Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2007

Αποφύγετε το "πόθεν έσχες" σε 15 βήματα

ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΛΟΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΟ

Συγκεκριμένες κινήσεις απαιτείται να κάνουν μέχρι το τέλος του έτους (ουσιαστικά δηλαδή μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες) όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από το εφετινό εισόδημά τους, προκειμένου να αποφύγουν την τσιμπίδα του «πόθεν έσχες».

Η ενεργοποίηση του «πόθεν έσχες» αποσκοπεί στη δικαιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων τα οποία απαιτήθηκαν για την αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι λ.χ. τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα κ.λπ. Στην περίπτωση κατά την οποία τα εισοδήματα του φορολογούμενου στο έτος που απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο και τα δηλωθέντα εισοδήματα των περασμένων ετών καλύπτουν το κόστος αγοράς, τότε δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας. «Πρόβλημα» -και ενδεχομένως μεγάλο- μπορεί να προκύψει σε αντίθετη περίπτωση. Και τούτο, διότι θα ο υπόχρεος θα φορολογηθεί με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε και όχι με βάση το χαμηλότερο εισόδημα που θα δηλώσει την άνοιξη του 2008. Ας σημειωθεί εν προκειμένω, ότι μία πολύ συνηθισμένη παρανόηση μεταξύ των φορολογουμένων είναι αυτή με την οποία συγχέουν το «πόθεν έσχες» με τα τεκμήρια διαβίωσης των αυτοκινήτων, τα οποία καταργήθηκαν (έως αξίας 50.000 ευρώ) και έτσι έχουν μείνει με την εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν ισχύει και το πόθεν έσχες.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος απέκτησε εισόδημα το 2007 π.χ. 11.000 ευρώ και ο οποίος αγόρασε αυτοκίνητο αξίας έστω 30.000 ευρώ -το οποίο και εξόφλησε μετρητοίς- ενώ με βάση το εισόδημά του θα ήταν αφορολόγητος, αν δεν δικαιολογήσει από πού («πόθεν») βρήκε τα χρήματα για να αγοράσει το αυτοκίνητο, θα φορολογηθεί για εισόδημα 30.000 ευρώ και θα αναγκλαστεί να καταβάλει φόρο -ούτε λίγο ούτε πολύ- 5.200 ευρώ!

Πολύ συνηθισμένο είναι το πρόβλημα και μεταξύ των νεώτερων σε ηλικία ατόμων, όπως π.χ. αυτά τα οποία αποκτούν αυτοκίνητο -το οποίο το πληρώνουν οι γονείς τους- αλλά είτε υποβάλλουν φορολογική δήλωση με μικρά ποσά εισοδήματος είτε δεν διαθέτουν καθόλου εισόδημα.

Ποια στοιχεία εμπίπτουν στο «πόθεν έσχες»

Χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο φορολογούμενος ότι στο «πόθεν έσχες» εμπίπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:- Η αγορά κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή εξαιρείται η απόκτηση πρώτης κατοικίας εμβαδού μέχρι 120 τετραγωνικών μέτρων.

- Η ανέγερση κατοικίας. Επίσης εξαιρείται η πρώτη κατοικία εμβαδού μέχρι 120 τετραγωνικών μέτρων.
- Η xρονομεριστική και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

- Η αγορά αυτοκινήτων.

- Η αγορά μοτοσικλετών ανεξαρτήτως κυβισμού.

- Η αγορά πλοίων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών.

- Η αγορά αντικειμένων αξίας άνω του 5.000 ευρώ (κοσμήματα, έπιπλα κ.λπ.) τα οποία πάντως σχεδόν κανένας δεν δηλώνει στην εφορία.

- Η αγορά χρεογράφων. Εξαιρούνται ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, οι μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

- Η χορήγηση δανείων προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- Οι δωρεές ποσών, γονικές παροχές και χορηγίες.

- Οι τόκοι των δανείων, που πληρώθηκαν μέσα στο έτος (π.χ. στεγαστικών δανείων).

- Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2007, για την αποπληρωμή συναλλαγών που έγιναν στα προηγούμενα χρόνια, όπως π.χ. η αγορά αυτοκινήτου.
Τα «παραθυράκια απόφυγής του «πόθεν έσχες»

Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει αρκετά «παραθυράκια», για να ξεφύγει κάποιος από το πόθεν έσχες, αλλά για την αξιοποίησή τους, οι ενδεδειγμένες κινήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, εντός του 2007, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από την εφορία.

Εφόσον τα εισοδήματα του 2007, δεν καλύπτουν το κόστος αγοράς των περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν, η νομοθεσία παρέχει τους ακόλουθους τρόπους για την παράκαμψη του «πόθεν έσχες»:
1. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων οικονομικών ετών. Πρόκειται για τις αποταμιεύσεις που έχουν σχηματιστεί από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία μπορούν να φθάσουν μέχρι και σε 15 έτη πίσω. Το περίσσευμα εισοδήματος που αναγνωρίζει η εφορία κάθε χρόνο, προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα μείον την τεκμαρτή δαπάνη και τις τυχόν δαπάνες που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
2. Κέρδη από λαχεία, Λόττο, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. κρατικά τυχερά παιχνίδια (εξαιρούνται τα κέρδη από τα καζίνο).
3. Κεφάλαια που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές, ομόλογα κ.λπ
4. Οι άτυπες δωρεές χρημάτων από συγγενικά πρόσωπα. Οι δωρεές αυτές είναι αφορολόγητες μέχρι ένα ορισμένο ποσό, το οποίο ποικίλει ανάλογα με το βαθμό συγγένειας. Για να ισχύσουν θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία έως και 31.12.2007. Τα ποσά των δωρεών, αποτελούν τεκμήριο για τον δότη, ο οποίος υποχρεούται να τα δηλώσει.
5. Γονικές παροχές, οι οποίες δηλώθηκαν στην εφορία έως 31.12.2007. Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μπορούν να ζητήσουν από τους γονείς τους μια γονική παροχή χρηματικών ποσών, έως και 95.000 ευρώ, που είναι αφορολόγητες, εφόσον όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη γονική παροχή στο παρελθόν. Όμως, αποτελούν τεκμήριο για τον γονέα.
6. Η εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό, αλλά με παραστατικά που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσής του.
7. Τα δάνεια από τράπεζες, ή από ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι συνάφθηκαν πριν από την ημερομηνία αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.
8. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
9. Η είσπραξη αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία.
10. Η καταβολή του εφάπαξ από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
11. Κέρδη από συμμετοχή σε εταιρείες, τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς.
12. Η αποζημίωση που χορηγείται σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.
13. Τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (ειδικά επιδόματα).
14. Τα κέρδη (υπεραξία) από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο.
15. Οι τόκοι των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του δημοσίου και των εταιρικών ομολόγων.
Για κάθε λόγο που επικαλείται ο φορολογούμενος, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει το αντίστοιχο παραστατικό.
http://www.capital.gr/articles.asp?showlist=0&catid=3&id=407182&expand=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: