Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Στεγαστικά δάνεια ασπίδα στην κρίση

Νέα στεγαστικά δάνεια προσαρμοσμένα στις συνθήκες αβεβαιότητας της οικονομικής κρίσης, ρίχνουν στην αγορά οι τράπεζες, ευελπιστώντας αυτά τα προϊόντα να αποτελέσουν την αιχμή του τραπεζικού ανταγωνισμού μετά τη σταδιακή αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα νέα δάνεια αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη «φουρνιά» χορηγήσεων ύστερα από μήνες λιτότητας, ενώ παράλληλα εισάγουν μια νέα φιλοσοφία στον τραπεζικό δανεισμό, όπου κυριαρχεί η εξασφάλιση του πελάτη αλλά και της τράπεζας από πιθανές επισφάλειες που μπορεί να δημιουργήσει η κρίση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα νέου τύπου δάνεια που ξεκίνησαν δειλά δειλά να χορηγούν οι πρώτες τράπεζες, προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεων ακόμη και σε περίπτωση απόλυσης του δανειολήπτη.

Μάλιστα, μια τράπεζα πάει ακόμη παραπέρα, αφού σε περίπτωση απώλειας εργασίας επιστρέφει στον πελάτη έως έξι συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις του στεγαστικού δανείου.

Ενα άλλο χαρακτηριστικό των νέων δανείων είναι ο συνδυασμός επιτοκίων, καθώς το δάνειο χορηγείται μισό σε ευρώ και μισό σε ελβετικό φράγκο, συνθέτοντας έτσι τη σταθερότητα του ευρώ με τα χαμηλά επιτόκια του ελβετικού νομίσματος, προστασία σε ενδεχόμενη άνοδο του επιτοκίου, ενώ ξανάρχισε η χρηματοδότηση για το 100% της αξίας του ακινήτου.

Κίνδυνοι
Τα νέου τύπου δάνεια δημιουργήθηκαν ανταποκρινόμενα στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, οι οποίες δημιουργούν εύλογες ανησυχίες και προβληματισμούς στα ελληνικά νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία, προσφέροντας τη δυνατότητα χαμηλών δόσεων αλλά και τη σιγουριά της ομαλής αποπληρωμής του ακόμη και αν συμβεί κάτι απρόοπτο.

Σημειώνεται, πάντως, ότι αυτά τα σύνθετα στεγαστικά δάνεια έχουν και πιθανούς κινδύνους καθώς και επιβαρύνσεις. Κατ αρχάς η εξασφάλιση έναντι πιθανής απόλυσης χρεώνεται επιπλέον από τις υπόλοιπες ασφαλίσεις του δανείου, ενώ και ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων (ελβετικό φράγκο και ευρώ) έχει άλλους κινδύνους.

Το νόμισμα έχει μεν χαμηλότερο επιτόκιο από το ευρώ, αλλά όταν η Τράπεζα της Ελβετίας αυξήσει τα επιτόκιά της θα αυξηθούν και των δανείων, ενώ ο δανειολήπτης αναλαμβάνει και τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Το δάνειο με προστασία σε ενδεχόμενη μεγάλη άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων έχει νόημα στην περίπτωση που το ευρωπαϊκό επιτόκιο ανέβει περισσότερο από δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Σημειώνεται ότι στην ίδια λογική είναι και καταναλωτικά δάνεια που άρχισαν να χορηγούν οι τράπεζες, τα οποία έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ασφάλιση έναντι πιθανής απόλυσης.

«Φραγή» στο euribor και επιστροφή χρημάτων
Η Alpha Bank προσφέρει το Alpha Προστασία έναντι πιθανής ανόδου των επιτοκίων με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 έτη. Παρέχει προκαθορισμένο όριο αύξησης του κυμαινόμενου επιτοκίου μέχρι 2 εκατοστιαίες μονάδες από το αρχικό κυμαινόμενο επιτόκιο για διάστημα 10, 15 ή 20 ετών από την εκταμίευση του δανείου.

Αυτό σημαίνει ότι όσο και να αυξηθεί το επιτόκιο euribor, το κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού δεν πρόκειται να αυξηθεί παραπάνω από 2 εκατοστιαίες μονάδες για όλη τη διάρκεια της περιόδου προστασίας.

Η εμπορικη Τράπεζα λάνσαρε το στεγαστικό «ΗΟΜΕ-GUΑRΑΝΤΕΕ», με βασικά χαρακτηριστικά την ασφαλιστική κάλυψη προστασίας πληρωμών των δόσεων χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη και την επιστροφή έως έξι συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων (και μέχρι 1.300 ευρώ μηνιαίως) σε περίπτωση προσωρινής απώλειας εργασίας (ακούσια ανεργία), προσωρινής ανικανότητας για εργασία ή νοσοκομειακής περίθαλψης λόγω ατυχήματος.

Επισης, παρέχει προστασία στο εύρος του επιτοκίου αναφοράς (euribor τριμήνου) με εξασφάλιση μέγιστου επιτοκίου και μέγιστης δόσης για τα πρώτα πέντε χρόνια, θωρακίζοντας τον δανειολήπτη απέναντι σε ενδεχόμενες ακραίες μεταβολές των επιτοκίων. Ακόμα, δίνει τη δυνατότητα παράλειψης έως δύο μηνιαίων δόσεων κατ έτος, σε περίπτωση έκτακτων εξόδων, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος για τον δανειολήπτη.

Το δάνειο απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ιστορικά χαμηλές τιμές των κυμαινόμενων επιτοκίων και να εξασφαλίσουν προστασία σε ενδεχόμενη άνοδο του επιτοκίου αναφοράς, καθώς και σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να προσαρμόσουν την αποπληρωμή του δανείου τους μέσω της παράλειψης δόσης, λόγω έκτακτων εξόδων.

ΕURΟΒΑΝΚ
Επιτόκιο με «ρήτρα» Ελβετίας

Το νέο δάνειο που προσφέρει η Eurobank διαθέτει 3 βασικά χαρακτηριστικά.

Πρώτον χορηγείται μισό σε ευρώ και μισό σε ελβετικό φράγκο, συνθέτοντας στην πράξη τη σταθερότητα του ευρώ και τα χαμηλά επιτόκια του ελβετικού. Κατ αυτόν τον τρόπο προκύπτει σήμερα μια πραγματικά χαμηλή δόση που διευκολύνει άμεσα την αποπληρωμή του δανείου.

Συγκεκριμένα, για κάθε 100.000 ευρώ, η δόση είναι της τάξης των 460 ευρώ με κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο χορηγήσεων σε ευρώ (3,50% πλέον περιθωρίου 1,10%) και κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο χορηγήσεων σε ελβετικό φράγκο (2,00% πλέον περιθωρίου 1,40%), για ποσοστό χρηματοδότησης έως 80% και μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 35 χρόνια.

Αυξομείωση Δεύτερον οι πελάτες μπορούν να μειώσουν ή και να παραλείψουν τη δόση τους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής ανάλογα με την πορεία των οικονομικών τους.

Τέλος, το νέο πρόγραμμα παρέχει τη σιγουριά κάλυψης έως και 12 δόσεων σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος, λόγω απόλυσης, ατυχήματος ή ασθένειας, προσφέροντας έτσι μια ομπρέλα προστασίας στους κατόχους του δανείου για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Εθνική
Ανώτατη δόση για 4 χρόνια

Το νέο στεγαστικό της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει προστασία της δόσης του δανείου από το 2ο έως το 6ο έτος, ενώ ορίζεται ένα ανώτατο ύψος, το «φράγμα δόσης», που προστατεύει σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων.

Επίσης, σε περίπτωση που κατά την περίοδο μέχρι την εξόφληση του στεγαστικού δανείου απρόβλεπτα γεγονότα (ασθένεια ή ατύχημα) στερήσουν τη ζωή του δανειολήπτη (ή και του εγγυητή) ή την ικανότητά του για εργασία, η Εθνική Ασφαλιστική εξοφλεί το οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου, ενώ σε περίπτωση καταναλωτικού δανείου η ασφάλεια αναλαμβάνει την αποπληρωμή των δόσεων σε περίπτωση απόλυσης.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο διατραπεζικής euribor 3 μηνών, με ελάχιστο το παρεμβατικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ., πλέον ενός περιθωρίου σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=12734&pubid=7133102

Δεν υπάρχουν σχόλια: