27    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   38,11 29,73 4,46    
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   39,78 31,03 4,65    
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   41,43 32,32 4,85    
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   43,11 33,63 5,04    
               
ΕΓΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012      
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 36,92 28,80 4,32    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   38,16 29,76 4,46    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   39,83 31,07 4,66    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   41,47 32,35 4,85    
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   43,14 33,65 5,05    
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   44,80 34,94 5,24    
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   46,47 36,25 5,44    
             
             
      `      
             
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ              
             
ΑΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ    
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 751,39 586,08 3,52    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   813,99 634,91 3,81    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   887,99 692,63 4,16    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   961,99 750,35 4,50    
             
             
             
             
ΕΓΓΑΜΟΙ     1/7/2011 14/2/2012 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ    
               
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 826,54 644,70 3,87    
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ   889,13 693,52 4,16    
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   963,13 751,24 4,51    
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ   1037,13 808,96 4,85    
             
 Αρθρο της ΠΙΜ Εργασιακή
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/13479

Συνήγορος του Πολίτη: «Αμφισβητήστε τα τεκμήρια διαβίωσης»

H διοίκηση οφείλει να ενημερώνει τους φορολογούμενους για τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης
Πόρισμα: Έλλειψη πληροφόρησης φορολογούμενων αναφορικά με τη δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου διαβίωσης του άρθρου 16§1θ του ν.2238/1994

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη διότι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) δεν παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης. Οι πολίτες που θέλησαν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν και υποχρεώθηκαν να καταβάλουν φόρο για εισοδήματα που δεν απέκτησαν ποτέ.
Διαπιστώθηκε έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών τόσο σε επίπεδο ΔΟΥ όσο και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς και άρνηση ή ανεπαρκής καθοδήγηση από πλευράς αρμοδίων υπαλλήλων.
Δεδομένης μάλιστα της δυσμενέστατης οικονομικής συγκυρίας που διανύει η χώρα, η διοίκηση όφειλε να έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και να έχει προβεί με όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά, έντυπα) που έχει στη διάθεσή της και με αυξημένη επιμέλεια στη διασφάλιση της πλήρους ενημέρωσης των φορολογούμενων για τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμά του προτείνει:
α) το υπουργείο να πληροφορεί μέσω του διαδικτυακού τόπου του και να ενημερώνει μέσω του Τύπου πριν την κατ’ έτος υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,
β) να αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις αμφισβήτησης της αντικειμενικής δαπάνης και μείωσης ή / και διαγραφής του αναλογούντος φόρου, και
γ) οι ΔΟΥ να καθοδηγούν επαρκώς τους φορολογούμενους πολίτες.

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9473

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Οι 20 αλλαγές στο Ε1 που θα συμπληρώσουμε φέτος

Μαζικές διασταυρώσεις για "κρυφά" εισοδήματα και ...τετραγωνικά, σχεδιάζει η εφορία και ζητά από φέτος να συμπληρώνουμε στο Ε1 όχι μόνο το ονοματεπώνυμο ή το εισόδημα, αλλά ακόμα και  τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού μας. Το νέο έντυπο δήλωσης φόρου εισοδήματος 2012 που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο φόρο Ακινήτων για το 2012, θα αρχίσει να αποστέλλεται άμεσα, ίσως και από αυτήν την εβδομάδα.

Το protothema.gr παρουσιάζει σήμερα το νέο έντυπο και όλες τις αλλαγές που θα συναντήσουμε σε αυτό -που στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνουν και ακόμα μεγαλύτερους φόρους σε σχέση με πέρυσι.
 
Προσωπικά στοιχεία (1η σελίδα, πίνακας 2)
1.      Ζητείται πλέον να δηλώσουμε αν έχουμε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κλπ) στο εξωτερικό. Αν «ξεχάσει» κάποιος να συμπληρώσει τους νέους αυτούς κωδικούς (029-030), τότε θα μπορεί το κράτος να κατάσχει ό,τι βρει πως έμεινε αδήλωτο, μετά από διασταυρώσεις με ξένες χώρες (πχ Ελβετία).

2.      Για τους φορολογούμενους που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1981 και μετά, ισχύει ειδικό αφορολόγητο 9.000 ευρώ (αντί 5.000) εφόσον τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το όριο αυτό. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 017- 018 αλλά αν το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 9.000 ευρώ, τότε θα ισχύσει και για αυτούς το πολύ χαμηλό αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και θα πληρώσουν αυτομάτως 400 ευρώ περισσότερο φόρο.

3.      Καταργήθηκε ο κωδικός (027-028) που συμπλήρωναν οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

4.      Καταργήθηκε η  φοροαπαλλαγή που ίσχυε από το 2010 για νέους επιτηδευματίες ηλικίας κάτω των 35 και για κέρδη έως 30.000 ευρώ ετησίως. Απαλείφθηκε έτσι και η σχετική ένδειξη (019-020) στο Ε1 του 2012.
 
Τι φορολογείται (πίνακας 3, σελίδα 1-2)
5.      Ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ δηλώνουν ξεχωριστά αν είχαν ζημία από ατομικό επάγγελμα την προηγούμενη χρήση (κωδ. 415-416 και 515-516).

6.      Το εισόδημα από αλιευτικές δραστηριότητες δηλώνεται πλέον ξεχωριστά από τα γεωργικά (κωδ. 921-922). Συμπληρώνεται επιπλέον και ειδικός κωδικός (923-924) για το εισόδημα με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

7.      Δηλώνονται τα καθαρά κέρδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ισχύος όμως μέχρι 100 kw (κωδ. 479-480)

8.      Δηλώνονται τα καθαρά κέρδη από αγροτουριστική μονάδα, εφόσον η δυναμικότητά της δεν ξεπερνά τα 10 δωμάτια (κωδ. 481-482)

Πώς θα μας πιάσει το τεκμήριο (πίνακας 5, σελίδα 3)
9.      Το σπίτι που μένει ο καθένας, ακόμα και αν φιλοξενείται δωρεάν, θεωρείται τεκμηριο εισοδήματος, εφόσον βρίσκεται σε τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ ανά τμ και άνω. Από φέτος όμως η εφορία ζητάει να αναγράφεται στο Ε1 και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ (κωδ. 205) για την κύρια κατοικία κάθε φορολογουμένου, ασχέτως τιμής ζώνης.

10.   Απαλείφθηκαν τελικώς οι κωδικοί 206-208-210 στους οποίους οι φορολογούμενοι σχεδιαζόταν να δηλώνουν τους χώρους που έχουν «τακτοποιήσει» ως ημιυπαίθριους ή αυθαίρετους χώρους, κινδυενύοντας να πιαστούν για τα καλά στα δίχτυα της Εφορίας, για μεγαλύτερη επιφάνεια από εκείνη που ως πέρυσι δήλωναν.

Τι μειώνει το ετήσιο τεκμήριο (πίνακας 6, σελίδα 3)
11.   Για εισοδήματα που εξαιρούνται της έκτακτης εισφοράς (αποζημιώσεις απολύσεως, εφάπαξ κλπ) υπάρχει νέος κωδικός (657-658).

12.   Προστίθεται κωδικός για δαπάνες γα αγορά ή ανέγερση ακινήτων, αλλά και για τη χρηματοδοτική μίσθωσή τους (κωδ. 735-736). Οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν πλέον τεκμήριο και οι φορολογούμενοι δεν θα ελεγχθούν για το «πόθεν έσχες». Ωστόσο αν πρόκειται για αγορά α΄κατοικίας με στεγαστικό δάνειο, οι τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείο για το 2011 θεωρούνται τεκμήριο και προστίθενται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και διαβίωσης.
 
Πώς γλιτώνετε φόρους (πίνακας 7, σελίδες  3-4)
13.   Όλες ανεξαιρέτως οι ιατρικές δαπάνες που μειώνουν εισόδημα και φόρο, «περνάνε» πλέον σε έναν κωδικό (051). Καταργούνται οι κωδικοί 043-046 που αφορούσαν νοσηλεία και γιατρούς στο εξωτερικό.

14.   Καταργείται ο κωδικός 041 για τις δαπάνες σε δικηγόρους. Αυτές οι δαπάνες συναθροίζονται στις γενικές δαπάνες με αποδείξεις (κωδ. 049)

15.   Προστέθηκαν κωδικοί (092,094,096) για όσους δηλώνουν πως «φιλοξενούνται» και δεν πληρώνουν ενοίκιο κύριας κατοικίας.

16.   Νέος κωδικός 075-076 για τις δωρεές χρηματικών ποσών στον «λογαριασμό αλληλοβοηθείας για την απόσβεση του Δημοσίου χρέους».

17.   Eχουν συγχωνευθεί οι κωδικοί που αφορούν στους τόκους στεγαστικών δανείων. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύναψης του δανείου οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν στον κωδικό 063-064 τους τόκους που κατέβαλαν το 2011. Όλοι πλέον (και οι πριν το 1999) δηλώνουν και τα τετραωνικά της κατοικίας (κωδ. 071).

18.   Προστέθηκαν νέοι κωδικοί (077-078) που αφορούν στα μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα της περιοχής «Γεράνι» του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, προκειμένου να εκπέσει από αυτά έως το 80% των δαπανών αποκατάστασης.

19.   Νέοι κωδικοί (033- 034- 035- 036) όπου καταγράφονται οι δαπάνες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.

Προκαταβολή-συμψηφισμός φόρων (πίνακας 8, σελίδα 4)
20.   Απαλείφτηκε ο κωδικός 653 όπου αναγράφονταν και αφαιρούνταν από τον τελικό φόρο, τα ποσά φόρου που προκαταβλήθηκαν για φορτηγά ΔΧ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, λιανοπωλητές κλπ.
 
http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=178266
 
________________________________________

Τον Αριθμό Παροχής ΔΕΗ θα Αναγράφουν στη Φορολογική Δήλωση Ενοικιαστές και Ιδιοκτήτες Ακινήτων

Έναν νέο κωδικό με στόχο να εξακριβωθούν οι διαφορές μεταξύ της πραγματικής επιφάνειας των κατοικιών και αυτής που αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα περιλαμβάνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Μέσω του κωδικού αυτού, εξάλλου, θα εισπράττεται το Ειδικό Ετήσιο Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) απευθείας από το υπουργείο Οικονομικών και θα αποσυνδεθεί η πληρωμή του από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, θα κληθούν να αναγράψουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον αριθμό παροχής του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτός εμφανίζεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών παρόχων.

Η μέθοδος αυτή θα δώσει στο ΥΠΟΙΚ τη δυνατότητα να διασταυρώσει αν η επιφάνεια που δηλώθηκε στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), είναι ίδια με αυτόν που αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που στη ΔΕΗ έχουν δηλωθεί λιγότερα τετραγωνικά, οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στη συγκεκριμένη παράβαση, κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμα αναδρομικά για μία πενταετία, λόγω μη καταβολής του φόρου ακίνητης περιουσίας που αντιστοιχεί στα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν αποκρυβεί. Επίσης θα πληρωθούν αναδρομικά δημοτικά τέλη και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) καθώς και αυξημένο ΕΕΤΗΔΕ.
Συγκεκριμένα, περίπου 5.000.000 φορολογούμενοι – ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές πρώτης κατοικίας - θα αναγράψουν τον αριθμό παροχής ΔΕΗ που αναφέρεται στον λογαριασμό που τους στέλνει η επιχείρηση. Με την αναγραφή αυτή το υπουργείο Οικονομικών θα μπορέσει να προχωρήσει σε διασταύρωση τόσο των τετραγωνικών που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 και Ε9 όσο και στον λογαριασμό της ΔΕΗ όπου αναφέρονται τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και το ΕΕΤΗΔΕ.
Παράλληλα, ο κωδικός αυτός θα βοηθήσει το υπουργείο στη διασταύρωση ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται αλλά ποτέ δεν έχουν δηλωθεί στην Εφορία και ιδίως ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρείες αλλά είναι άγνωστος ο πραγματικός τους ιδιοκτήτης.
Ακόμη, μέσω του TAXIS θα γίνει έλεγχος στα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου και αυτού που αναγράφεται στον λογαριασμό.
Τέλος, θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο μητρώο ιδιοκτητών ακινήτων - πελατών της ΔΕΗ, με στόχο, από τον επόμενο χρόνο, το ΥΠΟΙΚ να απεμπλέξει τη ΔΕΗ από τη διαδικασία αποστολής του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών που εκδίδει. Πλέον, τον νέο φόρο επί των ακινήτων θα στέλνει απευθείας το υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω ειδικών εκκαθαριστικών.

http://www.kozani.tv/yootheme/9054-%CE%A4%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%94%CE%95%CE%97-%CE%B8%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%91%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.html

 

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

τα «κρυφά χαράτσια» του 2012

Μετά την ψυχρολουσία από την αυξημένη παρακράτηση φόρου στις μηνιαίες αποδοχές από την 1-1-2012, από την προσεχή άνοιξη με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έρχεται νέα φορο-αφαίμαξη από 800 μέχρι και 1.560 ευρώ κατά κεφαλήν για πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογουμένους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Μόνο από την αναδρομικότητα του μειωμένου αφορολόγητου ορίου, όσοι δηλώσουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν με 500 ευρώ.
Μετά την ψυχρολουσία από την αυξημένη παρακράτηση φόρου στις μηνιαίες αποδοχές από την 1-1-2012, από την προσεχή άνοιξη με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έρχεται νέα φορο-αφαίμαξη από 800 μέχρι και 1.560 ευρώ κατά κεφαλήν για πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογουμένους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Για πρώτη φορά εκκαθαριστικά σημειώματα με επιπλέον φόρο θα λάβουν ακόμα και όσοι το 2011 είχαν μηνιαίες μεικτές αποδοχές πάνω από 416 ευρώ, ενώ μια μικρή μειονότητα φορολογουμένων θα έχει επιστροφές φόρου έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων την περσινή χρονιά.
Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις είναι αποτέλεσμα του χρεωστικού υπολοίπου λόγω της αναδρομικής από 1-1-2011 μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 από τα 12.000 ευρώ, της καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 (1%-4% ανάλογα με το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος) και της μείωσης στο 10% από 20% των εκπτώσεων για τις αφορολόγητες δαπάνες.
Μόνο από την αναδρομικότητα του μειωμένου αφορολόγητου ορίου, όλοι όσοι θα δηλώσουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ, δηλαδή μεικτές μηνιαίες αποδοχές 860 ευρώ (μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών), θα έχουν αυτόματα αύξηση του αναλογούντος στο εισόδημά τους φόρου κατά 500 ευρώ και επιπλέον με το εκκαθαριστικό σημείωμα θα καλούνται να καταβάλουν την εισφορά για τα περσινά εισοδήματα. Από ,κει και πέρα, θα έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις εξαιτίας της περικοπής των φοροαπαλλαγών για δαπάνες υγείας, τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές εισφορές κ.ά.
Με βάση τα παραπάνω, στους φορολογούμενους με μηνιαίες μεικτές αποδοχές από 860 μέχρι 2.000 ευρώ, η Εφορία κατά την εκκαθάριση της δήλωσής τους θα τους υπολογίσει επιπλέον φόρο εισοδήματος από 820 μέχρι και 1.560 ευρώ κατά μέσον όρο για τον καθένα. Για νοικοκυριά με δύο εργαζόμενους στο κοινό εκκαθαριστικό που θα λάβουν τα παραπάνω ποσά θα είναι διπλάσια.
Αναδρομικά ραβασάκια και μπλόκο στις επιστροφές
Τεστ... επιβίωσης για τα νοικοκυριά το φετινό ραντεβού με την Εφορία
Η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων, που τα προηγούμενα χρόνια ελάμβανε πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα λάβει φέτος χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
Νέο φορολογικό χτύπημα στα εισοδήματα με την εκκαθάριση της φετινής δή­λωσης φέρνουν το «χρεωστικό υπόλοιπο» από την αναδρομική μείωση του αφορολόγητου ορίου από την 1η-1-2011, οι αλλαγές στην κλίμακα, η κατάργηση του φορο-μπόνους για τις αποδείξεις και το ψαλίδισμα των απαλλαγών που αφορούν δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενοίκια, ασφάλιστρα και εισφορές σε Ταμεία. Αναλυτικότερα:
Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά και με μεικτό μισθό 860 ευρώ το 2011 θα επιβαρυνθεί κατά 500 ευρώ λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου κατά 7.000 ευρώ από την 1η-1-2011 (στα 5.000 από 12.000 ευρώ που ήταν μέχρι τις 31-12-2010). Κι αυτό γιατί ο συγκεκριμένος είχε αύξηση της παρακράτησης φόρου με βάση το μειωμένο αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ από 1-7-2011, δηλαδή για έξι μήνες.
Του παρακρατήθηκε για το διάστημα αυτό επιπλέον φόρος 200 ευρώ, ενώ με βάση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ που προέβλεπε το πολυνομοσχέδιο του περασμένου Νοεμβρίου θα έπρεπε για ολόκληρο το έτος να του παρακρατούνταν από τις μηνιαίες αποδοχές επιπλέον φόρος 700 ευρώ (από τα 12.000 στα 5.000 ευρώ η διαφορά των 7.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%, συνεπώς το ποσό του φόρου είναι 700 ευρώ). Η διαφορά μεταξύ των 700 και των 200 ευρώ που ήταν ο παρακρατούμενος φόρος θα συνυπολογιστεί στην εκκαθάριση της δήλωσής του σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση.
500 ευρώ επιπλέον
Οπότε ο φόρος στο σημείωμα της εφορίας θα είναι αυξημένος κατά 500 ευρώ. Στο ίδιο σημείωμα θα αναγραφεί και το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα του 2011, που για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο θα είναι 120,4 ευρώ (ετήσιο εισόδημα 12.040 ευρώΧ1%=120,4). Συνεπώς, μόνο από την αναδρομική μείωση του αφορολόγητου και την εισφορά η επιβάρυνση ανέρχεται σε 620,4 ευρώ.
Αν ο παραπάνω φορολογούμενος υποβάλει μαζί με τη δήλωση και ένα χαμηλό ποσό αφορολόγητων δαπανών, για παράδειγμα 2.000 ευρώ, το ελάχιστο με βάση το στατιστικό δείγμα θα χάσει άλλα 200 ευρώ λόγω της περικοπής του ποσοστού της έκπτωσης από τον φόρο στο 10% από 20% (η ελάφρυνση από 400 ευρώ μειώνεται στα 200 ευρώ). Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση θα ανέλθει σε 820,4 ευρώ.
Με το νέο φορολογικό καθεστώς (αναδρομική μείωση του αφορολόγητου, επαχθής αλλαγή της κλίμακας, κατάργηση του μπόνους των αποδείξεων, ψαλίδισμα των φοροαπαλλαγών) καταργούνται οι επιστροφές φόρου για τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογούμενων που τα προηγούμενα χρόνια ελάμβαναν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2011 οι φορολογούμενοι που είχαν επιστροφές φόρου προσέγγισαν τα 2 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 40% του συνόλου.
Τέλος, δεν ισχύει πλέον η έκπτωση φόρου για τις αποδείξεις παρά μόνο η φοροποινή σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το απαραίτητο ποσό (25% του δηλωθέντος εισοδήματός) προκειμένου να διασφαλίσει ο φορολογούμενος το αφορολόγητο των 5.000.
ΠΡΩΤΗ ΚΡΥΑΔΑ
Αντί για μισθό πήραν... χαρτζιλίκι
Το πρώτο ισχυρό πλήγμα στις αποδοχές τους γεύτηκαν οι φορολογούμενοι με το εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου. Υπήρχαν περιπτώσεις εργαζομένων που λόγω της αυξημένης παρακράτησης φόρου και των δόσεων του δανείου το καθαρό ποσό που έλαβαν ήταν μόλις μερικές δεκάδες ευρώ.
Από την αυξημένη παρακράτηση φόρου λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ από 8.000 ευρώ που ήταν μέχρι τις 31-12-2011 και της ενσωμάτωσης της εισφοράς αλληλεγγύης για τα φετινά εισοδήματα μισθωτοί με μεικτές αποδοχές από 571 ευρώ μέχρι 928 ευρώ τον μήνα και ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση και με τον τομέα εργασίας του (ιδιωτικός τομέας ή Δημόσιο) έχουν αύξηση του φόρου από 16 μέχρι 30 ευρώ, για αποδοχές από 1.000 μέχρι 1.800 ευρώ ο παρακρατούμενος φόρος αυξάνεται από 30 έως 63 ευρώ και για υψηλότερες αποδοχές η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 60 και 240 ευρώ τον μήνα. Το αποτέλεσμα είναι οι καθαρές αποδοχές να μειώνονται σχεδόν ισόποσα με την αύξηση του φόρου.
Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση ως ποσοστό του εισοδήματος έχουν οι χαμηλόμισθοι και τα μεσαία εισοδήματα, καθώς οι πρώτοι λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο, ενώ για τους δεύτερους η φορολογία αυξάνεται σημαντικά λόγω και των αλλαγών στα κλιμάκια και στους συντελεστές.
Συνταξιούχοι
Σημαντική επιβάρυνση θα έχουν και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών μιας και έχουν το αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό αυτό. Αν είναι υψηλότερο, τότε το αφορολόγητο όριο πέφτει στα 5.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η παρακράτηση του φόρου από τις συντάξεις θα γίνει με βάση το όριο των 9.000 ευρώ. Εφόσον ο συνταξιούχους έχει συνολικό ετήσιο εισόδημα πάνω από αυτό το όριο, τότε με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος θα του βεβαιωθεί πρόσθετος φόρος 400 ευρώ.
Oι τρεις φοροπαγιδες
1. Η μείωση του αφορολόγητου ορίου επιβαρύνει αυτόματα τους φορολογούμενους λόγω της μικρότερης παρακράτησης το 2011.
2. Αυτόματη είναι και η επιβάρυνση λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης και για τα εισοδήματα του 2011.
3. Στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν την άνοιξη δεν θα ισχύει πλέον η έκπτωση φόρου για τις αποδείξεις.
Φορολογούμενη με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ το 2011 θα επιβαρυνθεί με 500 ευρώ επιπλέον φόρο εξαιτίας της αναδρομικής μείωσης του αφορολόγητου, θα κληθεί να πληρώσει άλλα 560 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης (ετήσιο εισόδημα 28.000 χ 2%), ενώ αν προσκομίσει παραστατικά για αφορολόγητες δαπάνες 5.000 ευρώ, τις ελάχιστες με βάση το στατιστικό δείγμα, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 500 ευρώ αφού η έκπτωση από τον φόρο θα περιοριστεί στα 500 ευρώ (5.000 χ 10%) από τα 1.000 ευρώ (5.000 χ 20%) που ήταν με το παλαιό καθεστώς.
Ετσι η συνολική αύξηση του φόρου θα ανέλθει στα 1.560 ευρώ.
Ζευγάρι μισθωτών που ο σύζυγος θα δηλώσει εισόδημα 21.000 ευρώ και η σύζυγος 14.000 ευρώ και θα προσκομίσει παραστατικά για αφορολόγητες δαπάνες ύψους 8.000 ευρώ, θα πληρώσει: 560 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης του 2011 (21.000 χ 2% = 420 ευρώ ο άνδρας και 14.000 χ 1%=140 ευρώ η σύζυγος), 1.000 ευρώ (500 ευρώ ο καθένας λόγω της αναδρομικής από την 1η-1-2011 μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 από τα 12.000 ευρώ) και επιπλέον 800 ευρώ φόρο λόγω του περιορισμού της έκπτωσης στο 10% από 20% για τις αφορολόγητες δαπάνες των 8.000 ευρώ (με το 20% η μείωση φόρου ήταν 1.600 ευρώ).
Συνολικά, η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 2.360 ευρώ.
Αγαμος φορολογούμενος που το 2010 είχε εισόδημα 30.000 ευρώ, δαπάνη τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας 4.000 ευρώ και έξοδα για ιατρικές αμοιβές 1.000 ευρώ, με βάση τη φορολογική κλίμακα του 2010 και τις εκπτώσεις λόγω φοροαπαλλαγών έλαβε το 2011 επιστροφή φόρου ύψους 1.452 ευρώ. Με το νέο καθεστώς με τα ίδια εισοδήματα και τις ίδιες δαπάνες όχι μόνο δεν θα έχει επιστροφή φόρου αλλά με την εκκαθάριση της φετινής φορολογικής δήλωσης θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο 211 ευρώ. Δηλαδή, θα έχει επιβάρυνση 1.663 ευρώ.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63612278