Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Υπηρεσία τηλεφωνικής ενημέρωσης για την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης

211-0007111

Για να χρησιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον Α.Φ.Μ. του.
Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι:
Ø Η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης της Δήλωσής του
Ø Σε περίπτωση που έχει γίνει η εκκαθάριση, η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό).
Ø Η ημερομηνία είσπραξης του ποσού επιστροφής, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό.
Ø Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.
Ø Η εκτιμώμενη ημερομηνία διενέργειας της επόμενης εκκαθάρισης, σε περίπτωση που η Δήλωσή του δεν έχει εκκαθαριστεί.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία δεν παρέχει στοιχεία για τους φορολογούμενους που έχουν συμπληρώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον κωδικό 010 του Πίνακα 2, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση για την εκκαθάριση.
http://www.gsis.gr/cmdocs/4474.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: