Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Πού συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών

Από 8.000 έως 11.000 ευρώ θα στοιχίσει φέτος στους ασφαλισμένους η εξαγορά τεσσάρων πλασματικών ετών για ταχύτερη «έξοδο» στη σύνταξη. Τα χρήματα που θα κληθεί να καταβάλει ο κάθε ασφαλισμένος διαφοροποιούνται ανάλογα με το πόσα και ποια πλασματικά έτη θα επιλέξει να εξαγοράσει, ενώ υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που η αναγνώριση γίνεται δωρεάν.

 • Τέσσερα πλασματικά έτη φέτος
 • Πέντε πλασματικά έτη το 2012
 • Εξι πλασματικά έτη το 2013 και
 • Επτά πλασματικά έτη από το 2014
Ειδικά για τον στενό δημόσιο τομέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πως μπορούν επιπλέον να αναγνωριστούν άλλα πέντε έτη για τα παιδιά. Δηλαδή το 2014 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν έως δώδεκα πλασματικά έτη.
Σήμερα το «Εθνος - Συντάξεις» καταγράφει αναλυτικά τα πλασματικά έτη που μπορούν να εξαγοραστούν και δημοσιεύει αναλυτικά παραδείγματα για το κόστος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους ασφαλισμένους, προκειμένου να εξαγοράσουν τα πλασματικά έτη που είναι πιο φτηνά (καθώς υπάρχουν διαφορές στον τρόπο υπολογισμού).
Οπως σημειώνει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που ειδικεύεται σε ασφαλιστικά θέματα: «συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών ετών, που εξαγοράζονται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (όπως είναι ο χρόνος σπουδών). Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει 165 ευρώ για κάθε μήνα που εξαγοράζει. Αντιθέτως ακριβότερα στοιχίζει η εξαγορά του στρατού αλλά και ο χρόνος προεγγραφής των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ (καθώς αναγνωρίζεται με βάση την κατηγορία που είναι σήμερα ασφαλισμένοι)».
Συγκεκριμένα με τις νέες ρυθμίσεις, αναγνωρίζεται με εξαγορά:
-Ο χρόνος σπουδών, σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται. Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αφορά:
-Σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και
-Σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας.
Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο της αποφοίτησης. Η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
 • Ο χρόνος ανατροφής παιδιών. Αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.
 • Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας. Αναγνωρίζεται με την καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει ο ασφαλισμένος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης.
 • Ο χρόνος ανεργίας. Για τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ωστόσο, για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενό ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει.
 • Η εισφορά αυτή είναι ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Ο χρόνος μαθητείας μέχρι ένα έτος. Η εισφορά που καταβάλλεται για την εξαγορά είναι ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης.
 • O χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ. Παρέχεται το δικαίωμα στους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος και δεν είχαν εγγραφεί στα μητρώα του Οργανισμού να αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι 5 έτη. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο ελεύθερος επαγγελματίας αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές κατηγορίες για τις οποίες ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ο χρόνος απεργίας. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο αιτών αντιστοιχεί στην εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=21973&subid=2&pubid=53980954

 

Μέσω τραπεζών οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ από τον Απρίλιο

Από την 1η Απριλίου 2011 αλλά με αυξημένα όρια θα τεθούν σε εφαρμογή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρυθμίσεις του φορολογικού νόμου 3842/2010 που προβλέπουν ότι όλες οι συναλλαγές λιανικής πώλησης μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών θα γίνονται με πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές ή με επιταγές.
Αρχικά ο νόμος προέβλεπε ότι οι συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ θα πρέπει να γίνονται με κάρτες ή επιταγές. Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να μη δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αγορά αλλά και στους καταναλωτές εξετάζει το ενδεχόμενο να διπλασιάσει το όριο στα 3.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι νόμος ορίζει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2011, ωστόσο αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, με αποτέλεσμα ο νόμος να παραμένει ανενεργός. Πάντως, αρκετά θέματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμα, όπως το χαμηλό όριο που έχουν ορισμένοι κάτοχοι χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάρτες με όριο τα 1.000 ευρώ. Το ερώτημα που τίθεται και προφανώς θα απαντηθεί μέσω των εγκυκλίων αφορά το πώς θα καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή μπορεί ο αγοραστής να καταβάλλει μέσω χρεωστικής κάρτας 1.000 ευρώ και τα υπόλοιπα σε μετρητά;
Στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή θα συμπεριληφθεί διάταξη που θα προβλέπει την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων αυτών από 1-4-2011 καθώς και την αύξηση του ορίου των συναλλαγών με κάρτες ή επιταγές άνω των 3.000 ευρώ από 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι από 1-1-2012 το όριο αυτό θα αλλάξει εκ νέου και θα διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που θα επέλθουν στις συναλλαγές από την 1η Απριλίου είναι οι ακόλουθες:
1) Ολα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η εξόφληση με μετρητά.
2) Ολα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100077_10/02/2011_431968