Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Επελέγησαν τα νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Τα πρώτα 15 δημοτικά ολοήμερα, 15 γυμνάσια και 15 λύκεια ορίστηκαν ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία από το υπουργείο Παιδείας και θα λειτουργήσουν με το νέο νομικό πλαίσιο που αναβιώνει τον επιτυχημένο θεσμό.


Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων σχολικών μονάδων για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) από το σχολικό έτος 2011-12 ολοκληρώθηκε σήμερα και την υπέγραψε η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου.

«Η λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων προάγει την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη και την ενδεδειγμένη λειτουργία κάθε σχολικής τάξης» δήλωσε σχετικά η κυρία Διαμαντοπούλου.

«Συμβάλλει καθοριστικά στην πειραματική εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού, των καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής. Προωθεί τη δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας Παιδεία για όλους που έχουμε θέσει ως κύριο στόχο» κατέληξε.

Σύμφωνα με νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν:

α. Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και

β. Σχολεία που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως Πρότυπα ή Πειραματικά, περιλαμβανομένων και των Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως πρότυπα-πειραματικά δεν μπορεί να υπερβούν τα 15 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα 15 γυμνάσια και τα 15 λύκεια.

Σχετική αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης υπέβαλαν φέτος 36 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, 22 γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποίησε το υπουργείο Παιδείας είναι:

- Τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό).

- Η παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

- Οι δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία.

- Η εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων.

- Η εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

- Η υλικοτεχνική υποδομή.

Τελικά, ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία επελέγησαν:

15 Γενικά Λύκεια, μεταξύ των οποίων δύο είναι ενιαίες σχολικές μονάδες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται και το Νηπιαγωγείο.

15 Γυμνάσια συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου σχολείου (Γυμνάσιο - Λύκειο) του Πανεπιστημίου Πατρών.

15 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία έχουν προσαρτηθεί ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=426903

Δεν υπάρχουν σχόλια: