Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Τεκμήρια ανεξαρτήτως εισοδήματος

Για όλους τους φορολογουμένους - Εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι

Τεκμήρια για όλους τους φορολογουμένους ανεξαρτήτως εισοδήματος σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτου πλούτου.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, για τον υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης θα λαμβάνεται υπόψη ένα τεκμαρτό ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατοικίας, αυτοκινήτου, σκάφους αναψυχής, εναέριου μέσου, πισίνας, διδάκτρων, οικιακής βοηθού κ.ά. Με αυτό τον τρόπο θα εκτιμάται ένα τεκμαρτό εισόδημα ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Στην περίπτωση που το κόστος συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων παραπέμπει σε εισόδημα υψηλότερο από το δηλωθέν, τότε η εφορία θα λαμβάνει υπόψη το τεκμαρτό και θα υπολογίζει τον φόρο με βάση αυτό. Από το μέτρο εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι. Για κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν θα υπάρχει «αφορολόγητο» όριο. Ακόμη και για τα πιο μικρά αυτοκίνητα ή ακίνητα θα υπολογίζεται ένα τεκμαρτό εισόδημα με βάση το κόστος συντήρησης. Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να αντιμετωπίσει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή που καταγράφεται κυρίως μεταξύ των 700.000 ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα πολύ χαμηλότερα των μισθωτών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_20/02/2010_391545

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 700.000 επαγγελματίες δηλώνουν εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από το μέσο εισόδημα των μισθωτών όπως οι ιδιοκτήτες μπαρ που δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα μόνο 5.212 ευρώ, οι τραγουδιστές 11.342 ευρώ, οι ιδιοκτήτες εστιατορίων 8.154 ευρώ, υδραυλικοί 8.143 ευρώ και ελαιοχρωματιστές 7.711 ευρώ το χρόνο. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τον εντοπισμό των φορολογουμένων που συντηρούν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας και η δεύτερη φάση το πόθεν έσχες, όπου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με βάση τα δηλούμενα εισοδήματα μπορούσε να αποκτηθούν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα τεκμαρτά ποσά θα ξεκινούν από χαμηλή βάση και προφανώς θα αφορούν αυτοκίνητα μικρού κυβισμού. Για παράδειγμα για ένα Ι.Χ. 1.200 κυβικών εκατοστών το τεκμήριο συντήρησης θα είναι περίπου 2.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται ανάλογα με τα κυβικά, ενώ δεν αποκλείεται να ληφθεί υπόψη και η τιμή του αυτοκινήτου για τον υπολογισμό του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος.

Αντίστοιχα θα διαμορφωθούν τα τεκμήρια και για την κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, για τα σκάφη αναψυχής, για τις πισίνες. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν αφορολόγητα όρια, αλλά ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφώνεται το τεκμαρτό εισόδημα.

Τεκμήριο θα αποτελεί από φέτος και το απασχολούμενο προσωπικό σε μια οικογένεια.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα στα «τεκμήρια διαβίωσης» υπάγονται: Η κύρια κατοικία άνω των 200 τ.μ. και οι δευτερεύουσες κατοικίες άνω των 150 τ.μ. Ως τεκμήριο λαμβάνεται υπόψη το διπλάσιο ποσό του ετησίου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και για δευτερεύουσα κατοικία άνω των 150 τ.μ. ή για δευτερεύουσες κατοικίες συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 150 τ.μ.

Τα υπερπολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα: Υπάγονται μόνο τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. που αγοράστηκαν μετά την 1-1-1993 και έχουν εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μεγαλύτερη από 50.000 ευρώ. Υπάγονται επίσης όσα αγοράστηκαν από την 1-1-2004 και μετά και έχουν εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ. Ο υπολογισμός της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας στα μεταχειρισμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα για τα τέλη ταξινόμησης.

Λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας μειωμένη κατά ποσοστά που κυμαίνονται από 7% έως 80%, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου.

Τα σκάφη αναψυχής: Εξαιρείται από το τεκμήριο αυτό η δαπάνη διαβίωσης για ένα μόνο σκάφος ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα, το οποίο δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα. Εάν ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για εκείνο το σκάφος το οποίο βαρύνεται με τη μεγαλύτερη δαπάνη διαβίωσης. Τα ποσά των τεκμηρίων για τα σκάφη αναψυχής μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα.

Το πλήρωμα του σκάφους αναψυχής: Τεκμήριο αποτελεί και η αμοιβή του πληρώματος για σκάφος αναψυχής.

Τα αεροσκάφη: Το τεκμήριο για τους «έχοντες» αεροσκάφος με κοινό κινητήρα καθορίσθηκε στα 65.000 ευρώ για τους πρώτους 150 ίππους. Για κάθε επιπλέον ίππο προσαυξάνεται κατά 500 ευρώ. Για αεροσκάφη τζετ το τεκμήριο ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά λίμπρα ώθησης.

Οι πισίνες: Το τεκμήριο για την πισίνα κυμαίνεται από 11.600 ευρώ έως 46.800 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνειά της και το εάν αυτή βρίσκεται εντός ή εκτός της κατοικίας του φορολογουμένου.

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

Σε ηλεκτρονικό φακέλωμα της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογούμενου προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να έχει την πλήρη εικόνα της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφαλαία και εταιρικά μερίδια.

Δεν θα περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.

Ηδη είναι σε λειτουργία το τμήμα του περιουσιολογίου στο οποίο έχει καταγραφεί η ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων. Με το περιουσιολόγιο οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούν να παρακολουθούν συστηματικά όλες τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτών.

Στόχος είναι αφενός η απλοποίηση στις συναλλαγές των πολιτών με τις φορολογικές αρχές, αφετέρου η δημιουργία ενός περιουσιακού χάρτη ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή σειράς μέτρων, αλλά και ο έλεγχος των δηλούμενων στοιχείων.

Για παράδειγμα, με την καταγραφή όλων το Δημόσιο θα μπορεί να διενεργεί σύνθετες διασταυρώσεις στις ιδιοκτησίες.

Στο μεταξύ, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται να αναθεωρήσει το υπάρχον πλαίσιο διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και αυτοί που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας και το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100030_20/02/2010_391481

Δεν υπάρχουν σχόλια: