Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Τι αλλάζει στη "μαύρη λίστα" του Τειρεσία

Μείωση του ελάχιστου χρόνου "παραμονής" στη μαύρη λίστα του Τειρεσία και αύξηση των ελάχιστων ορίων… εισόδου σχεδιάζει σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας των δανειοληπτών.
Αν δεν υπάρξουν αλλαγές στο τελικό σχέδιο, από τις αρχές του έτους θα αυξηθεί στα 200 ευρώ το ελάχιστο όριο... εισόδου, από 150 ευρώ που είναι σήμερα, για διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς και κατασχέσεις και 60 ευρώ για συναλλαγματικές.
Παράλληλα, σχεδιάζεται μείωση κατά δύο έτη του χρόνου διάρκειας της "ρετσινιάς" του Τειρεσία , από τα 7 στα 5 χρόνια, για τις περιπτώσεις που αφορούν σε προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές του ΝΔ 1923.
Σήμερα, στη μαύρη λίστα του Τειρεσία περιλαμβάνονται περίπου 1 εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν προσημείωση ακινήτου (π.χ., λόγω λήψης στεγαστικού δανείου).
Στο Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς, όπως είναι το… επίσημο όνομα της μαύρης λίστας, τηρούνται στοιχεία για 3 χρόνια προκειμένου για επιταγές, για συναλλαγματικές και για καταγγελίες συμβάσεων καρτών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για 5 χρόνια προκειμένου για διαταγές πληρωμής, για 7 χρόνια όσον αφορά σε προγράμματα πλειστηριασμών, σε κατασχέσεις και σε επιταγές του ΝΔ 1923 και για 15 χρόνια προκειμένου για κηρυχθείσες πτωχεύσεις.
Οι πληροφορίες διαγράφονται από το αρχείο εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρισμένων στο αρχείο δεδομένων.
Ειδική μεταχείριση προβλέπεται εφόσον στο αρχείο εμφανίζονται μόνο έως 3 σφραγισμένες επιταγές ή/και απλήρωτες συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως και 1.500 ευρώ. Διαγράφονται από το αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών εφόσον έχουν εξοφληθεί ή έχουν τακτοποιηθεί αποδεδειγμένα και έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, χωρίς να απαιτείται η πάροδος τριετίας.
Αν στο αρχείο εμφανίζονται μόνο έως πέντε 5 σφραγισμένες επιταγές ή/και απλήρωτες συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως και 3.000 ευρώ, διαγράφονται μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης αντίστοιχα της πιο πρόσφατης από τις επιταγές ή συναλλαγματικές, εφόσον έχουν εξοφληθεί ή έχουν τακτοποιηθεί αποδεδειγμένα και έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/415070/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: