Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Τι προβλέπεται για τις φοροαπαλλαγές. Το σχέδιο του υπ. Οικονομικών

Μένουν και ενισχύονται οι φοροαπαλλαγές για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και καταργούνται ή περικόπτονται δραστικά οι φοροαπαλλαγές για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα.

Στην κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανεξάρτητα από τα πορίσματα του κοινωνικού διαλόγου, καθώς κρίνει ότι η κατάργηση των φοροαπαλλαγών γενικά θα επιβάρυνε δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στις οδηγίες που έδωσε ο υπουργός Oικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου στους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι ασχολούνται με τη νομοτεχνική διατύπωση του φορολογικού νομοσχεδίου, προβλέπεται αύξηση των ποσοστών έκπτωσης από τον φόρο ή το εισόδημα για μια σειρά από φοροαπαλλαγές όπως είναι κυρίως οι ιατρικές δαπάνες, τα ασφάλιστρα ζωής, τα δίδακτρα κ.λπ. και σταδιακή μείωση μέχρι μηδενισμού τους των ποσοστών έκπτωσης για τις ίδιες δαπάνες για τα υψηλά εισοδήματα.

Στις ισχύουσες ήδη φοροαπαλλαγές, που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, προστίθεται και μια νέα φοροαπαλλαγή - κίνητρο για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων καθαρής ενέργειας.

Aνάσα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα δώσει και η έκπτωση του συνόλου των τόκων για στεγαστικό δάνειο αγοράς πρώτης κατοικίας από το φορολογητέο εισόδημα και μάλιστα αναδρομικά και για στεγαστικά που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε διπλασιασμό του οφέλους που έχει ο δανειολήπτης.

Oπως επισημαίνει αρμόδια πηγή, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το σύστημα των φοροαπαλλαγών ενισχύονται ουσιαστικά τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια που έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μεγάλες δαπάνες για ιατρική περίθαλψη, για ασφάλιστρα ζωής, για τόκους στεγαστικών δανείων, για φροντιστήρια κ.λπ.

Για τις οποίες επιδοτούνται μέσω της φορολογίας από το κράτος.

Aδιευκρίνιστο εξακολουθεί να παραμένει σε ποιο ύψος θα καθοριστεί το πλαφόν για τα εισοδήματα που η κυβέρνηση θεωρεί χαμηλά και θέλει να ενισχύσει και μέσω της φορολογίας, ποια εισοδήματα θα θεωρούνται μεσαία και δεν θα θιγούν και πάνω από ποιο ύψος τα εισοδήματα θα χαρακτηρίζονται υψηλά και θα επιβαρυνθούν τόσο από τις αλλαγές της φορολογικής κλίμακας όσο και από τον περιορισμό ή την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Συνεργάτες του υπουργού παραπέμπουν στα πορίσματα του κοινωνικού διαλόγου, που θα αποτελέσουν τη βάση για σειρά φορολογικών αλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Bουλή μαζί με τον προϋπολογισμό ο υπουργός Oικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, το κόστος για τον προϋπολογισμό από την ύπαρξη των περίπου 980 φοροαπαλλαγών ανήλθε το 2008 στα 7,7 δισ. ευρώ.

TI ΠPOBΛEΠETAI
Oλο το σχέδιο του υπ. Oικονομικών

Oι μειώσεις φόρου εισοδήματος και οι εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα ή από τον αναλογούντα φόρο για τα φυσικά πρόσωπα προκάλεσαν απώλεια φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

Oι λοιπές μειώσεις φόρου εισοδήματος (πρόσθετο αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων, μειώσεις φόρου λόγω τέκνων και παραμεθορίου, ειδικός τρόπος φορολόγησης ναυτικών - ιπταμένων κ.τ.λ.), καθώς και οι αυτοτελείς φορολογήσεις εισοδημάτων προκάλεσαν απώλεια εσόδων συνολικού ύψους 2,23 δισ. ευρώ.

Oι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών και φορολόγησή της με βάση τη φορολογική κλίμακα, αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων κ.τ.λ.) επέφεραν απώλεια εσόδων ύψους 99,4 εκατ. ευρώ.

Oι μειώσεις φόρου, οι εκπτώσεις δαπανών και οι φοροαπαλλαγές για τα εισοδήματα (κέρδη) των νομικών προσώπων (AE, OE, EE, EΠE, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.τ.λ.) προκάλεσαν απώλεια εσόδων ύψους 292,1 εκατ. ευρώ. Tα οφέλη αυτά αποκόμισαν συνολικά 19.427 νομικά πρόσωπα.

Oι φοροαπαλλαγές για τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων προκάλεσαν απώλεια εσόδων ύψους 972 εκατ. ευρώ.

Oι απαλλαγές από τον ΦΠA για δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και άμισθους υποθηκοφύλακες κόστισαν 70,3 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Aλλα 280 εκατ. ευρώ κόστισαν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠA που εφαρμόζονται στα νησιά του Aιγαίου, 94 εκατ. ευρώ απωλέσθηκαν λόγω απαλλαγών του Δημοσίου και των OTA από τον ΦΠA και 59,7 εκατ. ευρώ χάθηκαν λόγω εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠA 4,5% για βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και θέατρα. Tο σύνολο της απώλειας εσόδων λόγω των απαλλαγών από τον ΦΠA έφτασε τα 564 εκατ. ευρώ.

Oι απαλλαγές και οι μειώσεις επιβαρύνσεων που προβλέπονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων (πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος), των καπνικών, των αλκοολούχων και των λοιπών προϊόντων επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό με απώλεια εσόδων ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Oι απαλλαγές οχημάτων από τα τέλη ταξινόμησης κόστισαν 117,5 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρακάτω ρυθμίσεις φοροαπαλλαγών, οι οποίες εφαρμόστηκαν το 2007 και προέβλεπαν ότι:

H πρώτη κατοικία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς και γονικής παροχής για επιφάνεια μέχρι 200 τ.μ. Aπό την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης όσοι απέκτησαν πρώτη κατοικία γλίτωσαν φόρους συνολικού ποσού 620,9 εκατ. ευρώ.

H εφαρμογή συντελεστή φόρου κατανάλωσης μειωμένου από τα 302 στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης τη χειμερινή περίοδο κοστίζει την απώλεια εσόδων 943 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

Oι προσαυξήσεις του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος για τα προστατευόμενα τέκνα (1.000 ευρώ για ένα τέκνο, 2.000 ευρώ για δύο τέκνα, 10.000 ευρώ για τρία τέκνα και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία) ωφέλησαν 1.353.218 φορολογούμενους με μειώσεις φόρων που έφτασαν συνολικά τα 433 εκατ. ευρώ.

Oι εκπτώσεις δαπανών για αποσβέσεις, επισκευή, συντήρηση και δικηγορικές αμοιβές από τα μισθώματα ακινήτων απέφεραν σε 969.513 φορολογούμενους όφελος 98 εκ.. ευρώ.

H απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των μισθωμάτων ακινήτων που ανήκουν στους ιερούς ναούς, στις ιερές μητροπόλεις, στις ιερές μονές του Aγίου Oρους, στην Iερά Mονή Πάτμου, στη Iερά Mονή Σινά, στην Aποστολική Διακονία, στα πατριαρχεία και στην Aρχιεπισκοπή Kύπρου ωφέλησε συνολικά 3.379 φορείς αυτής της κατηγορίας, προκαλώντας απώλεια εσόδων 57,23 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Oι απαλλαγές 590 φορέων του Δημοσίου, των OTA, των ιερών μητροπόλεων και των ιερών μονών από τους φόρους κληρονομιών και δωρεών κόστισαν 82,35 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

H αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων 5.459 δικαστικών λειτουργών και βουλευτών κόστισαν στον προϋπολογισμό 9,2 εκατ. .

H μείωση κατά 1,5% της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για 2.496.493 μισθωτούς και συνταξιούχους προκάλεσε απώλεια εσόδων 77,4 εκατ. ευρώ.

H έκπτωση φόρου λόγω ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης κόστισε 4,17 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

H φορολόγηση της επιχειρηματικής αμοιβής ως εισοδήματος φυσικού προσώπου και όχι ως καθαρού κέρδους των προσωπικών εταιρειών προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους 87,1 εκατ. ευρώ.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=23477158

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Ακριβότερα τα δάνεια το 2010

Ακριβότερα θα πληρώσουν τα δάνεια τους το 2010 οι Έλληνες καταναλωτές καθώς τα επιτόκια αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Μάλιστα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, προαναγγέλλει άνοδο των επιτοκίων, η οποία θα επιβαρύνει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Και υπογραμμίζει μεταξύ των άλλων ότι «το επόμενο έτος αρνητική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αναμένεται να έχουν οι δυσμενείς προοπτικές για το εισόδημα όπως άλλωστε και η διαφαινόμενη άνοδος των επιτοκίων κατά την επικείμενη έξοδο των οικονομιών της ζώνης του ευρώ από την ύφεση».

Έτσι την ώρα που η ευρωζώνη θα περνά και πάλι σε φάση ανάπτυξης και ανόδου των επιτοκίων, οι Έλληνες εκτός όλων των άλλων -πάγωμα μισθών, συμπίεση εισοδηματιών, αύξηση της φορολογίας- θα κληθούν να πληρώσουν και ακριβότερα επιτόκια στα δάνεια τους.

Η αύξηση των επιτοκίων, που θα πλήξει όσους έχουν πάρει δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο αλλά και τους νέους δανειολήπτες, αλλά και η μείωση των εισοδημάτων προδικάζουν σε μεγάλο βαθμό και άνοδο των επισφαλών δανείων εντός του 2010.

http://www.capital.gr/News.asp?id=880162

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Ανοίγει η ψαλίδα στις τιμές νεόδμητων - μεταχειρισμένων

Οι εργολάβοι δεν μειώνουν τις απαιτήσεις τους παρά το υψηλό απόθεμα

Η εποχή που η αγορά κατοικίας είχε σχεδόν ομοιογενή συμπεριφορά έχει περάσει ανεπιστρεπτί, καθώς όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τοπικές αγορές έχουν πλέον αυτόνομη συμπεριφορά που δεν ταυτίζεται με εκείνη της Αθήνας. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για τους διάφορους τύπους κατοικιών, καθώς η κάθε υποκατηγορία φαίνεται ότι έχει αυτόνομη συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών που επιβεβαιώνονται και από τις σχετικές μετρήσεις που έγιναν από την Tράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός μείωσης των τιμών σε καινούργια διαμερίσματα και μεζονέτες είναι σαφώς χαμηλότερος από εκείνων που η ηλικία κατασκευής τους υπερβαίνει τα πέντε έτη. Οσο μάλιστα ανεβαίνει η ηλικία ενός ακινήτου, τόσο επιταχύνεται ο ρυθμός μείωσης τιμών. Η εξέλιξη αυτή έχει δύο επιπτώσεις και συγκεκριμένα:

- Η ψαλίδα των τιμών μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων η οποία είχε κλείσει έως και πριν από δύο χρόνια ανοίγει και πάλι.

- Η απορρόφηση του αδιάθετου αποθέματος νέων κατοικιών επιβραδύνθηκε, αφού ένα σημαντικό ποσοστό της ζήτησης καλύπτεται από κατοικίες μεγάλης ηλικίας. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες θα επιβραδυνθεί και αυτή τη φορά –τουλάχιστον– δεν θα πρέπει να είναι η αγορά κατοικίας η ατμομηχανή της ανάκαμψης.

Μεσίτες από τους οποίους ζητήθηκε να ερμηνεύσουν το γεγονός αυτό τόνιζαν ότι οφείλεται στην απροθυμία των κατασκευαστών να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ενώ δεν είναι εκτεθειμένοι σε τραπεζικό δανεισμό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πωλούμενων παλαιών συνδέεται με την κάλυψη αναγκών ρευστότητας των ιδιοκτητών τους και ως εκ τούτου είναι περισσότερο ελαστικοί στις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους αγοραστές, δημιουργούν νέες συνθήκες στην αγορά κατοικίας τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2010 όχι μόνο δεν προβλέπεται αλλαγή των συνθηκών αυτών, αλλά αντίθετα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι τιμές τους θα υποχωρήσουν με πιο έντονους ρυθμούς εξαιτίας της αυξημένης προσφοράς. Αντίθετα, δεν αναμένεται αλλαγή στην εμπορική πολιτική των κατασκευαστών.

«Αντέχει» η περιφέρεια

Ενα άλλο στοιχείο που ανέδειξε η κρίση είναι η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν οι τοπικές αγορές. Για παράδειγμα, η υποχώρηση των τιμών στις κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας ήταν σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, οι τιμές κατοικίας στην Αθήνα υποχώρησαν με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με την Αθήνα. Οικονομικοί αναλυτές από τους οποίους ζητήθηκε να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη διαπίστωση τόνιζαν ότι αυτή οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες, αλλά και ιδιαιτερότητες της αγοράς κατοικίας της κάθε επιμέρους γεωγραφικής αγοράς.

Σημαντικός παράγων που επηρεάζει τις συνθήκες της αγοράς είναι η οικονομική διάρθρωση των οικονομιών στις επιμέρους περιοχές της χώρας, καθώς και η δομή της προσφοράς. Για παράδειγμα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο ποσοστό των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών έχουν «ηλικία» άνω των πέντε χρόνων. Αντίθετα, στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας η προσφορά καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από νέες κατοικίες.

Παράλληλα, στην περιφέρεια, το αδιάθετο απόθεμα κατοικιών είναι αναλογικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και αυτό δεν προκαλεί πιέσεις στο επίπεδο των τιμών. Πάντως, σύμφωνα με δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στο σύνολο των νομών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, προέκυψε ότι οι τιμές είτε παρέμειναν στάσιμες είτε σημείωσαν οριακή άνοδο.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας στα οποία κατέγραψαν υψηλότερους ρυθμούς υποχώρησης των τιμών των κατοικιών στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με την Αθήνα. Οικονομικοί αναλυτές επεσήμαιναν ότι η «συμπεριφορά» αυτή συνδέεται κατά κύριο λόγο με το γεγονός ότι οι ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων σε κατοικία ήταν σημαντικά υψηλότεροι σε σύγκριση με την Αθήνα, λαμβανομένου υπόψη φυσικά και του δημογραφικού παράγοντα.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_24/12/2009_384692

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΥΠΟΙΚ: Αρχίστε να μαζεύετε αποδείξεις

Το μήνυμα "ξεκινήστε να μαζεύετε αποδείξεις από την 1η Ιανουαρίου" εκπέμπει το υπουργείο Οικονομικών μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου για την Αναμόρφωση του Φορολογικού. Στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι η σύνδεση των αποδείξεων με το αφορολόγητο όριο και, όπως τονίζει κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου, ξεκινήστε να μαζεύετε αποδείξεις από την 1η/1, όσο περισσότερες μπορείτε. Πριν από το τέλος του έτους, μάλιστα, το μήνυμα αυτό θα εκπέμψει και επισήμως η ηγεσία του υπουργείου. Κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο υπoυργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έθεσε το πλαίσιο των αλλαγών και κάλεσε τους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Από αύριο ενεργοποιείται η δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας www.opengov.gr, όπου οι πολίτες μέσω ερωτήσεων θα καλούνται να καταθέσουν τις θέσεις τους. Για παράδειγμα, θα τεθεί το ερώτημα κατά πόσον να εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από το εισόδημα ή μέρος αυτών και να υπάρχει σύνδεση αποδείξεων με το αφορολόγητο. Κορυφαίες πηγές του υπουργείου άφηναν σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών και για τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων, ενώ δεδομένη είναι η απόφαση φορολόγησης των μερισμάτων με βάση την κλίμακα, με ανοιχτό το ενδεχόμενο η απόφαση αυτή να ισχύσει και για τα μερίσματα του 2009.
Κατόπιν αιτήματος των φορέων, οι ομάδες εργασίες που επρόκειτο να συγκροτηθούν αύριο θα συγκροτηθούν τελικά την ερχόμενη εβδομάδα.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/562338/Article.aspx

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Πρόταση για έκτακτη εισφορά επί τριετία

Με στόχο την αποφυγή της αύξησης της έμμεσης φορολογίας, για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ) προτείνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα επόμενα τρία έτη που θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται, εντόκως μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος.

Η εισφορά για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την πρόταση του Ινστιτούτου, θα αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012, θα προέλθει από την έκπτωση που απολαμβάνουν οι φορολογούμενοι από τις ετήσιες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (π.χ. αποδείξεις από κομμωτήρια, γυμναστήρια, εστιατόρια κ.λπ.). Δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια η εφορία δεν θα αναγνωρίζει για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα τις παραπάνω δαπάνες. Ωστόσο τα ποσά θα καταγράφονται στους ειδικούς κωδικούς προκειμένου ύστερα από τρία χρόνια να επιστραφούν τα χρήματα στους φορολογούμενους.

Για τα νομικά πρόσωπα η έκτακτη εισφορά θα αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012 και θα επιβάλλεται επί των καθαρών, λογιστικών, κερδών οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, φόρος με συντελεστή 5%. Και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μετά την παρέλευση των τριών χρόνων θα μπορούν να συμψηφίσουν το συνολικό ποσό με τη συνολική φορολογική οφειλή των οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015 (το 1/3 του ποσού κάθε χρόνο προσαυξημένο κατά 6%). Θα μπορούν επίσης να συμψηφίσουν το συνολικό ποσό εφάπαξ με τη συνολική φορολογική οφειλή του οικονομικού έτους 2015 (προσαυξημένο κατά 10%). Οπως εκτιμούν τα μέλη του Ινστιτούτου το όφελος για το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να ανέλθει στα 6,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα το ΙΟΦΟΜ προτείνει στο πλαίσιο του διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα 14.000 ευρώ και την προσθήκη κλιμακίων με χαμηλούς ενδιάμεσους συντελεστές.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/12/2009_383902

Η δική μου λογική λέει ότι οι "έκτακτες εισφορές" που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση θα γίνουν μόνιμες με τη τωρινή. To δημοσίευμα το επιβεβαιώνει. Μαζί, προβλέπω, την επιβολή (νέου τύπου) τεκμηρίων, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Στα αγγλικά ο όρος είναι "levy".

Μείωση τιμών και βουτιά στις αγοραπωλησίες κατοικιών στο 9μηνο

Ενισχύθηκε ο ρυθμός υποχώρησης των τιμών των κατοικιών κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς διαμορφώθηκε σε -5,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008, έναντι πτώσης κατά 2,6% κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου (πάντοτε σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους). Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, η μέση ετήσια πτώση των τιμών κατά το εννεάμηνο του έτους ανέρχεται σε 3,8%, ωστόσο, η κάμψη διαφοροποιείται ανάλογα με την παλαιότητα των κατοικιών. Ετσι, τα μεν νεόδμητα έχουν καταγράψει μικρότερες απώλειες, με μόλις 3% ετήσια πτώση στο τρίτο τρίμηνο (και 2,4% συνολικά από τις αρχές του έτους), ενώ οι αξίες των παλιότερων κατοικιών, ηλικίας άνω των πέντε ετών μειώθηκαν κατά 4,7% στο εννεάμηνο και 6,7% κατά το τρίτο τρίμηνο. Οπως αναφέρει η ΤτΕ για την μικρότερη πτώση στις νέες κατασκευές, «αντανακλά την σχετικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων τα οποία διατίθενται προς πώληση από τους κατασκευαστές».

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι η εικόνα της αγοράς σαφώς επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, όταν η αγορά είχε καταγράψει σημάδια βελτίωσης. Συγκεκριμένα, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων είχαν σημειώσει άνοδο κατά 3,9% στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, όταν αντίστοιχα είχε καταγραφεί υποχώρηση κατά 5,2%.

Για πρώτη φορά, η ΤτΕ προχώρησε σε επιμέρους καταγραφή των τιμών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις. Ετσι, στην Αθήνα οι τιμές υποχώρησαν στο εννεάμηνο με μέσο ετήσιο ρυθμό κατά 5,1%, στη Θεσσαλονίκη με 6% και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας με 3%. Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη οι τιμές κατά το τρίτο τρίμηνο παρουσίασαν άνοδο κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, παραμένοντας βέβαια χαμηλότερα κατά 5,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_100015_17/12/2009_383897

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Ι.Χ.: Δεν πέρασες ΚΤΕΟ; Δεν ασφαλίζεσαι!

Τέλος στην "αμέλεια" περισσότερων από 2 εκατομμυρίων οδηγών να περάσουν το Ι.Χ. τους από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, ευελπιστεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί μέσα στον Ιανουάριο και θα συνδέει την ασφάλιση του οχήματος με το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Σχεδόν τα μισά οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας (2,3 εκατ. Ι.Χ.) δεν έχουν -παρότι υποχρεούνται- περάσει από ΚΤΕΟ και είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 45% των ιδιοκτητών αποφεύγουν συστηματικά τον τεχνικό έλεγχο.

Σε μια προσπάθεια να επιβάλλει την... τάξη, το υπουργείο Υποδομών θα υποχρεώνει τους κατόχους αυτοκινήτων να επιδεικνύουν το δελτίο τεχνικού ελέγχου όταν πρόκειται να εκδώσουν το ασφαλιστήριο.

Εκτιμάται ότι, άμεσα θα περάσουν από έλεγχο περίπου 2,3 εκατ. ΙΧ τα οποία αν και έπρεπε δεν έχουν στην κατοχή τους το απαραίτητο πιστοποιητικό. Όσα αυτοκίνητα δεν πάρουν τη σχετική έγκριση δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα πρόβλεψη δελτίο τεχνικού ελέγχου πρέπει να διαθέτουν όλα τα οχήματα μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την πρώτη έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους, το οποίο και ανανεώνεται ανά διετία.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση θα ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή θα απαιτείται η επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Ακόμα, παράταση ως το τέλος του 2010 δίνεται στα 57 δημόσια ΚΤΕΟ προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση για τη λειτουργία τους, η οποία είχε λήξει.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/561134/Article.aspx

Σχόλιο:
Το θέμα τυχαίνει πιο σοβαρό καθώς εάν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα και δεν διαθέτει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου τότε η ασφαλιστική θα το επικαλείται και δεν θα αποζημιώνει...
Αυτό ισχύει σήμερα στα φορτηγά αλλά όχι στα επιβατικά, τώρα θα ισχύσει και για τα επιβατικά...

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Νέα καταναλωτικά δάνεια στα μέτρα των δανειοληπτών

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ CREDIT SCORΙNG?

Τιμολόγηση στα μέτρα του πελάτη υπόσχονται τα καταναλωτικά δάνεια νέας γενιάς που προωθούν οι τράπεζες, παράλληλα με τις προσπάθεια ενίσχυσης των αγορών μέσω πιστωτικών καρτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια υπόσχονται ευνοϊκή τιμολόγηση για τους καλούς και συνεπείς πελάτες, μειώνοντας το επιτόκιο ακόμα και 5 μονάδες σε σχέση με τα συμβατικά επιτόκια στην καταναλωτική πίστη. Η τιμολόγηση με βάση το προφίλ του κάθε πελάτη, αποσκοπεί σε μια πιο δίκαιη επιτοκιακή πολιτική, ανταμείβοντας τους καλούς πελάτες και αντικρούοντας παράλληλα την κριτική που ασκείται για τα υψηλά επιτόκια των ελληνικών τραπεζών. Η δυνατότητα αυτή δίνεται πλέον μέσα από το νέο σύστημα βαθμολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς του κάθε πελάτη που δημιουργήθηκε από τον Τειρεσία.

Η πολιτική της εξατομικευμένης τιμολόγηση επιχειρείται σε διάφορες παραλλαγές, όπως η μείωση του επιτοκίου για τον πελάτη, όταν εκείνος είναι συνεπής στην υποχρέωση της μηνιαίας δόσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η πιο πρόσφατη όμως εκδοχή της είναι η δυνατότητα που δίνεται στον πελάτη να ενταχθεί από την αρχή σε καθεστώς χαμηλού επιτοκίου.

Προϋπόθεση δεν είναι μόνο η συνεπής αποπληρωμή από τον δανειολήπτη των υποχρεώσεων προς την τράπεζα από την οποία παίρνει ένα νέο δάνειο, αλλά και η κατηγοριοποίησή του στις ομάδες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας μέσα από μια σειρά κριτηρίων, όπως η οικονομική του κατάσταση, η περιουσία του, το ετήσιο εισόδημά του, το επάγγελμα, οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν, η οικογενειακή του κατάσταση και τα οποία διαμορφώνουν τελικώς το προφίλ του. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο πελάτης παίρνει μια βαθμολογία, το εύρος της οποίας φθάνει έως και τις 600 μονάδες. Ετσι τιμολογείται π.χ. με ένα μέσο επιτόκιο αν η βαθμολογία του είναι περίπου στο 400 ή με χαμηλό επιτόκιο εάν η βαθμολογία του είναι υψηλότερη από αυτό το όριο. Οι πελάτες θα πρέπει όμως να φροντίζουν με ευλαβική σχολαστικότητα την καταβολή της μηνιαίας δόσης, αφού ακόμα και η καθυστέρηση για μερικές μόνο ημέρες, υποβιβάζει τον δανειολήπτη σε άλλη κατηγορία και τον επιβαρύνει με αύξηση του επιτοκίου ακόμα και έως 2 μονάδες.

Η λογική της πριμοδότησης του πελάτη δεν είναι καινούργια. Η Tράπεζα Κύπρου εισήγαγε πρώτη τη μείωση του επιτοκίου για τους συνεπείς πελάτες μέσα από την κατηγορία των καταναλωτικών δανείων «Συνεπώς», ενώ αντίστοιχη πολιτική υιοθετεί και η Εθνική Tράπεζα μέσα από το πρόγραμμα «Ανταπόδοση» που μειώνει το επιτόκιο κάθε εξάμηνο. Η νέα γενιά καταναλωτικών δανείων που εισήγαγαν τράπεζες όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Eurobank και η Marfin, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, εξασφαλίζοντας για τον πελάτη ευνοϊκό επιτόκιο από την έναρξη του προγράμματος, αρκεί το προφίλ του να πιστοποιεί την ικανότητά του να αποπληρώνει με συνέπεια τη δόση του δανείου ή να έχει μια μεγαλύτερη σχέση με την τράπεζα, μέσα από ένα στεγαστικό δάνειο, καταθέσεις κ.ά.

Τα επιτόκια του προγράμματος «Προφίλ» της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζουν χαμηλότερο επιτόκιο έως 4,5 μονάδες επιβραβεύοντας τους συνεπείς και καλούς πελάτες της τράπεζας, ενώ η Marfin Bank δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός απλού προσωπικού δανείου χωρίς δικαιολογητικά ή ενός καταναλωτικού δανείου με δικαιολογητικά, με επιτόκια έως και 4,5 μονάδες φθηνότερα. Σε τρεις κατηγορίες έχει ταξινομήσει και τους πελάτες η Eurobank, η οποία δίνει έκπτωση 2 μονάδων από τα συμβατικά επιτόκια για όσο διάστημα ο πελάτης εξυπηρετεί χωρίς καθυστερήσεις το δάνειό του. Χαμηλό στην εκκίνηση είναι και το επιτόκιο του προγράμματος «Lower» της Τράπεζας Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα «Συνεπώς» λειτουργεί αντίστροφα, επιβραβεύοντας τη συνέπεια κατά τη διάρκεια του δανείου. Η Alpha Bank εφαρμόζει εξατομικευμένη τιμολόγηση κατατάσσοντας τους δανειολήπτες σε τρεις κατηγορίες.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_12/12/2009_383158

Τέλη κυκλοφορίας 2010

Μια διευκρίνηση, καθώς έλαβα το τέλος κυκλοφορίας 2010 για τη μηχανή μου.

Οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί και ψηφιστεί, τόσο από την προηγούμενη όσο και από την τωρινή κυβέρνηση, αφορούν τα ΙΧ οχήματα και φορτηγά, ΟΧΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ!

Καθώς όλα τα χρόνια η κλίμακα ήταν ενιαία για οχήματα και μηχανές, πχ 650 κυβικών ή 1200, ΝΟΜΙΖΑ ότι οι πίνακες των νέων τελών θα περιλαμβάνουν και τις μηχανές...
ΛΑΘΟΣ!

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 219/2-11-2009) λέει:

Aρθρο 2

Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους νόμους 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285),
2948/2001 (ΦΕΚ Α' 242), 3697/2008 (ΦΕΚ Α' 194) και την υπ' αρ. 1080827/407
Τ&ΕΦ./22.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1788)
αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση του κυβισμού και
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 για
τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τον Πίνακα 3 για τα ελαφρά και
βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στις
παραγράφους 2 και 5, αντίστοιχα.
Το κλειδί είναι ο εν ισχύ Ν.3697/08, ο οποίος όριζε τα τέλη κυκλοφορίας όπως τα ξέραμε όλοι μέχρι πριν τις "ρυθμίσεις Σουφλιά" και τις "διορθώσεις Μπιρμπίλη".
Δυστυχώς, καθώς έλαβα το τέλος κυκλοφορίας για ποσό €46 - και ενώ νόμιζα ότι θα έπεφτα στα €18 - έκατσα και το έψαξα και κατέληξα στη διαπίστωση ότι οι μηχανές δεν ρυθμίστηκαν από τη νυν και τον πρώην αρμόδιο υπουργό, αλλά η κατάταξή τους στα τέλη παρέμειναν ως είχαν...

Πάνω που ήμουν έτοιμος να πάω στη ΔΟΥ...

Θα μου πεις "για 28 ευρώπουλα κάνεις έτσι";
Δεν είναι τα €28 αλλά:
1. η "εγκυρότητα" των δημοσιογράφων που απλά αγνόησαν τους μηχανόβιους από τους τόννους μελάνι που έχυσαν και τους λαιμούς τους που έκλεισαν
2. η πολιτική των πολιτικών απέναντι στους μηχανόβιους, ίσως σκέφτονται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και εμείς αυτοκίνητο

Μικρές λεπτομέρειες αυτής της ζωής...

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Πρώτο κύμα ανατιμήσεων 10%-12% στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων το 2010

«Τσουνάμι» ανατιμήσεων στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων έρχεται από το 2010 και θα διαρκέσει έως και τον Ιούνιο του 2012. Κατ΄ αρχάς, τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν από τις αρχές του 2010 κατά 10%-12%. Αυξήσεις όμως έρχονται και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των νοσοκομειακών καλύψεων, οι οποίες θα κινούνται άνω του 5%, δηλαδή στα όρια του λεγομένου «ιατρικού πληθωρισμού».
...
Εν τω μεταξύ από τις αρχές του 2010 αρχίζει νέα «κούρσα» των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων, δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο του 2011 αυξάνονται και πάλι τα κατώτατα όρια αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες, από 500.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 750.000 και τον Ιούνιο του 2012 τα κατώτατα όρια θα φτάσουν στο 1.000.000 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες, είναι προφανές ότι θα αξιοποιήσουν αυτή την υποχρέωση για να «διορθώσουν» τα ασφάλιστρά τους.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=18&artId=303862&dt=09/12/2009

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Τι να προσέχουμε στις αγορές παιδικών παιχνιδιών

Σημαντικό μέρος των χρημάτων που θα διατεθούν και φέτος στις γιορτές θα κατευθυνθεί στα παιδικά παιχνίδια και το Κέντρο προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), με ανακοίνωσή του, σημειώνει αυτά που θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς και γενικότερα οι υποψήφιοι αγοραστές παιδικών παιχνιδιών στις επιλογές τους.

Σημειώνει ότι το παιδικό παιχνίδι θεωρείται ένα τυπικό βιομηχανικό προϊόν αλλά για την επιλογή του δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις τυπικές διαδικασίες, που ακολουθούμε, όταν αγοράζουμε ένα άλλο προϊόν. Καθοριστικός παράγοντας, για την επιλογή του παιχνιδιού, που θα δωρίσουμε, αυτές τις γιορτινές μέρες, στο παιδί μας, είναι ο ευαίσθητος και αδιαμόρφωτος ακόμα, χαρακτήρας του.

Για τα παιδικά παιχνίδια υπάρχει τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νομοθεσία καθορίζει, για το σύνολο των παιδικών παιχνιδιών, τις βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, που πρέπει αυτά να πληρούν, για να μπορούν να διατίθενται, στην αγορά.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

1. Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες.

2. Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

3. Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ.

4. Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι.

5. Δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες γωνίες, στο παιχνίδι.

6. Οι ηλικίες, που αναφέρονται, επάνω στη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται, απαράκλητα. Ένα παιχνίδι, που θεωρείται, από τον κατασκευαστή του, κατάλληλο, για μια συγκεκριμένη ηλικία, μπορεί να γίνει επικίνδυνο, στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού.

«Η αγορά του παιχνιδιού δε μπορεί να γίνεται, κάτω από τις εντυπώσεις μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. Πρέπει να γίνεται με κριτήρια την ηλικία, το φύλο, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Ένα παιχνίδι πρέπει να καλλιεργεί τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνει στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, για τη δημιουργία της προσωπικότητας ενός παιδιού» σημειώνει το ΚΕΠΚΑ.

Επειδή, τα δείγματα παιχνιδιών, στα οποία διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, στην Ελλάδα, από τον Ε.Λ.Ο.Τ., είναι ελάχιστα, σε σχέση, με το μεγάλο αριθμό παιχνιδιών, που κυκλοφορεί στην αγορά, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, στις ενδείξεις, που αναγράφονται, στις συσκευασίες των παιχνιδιών.

Αποφεύγουμε, γενικά, τα παιχνίδια, που περιέχουν PVC ή φθαλικά. Η παραγωγή και εμπορία, στην ελληνική αγορά, κάθε είδους μαλακών μασητικών παιχνιδιών, από PVC, που προορίζονται, για παιδιά μέχρι 3 ετών, απαγορεύεται διότι η μακροπρόθεσμη πρόσληψη τέτοιων προϊόντων προκαλεί βλάβες, στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η χρήση του PVC συνεχίζεται, για παιχνίδια, που απευθύνονται, σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Παιχνίδια, με διαστάσεις κάτω των 4,5 εκ., που βρίσκονται, μέσα σε βρώσιμα προϊόντα (πατατάκια, σοκολάτες, γιαούρτια, δημητριακά, παγωτά, σοκολατένια αυγά κ.λ.π.) κυκλοφορούν, νόμιμα, στην Ε.Ε., για παιδιά άνω των 3 ετών. Όμως, αρκετοί τραυματισμοί, από τέτοια προϊόντα, καταγράφονται κάθε χρόνο γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, ιδιαίτερα, τα βρώσιμα προϊόντα, τα οποία περιέχουν συναρμολογούμενα παιχνίδια και παρακολουθούμε τα παιδιά μας, την ώρα, που καταναλώνουν τέτοια προϊόντα και παίζουν, με τα παιχνίδια, που βρίσκονται, μέσα σ' αυτά.

Τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν, συνήθως, βίαιο περιεχόμενο, όπως σημειώνει το ΚΕΠΚΑ και προσθέτει ότι παρ' ότι η τιμή τους είναι υψηλή και υπάρχει ένδειξη ότι επιτρέπεται η αγορά, μόνο σε ενηλίκους, πολλά παιδιά πείθουν τους γονείς τους, να τους αγοράσουν τέτοια παιχνίδια. ''Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρατεταμένη ενασχόληση, με τέτοιου είδους παιχνίδια, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και επηρεάζει, με αρνητικό τρόπο, τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία των παιδιών μας. Η πολύωρη χρήση τέτοιων παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει, στα παιδιά, δυσλειτουργίες, όπως απαθές και νωχελικό βλέμμα, νευρικότητα και υπερκινητικότητα. Γι' αυτό: ελέγχουμε το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των παιδιών μας, με τα παιχνίδια αυτά. Παρακολουθούμε, αν είναι δυνατόν, τον τρόπο χρήσης τους, από τα παιδιά, για να διαπιστώσουμε, αν αποκομίζουν κάποιο όφελος ή το αντίθετο''.

Ελέγχουμε, αν το παιχνίδι, στη συσκευασία του, φέρει την ένδειξη «CE». Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό έχει συμμορφωθεί, προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, που ορίζονται, από την κοινοτική νομοθεσία. Δυστυχώς, όμως, η χορήγηση αυτού του σήματος γίνεται, με πολλούς τρόπους. Προληπτικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί η ασφάλεια του παιχνιδιού δεν είναι υποχρεωτικοί, πριν το παιχνίδι εισαχθεί, στην αγορά. Ο παραγωγός καταθέτει φάκελο, στις αρχές και βεβαιώνει ότι το παιχνίδι πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, που έχουν τεθεί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, αναλαμβάνει μεν την ευθύνη, αν κάτι «πάει στραβά», αλλά, ίσως, πολύ αργά και αφού έχει προκληθεί ζημιά, σε κάποιο παιδί.

Εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας, που προκλήθηκαν, σε παιδιά, από μαγνητάκια, σε παιχνίδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μάιο του 2007, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης (CEN), να τροποποιήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ71), έτσι ώστε να καλύπτει τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά, όταν παίζουν, με παιχνίδια, που περιέχουν μαγνήτες αλλά το πρότυπο δεν τροποποιήθηκε, παρότι πέρασε, προ πολλού, η προθεσμία, που είχε δώσει η Επιτροπή. ''Πρέπει να διαβάζουμε, προσεκτικά, τα όσα αναγράφονται, στη συσκευασία των παιχνιδιών, ώστε να γνωρίζουμε αν περιέχονται μαγνήτες, στο παιχνίδι του παιδιού μας. Σε περίπτωση, που αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, παρακολουθούμε, στενά, το παιδί μας, όταν παίζει, με αυτό το παιχνίδι'' σημειώνει το ΚΕΠΚΑ.

Για τους λόγους αυτούς, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισημαίνει:

- Όταν ανοίξουμε το παιχνίδι, ελέγχουμε την κατάστασή του και αν έχουμε κάποια αμφιβολία, ως προς την αξιοπιστία του, ξανατοποθετούμε το παιχνίδι, στη συσκευασία του και το επιστρέφουμε, στον έμπορο.

- Αναζητούμε τυχόν συστάσεις του κατασκευαστή, όπως «να χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενηλίκου» και τις εφαρμόζουμε, κατά γράμμα.

- Διαβάζουμε, με προσοχή, τυχόν προειδοποιήσεις, που αναγράφονται στη συσκευασία και τις ακολουθούμε, απόλυτα.

- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όταν τα παιδιά μας παίζουν, με παιχνίδια, που περιέχουν μαγνήτες.

- Διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες συναρμολόγησης του παιχνιδιού και τα εξηγούμε, λεπτομερώς, στα παιδιά μας.

- Δεν πετάμε τα υλικά συσκευασίας. Φυλάσσουμε τις πληροφορίες, που αφορούν τον κατασκευαστή. Ενδέχεται να μας είναι χρήσιμες, σε περίπτωση παραπόνων.

- Εξηγούμε στο παιδί μας, εκτελώντας μια μικρή επίδειξη, τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού. Επισύρουμε την προσοχή του, στους ενδεχόμενους κινδύνους, εξηγώντας του τις κινήσεις ή τους χειρισμούς, που πρέπει να αποφύγει.

- Μετά τη χρησιμοποίηση του παιχνιδιού, ελέγχουμε την κατάστασή του. Αν παρουσιάζει κίνδυνο, μετά τη χρήση του, το τοποθετούμε σ' ένα χώρο απροσπέλαστο, για το παιδί. Αν έχει υποστεί βλάβη, το επισκευάζουμε, όπως πρέπει, ή το πετάμε.

- Δεν αφήνουμε, ποτέ, ένα παιχνίδι, που έχει καταστεί επικίνδυνο, στο χέρι ενός αθώου παιδιού ή σε χώρο, που αυτό μπορεί να το φτάσει.

- Επιβλέπουμε το παιδί μας, την ώρα, που παίζει, με το καινούργιο του παιχνίδι. Η παρουσία μας μπορεί να προλάβει τυχόν ατύχημα.

- Καταγγέλλουμε, στις αρμόδιες αρχές ή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. περιπτώσεις ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ώστε να προστατευτούν όλα τα παιδιά.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Τιμές κατοικιών Αττικής 2008- 2009


http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12930&subid=2&pubid=22271142#

Πανευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί αριθμοί ανάγκης

Δύο νέους πανευρωπαϊκούς αριθμούς για θύματα εγκληματικών πράξεων και για μη επείγοντα ιατρικά περιστατικά δέσμευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας από τα κρατη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα τεθούν σε ισχυ πριν από τις 15 Απριλίου 2010.
Ο αριθμός 116006 απευθύνεται σε θύματα εγκληματικών ενεργειών, παρέχοντας τους πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και πώς να τα χρησιμοποιήσουν, προσφέροντας ψυχολογική στήριξη και παραπέμποντας τα θύματα σε αρμόδιους φορείς.
Ως κεντρικό σημείο πρόσβασης, ο αριθμός θα παρέχει πληροφορίες για τις τοπικές αστυνομικές αρχές και τις διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης, για τις δυνατότητες αποζημίωσης και για ασφαλιστικά θέματα, καθώς και για άλλες πηγές βοήθειας για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών.
Όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη χωρίς να απειλείται η ζωή, η υπηρεσία κλήσεων για μη επείγουσα ιατρική βοήθεια (116117) θα κατευθύνει τους καλούντες σε υπηρεσίες παροχής ιατρικής βοήθειας, ιδίως εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Στόχος είναι να συνδεθεί ο καλών με έμπειρο χειριστή ή με ειδικευμένο ιατρό που θα μπορεί να παράσχει ιατρική βοήθεια ή συμβουλές τηλεφωνικά, ιδίως όταν είναι απρόσιτη η συνήθης πηγή ιατρικής βοήθειας του καλούντος.
Το 116000 για την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά, το 116111 για την τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά και το 116123 για την τηλεφωνική γραμμή παροχής ψυχολογικής στήριξης ( IP/09/276).
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1748485

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Αυξήσεις-«φωτιά» στα ασφάλιστρα των ΙΧ αυτοκινήτων το 2010

Με νέα αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων στις αρχές του 2010, η οποία θα ξεπερνά το 10% και ίσως πλησιάσει το 20% περίπου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαίων και το υψηλότερο κόστος αντασφάλισης.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, η αλλαγή στη νομοθεσία της οδικής βοήθειας αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Το 2010 θα είναι η δεύτερη χρονιά υψηλών ασφαλίστρων. Η φετινή αύξηση, που ξεπέρασε το 15%, αποδόθηκε στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας με την οποία αυξήθηκαν από τον περασμένο Ιούνιο τα κατώτατα όρια των αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε 500.000 και σε 100.000 ευρώ αντίστοιχα.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι οι μεγάλες αυξήσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, ώστε να προσεγγισθεί ομέσος ευρωπαϊκός όρος.

Newsroom ΔΟΛ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Τειρεσίας

Όσον αφορά την αναθεώρηση του συστήματος του Τειρεσία και τις αλλαγές στις ποινές που ισχύουν σήμερα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

● Αύξηση του χρόνου αναγγελίας στον Τειρεσία για σφραγισμένες επιταγές ή ακάλυπτες συναλλαγματικές από 8 σε 30 ημέρες.

● Ο χρόνος παραμονής δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του Τειρεσία για επιταγές και ακάλυπτες συναλλαγματικές μειώνεται από 3 σε 2 χρόνια.

● Για καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών, δανείων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης από τρεχούμενο λογαριασμό ο χρόνος παραμονής δυσμενών στοιχείων στο μητρώο μειώνεται από 3 χρόνια σε 2 χρόνια.

● Για διαταγές πληρωμής ο χρόνος παραμονής στο μητρώο μειώνεται από 4 σε 3 χρόνια.

● Ο χρόνος παραμονής δυσμενών στοιχείων για προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων μειώνεται από 5 σε 4 χρόνια.

● Για κατασχέσεις και επιταγές του Ν.Δ. 1923 ο χρόνος παραμονής στη μαύρη λίστα μειώνεται από 5 σε 4 χρόνια.

● Ορίζεται ως ανώτατος χρόνος διατήρησης στο αρχείο μη εξοφλημένων οφειλών του Τειρεσία τα 10 χρόνια, από 15 χρόνια που είναι σήμερα.

● Για διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών από 5 χρόνια ο χρόνος παραμονής μειώνεται σε 4 χρόνια.

● Δεν θα καταχωρίζονται στη μαύρη λίστα όσων οι συνολικές όφειλες δεν υπερβαίνουν το ποσό 1.000

ευρώ, από 500 ευρώ που είναι σήμερα.

● Δεν θα διατηρούνται στη μαύρη λίστα τα στοιχεία όσων έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους και αυτές δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Σήμερα το πόσο που ισχύει είναι τα 1.000 ευρώ.

Επίσης οι τράπεζες που έχουν διαβιβάσει στον Τειρεσία δυσμενή αρχεία, υποχρεούνται όταν εξοφλούνται οι οφειλές να τον ενημερώνουν μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής. Η ενημέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσφεύγει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να μην εμφανίζεται στο αρχείο του Τειρεσία το δυσμενές δεδομένο της οφειλής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο επί της οφειλής, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλή και η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική του ικανότητα.

Τέλος, όσον αφορά τα καρνέ επιταγών, ρύθμιση προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν βιβλιάριο επιταγών ορισμένου συνολικού ύψους εφόσον η πληρωμή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό είναι εγγυημένη από φερέγγυο τρίτο πρόσωπο κατά την αξιολόγηση της τράπεζας.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4546821

Σύντομο σχόλιο:
κακά τα ψέμματα, το σύστημα στηρίζεται στη δημιουργία και την αποπληρωμή χρεών
όμως καλό θα ήταν να θυμούνται όλοι τι έγινε στην Αμερική από το 2006 και συμβαίνει μέχρι και σήμερα όσον αφορά αυτούς που αδυνατούν να αποπληρώσουν... μπορεί οι "κακοπληρωτές", που χαρακτηρίζονται subprime (πρόσωπα με κάτω του μετρίου πιστοληπτική ικανότητα), αρχικά να ήταν όντως τέτοια πρόσωπα, η φούσκα πάντως παρέσυρε και άτομα της μεσαίας τάξης (prime)...
εγχωρίως μοιάζουμε να είμαστε περίπου στο 1995 της Αμερικής...
μακάρι να κάνω λάθος...

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

ασφαλές internet

Συμμετέχοντας στην προσπάθεια για ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών internet, ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, εγκατέστησε και υποστηρίζει τη Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 / help@saferinternet.gr, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
Η Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15, λειτουργεί χωρίς χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις και στελεχώνεται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους σε θέματα χρήσης – κατάχρησης διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους. Απευθύνεται σε εφήβους και τις οικογένειές τους που χρειάζονται πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου έχει ενεργή συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κόμβων “Insafe” και τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη γραμμή διαχειρίζεται η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β΄Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθώς η ευρυζωνικότητα αναπτύσσεται ταχύτατα και στη χώρα μας και η χρήση του internet γίνεται αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας των παιδιών, η ορθή και συστηματική ενημέρωση του κοινού απαιτεί συντονισμένες δράσεις και συνεργασία διαφόρων φορέων. Με την υποστήριξη της Γραμμής Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 ο ΟΤΕ κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ διαθέτει ήδη την υπηρεσία Online Προστασία από το Conn-x, μέρος της οποίας αποτελεί και η εξειδικευμένη λειτουργία “Parental Control” (Γονικού ελέγχου). Το “Parental Control” φιλτράρει και εμποδίζει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους γονείς να ελέγχουν κάθε στιγμή την πρόσβαση των παιδιών τους στο Internet και να είναι σίγουροι ότι δεν θα εκτεθούν σε περιεχόμενο όπως: βία, υλικό για ενήλικες, τυχερά παιχνίδια κ.α.
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/556694/Article.aspx

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Εντείνεται η φημολογία για τις αντικειμενικές

Συνεχίζονται οι «διαρροές» σχετικά με την πρόθεση του οικονομικού επιτελείου να προχωρήσει στην πρώτη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των κατοικιών από τις αρχές του 2006. Η σχετική φημολογία, έως ότου επιβεβαιωθεί κι επίσημα προκαλεί μεγάλη σύγχυση, τόσο στο αγοραστικό κοινό, όσο και στους φορείς της αγοράς, μεσίτες και κατασκευαστές. Οι επαγγελματίες εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους, καθώς μια πιθανή αύξηση των αντικειμενικών τιμών έως και 50% (όπως φημολογείται) θα προκαλέσει «έμφραγμα» στην αγορά και θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα, δηλαδή την ενίσχυση των κρατικών ταμείων.

Ηδη, άλλωστε, η αγορά κατοικίας διανύει το χειρότερο έτος των τελευταίων δεκαετιών, καθώς ο αριθμός των συναλλαγών έχει υποχωρήσει κατακόρυφα. Πέραν των προβλημάτων πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση, οι επικείμενες φορολογικές αλλαγές προκαλούν έντονη αβεβαιότητα, που υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να τηρούν στάση αναμονής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επικείμενες ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους, που έχει αντίστοιχα αποτελέσματα, μιας και ουδείς τολμά να αποκτήσει μια νεόδμητη κατοικία με κλειστό ημιυπαίθριο. Από την άλλη πλευρά, προκύπτει κι άλλο ένα σενάριο, το οποίο θέλει τις διαρροές περί αντικειμενικών να μην είναι παρά ένα «πυροτέχνημα», ώστε να δημιουργηθεί τεχνητή ζήτηση και να αυξηθούν οι αγοραπωλησίες έως τα τέλη του έτους, κάτι που θα μεταφραστεί και σε περισσότερα έσοδα για το Δημόσιο.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/11/2009_361579

Παράνομοι τρεις τραπεζικοί όροι

Τέλος σε τρεις καταχρηστικές χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές βάζει ο Αρειος Πάγος με την απόφαση 2123/2009, ύστερα από συλλογική αγωγή κατά μεγάλης τράπεζας την οποία είχε υποβάλει η Ενωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Οι όροι, οι οποίοι, αμετάκλητα κρίθηκαν ως καταχρηστικοί, είναι οι ακόλουθοι:

- Επιβάρυνση 1,40 ευρώ για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, για παράδειγμα όταν καταβάλλει το ενοίκιό του μέσω τραπέζης ή όταν προκαταβάλλει ποσό για κράτηση σε ξενοδοχείο. Δυστυχώς, η επιβάρυνση αυτή επιβάλλεται από τη συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών και κυμαίνεται από 1,20 έως 1,50 ευρώ.

- Επιβάρυνση με 0,80 ευρώ ανά κίνηση σε περίπτωση που οι κινήσεις σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου ή σε τρεχούμενο λογαριασμό είναι πάνω από τέσσερις μέσα σε ένα μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500 ευρώ ή περισσότερες από έξι τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500,01 έως 30.000 ευρώ ή περισσότερες από 20 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ ή περισσότερες από 50 τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μηνιαίο υπόλοιπο από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.

- Η καταβολή τόκου εκ μέρους του δανειολήπτη που επιβάλλει η τράπεζα στα στεγαστικά δάνεια όταν γίνεται σταδιακή αποδέσμευση του δανείου. Σύμφωνα με την απόφαση, ο τόκος από την πλευρά της τράπεζας πρέπει να επιβάλλεται μόνο στο ποσό το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του δανειολήπτη, δηλαδή στο υπόλοιπο του ποσού που παραμένει στον τραπεζικό λογαριασμό και όχι στο σύνολο του δανείου.

Η απόφαση αναπέμπει στο Εφετείο το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ για την αναγνώριση δικαιώματος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ποσού 100.000 ευρώ.

Mε την αμετάκλητη απόφαση οι καταναλωτές μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν υποχρεωθεί να καταβάλουν.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/11/2009_361580

Ακίνητα: Προς νέα πτώση των τιμών το 2010

Σε μεγαλύτερη μείωση των τιμών στις οποίες προσφέρουν τα προς πώληση νεόδμητα ακίνητά τους είναι πιθανόν να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές μέσα στο 2010, καθώς η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας δεν αφήνει περιθώρια για ανάκαμψη της κτηματαγοράς και για αύξηση της ζήτησης και των συναλλαγών τον επόμενο χρόνο.

Παράλληλα, ενέργειες όπως η φημολογούμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς ακινήτων, δεν θα μπορέσουν να αναστρέψουν τη σημερινή κατάσταση αν ταυτόχρονα δεν συνοδευτούν από κινήσεις καλής θέλησης εκ μέρους των ίδιων των κατασκευαστών.

Οι ίδιοι τονίζουν: "Παρά την κρίση, οι εργολάβοι τον τελευταίο χρόνο δεν μείωσαν τις τιμές περισσότερο από 5% κατά μέσο όρο, εκτιμώντας ότι στα τέλη του 2009 η κατάσταση θα είχε εξομαλυνθεί. Όμως έκαναν λάθος αφού η χώρα όχι μόνο δεν έχει βγει από την κρίση, αλλά ουσιαστικά μόλις μπήκε σε ύφεση".

...

"Σίγουρα οι τιμές δεν πρόκειται να αυξηθούν μέχρι το 2012, ενώ δεν αποκλείεται να μειωθούν κιόλας", τονίζουν και συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να μη διστάσουν να προβούν στην αγορά του ακινήτου που έχουν εντοπίσει αν έπειτα από διαπραγμάτευση εξασφαλίσουν "έκπτωση" κοντά στο 20% επί της αρχικά ζητούμενης τιμής.

Σύμφωνα με τους παράγοντες αυτούς, ακόμη και στον νέο γύρο μειώσεων στους οποίους ίσως αναγκαστούν να προβούν μέσα στο 2010 οι κατασκευαστές τα ποσοστά της πτώσης των τιμών δεν θα είναι μεγαλύτερα του 5% - 10% από τα σημερινά επίπεδα.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/556139/Article.aspx

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Δήλωση στοιχείων

Στο νέο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

α) Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που κατέχουν (κύρια, δευτερεύουσα, εξοχική), την ανέγερση οικοδομών καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια που κατέχουν.

β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

γ) Τις τοποθετήσεις τους σε κινητές αξίες όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, repos κ.λπ.).

δ) Πισίνες.

ε) Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και μοτοσικλέτες.

στ) Συμμετοχές σε εταιρείες (ανώνυμες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες).

ζ) Απόκτηση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων (κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικής).

η) Αγορές με πιστωτικές κάρτες.

θ) Καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

ι) Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_15/11/2009_337352

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ξεκινά σήμερα η δήλωση κατόχων καρτοκινητού

Στις ουρές για τη «βάφτιση» περίπου 13,5 εκατομμυρίων ανώνυμων καρτοκινητών τηλεφώνων θα κληθούν να στηθούν από σήμερα και μέχρι το τέλος του ερχόμενου Ιουλίου οι Έλληνες και οι αλλοδαποί χρήστες- κάτοχοί τους!

Για την ολοκλήρωση του έργου της καταγραφής- ταυτοποίησης του συνόλου των καρτοκινητών που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα έως και τις 30 Ιουλίου 2010 (μεσολαβούν συνολικά 215 εργάσιμες μέρες), που προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, θα πρέπει να αποκτούν ονοματεπώνυμο περίπου 62.800 καρτοκινητά την ημέρα!

Το μέτρο της ταυτοποίησης των καρτοκινητών προβλήθηκε ως «αναγκαίο» για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και ενεργειών του κοινού εγκλήματος, ωστόσο εξακολουθεί να παρουσιάζει «μαύρες τρύπες», ικανές να τορπιλίσουν ακόμα και την ίδια την αναγκαιότητα- αποτελεσματικότητά του.

Τα προβλήματα

Οι «μαύρες τρύπες» αφορούν κυρίως την αδυναμία διασταύρωσης των στοιχείων που θα προσκομίσουν οι κάτοχοι των καρτοκινητών στις εταιρείες, την πάταξη της «μαύρης αγοράς» που θα αναπτυχθεί με επίκεντρο τους παράνομους αλλοδαπούς, τον έλεγχο των εισαγόμενων ανώνυμων καρτοκινητών των τουριστών, το κόστος του όλου εγχειρήματος που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εταιρείες (εκτιμάται σε 3 ευρώ ανά αριθμό), αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης.

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η προσκόμιση της άδειας παραμονής ή του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή του ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου για πρόσφυγες ή πιστοποιητικού μη απέλασης ή άλλου νόμιμου εγγράφου, το οποίο θα αποδεικνύει τα στοιχεία τους. Για τους νέους έως 18 χρονών τις συνδέσεις θα «χρεώνονται» στο όνομά τους οι κηδεμόνες, ενώ οι παράνομοι μετανάστες δεν θα μπορούν να αποκτήσουν καρτοκινητό. Από τις 31 Ιουλίου 2010 όσα καρτοκινητά δεν δηλωθούν θα διακόπτεται η σύνδεσή τους.

Αν χαθεί
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του κινητού, οι κάτοχοι πρέπει να ενημερώνουν την εταιρεία και να διακόπτουν τη σύνδεση της συγκεκριμένης κάρτας, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις πιστωτικές κάρτες. Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του νέου κατόχου. Ο πάροχος οφείλει να συγκεντρώσει και να διατηρεί τα στοιχεία έως και έναν χρόνο μετά τη διακοπή της σύνδεσης.

Το κόστος
Το κόστος που θα απαιτηθεί για τη δημιουργία και λειτουργία του μηχανισμού ταυτοποίησης των καρτοκινητών θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και όχι τους συνδρομητές. Σημειώνεται, ωστόσο, πως οι εταιρείες θα μπορούν να καλύψουν εμμέσως το κόστος αυτό, αναπροσαρμόζοντας προς τα κάτω τις επιδοτήσεις για την προμήθεια συσκευών.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4545044&ct=1

Να γράψω και τη γνώμη μου:
Όταν αγόρασα καρτοκινητό στην Γηραιά Αλβιόνα μου ζητήθηκε να δώσω στοιχεία... Μάλιστα το έκανα ταυτόχρονα με δύο φίλες... Μας φάνηκε απόλυτα φυσιολογικό ενώ δεν κράτησε περισσότερο από 5 λεπτά καθώς η διαδικασία έγινε μέσω φωνητικού συστήματος όταν ενεργοποίησα το κινητό... Ούτε χαρτά, ούτε τίποτε άλλο...
Νομίζω ότι στην ουσία πρόκειται για μια πολύ καλή διαφήμιση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας τώρα που βλέπουν να μειώνονται τα έσοδά τους σε μια κορεσμένη αγορά... Όλο και κάτι θα ψωνίσει όποιος πάει να "ταυτοποιηθεί"...

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Επανέρχεται ο φόρος στις γονικές παροχές και στις κληρονομιές

από το νέο έτος επανέρχεται ο φόρος κληρονομιάς και γονικής παροχής με αυξημένο αφορολόγητο όριο. Με το νέο σύστημα θα φορολογούνται μόνο οι μεγάλες περιουσίες που μεταβιβάζονται. Ο φόρος θα υπολογίζεται βάσει κλίμακας και με συντελεστές που θα ξεκινούν από 5%.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_08/11/2009_336446

Επαναφορά «πόθεν έσχες» και αντικειμενικών κριτηρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση

Την ενεργοποίηση του «πόθεν έσχες» με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής εξετάζει η κυβέρνηση, αλλάζοντας ριζικά το έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) στο οποίο οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δηλώσουν στοιχεία για το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων πιθανόν και για τις καταθέσεις. Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την επαναφορά των αντικειμενικών κριτηρίων που είχαν θεσπιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τα αντικειμενικά κριτήρια αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους και επί της ουσίας πρόκειται για την επιβολή δήλωσης ελάχιστου εισοδήματος.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_07/11/2009_336350

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

ΙΧ: Ερχεται η ιδιωτική απόσυρση;

Πάντως η Ford Κόνσουλας καθίσταται η πρώτη εταιρεία που ανακοινώνει πρόγραμμα ιδιωτικής απόσυρσης, έπειτα από τη διακοπή της κρατικής. Η εταιρεία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης ενός παλαιού αυτοκινήτου, με προϋπόθεση αυτό να κινείται και φυσικά ο ενδιαφερόμενος να αγοράσει ΙΧ από εκείνη!
Αξίζει να τονίσουμε ότι πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα της κρατικής απόσυρσης, ήδη δύο εταιρείες, η Nissan και η Daihatsu, εφάρμοζαν ιδιωτική απόσυρση με μεγάλη επιτυχία.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=16295&subid=2&pubid=20849140

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα εισοδήματα

Παρελθόν οι φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις δαπανών για φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα περίπου 2 δισ. ευρώ σχεδιάζει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης όλων των αμοιβών και επιδομάτων.

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι το 2010 και θα περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τοn Φεβρουάριο.

Με βάση το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών γιατροί, ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, εφοριακοί, τελωνειακοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους για τα εισοδήματα που σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές 15% έως 20%. Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα και με συντελεστές έως 40%.

Οι αυξήσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης επιδομάτων και αποζημιώσεων θα γίνουν αισθητές από το 2010 με την αύξηση της παρακράτησης φόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για τις αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων προβλέπουν τα εξής:

1. Οι μειώσεις φόρων που προκύπτουν από την έκπτωση των δαπανών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για δικηγορικές αμοιβές και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας θα περιορισθούν σημαντικά για τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

2. Η φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων που αποκτά η Εκκλησία από ενοίκια θα καταργηθεί, δηλαδή τα μισθώματα που εισπράττουν οι ιεροί ναοί και οι μητροπόλεις θα φορολογούνται με συντελεστή 10% ή 20%.

Πού καταργείται
3. Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης για:

Τη βουλευτική αποζημίωση.

Τις αμοιβές πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτόνων που εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση του οικοδομικού έργου.

Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε αθλητές εθνικών ομάδων ως επιβράβευση λόγω επίτευξης εθνικών στόχων.

Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές.

Των εισοδημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που λαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών.

Των εισοδημάτων αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή έργων στην Ελλάδα.

Τις αποδοχές των υπαλλήλων σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και των δημάρχων και νομαρχών για τις εκτός έδρας υπηρεσίες που έχουν αναλάβει.

Το 50% της αποζημίωσης από τα ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ δηλαδή τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί και οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αυτοτελώς με συντελεστή 15% φορολογείται το 50% των παραπάνω επιδομάτων ενώ το υπόλοιπο 50% φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα που ο συντελεστής της φθάνει ακόμη και στο 40%.

Τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Επικίνδυνη

Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών που καταβάλλονται στις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την πυροσβεστική και το λιμενικό.

Την ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στους γιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.

4. Διατήρηση του καθεστώτος της αυτοτελούς φορολόγησης για τους τόκους καταθέσεων και για ορισμένα επιδόματα κοινωνικών ομάδων (ανέργων, πολυτέκνων κ.ά.).

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=20845141

Συντελεστής 15% στους ημιυπαίθριους

Μόνο κατά το ήμισυ αναστέλλει τελικά τη ρύθμιση Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι νέες οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται με βάση τα όσα όρισε τον Ιούλιο η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, δηλαδή με μειωμένο το ποσοστό των ημιυπαίθριων στον συντελεστή δόμησης και τα υπέργεια γκαράζ να συνυπολογίζονται στη δομήσιμη επιφάνεια. Αντίθετα αναστέλλεται για έξι μήνες η ισχύς της ρύθμισης για την «τακτοποίηση», όπως είχε εξαγγελθεί.

Πιο συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Α 218 με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2009 που δημοσιεύτηκε χθες, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναστέλλει την ισχύ της ρύθμισης Σουφλιά μόνο ως προς το σκέλος της «τακτοποίησης» ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή στάσης, καθώς στις 22 Οκτωβρίου, η υπουργός κ. Τίνα Μπιρμπίλη είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι θα αποσύρει ολόκληρη τη ρύθμιση, καθώς (όπως είχε δηλώσει) «ύστερα από μερικά χρόνια έπρεπε να έρθουμε και πάλι να “τακτοποιήσουμε” τους ημιυπαίθριους που κλείστηκαν με βάση τη ρύθμιση Σουφλιά».

Μετά τη χθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου συνεχίζεται κανονικά η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών με βάση τα όσα είχε προβλέψει η ρύθμιση Σουφλιά. Για τα νέα κτίρια, οι ημιυπαίθριοι μειώνονται στο 15% (από 20%) του συντελεστή και ισοκατανέμονται υποχρεωτικά σε όλους τους ορόφους.

Επίσης έχουν μέγιστο βάθος 1,8 μέτρα και μέγιστο πλάτος 2,5 μέτρα, ώστε να μη γίνεται να μετατραπούν σε επιπλέον δωμάτιο (εξαιρούνται οι τουριστικές εγκαταστάσεις).

Αντίστοιχα οι υπόγειοι χώροι στις οικοδομές εντός σχεδίου θα έχουν οροφή που δεν θα ξεπερνά τα 0,8 μέτρα από το επίπεδο του εδάφους (αντί 1,5 μ. σήμερα). Τέλος, οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_05/11/2009_335979

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η νομιμοποίηση αυθαίρετων νέας γενιάς και ημιυπαίθριων

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη νομιμοποίηση της νέας γενιάς αυθαιρέτων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως που κτίστηκαν μετά την 31η Ιανουαρίου 1983, όταν άρχισε η ισχύς του "νόμου Τρίτση" (Ν.1337/1983).

Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, έχει ως συνέπεια την χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, την νόθευση και συνεχή ανατροπή του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, υπογραμμίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Συγκεκριμένα το ΣΤΕ αποφάσισε ότι η νομιμοποίηση αυθαιρέτων νέας γενιάς «αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου».

Στην απόφαση αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα:

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, επιβάλλουν στο Κράτος την υποχρέωση να εγγυάται υπέρ των πολιτών την πιστή εφαρμογή των νόμων, να προασπίζει τα νομίμως και όχι παρανόμως κτηθέντα από τους πολίτες αγαθά, καθώς και να σέβεται και να προάγει με κάθε πρόσφορο μέσο την εμπιστοσύνη των πολιτών στον νόμο και την έννομη τάξη, την ύπαρξη και τη διατήρηση της οποίας εγγυάται η αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών επιβολής και εφαρμογής του νόμου.

Στη δε συνταγματική αρχή της ισότητας αντιβαίνει, διότι θέτει σε μειονεκτική μοίρα, έναντι εκείνων των οποίων οι ανεγερθείσες ή διαρρυθμισθείσες οικοδομές είναι αυθαίρετες λόγω παραβιάσεως των ισχυόντων όρων δομήσεως και χρήσεων γης αλλά εντούτοις εξαιρούνται από την κατεδάφιση, τους νομοταγείς πολίτες που έχουν ιδιοκτησία στην ίδια περιοχή και οι οποίοι, μολονότι ενήργησαν κατά την ανέγερση ή διαρρύθμιση μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τις οποίες παρείχαν οι νόμοι, θα υφίστανται του λοιπού εις το διηνεκές τις δυσμενείς πολεοδομικές συνέπειες των αυθαίρετων κατασκευών των γειτόνων τους, οι οποίες, αν και επιβαρύνουν τους όρους διαβιώσεως, διαφεύγουν την κατεδάφισή τους»

Aντισυνταγματική η νομιμοποίηση ημιυπαίθριων

Η εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ συνδέεται άμεσα με τους ημιυπαίθριους χώρους και αυτό γιατί θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον κτιστούν, κλειστούν με τζαμαρίες κ.λπ.

Ειδικότερα, την Ολομέλεια ΣτΕ δεν την απασχόλησε ευθέως ο "νόμος Σουφλιά" για τους ημιυπαίθριους χώρους, αλλά υπόθεση που αφορά αυθαίρετη κατασκευή στην Εκάλη και συγκεκριμένα παλαιό ξενοδοχείο επί της οδού Θησέως 101-103.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Ολομέλεια η νομιμοποίηση ημιυπαίθριων χώρων είναι αντισυνταγματική με όποιο τρόπο και αν αυτή επιχειρηθεί. Τελος, υποστηρίζει ότι πρέπει να αφαιρεθούν από τους ημιυπαίθριους χώρους οι τζαμαρίες, οι τοιχοποιίες και τα αλλά υλικά με την οποία μετατρέπονται σε ωφέλιμους κατοικήσιμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Οι δέκα δαπάνες που αναγνωρίζει η Εφορία

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ!)

1. Γιατροί - δικηγόροι: To 100% της δαπάνης σε γιατρούς και δικηγόρους εκπίπτει από το εισόδημα των φορολογουμένων.

2. Ιατρικές δαπάνες. Από τον φόρο αφαιρείται το 20% της δαπάνης (νοσήλια, ιατρικές εξετάσεις, αποκλειστική νοσοκόμα) και το μέγιστο ποσό έκπτωσης φόρου για κάθε φορολογούμενο φθάνει τα 6.000 ευρώ.

3. Τόκοι δανείου με το οποίο αποκτήθηκε πρώτη κατοικία. Ειδικά για στεγαστικά δάνεια που συνήφθησαν από 1ης Ιανουαρίου 2009 διπλασιάστηκε από 20% σε 40% το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων, το οποίο αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για όλες τις κατοικίες (πρώτη, δευτερεύουσα και εξοχική κατοικία) με επιφάνεια μέχρι 200 τ.μ. και στεγαστικό δάνειο έως 350.000 ευρώ. Το φορολογικό κίνητρο ισχύει για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2009 ή θα χορηγηθούν μέχρι και το τέλος του 2010 και για όλη τη διάρκεια του δανείου.

4. Ενοίκιο κύριας κατοικίας του φορολογουμένου. Αφαιρείται ποσό έως 1.200 ευρώ τον χρόνο και η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του αναγνωριζόμενου ποσού (μέγιστη έκπτωση φόρου 240 ευρώ).

5. Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Αναγνωρίζεται ποσό έως 1.200 ευρώ και η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του αναγνωριζόμενου ποσού, δηλαδή η μέγιστη έκπτωση φόρου φθάνει στα 240 ευρώ.

6. Ασφάλιστρα ζωής, υγείας, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Από το εισόδημα εκπίπτει ποσό έως 1.200 ευρώ ανά νοικοκυριό (μέγιστη έκπτωση φόρου 480 ευρώ).

7. Εγκατάσταση φυσικού αερίου ή ηλιακού θερμοσίφωνα. Εκπίπτει από το εισόδημα το 20% της δαπάνης έως του ποσού των 700 ευρώ (μέγιστη έκπτωση φόρου 280 ευρώ).

9. Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές αναγνώρισης προηγουμένων ετών για όλους τους ασφαλισμένους. Εκπίπτει όλο το ποσό των εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.

10. Δαπάνες για δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματισμού και εξαερισμού, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, σχολές πολεμικών τεχνών, σχολές χορού και ρυθμικής, ομοιοπαθητικοί ιατροί, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, ελαιοχρωματιστές και γενικά επαγγέλματα που αφορούν επισκευή και συντήρηση κατοικιών, λογοθεραπευτές, μεσίτες ακινήτων, ωδεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κομμωτήρια, μασάζ. Αναγνωρίζεται δαπάνη έως 20.000 ευρώ και από το εισόδημα εκπίπτει το 40% της δαπάνης (μέγιστο ποσό έκπτωσης από το εισόδημα 8.000 ευρώ και μέγιστο ποσό έκπτωσης από τον φόρο τα 3.200 ευρώ).

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=20317156

 • ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΕΣΤΩ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ €5,000, ΈΧΟΥΜΕ: €5,000 Χ 40% = €2,000
 • ΕΠΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 25% (ΑΣ ΠΟΥΜΕ 25% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ €12,000 - €30,000), €2,000 Χ 25% = €500 ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
 • ΔΗΛΑΔΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΝΑΙ 10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΜΕ

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Νέα τέλη κυκλοφορίας 2010 • Α (κυκλοφορία από το 2005 έως σήμερα), για τα οχήματα νέας τεχνολογίας Euro 4,5,
 • Β (κυκλοφορία από 2000 έως το 2004),
 • Γ (κυκλοφορία από το 1996 έως 1999) και
 • Δ για τα παλαιότερης τεχνολογίας (κυκλοφορία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1995)
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/554179/Article.aspx

Απόσυρση ΤΕΛΟΣ

Την άμεση κατάργηση, από σήμερα, του μέτρου της απόσυρσης των ΙΧ αυτοκινήτων ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος, κρίνοντας ότι πρόκειται για μέτρο με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και χωρίς οφέλη για το περιβάλλον ή την οικονομία. Όσοι έχουν ήδη αποσύρει το ΙΧ τους θα αποζημιωθούν με βάση το προηγούμενο καθεστώς.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1070350&lngDtrID=251

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Ριζικές ανατροπές στη φορολογία ακινήτων από το 2010

Aλλαγές που θα ευνοήσουν τους μικροϊδιοκτήτες και θα θίξουν όσους κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν μεγάλα και ακριβά ακίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει την καθιέρωση νέων αφορολογήτων ορίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που θα συνδέονται με την αντικειμενική αξία της και όχι με βάση την επιφάνεια της, κατάργηση του φόρου υπεραξίας 5% - 20%, κατάργηση του τέλους συναλλαγής 1%, φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με προοδευτικό τρόπο και επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικής παροχής. O ΦΠA θα εξακολουθεί να επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών με οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί 1η Iανουαρίου 2006 και μετά. Eιδικότερα, με βάση τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι του υπουργείου, οι αλλαγές που έρχονται στα ακίνητα είναι:

Πρώτη κατοικία
Νέο αφορολόγητο όριο με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου

Kαθιερώνεται νέο αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, το οποίο θα συνδέεται με το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου. Mεγαλύτερη φοροαπαλλαγή θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά. O φόρος μεταβίβασης που θα πληρώνουν οι αγοραστές ακινήτων θα εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Όσο πιο ακριβή κατοικία αποκτά κάποιος τόσο μεγαλύτερο φόρο θα πληρώνει στην εφορία. Tο αφορολόγητο αυτό θα καθορισθεί μεταξύ 100.000 ευρώ και 150.000 ευρώ για τον άγαμο αγοραστή και μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο αγοραστή, ενώ θα προσαυξάνεται κατά ένα επιπλέον ποσό για κάθε προστατευόμενο τέκνο που βαρύνει τον αγοραστή.

Τι ισχύει σήμερα
Σήμερα από το φόρο μεταβίβασης απαλλάσσονται όλοι όσοι αποκτούν πρώτη κατοικία επιφάνειας έως 200 τ.μ. ανεξάρτητα από την αξία του ακινήτου. Δηλαδή την ίδια φοροαπαλλαγή έχει κάποιος που αγοράζει πρώτη κατοικία 150 τ.μ. σε ένα ακριβό προάστιο της Aττικής (Eκάλη, Ψυχικό) με αντικειμενική αξία 900.000 ευρώ με κάποιον άλλο που αποκτά πρώτη κατοικία ίδιας επιφάνειας στη Δραπετσώνα ή το Περιστέρι αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ. Aυτό έχει ως αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει τεράστια έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Oι αλλαγές που εξετάζονται στο φορολογικό καθεστώς της πρώτης κατοικίας αναμένεται να θίξουν όλους όσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν μεγάλη και ακριβή πρώτη κατοικία. Oι αγοραστές πρώτης κατοικίας θα πληρώνουν φόρο μεταβίβασης 11% στην αξία που απομένει μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ορίου.

Κριτήρια
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, για να χορηγηθεί φοροαπαλλαγή κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας θα πρέπει:

H οικία, το διαμέρισμα ή το οικόπεδο να αγοράζεται ολόκληρο και κατά πλήρη κυριότητα. Nα αγοράζεται από φυσικό πρόσωπο έγγαμο ή άγαμο και ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλια παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλες οικίες ή διαμερίσματα ή οικόπεδα που το συνολικό τους εμβαδόν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Oι στεγαστικές ανάγκες πληρούνται όταν η οικογένεια έχει ακίνητο ή ακίνητα (οικία, διαμέρισμα κ.λπ.) που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους και είναι πάνω από 70 τ.μ. αν πρόκειται για άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή έγγαμο. Tο εμβαδόν προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλια παιδιά και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά.

Mεγάλη ακίνητη περιουσία
Επιβάλλεται προοδευτική φορολόγηση

Aπό την 1η Iανουαρίου 2010 το Eνιαίο Tέλος Aκινήτων καταργείται. Tο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με προοδευτικό τρόπο. Tο αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί στα επίπεδα των 300.000 - 350.000 ευρώ για να εξαιρεθούν από τη φορολογία οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο φόρο θα υπαχθούν και τα ακίνητα που ανήκουν στις offshore εταιρείες και τα ακίνητα που εκμεταλλεύεται η Eκκλησία. Oι αλλαγές στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Σήμερα για το ETAK το αφορολόγητο όριο ισχύει μόνο για τις κατοικίες και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ για τον άγαμο, 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, 200.000 για τον έγγαμο με ένα ή δύο παιδιά και 230.000 ευρώ για τον έγγαμο με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Tο ύψος της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο φορολογείται με συντελεστή 0,1%.

Γονική παροχή - κληρονομιά
Επανέρχεται ο φόρος με νέο αφορολόγητο

Eπανέρχεται ο φόρος κληρονομιάς και γονικής παροχής με αυξημένο αφορολόγητο όριο. Mε το νέο σύστημα θα φορολογούνται μόνο οι μεγάλες περιουσίες που μεταβιβάζονται. O φόρος θα υπολογίζεται βάσει κλίμακας και με συντελεστές που θα ξεκινούν από 5%.

H κατάργηση του φόρου κληρονομιάς στα τέλη του 2007 στέρησε τεράστια ποσά στο Δημόσιο Tαμείο, τα οποία δεν αναπληρώθηκαν από το Eνιαίο Tέλος Aκινήτων που επεβλήθη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, λόγω της κατάργησης του φόρου κληρονομιών το Δημόσιο έχασε μόνο το 2008 έσοδα που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ. H απώλεια αυτή προκλήθηκε λόγω της κατάργησης της κλιμακωτής φορολόγησης της αξίας κληρονομιών, η οποία υπολογιζόταν με συντελεστές 5%-20%, και της αντικατάστασής της με ενιαίο συντελεστή 1% πάνω από το αφορολόγητο όριο των 95.000 ευρώ.

Nεόδμητες οικοδομές
Τέλος στον φόρο μεταβίβασης - ΦΠΑ 19%

Σε κάθε περίπτωση αγοράς νεόδμητης οικοδομής που δεν προορίζεται για πρώτη κατοικία δεν θα επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης, αλλά ΦΠA 19%, όπως προβλέπεται και τώρα με διάταξη που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Iανουαρίου 2006.

Mεταχειρισμένα κτίσματα
Εισάγεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων - Οι νέοι συντελεστές

Όλες οι πωλήσεις παλαιών κτισμάτων θα επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης ακινήτων. O φόρος αυτός επιβάλλεται με συντελεστή 9% για τα πρώτα 15.000 ευρώ της αντικειμενικής ή της δηλωθείσας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και με συντελεστή 11% το επιπλέον τμήμα της αξίας του ακινήτου.

Τι καταργείται:

O φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (φόρος υπεραξίας) που επιβαρύνει κάθε φορολογούμενο ο οποίος πωλεί ακίνητο το οποίο απέκτησε με κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή ή αγορά μετά την 1η Iανουαρίου 2006. Σήμερα ο φόρος κυμαίνεται από 5% έως 20% και επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της αντικειμενική τιμής κτήσης και της αντικειμενική τιμής πώλησης του ακινήτου.

Tο τέλος συναλλαγής ακινήτων που επιβάλλεται με συντελεστή 1% επί της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/06. Στόχος είναι η απλούστευση της φορολογίας των μεταβιβάσεων και η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου.

Mε την επιβολή του ΦMA κάθε μεταβίβαση παλαιού κτίσματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίου ή άλλης εδαφικής έκτασης θα επιβαρύνεται με φόρο 9%-11%, ενώ με τον φόρο υπεραξίας και το τέλος συναλλαγής υπήρχαν πολλές περιπτώσεις μεταβιβάσεων τέτοιων ακινήτων στις οποίες οι μεν πωλητές δεν πλήρωναν καθόλου φόρο, επειδή η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής τιμής κτήσης και της αντικειμενικής τιμής πώλησης ήταν μηδενική, οι δε αγοραστές πλήρωναν μόλις 1% επί της αντικειμενικής αξίας!

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι προχωρήσουν φέτος σε γονική παροχή
Eντονη κινητικότητα στα γραφεία των συμβολαιογράφων και τις εφορίες παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν ήδη αποφασίσει να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους με γονική παροχή τα ακίνητά τους ή άλλα περιουσιακά στοιχεία επισπεύδουν τις ενέργειες τους για να προλάβουν τυχόν αλλαγές στη φορολογία των γονικών παροχών και υπό το φόβο μελλοντικών επιβαρύνσεων.

Oι περισσότερες πράξεις που γίνονται αυτό το διάστημα είναι γονικές παροχές, αφού οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τακτοποιήσει υποθέσεις κληρονομιών δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται καθώς ο χρόνος φορολογίας είναι η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου και επομένως οι όποιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις υποθέσεις τους.

Προσοχή
Πάντως, όσοι σκέφτονται μέχρι το τέλος του έτους να προχωρήσουν σε γονικές παροχές ακινήτων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γνωρίζουν να εξής:

1 Στις κληρονομιές σε συγγενείς α΄ και β΄ κατηγορίας καθώς και τις γονικές παροχές ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

 • Mε συντελεστή 1% για ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων (επικαρπία, ψιλή κυριότητα).
 • Mε συντελεστή 0,6% για μετοχές και λοιπούς τίτλους εισηγμένους στο χρηματιστήριο σε συγγενείς α΄ κατηγορίας και 1,2% για συγγενείς β΄ κατηγορίας.
 • Mε συντελεστή 1,2% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, εταιρικές μερίδες και μερίδια σε συγγενείς α΄ κατηγορίας και 2,4% για συγγενείς β΄ κατηγορίας.
 • Mε συντελεστή 10% για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (κινητά, έπιπλα, χρήματα κ.λπ.).

2 O φόρος επιβάλλεται μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού 95.000 ευρώ για την α΄ κατηγορία συγγενών και 20.000 ευρώ για τη β΄ κατηγορία από την αξία των ακινήτων.

3 Στις κληρονομιές (α΄ και β΄ κατηγορία) και τις γονικές παροχές δεν συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές που είχαν συσταθεί μέχρι 13.12.2007 ούτε οι δωρεές που συνιστώνται από τις 13.12.2007. Συνυπολογίζονται μόνο οι γονικές παροχές από 13.12.2007.

4 Δηλώσεις κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς υπολογίζονται με αξίες και φορολογικούς συντελεστές του χρόνου φορολογίας (θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου κ.λπ.).

5 O φόρος βεβαιώνεται ως εξής:

 • Kληρονομιές α΄ και β΄ κατηγορίας: Για ακίνητα σε τρεις διμηνιαίες δόσεις και για όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε έξι διμηνιαίες δόσεις.
 • Kληρονομιές γ΄ κατηγορίας σε 12 διμηνιαίες δόσεις.
 • Γονική παροχή: Για ακίνητα σε 3 διμηνιαίες δόσεις και για όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε 6 διμηνιαίες δόσεις.
 • Δωρεές και προίκες σε 24 διμηνιαίες δόσεις.
 • O αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος κατά την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου βεβαίωσης (δηλαδή κατά την υποβολή της δήλωσης, την οριστικοποίηση της πράξης, την εξώδικη λύση της διαφοράς, την έκδοση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, το δικαστικό συμβιβασμό).
 • Kάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
 • Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου παρέχεται έκπτωση 5%.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=20111139

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Παγώνουν οι ρυθμίσεις για ημιυπαίθριους

"Παγώνουν" για 6 μήνες οι ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους όπως δήλωσε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τ. Μπιρμπίλη.

Για εκείνους που έχουν ήδη προχωρήσει στην "τακτοποίηση" του θέματος θα ισχύσουν όσα προβλέπει ο νόμος Σουφλιά και θα αποτελέσουν ειδική κατηγορία όταν εφαρμοστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/552895/Article.aspx

Nεα τέλη κυκλοφορίας;


http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=19243146#

κοντά είμαστε, θα δούμε!

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Νέα μέτρα 2010


http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4541421

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Τα 4 βήματα για την απόσυρση και τα άλλα 4 για την επιδότηση

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΒΗΜΑ 1 : ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΔΟΕ
(Παραδίδω εκεί άδεια και πινακίδες, φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ & ΔΟΥ, Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας ? λαμβάνω βεβαίωση παραλαβής)
ΒΗΜΑ 2 : ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ
(Προσοχή: Να φέρει πρωτόκολλο & ημερομηνία κατάθεσης πινακίδων)
ΒΗΜΑ 3 : ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(Παραλαμβάνω μηχανογραφημένη πράξη διαγραφής)
ΒΗΜΑ 4 : ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗ ΔΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (€1.000) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΒΗΜΑ 1 : ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΣΤΟΝ ΕΞ. ΕΜΠΟΡΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΒΗΜΑ 2 : ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(Στην άδεια αναγράφεται η ένδειξη «από απόσυρση του υπ’ αριθμόν ......... οχήματος»)
ΒΗΜΑ 3 : ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΗΜΑ 4 : ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗ ΔΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=16295&subid=2&pubid=17859139

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Νέα υπηρεσία ελεγκτών και φορολογικό «point system»

Το στοίχημα της ενίσχυσης των κρατικών εσόδων, του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της μείωσης της διαφθοράς θα επιδιώξει να κερδίσει το νέο οικονομικό επιτελείο, συστήνοντας μία νέα «αδιάφθορη» υπηρεσία ελεγκτών. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων. Από το 2010 θα εφαρμοσθεί ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόκειται για δημιουργία ενός μοντέλου «point system» όπου ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώνει η κάθε επιχείρηση, θα προσδιορίζονται και οι φόροι που θα επιβάλλονται.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/10/2009_333068

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Εκπίπτουν όλα τα έξοδα για ιατρούς, δικηγόρους (update)

Από το εισόδημα του φορολογουμένου θα εκπίπτει στο εξής το σύνολο των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του ιδίου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Μέχρι σήμερα τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ελάφρυναν τον φορολογούμενο με τη μορφή μείωσης φόρου, από τον οποίο εξέπιπταν μαζί με τα έξοδα της νοσοκομειακής του περίθαλψης κατά ποσοστό 20% αυτών και μέχρι ποσού 6.000 ευρώ ετησίως.
Εξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια δήλωση του φορολογουμένου της πρωτότυπης διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται από τον ιατρό ή τον οδοντίατρο κατά την είσπραξη της αμοιβής του και προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του ΚΒΣ.
Επίσης, στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτές που καταβάλλονται από άτομα που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή είναι τυφλοί γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της νομαρχίας με ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα, θα εκπίπτει ολόκληρο το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων:
α) Για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων (μεταβίβαση ακινήτων και καταστατικών εταιρειών).
β) Για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_06/10/2009_332121

Προσπάθησα να το επιβεβαιώσω αλλά δεν τα κατάφερα.
Εάν κάποιος το γνωρίζει, ας βοηθήσει.
Είναι σημαντικό νομίζω.

update

Τελικά το βρήκα: παρ.1 άρθρου 7 Ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α 143/7.8.2009)

Αυτό σημαίνει, έστω ότι κάποιος έχει €18,000 ετήσιο εισόδημα, για μια απόδειξη ιατρού/δικηγόρου €500 έχουμε επιστροφή φόρου €150.


Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Σε ισχύ η έκτακτη εισφορά και το ΕΤΑΚ

Από την επομένη των εκλογών και μέχρι το τέλος του έτους εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν φόρους που σχετίζονται με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων τόσο για το 2008 όσο και το 2009, την έκτακτη εισφορά για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, τον ειδικό φόρο για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και την έκτακτη εισφορά για τα σκάφη αναψυχής. Ταυτόχρονα θα πληρωθούν και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Οπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι φόροι που έχουν ψηφισθεί θα συνεχίσουν να ισχύουν και οι όποιες αλλαγές, εφόσον κερδίσουν τη μάχη των εκλογών, θα γίνουν από το 2010. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι έκτακτες εισφορές όσο και το ΕΤΑΚ του 2009 θα καταβληθούν κανονικά από τους υπόχρεους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από τον νικητή των εκλογών. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία ποσά άνω των δύο δισ. ευρώ που θα προέλθουν από την πληρωμή των ανωτέρω φόρων και τελών.

Ειδικότερα μετά τις εκλογές και μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι θα κληθούν από την εφορία να πληρώσουν:

α) Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το 2008 και για το 2009. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων συνεχίζει να ταχυδρομεί στους φορολογούμενους εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή του ΕΤΑΚ του 2008 καθώς και τα ειδοποιητήρια για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων που εντοπίστηκαν στο έντυπο Ε9. Οσοι λαμβάνουν τέτοια ειδοποίηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου να τροποποιήσουν τις δηλώσεις Ε9 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.E-9.gr.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα για ενιαίο τέλος ακινήτων του τρέχοντος έτους θα αποσταλεί στα τέλη Οκτωβρίου. Ο φόρος θα είναι υψηλότερος για τους άγαμους που έχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και τους έγγαμους που έχουν στην κατοχή τους κατοικίες άνω των 200.000 ευρώ.

β) Την τρίτη και τελευταία δόση της έκτακτης εισφοράς. Το μέτρο αφορά περίπου 130.000 φορολογούμενους, οι οποίοι το 2007 είχαν συνολικό ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η εισφορά κυμαίνεται από 1.000 έως και 25.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Ειδικότερα, η έκτακτη οικονομική εισφορά ξεκινά από 1.000 ευρώ για όσους δήλωσαν το 2008 (για τα εισοδήματα του 2007) συνολικό ατομικό εισόδημα από 60.001 έως 80.000 ευρώ, 2.000 ευρώ για τους πολίτες που δήλωσαν συνολικό ατομικό εισόδημα από 80.001 έως 100.000 ευρώ, 3.000 ευρώ για τους πολίτες που δήλωσαν συνολικό ατομικό εισόδημα από 101.000 έως 150.000 ευρώ, 5.000 ευρώ για εισοδήματα από 150.001 έως 300.000 ευρώ, 10.000 ευρώ για εισοδήματα από 300.001 έως 500.000 ευρώ. 15.000 ευρώ για εισοδήματα από 500.001 έως 700.000 ευρώ, 20.000 ευρώ για εισοδήματα από 700.001 έως 900.000 ευρώ και 25.000 ευρώ για όσους δήλωσαν εισοδήματα άνω των 900.001 ευρώ.

γ) Αυξημένα τέλη κυκλοφορίας. Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2010. Για την πλειονότητα των φορολογουμένων τα νέα τέλη κυκλοφορίας, που θα καταβληθούν στο τέλος του 2009, θα είναι αυξημένα από 50 έως και 150 ευρώ.

δ) Ειδικό φόρο θα καταβάλλουν και οι κάτοχοι αυτοκινήτων άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών που κυμαίνεται από 150 έως 650 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Ο ειδικός φόρος θα καταβληθεί μαζί με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

ε) Εκτακτη εισφορά για τα σκάφη αναψυχής (άνω των 10 μέτρων για τα μηχανοκίνητα και άνω των 15 μέτρων για τα ιστιοφόρα). Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρώσουν την έκτακτη εισφορά, η οποία ανάλογα με το μήκος του σκάφους φθάνει τα 1.300 ευρώ ανά μέτρο. Εκτός από την έκτακτη εισφορά οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής πληρώνουν και τον ειδικό ετήσιο φόρο.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_03/10/2009_331782

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ...