Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ηλεκτρονική δήλωση

Πώς θα διορθωθούν τα στοιχεία των ακινήτων, πώς διαγράφεται από τη δήλωση η πρώην σύζυγος, σε ποιον πίνακα δηλώνονται τα προστατευόμενα τέκνα; Είναι ορισμένες από τις απορίες που έχουν οι φορολογούμενοι κατά την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Το TAXISnet έχει ταλαιπωρήσει λογιστές και φορολογουμένους, αλλά όπως διαβεβαιώνει ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δ. Σπινέλλης, η κατάσταση βελτιώνεται και τα προβλήματα διορθώνονται.
Σήμερα ανοίγει και η ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΑΕ και ΕΠΕ. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Μαΐου ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Μαΐου οι φορολογικές δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται προαιρετικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις από τους φορολογουμένους που αποκτούν γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων ή κινητές αξίες.
Την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν και οι μισθωτοί που το 2010 απέκτησαν εισοδήματα και από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μισθωτών - συνταξιούχων λήγει στις 15 Ιουνίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Ακολουθούν 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για τους «γρίφους» της ηλεκτρονικής δήλωσης
1 Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1, μου εμφανίζονται ερωτηματικά σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ .
2 Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;
Θα επιλέξετε την ένδειξη «Εγγαμος», θα πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και μετά θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων (φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της ΔΟΥ με τη μεταβολή).
3 Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Θα διαγράψετε την ένδειξη «Εγγαμος» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου. Υστερα από αυτό θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας (φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της ΔΟΥ με τη μεταβολή).
4 Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Θα διαγράψετε την ένδειξη «Εγγαμος» και στο πεδίο «Υπόχρεος» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ. Στη συνέχεια θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων».
5 Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 9 με τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών που σας βαρύνουν και τον πίνακα 3 με τον αριθμό των μελών.
6 Πώς καταχωρίζω περισσότερες από 4 εγγραφές στον πίνακα 4.β4 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) με βάση το αντικειμενικό σύστημα;
Συμπληρώνετε αναλυτικά τις τρεις πρώτες γραμμές, στην 4η γράφετε ως συνημμένη κατάσταση και στον κωδικό 915 γράφετε το σύνολο του γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει από τις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού.
7 Εχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2010, πώς το δηλώνω;
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισαγάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.
Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανιστούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και στον 708 για τη σύζυγο.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πώς θα δηλώσετε τα ακίνητα που έχετε στην κατοχή σας
8 Θέλω να συμπληρώσω τον πινάκα 5.1 (αντικειμενική δαπάνη για κατοικίες) και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που έχω στην κατοχή μου. Ποια θα δηλώσω;
Δηλώνετε όποια ακίνητα θεωρείτε ότι ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρίζετε και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση.
9 Θέλω να συμπληρώσω τον πινάκα 5.1 (τεκμήριο για κατοικίες) και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που θέλω να δηλώσω.
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα καταχωρίσετε τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε, θα τα χαρακτηρίσετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρίζετε και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση.
10 Αδυναμία συμπλήρωσης της ένδειξης «Φιλοξενούμενος» στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή».
Σε περίπτωση φιλοξενίας αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811. Η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ στον σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.).
11 Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;
α) Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση.
β) Αυτός που το κατοικεί το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).
12 Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκησης εμφανίζονται π.χ. 2 ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει πωληθεί. Πώς θα το διαγράψω;
Χαρακτηρίζετε μόνο το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας και ιδιοκατοικείτε και επιλέγετε Μεταφορά στη Δήλωση (το ακίνητο που έχει πουληθεί δεν το χαρακτηρίζετε).
13 Φορολογείται η διατροφή;
Η διατροφή που καταβάλλεται στον σύζυγο ή στη σύζυγο φορολογείται. Αντίθετα η διατροφή που καταβάλλεται στα τέκνα είναι αφορολόγητη.
14 Πώς γίνεται η υποβολή Ε2 από τη σύζυγο σε περίπτωση εγγάμων;
Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου / συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
15 Πώς γίνεται η υποβολή Ε3 από την επιτηδευματία σύζυγο σε περίπτωση εγγάμων;
Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου / συζύγου, με τους οποίους υποβάλλεται κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση (με υπόχρεο τον σύζυγό της).

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=111131234

_____________________________________________________

Σημ.: ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ καλά πως θα δηλώσετε τα ακίνητα για το τεκμήριο καθώς του χρόνου θα αυξηθούν τα ποσά των τεκμηρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: