Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Επιπλέον χρεώσεις από τις τράπεζες για καθυστέρηση δόσεων

Διπλό «χαράτσι» καλούνται να πληρώσουν στις τράπεζες όσοι δανειολήπτες ή κάτοχοι πιστωτικών καρτών έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν έστω και μία ημέρα τη μηνιαία δόση τους. Εκτός από τους τόκους υπερημερίας, η συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών επιβάλλει τα λεγόμενα «έξοδα καθυστέρησης», μια επιπλέον χρέωση, η οποία ανάλογα με το είδος του δανείου μπορεί να ξεκινάει από τα 8 ευρώ και να ξεπερνά τα 120 ευρώ μηνιαίως. Αποτέλεσμα: υπολογίζεται ότι οι τράπεζες αποκομίζουν μόνο από αυτή τη χρέωση περί τα 40 - 50 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα, κρίνει ότι η χρέωση αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική και ζητεί από τις τράπεζες όχι μόνο να πάψουν να επιβάλλουν τα «έξοδα καθυστέρησης», αλλά και να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά στους δανειολήπτες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Αξίζει να σημειωθεί πως από την έρευνά του ΣτΚ προέκυψε ότι την τακτική αυτή ακολουθούν όλες οι τράπεζες (για τον λόγο αυτόν άλλωστε η έρευνα κοινοποιήθηκε και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει το ενδεχόμενο εναρμονισμένης πρακτικής) εκτός από δύο πολύ μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ μία τράπεζα επιβάλλει αυτή τη χρέωση εδώ και τρία χρόνια.
Από την έρευνα που διενήργησε ο ΣτΚ προκύπτει ότι οι εν λόγω χρεώσεις επιβλήθηκαν επί το πλείστον μεταγενέστερα, σε ενεργούς συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και πιστωτικών καρτών στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στους υπογεγραμμένους από τα συναλλασσόμενα μέρη όρους, συνιστώντας κατά τον τρόπο αυτό μονομερή τροποποίηση των συμβατικών τους όρων.
Επιπλέον, η εν λόγω χρέωση επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή τόκων υπερημερίας, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτόν διπλά τον υπερήμερο οφειλέτη και δημιουργώντας του σύγχυση για το τι καλύπτει ο τόκος και τι η καταγγελλόμενη χρέωση. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλά δάνεια είναι συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών, οι τράπεζες συχνά εισπράττουν απευθείας τις επιπλέον χρεώσεις, χωρίς ο οφειλέτης να έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης.
Σύμφωνα με το ΣτΚ η χρέωση αυτή είναι καταχρηστική και επιβάλλεται κατά παράβαση του νόμου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο ΣτΚ κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να προβούν σε ελέγχους και να επιβάλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_28/06/2011_447315

Δεν υπάρχουν σχόλια: