Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007

Ποιες είναι οι αλλαγές στη δήλωση φόρου εισοδήματος το 2008

MIA ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σημαντικές αλλαγές θα περιλαμβάνει το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) που θα αρχίσει να ταχυδρομεί από τις αρχές του 2008 σε περίπου 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Επισημαίνεται ότι από το επόμενο έτος οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται ακόμη περισσότερο, αφού για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ ο συντελεστής θα διαμορφωθεί σε 27%, για εισοδήματα από 30.000 μέχρι και 75.000 ευρώ σε 37%, ενώ για εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει στο 40%.
Όσον αφορά στις αλλαγές που καταγράφονται στη φορολογική δήλωση του 2008, αυτές εντοπίζονται κυρίως στους κωδικούς που αφορούν σε ακίνητα, αλλά και σε αυτούς για τις εκπτώσεις δαπανών με αποδείξεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αυγούστου 2007. Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, οι βασικότερες αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 θα είναι οι εξής:
* Στον πίνακα 2, ο οποίος αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία, καταργείται ο κωδικός 013 - 014 που αφορούσε στο ερώτημα «Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1942;» και προστέθηκε ειδικό πεδίο με κωδικό 010, στο οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει να σημειώσει (με την ένδειξη Χ) εάν δεν επιθυμεί να ενταχθεί στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση για την εκκαθάριση της δήλωσής του.Στην περίπτωση φυσικά που δεν συμπληρωθεί το ανωτέρω πεδίο, τότε η ΓΓΠΣ θα το εκλαμβάνει ως θετική απάντηση και επομένως ότι ο υπόχρεος θέλει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά.
* Στον πίνακα 3 το ποσό της έκπτωσης που μπορεί να αφαιρεθεί λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω αυξάνεται σε 2.400 ευρώ από 1.900 ευρώ που είναι φέτος.
* Στον πίνακα 4, που αφορά σε εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις, έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί 919 και 920, στους οποίους οι υπόχρεοι θα πρέπει να αναγράψουν το καθαρό εισόδημα από συμμετοχή σε συνεκμετάλλευση μη υπαγόμενη στο άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
* Στον πίνακα 4 στο εισόδημα από ακίνητα και ειδικότερα στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών κ.λπ. γίνεται για πρώτη φορά διαχωρισμός των κατοικιών από τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων. Συγκεκριμένα, ο κωδικός 103 - 104 θα συμπληρώνεται από τους φορολογουμένους μόνο για εισοδήματα από εκμίσθωση κατοικιών.
* Στον πίνακα 4 έχουν προστεθεί ακόμη οι κωδικοί 121 - 122 που αφορούν στο εισόδημα από εκμίσθωση ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κινηματογράφων ή θεάτρων κ.λπ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε στην εισαγωγή των εν λόγω κωδικών προκειμένου να γνωρίζει επακριβώς ποια είναι τα έσοδα από κάθε κατηγορία ακινήτου.
* Στον πίνακα 4Ε στους κωδικούς 109 - 110 έχουν προστεθεί σε σχέση με το έντυπο του 2007 και τα εμπορικά κέντρα που επέλεξαν να υπαχθούν στο καθεστώς του ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση τα εμπορικά κέντρα μπορούν πλέον να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ και οι μισθωτές να καταβάλουν ΦΠΑ επί των μισθωμάτων προκειμένου να τον συμψηφίσουν με το ΦΠΑ των πωλήσεών τους.
* Στον πίνακα επίσης 4Ε και στους κωδικούς 147 - 148 έχουν προστεθεί στα γήπεδα και οι χώροι τοποθέτησης επιγραφών.
* Στον πίνακα 4Ε προστέθηκαν ακόμη νέοι κωδικοί (123, 124, 125, 126) που αφορούν στο ακαθάριστο εισόδημα οικοδομών σε έδαφος του εκμισθωτή (κωδικοί 123 - 124) και σε έδαφος του παρέχοντος δωρεάν τη χρήση (κωδικοί 125 - 126).
* Στον πίνακα 4Ζ, που αφορά σε εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, έχει γίνει διαχωρισμός των κωδικών που αφορούσαν μισθούς, συντάξεις κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης. Ειδικότερα, από το 2008 οι κωδικοί 389 - 390 θα αφορούν μόνο σε μισθούς και οι κωδικοί 391 - 392 μόνο τις συντάξεις.
* Στον πίνακα 5Ε, μετά τις αλλαγές στο φορολογικό νόμο, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν ακίνητα που έχουν εκμισθωθεί προκειμένου να απολαύσουν οι εκμισθωτές έκπτωση από το εισόδημα, ενώ έχουν καταργηθεί οι κωδικοί που αφορούν στο ακαθάριστο εισόδημα διατηρητέων ακινήτων (177, 178, 179, 180, 181, 182).
* Στον πίνακα 7, στον οποίο καταγράφονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο, έχει προστεθεί ο κωδικός 049, ο οποίος αφορά στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών, δηλαδή δαπάνες με αποδείξεις οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα σε ποσοστό έως και 40% με ανώτατο ποσό έκπτωσης τις 8.000 ευρώ. Οι αποδείξεις αφορούν σε δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ταβέρνες, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος, κομμωτήρια κ.λπ.
* τον πίνακα 8, που αφορά στους προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόρους, προστέθηκαν οι κωδικοί 127 - 128 που αφορούν στους φόρους που κατεβλήθησαν για άυλη εμπορική αξία ακινήτου.

Δαπάνες που εκπίπτουν Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από την 1η Αυγούστου 2007 έχει θεσπιστεί έκπτωση 40% από το ακαθάριστο εισόδημα μέχρι ποσού 8.000 ευρώ:
α) Για τις δαπάνες δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, καθώς και σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας με εξαίρεση τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και τα εντός ξενοδοχείων και πλοίων ευρισκόμενα.
β) Για τις δαπάνες που καταβάλλονται σε μεσίτες ακινήτων, ωδεία, σχολές χορού και ρυθμικής, σχολές πολεμικών τεχνών, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, κομμωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές και μασέρ.
γ) Για τις δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης) και εξαερισμού.
δ) Για τις δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά επαγγέλματα που αφορούν σε επισκευή και συντήρηση οικοδομών.
Επισημαίνεται ότι το ποσό των δαπανών αυτών υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και εκπίπτει από το συνολικό τους εισόδημα, εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Μερίζεται δε μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Επίσης, για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και στη συνέχεια για δαπάνες επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τις οικοδομές. Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά επαγγέλματα που αφορούν σε επισκευή και συντήρηση οικοδομών δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι μεγαλύτερες απ' αυτές που εκπίπτουν μέχρι 40% από το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών μεταφέρονται κατά το μέρος που αυτές δεν καλύπτονται από το πιο πάνω ποσό έκπτωσης που διενεργείται από το εισόδημα των ακινήτων, στο ποσοστό της έκπτωσης 40% που διενεργείται από το συνολικό εισόδημα, με σκοπό να επωφεληθούν οι φορολογούμενοι κατά το μέγιστο δυνατόν από την έκπτωση αυτή των δαπανών. Εκπτώσεις και παρατάσεις

Επίσης, για το οικονομικό έτος 2008 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και τα εξής:
* Μέχρι και τη χρήση 2008 παρατείνεται η φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και λεωφορείων - ενταγμένων σε ΚΤΕΛ με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος και δικαίωμα επιλογής των επιχειρήσεων αυτών να φορολογούνται μέχρι και τη χρήση 2008, είτε με τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος είτε με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.
* Τα ποσά καθαρού εισοδήματος μειώνονται και για τη χρήση 2008 κατά 1.000 ευρώ προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί) και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.
* Προβλέπεται και για τη χρήση 2008 παράταση της φορολόγησης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης, φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με κατ' αποκοπή ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη μετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
* Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και το 2008 παραμένει η έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής και μέχρι 118 ευρώ, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου στη ΓΓΠΣ, ενώ από φέτος έχει καταργηθεί:
α) Η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση.
β) Η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση, συνεπακόλουθο της μείωσης με βάση την αρχική δήλωση.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: