Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Μειώνονται οι αμοιβές των συμβολαιογράφων

Στην πρέσα βάζει τις αμοιβές των συμβολαιογράφων κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης, οδηγώντας σε μειώσεις της τάξεως του 30% το κόστος σύνταξης συμβολαίων.

Η «συμφωνία» με τους συμβολαιογράφους έρχεται να υποκαταστήσει την πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος που ζητά η τρόικα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει προηγηθεί η αύξηση των θέσεων συμβολαιογράφων ανά τη χώρα κατά 400 (σήμερα λειτουργούν 3.300 συμβολαιογραφικά γραφεία). Μία ακόμα «πινελιά» απελευθέρωσης, άλλωστε, βάζει το πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, με διάταξη του οποίου καταργείται το κριτήριο της ιθαγένειας για τους συμβολαιογράφους.

Με την κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται ότι για την κατάρτιση των πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει πάγια αμοιβή 20 ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

Για ποσό έως 120.000, 00 ευρώ σε ποσοστό 1%.

Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%. 


Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%.

Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%.

Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%.

Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%.

Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%.

Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%.

Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%.

Για το ποσό των συμβάσεων που υπερβαίνει την αξία των 20.000.000,01 ευρώ, επιτρέπεται, με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του παρέχοντος την εντολή προς σύνταξη συμβολαίου, να συμφωνηθεί αμοιβή μικρότερη του ποσοστού του 0,10%.

Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, το κόστος είναι 5 ευρώ (μείωση κατά 1 ευρώ), ενώ για κάθε φύλλο αντιγράφων το κόστος είναι 4 ευρώ.

Παράλληλα, η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:

α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασμού η αναλογική αμοιβή, που καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 ευρώ, ούτε μεγαλύτερη των 120 ευρώ. Σε περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια έκθεση πλειστηριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από έναν υπερθεματιστές καταβάλλεται από τον καθένα χωριστή αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση το οικείο πλειστηρίασμα.

β) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι ανώτερη από 480 ευρώ, ήμισυ της οποίας αποδίδεται ως εισφορά στο Ε.Τ.Α.Α. (κλάδος ΤΑ.Ν).

γ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή τιμήματος μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η αναλογική αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προσυμφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η αναλογική αυτή αμοιβή συμψηφίζεται κατά την κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εμπρόθεσμα σε εκτέλεση του προσυμφώνου.

δ) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφληση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την απαίτηση που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορθώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται, δεν έχουν εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, άλλως οφείλονται πάγια δικαιώματα.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/675623/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: