Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Παράνομοι τρεις τραπεζικοί όροι

Τέλος σε τρεις καταχρηστικές χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές βάζει ο Αρειος Πάγος με την απόφαση 2123/2009, ύστερα από συλλογική αγωγή κατά μεγάλης τράπεζας την οποία είχε υποβάλει η Ενωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Οι όροι, οι οποίοι, αμετάκλητα κρίθηκαν ως καταχρηστικοί, είναι οι ακόλουθοι:

- Επιβάρυνση 1,40 ευρώ για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, για παράδειγμα όταν καταβάλλει το ενοίκιό του μέσω τραπέζης ή όταν προκαταβάλλει ποσό για κράτηση σε ξενοδοχείο. Δυστυχώς, η επιβάρυνση αυτή επιβάλλεται από τη συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών και κυμαίνεται από 1,20 έως 1,50 ευρώ.

- Επιβάρυνση με 0,80 ευρώ ανά κίνηση σε περίπτωση που οι κινήσεις σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου ή σε τρεχούμενο λογαριασμό είναι πάνω από τέσσερις μέσα σε ένα μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500 ευρώ ή περισσότερες από έξι τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500,01 έως 30.000 ευρώ ή περισσότερες από 20 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ ή περισσότερες από 50 τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μηνιαίο υπόλοιπο από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.

- Η καταβολή τόκου εκ μέρους του δανειολήπτη που επιβάλλει η τράπεζα στα στεγαστικά δάνεια όταν γίνεται σταδιακή αποδέσμευση του δανείου. Σύμφωνα με την απόφαση, ο τόκος από την πλευρά της τράπεζας πρέπει να επιβάλλεται μόνο στο ποσό το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του δανειολήπτη, δηλαδή στο υπόλοιπο του ποσού που παραμένει στον τραπεζικό λογαριασμό και όχι στο σύνολο του δανείου.

Η απόφαση αναπέμπει στο Εφετείο το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ για την αναγνώριση δικαιώματος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ποσού 100.000 ευρώ.

Mε την αμετάκλητη απόφαση οι καταναλωτές μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν υποχρεωθεί να καταβάλουν.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/11/2009_361580

Δεν υπάρχουν σχόλια: