Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Προθεσμία τριών μηνών για τις αποζημιώσεις

Αυστηρά χρονικά όρια στις ασφαλιστικές θέτει η ΤτΕ

Αυστηρή προθεσμία τριών μηνών θέτει προς τις ασφαλιστικές εταιρείες η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποδεχθούν το αίτημα αποζημίωσης του ασφαλισμένου, να υποβάλουν την προσφορά τους ή να απαντήσουν αρνητικά. Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και η οποία ορίζει ότι η τρίμηνη προθεσμία για την ανταπόκριση των εταιρειών αρχίζει να «τρέχει» από την ημέρα παραλαβής της αίτησης αποζημίωσης του ασφαλισμένου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως χρόνος πληρωμής της ζημιάς αυστηρά οι 10 ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η προσφορά, ενώ εάν συμφωνηθεί αυτούσια η αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αποκατάστασης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 ημέρες. Σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών υποχρεώσεων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται ξεκινούν από 100.000 και φθάνουν έως 300.000 ευρώ.
Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, «οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν την τρίμηνη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβάλλουν αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε να υποβάλλουν αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση του δικαιούχου αποζημίωσης στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει διαπιστωθεί σαφώς ή στην περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως».
Σημειώνεται ότι η τρίμηνη προθεσμία που θεωρείται επαρκές διάστημα για την εταιρεία προκειμένου να διαμορφώσει την προσφορά της προς τον ασφαλισμένο αφορά τόσο τις υλικές ζημιές όσο και τις σωματικές βλάβες. Αν και προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, καταστρατηγείται κυρίως στην περίπτωση των σωματικών βλαβών. Αυτό, γιατί οι αξιώσεις για σωματικές βλάβες αφορούν κατά τεκμήριο μεγάλα ποσά και η συνήθης πρακτική από αρκετές εταιρείες είναι να χρονοτριβούν και να μην παίρνουν θέση για το αν αποδέχονται το αίτημα αποζημίωσης του ασφαλισμένου ή όχι.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι εταιρείες το 2010 για αστική ευθύνη από οχήματα ανήλθαν στα 783,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 499,4 εκατ. ήταν το ποσό που καταβλήθηκε για υλικές ζημιές και 284,1 εκατ. ευρώ ήταν το ποσό που καταβλήθηκε για σωματικές βλάβες. Πρόσθετα 173,6 εκατ. καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις για οχήματα, που αφορούν κυρίως τις συμπληρωματικές καλύψεις.
Με την ίδια απόφαση θεσπίζεται υποχρέωση των εταιρειών να επισυνάπτουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έντυπο δήλωσης τροχαίου ατυχήματος και έντυπο αίτησης αποζημίωσης, καθώς και να κάνουν συνοπτική αναφορά της απόφασης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε μια προσπάθεια να αστυνομεύσει την όλη διαδικασία, η ΤτΕ υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να τηρούν από το 2012 σε έντυπη μορφή Φάκελο Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ) για κάθε ζημιά και σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σχετικά με την πορεία των ΦΑΠ, καθώς και να υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σχετικά στοιχεία στην εποπτική αρχή.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_100007_19/05/2011_442530

Δεν υπάρχουν σχόλια: