Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Πρόταση για έκτακτη εισφορά επί τριετία

Με στόχο την αποφυγή της αύξησης της έμμεσης φορολογίας, για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ) προτείνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα επόμενα τρία έτη που θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται, εντόκως μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος.

Η εισφορά για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την πρόταση του Ινστιτούτου, θα αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012, θα προέλθει από την έκπτωση που απολαμβάνουν οι φορολογούμενοι από τις ετήσιες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (π.χ. αποδείξεις από κομμωτήρια, γυμναστήρια, εστιατόρια κ.λπ.). Δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια η εφορία δεν θα αναγνωρίζει για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα τις παραπάνω δαπάνες. Ωστόσο τα ποσά θα καταγράφονται στους ειδικούς κωδικούς προκειμένου ύστερα από τρία χρόνια να επιστραφούν τα χρήματα στους φορολογούμενους.

Για τα νομικά πρόσωπα η έκτακτη εισφορά θα αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012 και θα επιβάλλεται επί των καθαρών, λογιστικών, κερδών οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, φόρος με συντελεστή 5%. Και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μετά την παρέλευση των τριών χρόνων θα μπορούν να συμψηφίσουν το συνολικό ποσό με τη συνολική φορολογική οφειλή των οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015 (το 1/3 του ποσού κάθε χρόνο προσαυξημένο κατά 6%). Θα μπορούν επίσης να συμψηφίσουν το συνολικό ποσό εφάπαξ με τη συνολική φορολογική οφειλή του οικονομικού έτους 2015 (προσαυξημένο κατά 10%). Οπως εκτιμούν τα μέλη του Ινστιτούτου το όφελος για το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να ανέλθει στα 6,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα το ΙΟΦΟΜ προτείνει στο πλαίσιο του διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα 14.000 ευρώ και την προσθήκη κλιμακίων με χαμηλούς ενδιάμεσους συντελεστές.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/12/2009_383902

Η δική μου λογική λέει ότι οι "έκτακτες εισφορές" που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση θα γίνουν μόνιμες με τη τωρινή. To δημοσίευμα το επιβεβαιώνει. Μαζί, προβλέπω, την επιβολή (νέου τύπου) τεκμηρίων, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Στα αγγλικά ο όρος είναι "levy".

Δεν υπάρχουν σχόλια: