Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Κοινωνική πρόνοια με... κουπόνι

Με επιδότηση που θα φθάνει έως και τις 3.000 ευρώ ετησίως, πριμοδοτούνται οι εργαζόμενες μητέρες προκειμένου να καλύψουν μέρος της δαπάνης για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στη φάση της υπογραφής, φέρνει τα πάνω κάτω στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και ανοίγει τις πόρτες της κοινοτικής χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν να κάνουν χρήση του «κουπονιού», όχι μόνο στους δημοτικούς – δημόσιους σταθμούς, αλλά και στους ιδιωτικούς.
Παράλληλα, βέβαια, περιορίζεται αισθητά ο αριθμός των δικαιούχων που μπορούν να συμμετέχουν στις προνοιακές αυτές δομές, καθώς τίθενται πλέον εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.
Ωφελημένες από το νέο καθεστώς θα είναι οι οικογένειες των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 26.000 ευρώ, ενώ προνομιακή μεταχείριση εξασφαλίζεται και στις οικογένειες που έχουν πάνω από 3 παιδιά.
Ωστόσο, αδιευκρίνιστο παραμένει κατά πόσο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της παροχής για περισσότερα του ενός τέκνων.
Με την υπογραφή της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης, η κυβέρνηση λύνει το πρόβλημα της εξασφάλισης χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια (τουλάχιστον έως το 2013), καθώς οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ).
Τον Αύγουστο λήγει η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με το ισχύον καθεστώς, και ίσως η πλέον σημαντική προνοιακή δράση, που αφορά το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» δεν εντάσσεται στην επίμαχη Απόφαση.
Ανοικτό παραμένει και το εργασιακό καθεστώς των περίπου 7.000 εργαζόμενων που σήμερα, με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου απασχολούνται σε όλες τις προνοιακές δομές. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι ότι όσοι δήμοι δεν μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό θα οδηγηθούν σε κλείσιμο των δομών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Απασχόλησης υπάρχει σχέδιο για προσλήψεις προσωπικού με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Σήμερα, 20 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στις προνοιακές δομές έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας τη συνέχιση των προγραμμάτων και τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι η επιβολή οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων και χρονικών περιορισμών αποκλείει ένα μεγάλο μέρος από τους σημερινούς δικαιούχους, ενώ δεν διασφαλίζεται και το αδιάβλητο της επιλογής όσων θα συμμετέχουν στα προγράμματα.
Το σχέδιο Κοινής Απόφασης των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας, Απασχόλησης και Υγείας αφορά το σύνολο των κοινωνικών δομών που παρέχονται μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορούν:
• Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την υποχρεωτική ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό σχολείο.
• Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως 6,5 ετών και παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών.
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
• Καθώς και σε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για παιδιά με αναπηρία και έφηβους με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των δράσεων θα είναι πλέον ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), που εκτός των άλλων θα αξιολογεί και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Μέσω του Οργανισμού, οι δικαιούχοι που θα επιλέγονται θα λαμβάνουν αντί επιδότησης, κουπόνι... «ανταλλάξιμων υπηρεσιών».
Το κάθε κουπόνι θα ισχύει για έναν χρόνο, ενώ κάθε δικαιούχος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έως και 3 χρόνια. Ο περιορισμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περιπτώσεις οικογενειών που σήμερα, με το ισχύον σύστημα, μπορούν να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί και στους κόλπους της αυτοδιοίκησης που μέχρι σήμερα είναι οι αποκλειστικοί πάροχοι των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι το νέο σύστημα που προωθείται από την κυβέρνηση και την Ε.Ε. θα οδηγήσει τους δήμους σε αύξηση του κόστους λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΔΑΠ.
Από τη στιγμή που μπαίνουν στο παιχνίδι και οι ιδιωτικοί σταθμοί, οι δήμοι θα οδηγηθούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές δομές. Ο ανταγωνισμός αυτός από τη μία θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από την άλλη όμως θα υποχρεώσει τους δήμους να μετακυλήσουν το επιπλέον κόστος στις ίδιες τις εργαζόμενες μητέρες.

Κατηγορίες και ποσά δικαιούχων
Δικαίωμα συμμετοχής στην επιδότηση, σύμφωνα με το σχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, είναι: μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών έως 12 ετών ή και μητέρες παιδιών και εφήβων με Ειδικές Ανάγκες, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Το σχέδιο εξαιρεί σαφώς τους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δήμων και των Νομαρχιών.
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αφορολογήτου που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενης μητέρας, προσαυξανόμενο κατά: 1.000 € εάν η ωφελούμενη έχει ένα τέκνο, 2.000 € εάν έχει δύο τέκνα και 5.000 €, εάν έχει τρία τέκνα. Το ποσό των 5.000 € προσαυξάνεται κατά 2.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου
2. να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) εκτός της κατάρτισης ή να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, μερικώς απασχολούμενες).

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην εργασιακή και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γυναικών, αποδεικνύονται με σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά και ορίζονται ως εξής:
Ο χρόνος απασχόλησης: Προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με το μικρότερο χρόνο απασχόλησης στην παρούσα θέση. Οικογενειακό εισόδημα: Προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
Εργασιακή σχέση: Προτεραιότητα δίνεται στις εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Οικογενειακή κατάσταση: Προτεραιότητα δίνεται στις μητέρες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, τις μητέρες ορφανών παιδιών, άγαμες, διαζευγμένες ή σε διάσταση, τρίτεκνες ή πολύτεκνες, με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο ή σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%.
Επίσης προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ. με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%.
Τα ανώτατα όρια του αντιτίμου των κουπονιών, σύμφωνα με το σχέδιο (στο οποίο αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους και οι Δήμοι) ορίζονται για κάθε θέση:
- σε βρεφικό σταθμό έως 3.000 €
- σε βρεφονηπιακό σταθμό έως 2.520 €
- σε παιδικό σταθμό έως 2.520 €
- σε Κ.Δ.Α.Π. έως 1.560 €
- και σε Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. έως 4.200 €.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=525686

2 σχόλια:

ange-ta είπε...

Θα φταίνε μετά οι γυναίκες, όταν θα σταματησουν να τεκνοποιούν;;
Ασε, τις προτεραιότητες, που μέχρι να καταλάβω τις μισές πέρασε η μέρα μου.
Αλλα, ας πούμε ότι όλες οι μανάδες παίρνουν 3000 ετησίως. Τι να πληρώσουν με αυτά τα λεφτά;;
Υπάρχει σταθμός που ζητάει λιγότερα απο 500; ή κάνω λάθος;

Αντε, να δούμε τι άλλο θα σκαρφιστουν οι σωτηρες μας, οι φωστηρες μας

geokalp είπε...

είναι στη σωστή κατεύθυνση καθώς αναγνωρίζει τις παρούσες ανάγκες, όμως νομίζω ότι εξαιρεί μεγάλο μέρος των οικογενειών