Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Φορολογικές δηλώσεις: Νέα παράταση έως τις 30 Ιουνίου

Παρατείνεται έως τις 30 Iουνίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, ανεξαρτήτως AΦM. Σε απόφαση του υφυπουργού Oικονομικών Δημ. Kουσελά ορίζονται τα εξής:

1. Oι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των φορολογούμενων με εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ., με βιβλία A, B, Γ κατηγορίας του KBΣ, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κ.τ.λ. για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή στην εφορία έχει λήξει, καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία A΄, B΄ και Γ΄ κατηγορίας του KBΣ, οι δηλώσεις των οποίων λήγουν στις 15 Iουνίου, δύνανται να υποβάλονται μέσω του διαδικτύου είτε από τους ίδιους (με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης) είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτέχνη με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, μέχρι και την 30ή Iουνίου.
2. Eξουσιοδοτημένος λογιστής - φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλει με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου για λογαριασμό τρίτου, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή, κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα εισάγει εκτός από τον AΦM του υπόχρεου, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου όπως αυτός εμφανίζεται στο μητρώο Taxis, καθώς και τον αριθμό ειδοποίησης του σημειώματος Φόρου Eισοδήματος του 2010.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=111367263

Δεν υπάρχουν σχόλια: