Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

ΕΤΑΚ: Τέλος οι απαλλαγές για χωριά και αποθήκες

Μια αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 6, στο φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε την Παρασκευή, οδηγεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, σε ό,τι αφορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. Δείτε γιατί:
Το άρθρο 11 του νόμου 3634/2008 προέβλεπε ότι:
«Το τέλος (σημ: ΕΤΑΚ) που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα, τους βοηθητικούς χώρους, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια και τα κτίσματα που βρίσκονται σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων.»

Ως γνωστόν, με την επιβολή του ΕΤΑΚ, θεσπίστηκε ταυτόχρονα και ελάχιστο όριο φόρου, 1 ΕΥΡΩ/ τ.μ., για τις περιπτώσεις των κτισμάτων, που έχουν αντικειμενική αξία μικρότερη από 1.000 ΕΥΡΩ/τ.μ.
Από αυτό το όριο – με βάση την πιο πάνω διάταξη - εξαιρούνταν μέχρι σήμερα μεταξύ άλλων οι βοηθητικοί χώροι – όπως οι αποθήκες – και όλες οι κατοικίες σε χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων.
Όμως, στο πρόσφατο νομοσχέδιο, αυτό αλλάζει.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 αναφέρεται ρητά ότι:
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α. «Φυσικά Πρόσωπα» του άρθρου 11 του ν.3634/2008 (σημ: αυτό που αναφέρουμε πιο πάνω) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.»
Συνεπώς, από την απαλλαγή από το ελάχιστο όριο του 1 ευρώ/ τ.μ. διαγράφησαν οι βοηθητικοί χώροι και οι κατοικίες και κτίσματα σε χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων. Οι ιδιοκτήτες όλων αυτών θα κληθούν πλέον να καταβάλουν ΕΤΑΚ, υποχρεωτικά, το οποίο θα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Δηλαδή, ακόμα και μία αποθήκη, αλλά και ένα μικρό σπίτι ενός – με χαμηλά εισοδήματα – γεωργού θα καταβάλει πλέον ΕΤΑΚ με βάση αυτό το όριο, εκτός αν πρόκειται για ημιτελές κτίσμα ή για γεωργικό ή κτηνοτροφικό.

Για παράδειγμα, σπίτι 80 τ.μ. σε χωριό κάτω των 1.000 κατοίκων, αντικειμενικής αξίας 48.000 ευρώ, μέχρι σήμερα επιβαρυνόταν με ΕΤΑΚ 48 ευρώ. Με τις αλλαγές θα πληρώσει 80 ευρώ.
Το ίδιο θα ισχύει και για οποιαδήποτε αποθήκη ή άλλο βοηθητικό χώρο, σε όλη την Ελλάδα.

Όλα αυτά φυσικά, για κτίσματα που ξεπερνούν το όριο του αφορολόγητου των 100.000 ευρώ για τον άγαμο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για τους πολύτεκνους.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισαν στο capital.gr ότι οι αλλαγές στην απαλλαγή από το ελάχιστο όριο του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αφορούν μόνο στα νομικά πρόσωπα. Συνεπώς για τα φυσικά πρόσωπα το καθεστώς παραμένει ως έχει.
http://www.capital.gr/News.asp?id=710213

Εννοείται ότι τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) είναι σημαντικότερα "πρόσωπα" από τα φυσικά για το φορολογικό νομοθέτη...
Λαμπρά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: