Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Πρόστιμα σε τράπεζες 260.000 ευρώ για παρακράτηση μισθών

Πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ επέβαλε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή σε τρεις τράπεζες οι οποίες, κατά παράβαση της νομοθεσίας, προέβαιναν στη μονομερή ανάληψη (μέρους ή όλου) του μισθού ή της σύνταξης για τον συμψηφισμό απαιτήσεών τους που διατηρούσαν προς τους κατόχους των λογαριασμών, με βάση σχετικούς γενικούς όρους («ψιλά γράμματα») που εμπεριέχονταν στις δανειακές συμβάσεις.
Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο από 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και στη Eurobank και 60.000 ευρώ στην ATEbank. Σύμφωνη γνώμη για την επιβολή κυρώσεων διατύπωσε για τις παραπάνω περιπτώσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η νομοθεσία ορίζει ως ακατάσχετο και προστατεύει το ποσόν του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθεται σε λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης, ενώ δεν επιτρέπει –ούτε με συμφωνία– τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με ακατάσχετες απαιτήσεις. Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατεύεται ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη. Κατά συνέπεια οι όροι που προβλέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των τραπεζών με το ποσόν του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό είναι παράνομοι και καταχρηστικοί.
Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει κινήσει τη διαδικασία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και για τα λεγόμενα «έξοδα καθυστέρησης» που επιβάλλουν ορισμένες τράπεζες, πέραν των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή της μηνιαίας δόσης. Από σχετική έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή είχε προκύψει ότι οι χρεώσεις αυτές κυμαίνονταν από 8 έως 120 ευρώ μηνιαίως ενώ υπολογίζεται ότι οι τράπεζες αποκομίζουν μόνο από αυτή τη χρέωση περί τα 40 - 50 εκατ. ευρώ ετησίως.
Μετά την κλήση για την κατάθεση σχετικού υπομνήματος, μία τράπεζα ανέστειλε την ενεργοποίηση των χρεώσεων που είχε προαναγγείλει για την περίπτωση αυτή, δίχως ωστόσο να έχει προβεί μέχρι σήμερα και σε απόσυρση του όρου συναλλαγών που προβλέπει την επιβολή εξόδων καθυστέρησης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος διατύπωσε τη γνώμη ότι οι εν λόγω χρεώσεις παραβιάζουν πρωτίστως την Πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το ανώτατο όριο του επιτοκίου υπερημερίας και ως εκ τούτου προέχει η εξέταση της εφαρμογής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική απόφαση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/10/2011_460382


Δεν υπάρχουν σχόλια: