Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Εφορία και κτηματολόγιο

Καμία σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα δεν θα γίνεται δεκτή από τα Κτηματολογικά Γραφεία, εάν δεν προσκομίζεται σε αυτά το αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, θεωρημένο από την αρμόδια εφορία.
Σημειώνεται, ότι αμέσως μετά την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου, τα γραφεία αυτά θα υποκαταστήσουν τα Υποθηκοφυλακεία.
Αυτό προκύπτει από το ότι οι διατάξεις της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων που αφορούν τη μεταγραφή πράξεων στα υποθηκοφυλακεία εφαρμόζονται και στην περίπτωση της καταχώρισης πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι μετά την έναρξη ισχύος του συστήματος του Κτηματολογίου τα κτηματολογικά γραφεία θα υποκαταστήσουν τα υποθηκοφυλακεία.
όλη η είδηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: