Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Χωρίς δάνεια από τον ΟΕΚ και οι τρίτεκνες οικογένειες

Και οι τρίτεκνες οικογένειες προστέθηκαν στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που ενώ δικαιούνται δεν λαμβάνουν τελικά δάνειο κατοικίας.
..
Αναλυτικά, με απόφαση που υπογράφτηκε το 2006 για την ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στο ειδικό διαρκές πρόγραμμα στεγαστικής δανειοδότησης των πολυτέκνων από τον ΟΕΚ, υπολογίζει το ποσό του δανείου όχι με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου, αλλά την αντικειμενική αξία επαυξημένη κατά 20%, αντίθετα με τους δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου δανείου ιδιωτικής τράπεζας, στην οποία περίπτωση ο ΟΕΚ υπολογίζει σαφώς υψηλότερη εμπορική αξία του ακινήτου.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=603247

Δεν υπάρχουν σχόλια: