Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Παράνομη η είσπραξη αναλογικού τέλους

Απόφαση - κόλαφο για την είσπραξη αναλογικού τέλους από τα υποθηκοφυλακεία στη διαδικασία εγγραφής προσημείωσης ομολογιακών δανείων εξέδωσε το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η είσπραξη του αναλογικού τέλους είναι παράνομη και το μόνο ποσό που βαρύνει τον εκδότη είναι τα έξοδα εγγραφής των προσημειώσεων.

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας προσέφυγε η Ανώνυμη Εταιρεία «Μαρούσι Plaza Επενδυτικά Ακίνητα, πρωην Village Roashow Greece» ζητώντας τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του προϊσταμένου του υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου, ο οποίος απαίτησε την καταβολή αναλογικού τέλους προκειμένου να γίνει εγγραφή προσημείωσης για την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 34,6 εκατ. ευρώ. O εκδότης κατέβαλε το αναλογικό τέλος δεδομένου ότι η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας στην οποία θα έπρεπε να προσφύγει είναι χρονοβόρα και τα δάνεια θα ήταν «στον αερα». Οπως αναφέρεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ συνολικά θα έπρεπε να καταβληθούν 200 ευρώ για τα δύο δάνεια, τελικώς κατεβλήθησαν 136.024,70 ευρώ!

Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με την υπ’ αριθμόν 114/2010 απόφαση διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του προϊσταμένου του υποθηκοφυλακείου μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ. Στην απόφαση αναφέρεται ότι σύμφωνα με το αρ. 14 παρ. 2 του ν. 3156/2003 «η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπόκειται μόνο σε πάγια δικαιώματα υποθηκοφυλάκων ποσού 100 ευρώ και όχι στα προβλεπόμενα από τον νόμο 325/1976 αναλογικά δικαιώματα». Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, «ο περιορισμός της αμοιβής του υποθηκοφύλακα υπαγορεύεται από το γενικότερο δημόσιο συμφέρον και δεν είναι αντίθετος προς την αρχή της αναλογικότητας, αφού τελεί σε εύλογη σχέση προς τον σκοπό της διευκόλυνσης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω ομολογιακών δανείων, ενόψει ιδίως του έντονου ευρωπαϊκού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, του γεγονότος ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε αντίστοιχες δαπάνες».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_18/02/2010_391104


Δεν υπάρχουν σχόλια: