Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Τέλος στο «χωρίς πάγιο ΟΤΕ»

Τέρμα το «no pagio OTE» που είχε καθιερώσει από το 2005 ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Tellas, A. Costa. Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) έβαλε «φρένο» στη διατύπωση «χωρίς πάγιο ΟΤΕ» των ανταγωνιστών του Οργανισμού, αφού σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 10.04.2009, η χρησιμοποίηση του εμπορικού σήματος του ΟΤΕ ως σημείο αναφοράς για το ύψος της χρέωσης του διαφημιζόμενου προϊόντος, χωρίς μάλιστα την άδεια ή συναίνεσή του, συνιστά παράβαση των βασικών αρχών της διαφήμισης και του θεμιτού ανταγωνισμού. «Η διατύπωση “χωρίς πάγιο ΟΤΕ” αποτελεί μέτρο δυσμενούς σύγκρισης εις βάρος του Οργανισμού, γιατί εύλογα δημιουργείται –τουλάχιστον σε μερίδα του κοινού– η εσφαλμένη εντύπωση πως τα προϊόντα των εναλλακτικών παρόχων τηλεφωνίας συνήθως δεν βαρύνονται με τέτοιου είδους πάγιες χρεώσεις, γεγονός που δεν είναι ακριβές».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_14/04/2009_310984

Δεν υπάρχουν σχόλια: