Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για υπερχρεωμένους

Ευνοϊκότερες γίνονται οι ρυθμίσεις για τις οφειλές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Στο εξής, η ρύθμιση των οφειλών θα αναφέρεται σε όλο το παθητικό του οφειλέτη, θα αφορά δηλαδή τόσο τα ληξιπρόθεσμα όσο και τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη του.
Επίσης, περιορίζεται η γραφειοκρατία καθώς δεν θα χρειάζεται με την επίδοση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση να επιδίδονται χωριστά η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης, εφόσον εμπεριέχονται σε αυτή.
Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της κατοικίας του υπερχρεωμένου νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας μέχρι 20 χρόνια θα μπορεί να γίνει και με σταθερό επιτόκιο (και όχι μόνο με κυμαινόμενο) προκειμένου να μη δυσχεραίνεται ο υπολογισμός του ύψους των υποχρεώσεων του οφειλέτη προς τους πιστωτές του. Επίσης, το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία προστατεύεται ακόμη και όταν ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτού. Τέλος η τράπεζα, στην κατάσταση οφειλών που χορηγεί στον οφειλέτη, πρέπει να μνημονεύει και το επιτόκιο με το οποίο εξυπηρετείται η οφειλή ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται πληρέστερα το ύψος των υποχρεώσεών του μέχρι και τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης. 
 
http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4645565

Δεν υπάρχουν σχόλια: