Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2007

Και οι βοηθητικοί χώροι θα υπολογίζονται στο τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας

Η ιδιοκτησία "τιμωρείται" με επιπλέον φόρους... Μάλλον θέλουν να μην έχουμε τίποτα στην κατοχή μας...
Και που θα κοιμόμαστε; Στο παγκάκι;

Στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας, όσον αφορά στον υπολογισμό του εμβαδού των 120 τ.μ. και κατ' επέκταση του τεκμηρίου αγοράς, περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτήν (αποθήκη, χώρος στάθμευσης), εφόσον αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι.
Με την υπ' αριθμόν 1112121/2200/Α0012/7.12.2007 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας και την αναγραφή του ποσού αγοράς στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος:
1) Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή του υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό του εμβαδού της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδό εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, για τον υπολογισμό του εμβαδού των 120 τ.μ. στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι (σχετ. υπ αριθ. 1112799/1801/Α0012/16.10.1998 και 1013711/237/Α0012/19.2.1998 έγγραφα).
2) Στους κωδικούς 735-736 αναγράφεται η δαπάνη που αποτελεί τεκμήριο, συνεπώς θα αναγραφούν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά της α΄κατοικίας και που αντιστοιχούν στην πάνω από 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: