Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

νέο «κρυφό χαράτσι» στις πιστωτικές κάρτες

Οι τράπεζες κρατούν ως ελάχιστο ποσό καταβολής το ποσοστό αυτό, αλλά υπολογίζοντάς το με διαφορετικό τρόπο διαμορφώνουν μικρότερη μηνιαία δόση, αφήνοντας έτσι σχεδόν ανέπαφο το κεφάλαιο και τοκιζόμενο στο διηνεκές με επιτόκια της τάξης του 18% και 20%. Για παράδειγμα, για οφειλή 1.000 ευρώ με 14 ευρώ τόκους, με τον μέχρι σήμερα τρόπο υπολογισμού η ελάχιστη μηνιαία καταβολή 2% διαμορφώνει δόση 34 ευρώ, καθώς υπολογιζόταν το αρχικό κεφάλαιο των 1.000 ευρώ επί το ελάχιστο ποσό καταβολής 2% και προστίθεται το σύνολο των τόκων. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, παρότι η ελάχιστη καταβολή παραμένει 2%, η μηνιαία δόση γίνεται 20,28 ευρώ, αφού στο κεφάλαιο προστίθενται οι τόκοι και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με 2%.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=63077066

___________________________________________

Mε δύο λόγια: μην αποδίδετε μόνο την ελάχιστη προβλεπόμενη καταβολή, έτσι κι αλλιώς δεν είναι σωστος τρόπος διαχείρισης της πιστωτικής σας κάρτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: