Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Ανοίγει ο δρόμος για τα νέα τεκμήρια

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο, με τον οποίο μπορούν οι φορολογούμενοι να αποφύγουν τη φορολόγηση με τεκμήρια, φέρνει το νέο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή. Για τι ακριβώς μιλάμε; Πρόκειται για τη μέθοδο της ανάλωσης κεφαλαίου, στην οποία έχουμε παλαιότερα αναφερθεί ως μέσο αποφυγής τεκμηρίου. Σύμφωνα με αυτή (κωδικοί 787-788), ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα παρελθόντων ετών, ώστε να δικαιολογήσει την αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών και άλλων στοιχείων – όπως δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών εκτός από αυτές προς το δημόσιο.
Για παράδειγμα, έστω ότι κατά τη χρήση 2007φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος αυτοκινήτου που απαλλασσόταν του τεκμηρίου - με εργοστασιακή αξία δηλαδή μικρότερη των 50000 ευρώ - και κατά τη χρήση 2008 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η τεκμαρτή δαπάνη του συγκεκριμένου ΙΧ θα αφαιρεθεί ανεξάρτητα του γεγονότος ότι από τη χρήση 2007 το τεκμήριο δεν έχει εφαρμογή.
Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα.
Με το νέο νομοσχέδιο, όμως, οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν, όπως προσδιορίζονται (στα άρθρα 16 και 17 του 2238), εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου. Δηλαδή, αν το περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα αυτοκίνητο, έχει εργοστασιακή αξία άνω των 50.000 ευρώ και έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο τεκμήριο στη χρήση αυτή, τότε η σχετική δαπάνη αφαιρείται από τα εισοδήματα της ίδιας χρήσης για τον υπολογισμό του ποσού ανάλωσης. Άρα, στην περίπτωση του πρώτου παραδείγματος, η δαπάνη αγοράς του ΙΧ δεν αφαιρείται και έτσι ο φορολογούμενος έχει στη διάθεσή του μεγαλύτερο ποσό να επικαλεστεί για ανάλωση.
Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει η πόρτα για την καθιέρωση του ελάχιστου κόστους συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των νέων τεκμηρίων. Δείτε γιατί: Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων θα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, πιο ορθολογικά για την κατανομή των φορολογικών βαρών (κόστος βενζίνης, συντήρησης ΙΧ κλπ.), με βάση πίνακες και μελέτες και όχι σε δαπάνες υποθετικά καταβεβλημένες (βλ. τεκμαρτές). Έτσι, ομαλοποιείται το σύστημα για τη μετάβαση στο ελάχιστο κόστος συντήρησης, γιατί πλέον θα λαμβάνονται υπ΄ όψη οι τεκμαρτές δαπάνες μόνο στην περίπτωση που εμπίπτουν στις διατάξεις περί τεκμηρίων... δηλαδή μόνο όταν έχουμε φορολογηθεί με τεκμήριο. Όλα αυτά θα εφαρμοστούν για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση από το οικονομικό έτος 2009 και μετά.
http://www.capital.gr/News.asp?id=711025

Δεν υπάρχουν σχόλια: