Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Τειρεσίας

Όσον αφορά την αναθεώρηση του συστήματος του Τειρεσία και τις αλλαγές στις ποινές που ισχύουν σήμερα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

● Αύξηση του χρόνου αναγγελίας στον Τειρεσία για σφραγισμένες επιταγές ή ακάλυπτες συναλλαγματικές από 8 σε 30 ημέρες.

● Ο χρόνος παραμονής δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του Τειρεσία για επιταγές και ακάλυπτες συναλλαγματικές μειώνεται από 3 σε 2 χρόνια.

● Για καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών, δανείων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης από τρεχούμενο λογαριασμό ο χρόνος παραμονής δυσμενών στοιχείων στο μητρώο μειώνεται από 3 χρόνια σε 2 χρόνια.

● Για διαταγές πληρωμής ο χρόνος παραμονής στο μητρώο μειώνεται από 4 σε 3 χρόνια.

● Ο χρόνος παραμονής δυσμενών στοιχείων για προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων μειώνεται από 5 σε 4 χρόνια.

● Για κατασχέσεις και επιταγές του Ν.Δ. 1923 ο χρόνος παραμονής στη μαύρη λίστα μειώνεται από 5 σε 4 χρόνια.

● Ορίζεται ως ανώτατος χρόνος διατήρησης στο αρχείο μη εξοφλημένων οφειλών του Τειρεσία τα 10 χρόνια, από 15 χρόνια που είναι σήμερα.

● Για διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών από 5 χρόνια ο χρόνος παραμονής μειώνεται σε 4 χρόνια.

● Δεν θα καταχωρίζονται στη μαύρη λίστα όσων οι συνολικές όφειλες δεν υπερβαίνουν το ποσό 1.000

ευρώ, από 500 ευρώ που είναι σήμερα.

● Δεν θα διατηρούνται στη μαύρη λίστα τα στοιχεία όσων έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους και αυτές δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Σήμερα το πόσο που ισχύει είναι τα 1.000 ευρώ.

Επίσης οι τράπεζες που έχουν διαβιβάσει στον Τειρεσία δυσμενή αρχεία, υποχρεούνται όταν εξοφλούνται οι οφειλές να τον ενημερώνουν μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής. Η ενημέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσφεύγει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να μην εμφανίζεται στο αρχείο του Τειρεσία το δυσμενές δεδομένο της οφειλής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο επί της οφειλής, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλή και η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική του ικανότητα.

Τέλος, όσον αφορά τα καρνέ επιταγών, ρύθμιση προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν βιβλιάριο επιταγών ορισμένου συνολικού ύψους εφόσον η πληρωμή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό είναι εγγυημένη από φερέγγυο τρίτο πρόσωπο κατά την αξιολόγηση της τράπεζας.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4546821

Σύντομο σχόλιο:
κακά τα ψέμματα, το σύστημα στηρίζεται στη δημιουργία και την αποπληρωμή χρεών
όμως καλό θα ήταν να θυμούνται όλοι τι έγινε στην Αμερική από το 2006 και συμβαίνει μέχρι και σήμερα όσον αφορά αυτούς που αδυνατούν να αποπληρώσουν... μπορεί οι "κακοπληρωτές", που χαρακτηρίζονται subprime (πρόσωπα με κάτω του μετρίου πιστοληπτική ικανότητα), αρχικά να ήταν όντως τέτοια πρόσωπα, η φούσκα πάντως παρέσυρε και άτομα της μεσαίας τάξης (prime)...
εγχωρίως μοιάζουμε να είμαστε περίπου στο 1995 της Αμερικής...
μακάρι να κάνω λάθος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: