Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Οφέλη για ορισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων (κατάργηση φόρου κληρονομιάς και ΦΜΑΠ) επιβάρυνση όμως για τους περισσότερους, αλλά και μία πληθώρα από παγίδες και από σημεία που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι, επέρχονται με το νέο καθεστώς φορολόγησης ακινήτων το οποίο θα ισχύσει από το 2008.

Ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας ως προς το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στη φορολόγηση των ακινήτων, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο αποσαφηνίζονται μεν πολλά σημεία, ωστόσο περιέχονται σε κάποιες διατάξεις του και κάποιες λεπτομέρειας που μπορεί να αποβούν και παγίδες για τους ιδιοκτήτες εάν δεν προσέξουν.

Ειδικά δε όσον αφορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κάποια «μυστικά» του πριν να τον καταβάλουν από το ερχόμενο έτος και αυτά είναι τα εξής:

1. Στον φόρο κατοχής ακινήτων θα υπάγεται και η κύρια κατοικία κάθε νοικοκυριού εφόσον η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα (με το αφορολόγητο όριο να προσαυξάνεται κατά 25 τ.μ. για καθένα από το τρίτο παιδί και τα επόμενα) ή αξίας άνω των 300.000 ευρώ, όμως το κριτήριο του εμβαδού και των 200 τετραγωνικών θα ισχύσει από το 2009 και όχι από το 2008.

2. Έτσι, ειδικά για το 2008, πρώτη χρονιά επιβολής του φόρου, θα ισχύσει ως κριτήριο απαλλαγής της πρώτης κατοικίας, μόνο το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ.

3. Το ποσό των 300.000 ευρώ θα αφαιρεθεί για τον υπολογισμό του φόρου από την αξία της κατοικίας με την υψηλότερη αντικειμενική αξία που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος.

4. Η εφορία δεν αναγνωρίζει σε κανέναν οικισμό της επικράτειας μεγαλύτερο των 1.000 κατοίκων, φορολογητέα αξία μικρότερη των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

5. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ενιαίο τέλος ακινήτων δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό για όλα τα κτίσματα (διαμερίσματα, εξοχικά, μονοκατοικίες, καταστήματα κ.λπ.) αφού συντελεστής 0,1% επί των 1.000 ευρώ ισούται με 1 ευρώ ανά τετραγωνικό.

6. Για πρώτη φορά ένας φορολογούμενος ο οποίος κατέχει μία οικία στην πόλη και μια δεύτερη εκτός, θα κληθεί να καταβάλει φόρο για ένα από τα δύο αυτά ακίνητα.

7. Στο ενιαίο τέλος, το οποίο θα αντικαταστήσει τον καταργούμενο ΦΜΑΠ, θα υπαχθούν τα κτίσματα και τα εντός σχεδίου οικόπεδα (όχι όμως και τα εκτός σχεδίου) που θα έχουν την 1η Ιανουαρίου 2008 τα φυσικά πρόσωπα, κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

8. Θα υπαχθούν και όλα τα ακίνητα που θα κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2008 τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ανώνυμες Εταιρίες, ΕΠΕ, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες κ.λπ.) τα ιδρύματα και τα κληροδοτήματα, καθώς επίσης και τα εκμισθούμενα ακίνητα του Δημοσίου, των ΟΤΑ, της Εκκλησίας και των ασφαλιστικών ταμείων.

9. Οσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, από το ενιαίο τέλος θα εξαιρεθεί μόνο ένα από τα κτίσματα που κατέχει κάθε άγαμος φορολογούμενος ή κάθε ζευγάρι εγγάμων φορολογουμένων και συγκεκριμένα αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Η εξαίρεση από το φόρο ισχύει μέχρι ποσού αξίας 300.000 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα κτίσματα καθώς και τα εντός σχεδίου οικόπεδα θα φορολογούνται με συντελεστή 0,1% επί της αξίας τους.

10. Τα ακίνητα των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 0,6%, εκτός αν πρόκειται για ιδιοχρησιμοποιούμενα τα οποία θα επιβαρύνονται με 0,1%. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και φορείς θα ισχύουν συντελεστές 0,1-0,3%.

11. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα χρησιμοποιηθεί ένα απλοποιημένο σύστημα αντικειμενικών αξιών, με το οποίο θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ισχύουσες σήμερα τιμές ζώνης ή τιμές εκκίνησης ανά τ.μ., τα τ.μ. της επιφάνειας κάθε ακινήτου καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης της αξίας, οι οποίοι αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9, δηλαδή οι συντελεστές πρόσοψης, επιφάνειας, ορόφου και παλαιότητας. Το ύψος των συντελεστών αυτών αναμένεται να καθορισθεί στο προσεχές διάστημα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

12. Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν θα χρειασθεί να δηλώσει ξανά στην εφορία όλα τα ακίνητά του, όπως συνέβη π.χ. το 2005 με το έντυπο Ε9. Εάν όμως στα έντυπα Ε9 που υπέβαλε κατά τα έτη 2005-2007 συμπλήρωσε εσφαλμένα ή ελλιπώς τα στοιχεία, τότε μπορεί να υποβάλει στην Εφορία μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2008 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμα. Εάν κατά τη διάρκεια του 2007 μεταβλήθηκε η οικογενειακή ή περιουσιακή κατάσταση που δήλωσε σε ένα ή περισσότερα έντυπα Ε9 των ετών 2005-2007, πρέπει να υποβάλει νέο Ε9 έτους 2008, χωριστά από τη δήλωση εισοδήματος και μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2008. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να δηλώσει μόνο τα ακίνητα στα οποία επήλθαν οι μεταβολές.

13. Ανακρίβειες στα έντυπα Ε9 που θα διαπιστώνονται από την 1η Μαρτίου 2008, εφόσον σημαίνουν την πληρωμή λιγότερου ενιαίου τέλους, θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο 50% για διαφορά τέλους έως 500 ευρώ ή πρόσθετο φόρο 100% για διαφορά τέλους άνω των 500 ευρώ.

14. Για την καταβολή του ενιαίου τέλους ακινήτων από τα φυσικά πρόσωπα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα αρχίσει να στέλνει από την αρχή του δευτέρου εξαμήνου του 2008 μηχανογραφημένα ειδοποιητήρια. Στο ειδοποιητήριο που θα παραλαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης θα αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου που δήλωσε με το έντυπο Ε9 των ετών 2005-2008 και υπάγεται στο ενιαίο τέλος, η αξία του και ο αναλογών σ’ αυτό φόρος. Θα αναγράφονται επίσης το συνολικό ποσό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων και το συνολικό ποσό του αναλογούντος ενιαίου τέλους. Σε περίπτωση εγγάμων, τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο, ενώ το ποσό του φόρου θα αναγράφεται και αθροιστικά.

15. Κάθε ιδιοκτήτης θα καλείται να εξοφλήσει το ενιαίο τέλος σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ή σε δύο, εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει Αύγουστο ή Σεπτέμβριο.

16. Με τη θέσπιση του αφορολόγητου ορίου ουσιαστικά το υπουργείο επιβάλλει φόρο και σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους μόνο την κύρια κατοικία τους. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Αττικής με μέση και υψηλή αντικειμενική αξία.

17. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι και τις 15 Μαΐου (η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε 10 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον ΑΦΜ της κάθε εταιρείας).

18. Ευνοϊκό είναι το νέο καθεστώς για τις εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, καθώς στην περιουσία τους θα επιβάλλεται ειδικό τέλος 0,1%.

19. Δυσμενέστερο αποδεικνύεται το καθεστώς για τις off shore που έχουν ακίνητα, καθώς πέραν τους υφιστάμενου φόρου (3%) θα επιβάλλεται και το νέο τέλος ακινήτων με συντελεστή 0,6%.

20. Μείωση του φόρου επέρχεται για τα ακίνητα που προορίζονται για εκμετάλλευση, καθώς μέχρι σήμερα, τα νομικά πρόσωπα πλήρωναν φόρο 0,85% για τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων. Με βάση το νέο καθεστώς, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,6%.

http://www.capital.gr/news.asp?Details=411986


Πώς θα υποβληθεί το 2008 το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Πώς θα υποβληθεί το 2008 το Ενιαίο Τέλος ΑκινήτωνNέες υποχρεώσεις προκύπτουν για περισσότερους από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους –φυσικά και νομικά πρόσωπα– από το 2008, καθώς θα αναγκασθούν να καταβάλουν για πρώτη φορά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) και να υποβάλουν και τις σχετικές δηλώσεις στην εφορία. Eτσι, από την ερχόμενη Aνοιξη (και συγκεκριμένα από τις 15 Μαΐου 2008) θα υποβάλλονται οι δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) των νομικών προσώπων το οποίο θα καταβάλλεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Bουλή την περασμένη Πέμπτη, κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας.
Η δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι και την 15η Μαΐου κάθε έτους και θα ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου. Τη δήλωση θα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.Oσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας αυτής φορολογίας (2008) ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία προκύπτει από το σύνολο των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως και 2008 τις οποίες έχει υποβάλει ο υπόχρεος. Για κάθε επόμενο έτος όμως, αρχής γενομένης από το 2009 δηλαδή, ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως και 2008, με τις μεταβολές της όποιας περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν κάθε επόμενο έτος, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη μεριμνήσει να αξιοποιήσει τη βάση δεδομένων ης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε τον Φεβρουάριο του 2008 να υποβάλουν δήλωση –μόνο για διόρθωση ή συμπλήρωση– όσοι φορολογούμενοι θα έχουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους. Με άλλη διάταξη, καθίσταται σαφές ότι δεν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται με βάση οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα του.Το τέλος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται τον μήνα Οκτώβριο και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι διακόσια πενήντα 250 ευρώ για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του τέλους.Επίσης ορίζεται σαφώς ότι το ενιαίο τέλος ακινήτων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα, από την Πέμπτη 15 Μαΐου θα υποβάλλουν τις δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) τα νομικά πρόσωπα στις εξής ημερομηνίες
(σε παρένθεση τα λήγοντα ψηφία ΑΦΜ):
Πέμπτη 15/5 (1-2), Δευτέρα 19/5 (3-4), Τετάρτη 21/5 (5-6), Παρασκευή 23/5 (7-8), Τρίτη 27/5 (9-0).

2 σχόλια:

Σπίθας είπε...

Φίλε..
είναι πολύ χρήσιμα και την κάνω copy.
δεν θα τρέχουμε απο γραφείο σε γραφείο...
Καλησπερίζω...

mpoumpoula είπε...

ωραίο Bloggaki kalp
δεν το χα πάρει είδηση...ενημερώνει ο κόσμος!!!!
μουτσ