Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Δήλωση στοιχείων

Στο νέο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

α) Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που κατέχουν (κύρια, δευτερεύουσα, εξοχική), την ανέγερση οικοδομών καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια που κατέχουν.

β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

γ) Τις τοποθετήσεις τους σε κινητές αξίες όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, repos κ.λπ.).

δ) Πισίνες.

ε) Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και μοτοσικλέτες.

στ) Συμμετοχές σε εταιρείες (ανώνυμες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες).

ζ) Απόκτηση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων (κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικής).

η) Αγορές με πιστωτικές κάρτες.

θ) Καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

ι) Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_15/11/2009_337352

Δεν υπάρχουν σχόλια: