Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Εκπίπτουν όλα τα έξοδα για ιατρούς, δικηγόρους (update)

Από το εισόδημα του φορολογουμένου θα εκπίπτει στο εξής το σύνολο των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του ιδίου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Μέχρι σήμερα τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ελάφρυναν τον φορολογούμενο με τη μορφή μείωσης φόρου, από τον οποίο εξέπιπταν μαζί με τα έξοδα της νοσοκομειακής του περίθαλψης κατά ποσοστό 20% αυτών και μέχρι ποσού 6.000 ευρώ ετησίως.
Εξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια δήλωση του φορολογουμένου της πρωτότυπης διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται από τον ιατρό ή τον οδοντίατρο κατά την είσπραξη της αμοιβής του και προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του ΚΒΣ.
Επίσης, στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτές που καταβάλλονται από άτομα που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή είναι τυφλοί γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της νομαρχίας με ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα, θα εκπίπτει ολόκληρο το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων:
α) Για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων (μεταβίβαση ακινήτων και καταστατικών εταιρειών).
β) Για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_06/10/2009_332121

Προσπάθησα να το επιβεβαιώσω αλλά δεν τα κατάφερα.
Εάν κάποιος το γνωρίζει, ας βοηθήσει.
Είναι σημαντικό νομίζω.

update

Τελικά το βρήκα: παρ.1 άρθρου 7 Ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α 143/7.8.2009)

Αυτό σημαίνει, έστω ότι κάποιος έχει €18,000 ετήσιο εισόδημα, για μια απόδειξη ιατρού/δικηγόρου €500 έχουμε επιστροφή φόρου €150.


Δεν υπάρχουν σχόλια: