Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Ποιες παγίδες κρύβουν τεκμήρια και αποδείξεις

Το ύψος των αποδείξεων για να καλυφθεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ υπολογίζεται είτε με βάση το δηλωθέν (πραγματικό) εισόδημα είτε το τεκμαρτό, δηλαδή το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα νέα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

«Παγίδα» έξτρα φόρων κρύβει η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα τεκμήρια και τις αποδείξεις που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, ενώ στον εισαγγελέα θα παραπέμπονται οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν στην εφορία πλαστά δικαιολογητικά ή αποδείξεις για να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Και ενώ από αύριο «τρέχουν» οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από 3,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους, με νέα εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά προκύπτει ότι το ύψος των αποδείξεων που απαιτούνται για να καλυφθεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ υπολογίζεται είτε με βάση το δηλωθέν (πραγματικό) εισόδημα είτε το τεκμαρτό, δηλαδή το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα νέα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κ.λπ.) και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Εισόδημα
Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση που το δηλούμενο συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου (πραγματικό ή τεκμαρτό) υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών που εκπίπτει από το εισόδημα (ασφαλιστικές εισφορές, ιατρικές δαπάνες κ.λπ.), ο φορολογούμενος οφείλει να έχει συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων αυτών των δαπανών, τις οποίες συνυποβάλλει με τη δήλωσή του σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια εφορία».
Ποιες παγίδες κρύβουν τεκμήρια και αποδείξεις
Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενοι με πραγματικό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο από το τεκμαρτό θα χρειαστεί να προσκομίσουν περισσότερες αποδείξεις προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσουν έξτρα φόρο.
Με την ίδια εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών διευκρινίζονται ακόμη τα εξής:
1. Διασταυρώσεις μέσω του Taxis θα διενεργούνται στις φορολογικές δηλώσεις με επιστροφές φόρου μέχρι 1.500 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες και τα έξοδα που δηλώνονται για έκπτωση από το εισόδημα ή το φόρο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2. Η υποβολή πλαστών δικαιολογητικών και αποδείξεων είναι αξιόποινη πράξη και θα γίνεται σχετική αναγγελία στις εισαγγελικές αρχές. Οι φορολογούμενοι που θα διαπιστωθεί ότι χρησιμοποίησαν πλαστά δικαιολογητικά ή συμπεριέλαβαν ανύπαρκτες δαπάνες, πέραν του ότι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τους φόρους που γλίτωσαν προσαυξημένους με πρόσθετα ποσά ή με υπέρογκα πρόστιμα, θα διωχθούν ποινικά.
3. Οι ΔΟΥ, κατά την παραλαβή των κλειστών φακέλων με τις αποδείξεις δαπανών, θα τους αποσυσχετίζουν από τις δηλώσεις και θα τους τοποθετούν σε ιδιαίτερο χώρο της κάθε ΔΟΥ Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων θα επιλεγεί δείγμα με νεότερη οδηγία που θα δοθεί στον κρίσιμο χρόνο, προς έλεγχο και στη συνέχεια το σύνολο των αποδείξεων θα παραδοθούν προς ανακύκλωση.
4. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή, οι αποδείξεις θα πρέπει, επειδή θα ακολουθήσει οπωσδήποτε δειγματοληπτικός έλεγχος αυτών για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και η ακριβής δήλωσή τους, να φυλάσσονται για να παραδοθούν στην αρμόδια ΔΟΥ όταν ζητηθούν.
5. Στις δηλώσεις που το πιστωτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ, εξακολουθεί να διενεργείται από τη ΔΟΥ έλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών.
6. Οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011 και συνεπώς δεν απαιτείται η συνυποβολή τους με την υποβολή των οικείων δηλώσεων.
7. Στην περίπτωση που νομικά πρόσωπα υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ενώ βρίσκονται σε αδράνεια, δηλαδή δεν έχουν ακαθάριστα έσοδα, δεν υφίσταται υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης τους από λογιστή φοροτεχνικό.
Παράδειγμα
Αγαμος φορολογούμενος με συνολικό ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ για το έτος 2010. Κατοικεί σε σπίτι 80 τ.μ. που πληρώνει ενοίκιο και έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του ένα σπίτι 90 τ.μ. στο χωριό. Διαθέτει επίσης ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ. τριετίας. Οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης που τον βαρύνουν ανέρχονται σε:
  • 2.400 ευρώ για το σπίτι των 80 τ.μ.
  • 1.440 ευρώ για το σπίτι των 90 τ.μ. στο χωριό
  • 4.200 ευρώ για το Ι.Χ. των 1.600 κ.εκ.
  • 3.000 ευρώ ως ελάχιστο ποσό αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για έγγαμο φορολογούμενο.
Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος συγκέντρωσε αποδείξεις 800 ευρώ όσες ακριβώς αντιστοιχούν στο εισόδημα των 8.000 ευρώ. Ομως το συνολικό τεκμαρτό εισόδημά του όπως προκύπτει με βάση τα νέα τεκμήρια της εφορίας, ανέρχεται στο ποσό των 11.040 ευρώ και θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει αποδείξεις 1.104 ευρώ για να δικαιούται ολόκληρο το αφορολόγητο.
Ετσι, παρά το γεγονός ότι το εισόδημα του φορολογούμενου (πραγματικό και τεκμαρτό) βρίσκεται κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ τελικά θα πληρώσει φόρο 30,4 ευρώ επειδή συγκέντρωσε λιγότερες αποδείξεις. Η εφορία θα του υπολογίσει φόρο με συντελεστή 10% στην «ακάλυπτη» διαφορά των 304 ευρώ (1.104 - 800) των αποδείξεων.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=111007163

Δεν υπάρχουν σχόλια: